Successfully reported this slideshow.

Idei Noi, De La Voi: Concursul de Participare Comunitară (CPC)

1,095 views

Published on

Concursul de Participare Comunitară este o competiţie deschisă bibliotecilor din România, organizată de IREX în cadrul programului naţional “Biblionet – lumea în biblioteca mea!”
Scopul acestei competiţii este sa genereze idei noi şi unice de a integra noile tehnologii in comunităţile locale, să-i încurajeze pe bibliotecari să iasă în întâmpinarea comunităţilor lor şi să acţioneze pentru a le servi interesele şi satisface nevoile.
Prin lansarea Concursului de Participare Comunitară în noiembrie 2007, IREX a extins participarea în etapa de planificare a programului Biblionet dincolo de cele 12 centre pilot. De-a lungul celor 12 ediţii
desfă şurate, 114 propuneri de proiecte au intrat în competiţie, propuneri ce au venit de la toate tipurile de biblioteci din toată ţara. Deşi doar 14 proiecte au fost declarate câştigătoare, multe dintre propunerile primite conţin idei bune care pot fi adaptate şi puse în practică de bibliotecari şi partenerii lor. Toată această colecţie de idei este disponibilă pe www.biblionet.ro, în secţiunea E-library.
Incepand cu 1 septembrie 2009, Concursul de Participare Comunitara se desfăşoară din două în două luni, în ediţii libere sau ediţii tematice.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Idei Noi, De La Voi: Concursul de Participare Comunitară (CPC)

 1. 1. www.biblionet.ro
 2. 2. <ul><li>să genereze idei noi şi unice de a integra noile tehnologii în comunităţile locale </li></ul><ul><li>să-i încurajeze pe bibliotecari să iasă în întâmpinarea comunităţilor lor şi să acţioneze pentru a le servi interesele şi satisface nevoile </li></ul><ul><li>încurajează implicarea comunităţii în utilizarea noilor tehnologii prin diseminarea de idei noi, servicii şi produse realizate în comunitate, cu comunitatea, pentru comunitate </li></ul>www.biblionet.ro
 3. 3. <ul><li>o competiţie de proiecte deschisă tuturor biliotecilor, indiferent de tip </li></ul><ul><li>finanţ ă ri cuprinse între 100 şi 2.500 $ , care să ajute la punerea în practică a proiectelor propuse </li></ul><ul><li>durata proiectelor trebuie să fie cuprinsă între o lună şi şase luni </li></ul>www.biblionet.ro
 4. 4. <ul><li>12 ediţii </li></ul><ul><li>114 propuneri </li></ul><ul><li>32 de judeţe </li></ul>http://www.biblionet.ro/show/index/k/73
 5. 5. <ul><li>14 câ ş tigători (9 judeţe) </li></ul><ul><li>suma totală acordată: </li></ul><ul><li>73,123 RON = 30,358 $ </li></ul>http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=109991962045390570533.0004618af2818740eb808&z=7
 6. 6. <ul><li>toate bibliotecile şi bibliotecarii din România, indiferent de tipul bibliotecii sau al comunităţii servite </li></ul><ul><li>din două în două luni, cu ediţii libere sau ediţii tematice </li></ul><ul><li>finanţ ă ri cuprinse între 100 şi 2.500 $ , care să ajute la punerea în practică a proiectelor propuse de biblioteci </li></ul><ul><li>durata proiectelor cuprinsă între o lună şi şase luni </li></ul>
 7. 7.
 8. 8. <ul><ul><li>Anuntarea editiei si a temei de editie </li></ul></ul><ul><ul><li>Inscriere in competitie 1 – 30 noiembrie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formularul Aplicatie la adresa [email_address] , “CPC” in campul Subiect </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eligibilitatea proiectelor: formular complet; inscriere in tematica; biblioteca implicata </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Confirmare inscriere in competitie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Termen limita pentru inscriere </li></ul></ul><ul><ul><li>Preselectie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>proiectele eligibile analizate de juriul CPC pe baza criteriilor de selecţie ; p entru fiecare criteriu punctaj de la 0 la 5 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>p unctajele centralizate  3 proiecte finaliste </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Selectie finala; Anuntarea castigatorului </li></ul></ul><ul><ul><li>Cont distinct si dedicat la o banca comerciala; Acord de parteneriat </li></ul></ul><ul><ul><li>Virarea sumei solicitate </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementarea propriu-zisa a proiectului </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitorizare si raportare </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluare si raport final (inclusiv financiar) </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Criterii de eligibilitate </li></ul><ul><li>propunător </li></ul><ul><ul><li>orice tip de bibliotecă; </li></ul></ul><ul><ul><li>proiecte propuse de alte entiţăţi, cu condiţia să existe un parteneriat activ cu o bibliotecă în cadrul proiectului propus. </li></ul></ul><ul><li>proiectele propuse </li></ul><ul><ul><li>se înscrie în scopul şi obiectivele CPC; </li></ul></ul><ul><ul><li>se înscrie în tematica anunţată a ediţiei </li></ul></ul><ul><ul><li>durata proiectului cuprinsă între o lună şi şase luni; </li></ul></ul><ul><ul><li>finanţarea solicitată cuprinsă între 100 USD şi 2500 USD. </li></ul></ul><ul><ul><li>Anuntarea editiei si temei de editie 1 martie: Biblioteca si parteneriatele pentru comunitate </li></ul></ul><ul><ul><li>Inscriere in competitie : Formularul Aplicaţie la adresa [email_address] , “CPC” în câmpul Subiect; Eligibilitatea proiectelor </li></ul></ul><ul><ul><li>Termen limita pentru inscriere: 31 martie </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><ul><li>Preselectie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>proiectele eligibile analizate de juriul CPC pe baza criteriilor de selecţie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>p entru fiecare criteriu punctaj de la 0 la 5 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>p unctajele centralizate  3 proiecte finaliste </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>p unctajul maxim posibil este 240 (12 criterii * 5 puncte * 4 membri ai juriului) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Selectie finala; Anuntarea castigatorului </li></ul></ul><ul><ul><li>Cont distinct si dedicat la o banca comerciala; Acord de parteneriat </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>participarea activă a comunităţii vizate de proiect: implicarea în planificarea, implementarea, desfăşurarea proiectului, monitorizarea şi evaluarea proiectului; </li></ul><ul><li>nivelul de relevanţă pentru nevoile locale, pentru problemele şi resursele comunităţii; </li></ul><ul><li>inventivitatea şi originalitatea ideii de proiect; </li></ul><ul><li>inventivitate / originalitate şi adecvare a metodelor alese pentru dezvoltarea/implementarea ideii de proiect; </li></ul><ul><li>uşurinţa cu care proiectul se poate prelua şi adapta în alte comunităţi; replicabilitatea; </li></ul><ul><li>utilizarea productivă a tehnologiei informaţiei şi a Internetului; </li></ul><ul><li>alocarea eficientă şi rezonabilă a resurselor; </li></ul><ul><li>adecvarea activităţilor şi resurselor la obiectivele proiectului; </li></ul><ul><li>coerenţa în planificarea activităţilor; </li></ul><ul><li>şansele de atingere a obiectivelor propuse în perioada de timp alocată; </li></ul><ul><li>durabilitatea proiectului; şansele de continuare a activităţilor după încheierea finanţării; </li></ul><ul><li>crearea de oportunităţi pentru realizarea altor proiecte şi parteneriate în comunitate </li></ul>
 12. 12. <ul><ul><li>Virarea sumei solicitate </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>cont separat la o bancă comercială, cont special destinat gestionarii finanţării primite pentru implementarea proiectului câştigător al ediţiei Concursului de Participare Comunitară </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Implementarea propriu-zisa a proiectului </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>se desfăşoară activităţile din proiect pentru îndeplinirea obiectivelor descrise în formularul „Cerere de finanţare” </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Monitorizare si raportare </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>c âştigătorii C PC vor prezenta stadiul implementării proiectului şi rezultatele lui în cadrul unor sesiuni de discuţii organizate online, într-o secţiune dedicată, pe forumul www.biblionet.ro . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>s esiuni organizate o dată la două săptămâni, vor fi deschise pentru participarea celor interesaţi şi vor fi moderate de personal IREX </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Evaluare si raport final (inclusiv financiar) </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>înfiinţarea de pagini de Internet şi alte instrumente online, pe durată lungă, care vin în întâmpinarea nevoilor comunităţii şi contribuie la rezolvarea unor probleme reale sau ajută la promovarea eficientă a comunităţii </li></ul><ul><li>cheltuieli de instruire şi întrunire, fonduri utilizate reunirii participanţilor la elaborarea unei iniţiative specifice cu scopul de a rezolva probleme ale comunităţii vizate sau de a promova eficient comunitatea </li></ul>conectarea la Internet sau plata abonamentului Internet achiziţionarea de software dedicat activităţilor interne din bibliotecă (ex: soft integrat de bibliotecă) salarii sau venituri adiţionale destinate bibliotecarilor sau reprezentanţilor autorităţilor locale acoperirea nevoilor de capital, cum sunt lucrări de renovare sau construcţie
 14. 14. <ul><ul><li>Aplicaţie la Concursul de Participare Comunitară </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Cerere de finanţare” – indică formatul în care proiectul este descris şi reprezintă propunerea de proiect în sine </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Profilul comunităţii” - indică formatul în care comunitatea care beneficiază de proiectul propus va fi descrisă de solicitant </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Obiective şi activităţi ” – obiectivele specificate în formularul “Cerere de finanţare” sunt detaliate în acest format </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Calendarul proiectului” – activităţile specificate în formularul “Obiective şi activităţi” sunt fixate temporal în acest format </li></ul></ul><ul><ul><li>Pachetul Informaţii suplimentare cuprinde: </li></ul></ul><ul><ul><li>Glosar de termeni </li></ul></ul><ul><ul><li>Foaie informativă CPC </li></ul></ul>
 15. 15.
 16. 16. 2240 $ 2405 $ 2469 $ 1945 $ 2214 $ 2300 $ 2461 $ 2461 $ 2490 $
 17. 17. Idei le noi sunt la VOI ! !!!
 18. 18. <ul><ul><li>http://www.biblionet.ro/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.biblionet.ro/show/index/k/44 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.biblionet.ro/forum/viewtopic.php?f=5&t=35 </li></ul></ul><ul><ul><li>Anca Râpeanu </li></ul></ul><ul><ul><li>IREX, Biblionet </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mail : [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobil: 0730 620 497 </li></ul></ul>

×