Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20100428 presentatie infovergadering_bibportalen

1,674 views

Published on

Interbestuurlijke context en concrete aanleiding voor het project Bibliotheekportalen

Published in: Education
 • Be the first to comment

20100428 presentatie infovergadering_bibportalen

 1. 1. Bibliotheekportalen, Doelstellingen & oplossing een interbestuurlijk project Infovergadering provincies/VGC 29 april 2010
 2. 2. Digitale revolutie
 3. 3. Studieopdracht VVP Binnen PBS projecten: verschuiving naar onderzoek en ontwikkeling, innovatie, verbreding, kwaliteitsverhoging In kaart brengen van mogelijke innovaties van de PBS’en: • uittekenen van diverse ontwikkelingstrajecten • aanbevelen van prioriteiten • in kaart brengen van randvoorwaarden (technisch, HR, organisatorisch, enz.) Studieopdracht uitgevoerd door Deloitte Consulting en SMIT onderzoekscel (VUB) De conclusies van de studie vormen het draaiboek
 4. 4. Aanbevelingen back-office Ondersteunen uitbouw zelfbedieningbalies en andere RFID toepassingen E-procurement, online aankoopbeleid (door koppeling met externe partners) Koppeling bibliotheekdata met GIS toepassingen Bibliomining, geavanceerde analyse van bibliotheek- en gebruikersgegevens PBS dashboard, interactief beheer en ontsluiting van managementsdata en beheersstatistieken Integratie van SMS services Verdere rationaliseren van back-office processen als catalografie en collectiebeheer door nauwere samenwerking met OpenVlacc
 5. 5. Aanbevelingen front-office Integreren van digitale content in zoekomgeving PBS Optimaliseren look-and-feel en functionaliteit zoekomgeving Investeren in verrijking van de catalogusgegevens Verhogen webpresence bibliotheekcollecties Ontwikkelen platformen voor interactiviteit en participatie van de (bibliotheek)gebruiker (Web 2.0) Verhogen van (kosten)efficiëntie, gebruikerscomfort en innovatiekracht door verdere schaalvergroting en nauwe interbestuurlijke samenwerking
 6. 6. Samenwerkingsproject Interbestuurlijk project van de Vlaamse overheid, de vijf provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie Doelstelling: één transparante zoek- en dienstenomgeving voor de (digitale) collecties openbare bibliotheken met herkenbaarheid voor alle betrokken niveaus Gedeelde strategie
 7. 7. Enkele kengegevens Politieke besluitvorming afgerond begin 2009 Planning: 2009-2012 Verderbouwen op bestaande ervaringen, best practices:  zoeken.bibliotheek.be als labo-omgeving  realisaties OB Gent en OB Brugge (pioniers en Vlacc invoerders)  strategisch ontwikkelingsproject voor Medialab nv Pilootprojecten: Antwerpen (2009), West-Vlaanderen (2010) en OB Gent en OB Brugge Evaluatiemoment zomer 2010 Aansluiting andere provincies vanaf 2011
 8. 8. Bibliotheekportalen, Doelstellingen & oplossing vervolg project Infovergadering provincies/VGC 29 april 2010
 9. 9. Vervolgtraject 2010 (okt-dec) • Provincie Antwerpen en West-Vlaanderen • Evaluatie en bijsturing in productie-omgeving • Communicatie en opleidingen • Kandidaturen en selectie 2 volgende provincies/VGC • Contractonderhandelingen vervolg (Bibnet/Serials Solutions) 2011 (jan-dec) • Kickoff met 2 nieuwe provincies/VGC • Opzetten testomgevingen • 4 provincies/VGC aangesloten bij Bibliotheekportalen • Communicatie en opleidingen 2012 (jan-dec) • Kickoff met 2 nieuwe provincies/VGC • Opzetten testomgevingen • 6 provincies/VGC aangesloten bij Bibliotheekportalen • Communicatie en opleidingen
 10. 10. Projectorganisatie Hier staat de titel projectgroep projectcoördinato projectcoördinator projectcoördinator r project team project team project team Medialab Bibnet Provincie werkgroep klankgroep bijeenkomsten bijeenkomsten

×