Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Best practice vr.2 [Guia d'ús]

273 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Best practice vr.2 [Guia d'ús]

 1. 1. Guia d’ús Duració: 5’ vr. 2 08/01/2013
 2. 2. Què és?Best Practice és una de les eines o productes del BMJEvidence Centre, fonamentat en l’evidència mèdica.Està pensat per facilitar informació al lloc on s’ofereixl’assistència, com a una segona opinió per a la presa dedecisions.Combina l’evidència científica més recent, les guies depràctica clínica i les opinions d’experts.Presenta els continguts estructuradament i presenta deforma sistematitzada informació de tractament,prevenció, diagnòstic, pronòstic, etc.
 3. 3. Navegació i consulta /1La interfície és en castellà, etc.Podem cercar en anglès un terme a la finestra BUSCARO podem navegar pels menús de VER ENFERMEDADES
 4. 4. Navegació i consulta /2Podem explorar:a) Pel tipus de contingut Podem examinar tot el contingut(avaluacions, visions de conjunt o “datos clave”), o a través d’un índex alfabèticb) Per categories clíniques àmplies
 5. 5. Navegació i consulta /3Els resultats es presenten perrellevància i també en grans blocsdistribuïts per pestanyes
 6. 6. Navegació i consulta /4En el plantejament o estratègia podem fer servir termes simples ofrases. Es poden combinar per depurar la cerca fent servir elsoperadors AND i OR habituals. AND serveix per refinar, OR per sumar.Als resultats sempre trobem suggeriments de temes relacionats ipodem navegar pels enllaços.
 7. 7. Navegació i consulta /5Des de molts punts de BestPractice accedim a les guies de pràctica clínicacorresponents, i gairebé totes enllacen al text complet.
 8. 8. MalaltiesQuan ens movem pel menútrobem desglossada tota la informació pels continguts habitualsd’etiologia, diagnòstic, tractament, etc. Totes les paraules en verd de labarra de navegació donen accés als continguts corresponents.
 9. 9. EvidènciaAl bloc de malalties podem trobar informacióconnectada a Clinical Evidence, un altre recurs de BMJEvidence Centre
 10. 10. Com citar BestPractice Per citar informació de BestPractice seguim les recomenacions de la National Library of Medicine (capítol 25: Web sites). La font pels autors es troba al menú de navegació. Les normes de Vancouver són idèntiques.Exemple:Kreindler JL, Goldfarb SB. Cystic fibrosis [Internet]. London: BMJ PublishingGroup Ltd.; 2010 [updated 2010 Dec 9; cited 2013 Jan 10] Available from:http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/403/highlights.html
 11. 11. Guia del BMJ Evidence Centre
 12. 12. Elaborat per: Marta-R. Domínguez (mrdoming@vhebron.net)

×