Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nyt lovkrav til alle hjemmesideejere - EU klageportal

84 views

Published on

Information om den nye europæiske klageportal Online Dispute Resolution (ODR), som trådte i kraft februar 2016. Afholdt i Joomla User Group Copenhagen 16-08-2016.

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nyt lovkrav til alle hjemmesideejere - EU klageportal

 1. 1. ©2016AbMano Nyt lovkrav til alle hjemmesideejere
 2. 2. ©2016AbMano Nyt lovkrav på hjemmesider • Nyt EU lovkrav pr. 15. februar 2016 • Gælder for salg til forbrugere • Ny fælles europæisk online klageportal, Online Dispute Resolution (ODR)
 3. 3. ©2016AbMano Hvem gælder lovkravet for? • Alle virksomheder, som sælger til forbrugere • Ikke kun ved salg i andre EU-lande, men også i Danmark • Kun online handel • Undtagen! – Sundhedsydelser – Køb og salg af fast ejendom – Uddannelser udbudt af det offentlige
 4. 4. ©2016AbMano Hvorfor nu det? • Til hjælp for virksomhederne og forbrugerne – Spare tid med online procedure – Lette kommunikationen mellem parterne – Fjerne frygt ved handel over grænserne – Fjerne manglen på effektive klagemuligheder – Skabe tillid til online handel
 5. 5. ©2016AbMano Hvad går det ud på? Klage fra forbruger i EU ODR- platformen Oversættes til dansk Besked til dig om klage Du vælger klage- instans Klagen behandles Enighed om klage- instans
 6. 6. ©2016AbMano Hvad betyder det for mig? • Pligt til at linke til ODR-platformen – fra din webshop – i dine tilbudsmails – hvis du sælger via en online markedsplads • Gælder også ved salg til forbrugere i Danmark
 7. 7. ©2016AbMano Skal jeg bruge ODR-platformen? • Ingen tvang at bruge ODR-platformen, men pligt til at linke til den! • ODR-platformen fravælges – Sælger kan afvise at bruge ODR- platformen, når en klage modtages – Forbrugeren må selv gå videre med sagen til et klagenævn • ODR-platformen anvendes – Klagen videresendes til klagenævn
 8. 8. ©2016AbMano Hva’ koster det? • Gratis at anvende ODR-platformen! – Både for forbrugere og virksomheder • Klagenævn kan opkræve et gebyr • Bøde ved overtrædelse
 9. 9. ©2016AbMano Hvad skal jeg gøre? • Hjemmeside / webshop – ”Klar, forståelig og lettilgængelig” information om muligheden for at klage på ODR-platformen – Oplyse, hvilket klagenævn du ønsker, at forbrugerne skal henvende sig til, hvis de ønsker at klage – Linke til ODR-platformen – Henvise til din virksomheds emailadresse – Oplyses f.eks. under din kundeservice eller i dine handelsbetingelser • Tilbudsmails – Mailen skal indeholde et link til ODR-platformen • Skal oplyses på alle anvendte sprog! • Link til ODR-platformen klar og gældende pr. 15. februar 2016!
 10. 10. ©2016AbMano Hvad skal der stå? • Eksempler fra Forbruger Europa – www.forbrugereuropa.dk
 11. 11. ©2016AbMano Klagenævn
 12. 12. ©2016AbMano Forslag til tekst til hjemmeside og mail Oplysning om klagemuligheder Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til: Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse xx@yy.dk.
 13. 13. ©2016AbMano Forslag til tekst ved afvisning af klage Hvis du vil gå videre med din klage Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til: Teleankenævnet Axeltorv 6, 3. th. 1609 København V Du kan klage til Teleankenævnet via www.forbrug.dk. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e- mailadresse xx@yy.dk.
 14. 14. ©2016AbMano Forslag til engelsk tekst Information on options for alternative dispute resolution If you wish to complain about a product or service purchased from us, you may apply for dispute resolution with: Center for Klageløsning (Centre for Complaint Resolution) under the Danish Competition and Consumer Authority Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Denmark. You can file a complaint via www.forbrug.dk You can also use the European Commission's Online Dispute Resolution platform to file a complaint. This is especially relevant if you are a consumer resident outside Denmark, in another EU member state. File your complaint here - http://ec.europa.eu/odr When filing a complaint, you must state our email address xx@yy.dk
 15. 15. ©2016AbMano Bannere • Downloades på www.forbrugereuropa.dk/Klag/ODR/ODRbannere • Alle bannere skal linke til ec.europa.eu/odr
 16. 16. ©2016AbMano Links • Forbruger Europa – www.forbrugereuropa.dk • ODR-platformen – ec.europa.eu/odr • Loven – www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169709

×