Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El paper de la dona al llarg del temps

2,932 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El paper de la dona al llarg del temps

  1. 1. EL PAPER DE LA DONA AL LLARG DE LA HISTÒRIA ADRIAN DANUT MARTÍN GUILLEM ÍNGRID GRAU CLÀUDIA GRAU
  2. 2. ÍNDEX * Grècia classica * Roma * Edat Medieval * Antic Règim * Conclusions
  3. 3. GRÈCIA CLASSICA La vida de la dona consistia en obeir al pare, després obeir al marit i de gran obeir al fill. No tenia cap paper ni en poders polítics, ni militars i/o civils.
  4. 4. ROMA - Les dones a diferència dels homes no tenien cognom. - No podien menjar i beure el que volien, hi havia coses que tenien prohibides com el vi. D'altres en podien prendre sempre demanant permís a l'home. -El seu paper fundamental era la procreació i la reproducció. Es conciderava que no podien tenir ni amor ni erotisme. BACANALS
  5. 5. EDAT MEDIEVAL El concepte de la dona va tenir importants modificacions: + Trobem dones cultes, humanistes i independents. - Però el seu contingut segueix sent domèstic: - Ser bona mare i esposa. - Fer la feina de la casa - La reproducció per la continuació de la espècie humana .
  6. 6. ANTIC RÈGIM Molt poques dones tenien algun poder (només algunes reines, i les abadesses dels convents catòlics).
  7. 7. C O N C L U S I O N S Podem dir que la dona al llarg de la historia no ha tingut una vida molt bona. Abans no es podia votar, no podia treballar, tenia que quedar-se a casa a cuidar els xiquets, a fer el menjar i esperar al seu home quan torna de treballar. Es pot dir que la dona ha fet grans esforços al llarg de la historia per aconseguir una relativa igualtat amb l’home, però encara queda camí per fer... Es segueixen mantenint molts tòpics, segons nosaltres: massa.

×