Wonen 1 voorjaar_2012

2,009 views

Published on

De Fledderusbuurt in Delft.

Artikel in blad "Wonen" van Woonbron over de bewonerscommissie De Minstreel

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wonen 1 voorjaar_2012

 1. 1. Talent ontdekkenNiet afwachten maar zelf doenDe buurt een handje helpenNummer 1 | jaargang 8 | voorjaar 2012
 2. 2. 2 | wonen colofon van de redactie Wonen is een uitgave van Woonbron De kracht van talent 8e jaargang nummer 1 Wat moet het heerlijk zijn: van jongs af aan weten wat je talent is, het verder ontwikkelen en er je werk van maken. Vertrouwen op wat je kunt en geen twijfels hebben. De kleine Aaliyah, winnares van Holland’s got talent, heeft overduidelijk talent voor zingen. Ze doet het al van jongs af aan en met zo’n prachtige stem kan ze er vast ook haar werk van maken. Voor de meesten van ons geldt dat niet. Veel mensen weten niet wat hun redactieadres talent is, of denken ‘ik heb geen talent, ik ben overal een beetje goed in’. Woonbron Voor deze uitgave van Wonen zijn we op zoek gegaan naar mensen met t.a.v. Redactie Wonen talent. En we kwamen veel talent tegen... Postbus 2346 3000 CH Rotterdam Creatieve talenten zoals fotograferen (pag. 6), schilderen (pag. 8 en 22), E-mail communicatie@woonbron.nl sneakers illustreren (pag. 10) en zingen (pag. 11). Maar ook talent om actie te nemen in plaats van af te wachten (pag. 4/5) en talent om door te zetten. Zo is na 20 jaar doorzetten van de Indische woongroep ‘Rumah Oost West’ tekst de bouw van hun woonruimte in Spijkenisse nu echt begonnen. En hebben Margreet Ruysbroek de partnerbedrijven in het Campusteam zich er ruim zeven jaar hard voor Jan Luyendijk gemaakt dat de Campus in Hoogvliet er zou komen. Met succes! Pluma Tekst Pia Kleijwegt Talent is de start, maar met hard werken en doorzetten, bereik je pas wat Daniëlle Hermans je wilt. Multitalent Soufiane Touzani bewijst dat en wil dit ook graag door- Team Communicatie Woonbron geven aan kinderen: “Ik wil dat ze de baas in zichzelf ontdekken.” Kracht van mensen eindredactie Ons talent als corporatie is dat we uitgaan van de kracht van mensen. Wij Team Communicatie Woonbron hebben oog voor talent, want we richten ons liever op wat iemand wél kan. Sommige mensen kennen hun eigen talent nog niet. Denken dat het heel normaal is wat ze doen. Gemiddeld, niks bijzonders. Maar hun omgeving vormgeving denkt daar anders over. Zo heeft Trees een talent voor het helpen van andere Cascade – visuele communicatie mensen (pag. 20) en zagen de bewoners van zorginstelling Rijnmond al snel PanArt creatie en communicatie het enthousiasme van vrijwilligers Crystal en Johnathan (pag. 27). Zoals de oude wijze Aristoteles 2350 jaar geleden al schreef: ‘Waar je talenten fotografie en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar ligt je roeping.’ Wij kun- Erwin Dijkgraaf nen het niet beter verwoorden. Jean-Paul van Ee De verhalen in deze Wonen inspireren u hopelijk. Wat het ons heeft geleerd: Rob van Es het is nooit te laat om je eigen talent te ontdekken of om nieuwe talenten Hans de Lijser te ontwikkelen. Sjanti Mahabier Wat is uw talent? n Marco de Swart Erno Wientjes Sander de Wilde Redactie Wonen Lou Wolfs Annette Wuister drukwerk De Bondt grafimedia
 3. 3. wonen | 3deze keer in dit magazineNiet afwachten maar zelf doen 4/5Klant Centraal: Zo fotografeer ik 6Kort nieuws 7 thuis in de wijk Delft 8 Delfshaven 10 Dordrecht 12 Hoogvliet 14 Prins Alexander 16 Spijkenisse 18 IJsselmonde 20 Bewoners in actie voor betere buurt - pagina 4Klant Centraal: Zo woon ik 22Vraag en antwoord 23Hoe en wat rondom loten 24Dit is pas comfotabel wonen! 25Klant Centraal: Zo werk ik 26De buurt een handje helpen 27Even op woensdagmiddag eenhypotheek afsluiten... 28Puzzel en contact 30Woonbron woningaanbod 31/32 Het paradijsje van Miep Lommen - pagina 22 U kunt Woonbron ook volgen via You Tube en Twitter Zo fotografeer ik - Rumah Oost West - Soufiane Touzani - pagina 6 pagina 19 pagina 26
 4. 4. 4 | wonen“De Fledderusbuurt heeft alles in zich gaven we een fles zure wijn cadeau, we – samen met de andere partijen – van Fled-om er fijn te wonen”, zegt voorzitter van hebben toen ook gezegd: nu is deze fles derus een veilige, groene en schone wijkbewonerscommissie De Minstreel André nog zuur, maar we hopen er samen met te maken. Van der Waal: “We wilden geenPlooij. “De woningen zijn prima, het is er jullie een betere wijn van te maken. Want verbetertraject dat vanachter een bureaukindvriendelijk en heel groen. Gewoon een de corporatie en de gemeente kunnen ons werd bedacht, we wilden met elkaar totmooie wijk. Maar we zagen als commissie wel ondersteunen, maar we moeten het oplossingen komen. Daar hebben we nu deook dat de buurt achteruit ging; de boel als buurtbewoners zelf doen. Dat was en eerste stappen voor gezet. Er zijn zes projec-verloederde. En er was weinig contact tus- is nog steeds onze stellige overtuiging.” ten uit de conferentie gekomen, waarmeesen buurtgenoten waardoor mensen elkaar Commissielid Hans van der Waal vult aan: we komend jaar aan de slag gaan. Samenniet durven aan te spreken op gedrag. Daar “Een leefbare buurt is niet iets van Woon- met bewoners. De gemeente had eerst eenwilden we iets aan doen.” bron of van de bewonerscommissie, we afwijkende visie op de wijk, maar nu zijn we hebben draagvlak nodig, betrokkenheid constructief met elkaar in gesprek en onder- van andere bewoners. En zo kwamen steunen ze ons. Dat is mooi.” “we moeten het als we op het idee om een conferentie te buurtbewoners zelf doen” organiseren.” Tijdens de conferentie werd duidelijk dat bewoners vooral beter contact met hunAls eerste trok de bewonerscommissie aan Drie avonden kwamen ongeveer veertig buren willen. “Het bleek dat veel mensende bel bij Woonbron en de gemeente. “We buurtbewoners bij elkaar in buurthuis Het het moeilijk vinden om elkaar aan te spre-presenteerden de uitkomst van een enquête Buitenhuis om te praten over de wijk onder ken op gedrag”, legt commissielid Wil vanonder bewoners waaruit bleek dat veel het motto ‘Geen ego, maar lego – samen Geest uit. “Daarvoor moet je elkaar eenmensen vonden dat het niet goed ging met bouwen aan onze wijk’. Het resultaat: een beetje kennen. Daar gaan we hard aande buurt”, vertelt Plooij. “Als ludieke actie streefbeeld voor 2015 én een actieplan om werken.
 5. 5. wonen | 5Bewoners in actie voor betere buurt“Niet afwachten maar zélf doen” Als je niet tevreden bent over je buurt, dan moet je er zelf iets aan doen. Dat is meteen het motto van De Minstreel in de Delftse Fledderusbuurt. Deze actieve bewonerscommissie organiseerde een conferentie om plannen te maken en bewoners te betrekken om van Fledderus weer een veilige, groene en schone wijk te maken. “We willen een wijk waar we trots op zijn.” Bijvoorbeeld door activiteiten te organise- menskracht. Ik denk dat we steeds meer Meer weten over de initiatieven in de ren in het buurthuis of een speelplek voor mensen over de streep halen zodra de eer- Fledderusbuurt? Kijk op www.de-minstreel- jong en oud te realiseren. En we willen ste resultaten zichtbaar zijn. Als dat lukt, zijn fledderus.nl. n mensen helpen om moeilijk benaderbare we al heel tevreden. We gaan het gewoon buren toch aan te spreken. In de vorm van doen. Dat is onze kracht: niet afwachten tot een buurtbalie bijvoorbeeld. Dat gaan we er wat gebeurt, zelf het initiatief nemen.” de komende tijd allemaal uitwerken.” “we zijn allemaal gemotiveerd om er iets van te maken” De negen commissieleden hebben er alle vertrouwen in dat ze dit jaar grote stappen in de goede richting gaan zetten. Plooij: “We zijn allemaal gemotiveerd om er iets van te maken. Onze drijfveer? We willen gewoon een frisse wijk. Het is nu zaak om bewoners enthousiast te maken om mee te doen. Daarvoor gaan we langs de deuren, maar we zijn ook op internet en op twitter actief. Want alles staat of valt met voldoende
 6. 6. 6 | wonen klant centraal zo fotografeer ik Er gaat geen dag voorbij of fotograaf Rob Lampen maakt ergens op Heijplaat een foto. Elke grote en kleine gebeur­ tenis legt hij vast. Het indruk­ wekkende fotoarchief dat hij in de loop der jaren van het dorp heeft opgebouwd, is deels te bekijken op de nieuwe website van Heijplaat. Fotograaf Rob Lampen legt al jaren het dagelijks leven op Heijplaat vast Elke dag een foto Een of twee keer per dag maakt Rob Lampen een foto of film en dat bewaren. Dat doe ik voor de toe- wandeling door Heijplaat. En altijd gaat zijn camera komstige generaties. Anders weet over honderd jaar mee. Het moet gek lopen, wil hij niet met een foto niemand meer hoe het er hier heeft uitgezien.” thuiskomen. Want er is altijd wel iets dat het foto- graferen waard is. De start van nieuwbouwprojecten, Vernieuwde website sloopwerkzaamheden, de intocht van Sinterklaas, Hij heeft ze nooit precies geteld, maar Rob Lampen kerstmarkten, Koninginnedag, bijeenkomsten, feesten, schat dat hij in tien jaar tijd tussen de 15.000 en verenigingsactiviteiten. Rob Lampen brengt alles in 16.000 foto’s van Heijplaat heeft geschoten. Deels zijn beeld. “Als ik een keer ergens zonder camera kom,” deze foto’s te zien op de nieuwe website van Heijplaat, vertelt hij, “krijg ik meteen commentaar. Waar is je die Rob Lampen samen met Nico Prins, de Verhalen- camera, vragen ze dan. Of ze zeggen: ben je ziek?” man, beheert. Op deze site staan ook diverse histori- sche foto’s van Heijplaat. De beheerders hopen dat de Voor het nageslacht nieuwe site veel bezoekers trekt. “Ik weet dat mensen Rob Lampen fotografeert al sinds zijn negende. “Het het leuk vinden om zichzelf en bekenden terug te zien is altijd mijn hobby geweest. Later ben ik ook gaan op foto of film. Daarom probeer ik overal waar ik kom, filmen. Jarenlang heb ik op de tekenkamer Marine zoveel mogelijk Heijplaters voor de lens te krijgen.” van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) Voor meer informatie: www.heijplaat.com ■ gewerkt. De laatste drie jaar dat ik daar werkte, heb ik ook voor de RDM gefotografeerd en gefilmd en ik had het foto- en filmarchief onder mijn hoede. Toen ik in 2002 stopte met werken, ben ik mij nog meer in Heeft u ook een leuk of bijzonder verhaal over wonen, werken, Heijplaat gaan verdiepen. Ik volg het dagelijks leven leven of koken? En wilt u meewerken aan deze rubriek? Laat het op het dorp en wil alle veranderingen vastleggen op ons weten via communicatie@woonbron.nl
 7. 7. wonen | 7 kort nieuwsZonnepanelen in Spijkenisse Veranderingen huurtoeslag 2012 In 2012 vindt er een aantal veranderingen plaats in de huurtoeslag en de manier waarop dit wordt uitbetaald. Zo krijgt uIn de afgelopen jaren zijn al op verschil­ ‘M.A. de Ruijterstraat’. Door het realiseren voor 2012 geen aparte beschikking meerlende complexen van Woonbron zonnepa- van deze panelen wil Woonbron haar voor de huurtoeslag. U krijgt één verza-nelen geplaatst. Onlangs is dit uitgebreid steentje bijdragen aan het opwekken van melbeschikking met daarop de informatiemet de complexen ‘De Boezem’ en de groene energie. ■ van de huur-, zorg- en/of kinderopvang- toeslag. Daarnaast gaat de overheid in 2012Blok voor Blok minder bijdragen aan de kosten van uw huurwoning. Is uw huur hoger dan € 366,37? Dan krijgt u minder toeslag.In Rotterdam hebben onlangs vier woning- en 350 particuliere woningen in drie jaar Hoeveel minder, hangt af van uw geza-corporaties (Woonstad Rotterdam, Haven- tijd”, vertelt wethouder Alexandra van menlijke toetsingsinkomen. Over hetsteder, Woningbouwvereniging Hoek van Huffelen. Dat komt neer op het jaarlijks algemeen geldt: hoe hoger uw inkomen,Holland en Woonbron), de Gemeente renoveren van gemiddeld 750 huurwonin- hoe meer u zelf moet betalen.Rotterdam, VVE010, Waifer en het Warmte- gen en 115 particuliere woningen. Een reno-bedrijf Rotterdam een overeenkomst gete- vatie houdt een energetische verbetering Wilt u weten of en hoeveel huurtoeslagkend waarin ze afspraken maken over het van minimaal twee energielabelstappen u kunt krijgen? Op www.toeslagen.nlduurzaam renoveren van huurwoningen. in. Zowel de Nederlandse Overheid als de vindt u meer informatie en kunt eenHierbij kunnen de deelnemers dan gebruik Gemeente Rotterdam verlenen subsidie proefberekening maken. ■maken van elkaars kennis. “Het gaat om de voor deze renovaties. ■renovatie van ongeveer 2.150 huurwoningen Concept House Village Eind 2011 ging de eerste paal van het eerste huis van Concept House Village op Heijplaat de grond in. Het huis komt op de plek waar vorig jaar de eerste woningen van het Nieuwe Dorp zijn gesloopt. Het Nieuwe Dorp is daarmee een tijdelijke testlocatie voor duurzame woningbouw. ■
 8. 8. 8 | thuis in de wijk delft delfshaven dordrecht hoogvliet prins alexander spijkenisse ijsselmondeEen huis vol schilderijenZeezichten, landschappen, portretten: de Ben heeft dus talent voor schilderen, Ik ben hier zes jaar geleden naartoe verhuisd83-jarige Ben Wilmer schildert het allemaal. maar zelf ziet hij dat een beetje anders. en het bevalt me uitstekend. De enige dieZijn huis lijkt wel een expositieruimte. Ook “Ik vind mezelf niet echt een schilder, ik mis, is mijn vrouw. Zij is elf jaar geledenzijn medebewoners van De Wintertuin in de meer een kopieerder. Ik maak van alles, overleden.”Hoornse Hof genieten van zijn talent, want het maakt me niet uit wat, als ik er maarzijn werk hangt ook in de fraaie binnentuin plezier in heb. In woongebouw de Wintertuin is Ben nieten bergingsgangen. de enige artistiekeling. Een bovenbuurman is beeldhouwer en een buurvrouw schildert “het is gewoon hartstikkeStilzitten doet Ben niet graag. Toen hij met landschappen. “Het zijn hobby’s die je heel leuk als mensen je werk ziende VUT ging, bleef hij volop actief: op de goed thuis kan beoefenen”, legt hij uit, en ervan genieten”tennisbaan, in het zwembad en min of meer “maar ik ga ook nog twee keer in de weekbij toeval achter de schildersezel. “Ik kwam naar schilderles. Zo blijf je leren. Een jaar ofeen afbeelding tegen in een tijdschrift en Zoals mooie zeilschepen van Panorama zes geleden heb ik bijvoorbeeld de overstapdat heb ik toen voor de lol nageschilderd Mesdag bijvoorbeeld, of werken van gemaakt van acryl naar olieverf; dat geeftvoor mijn vrouw”, vertelt hij in zijn woon- Vermeer of Van Gogh. Dat zijn prachtige wat meer diepte in de schilderijen. Dat vindkamer, waar de muren volhangen met schilderijen en die probeer ik zo goed moge- ik mooi.” Zijn talent is niet onopgemerktschilderijen van zijn hand. Het was zijn lijk na te maken.” Zijn buren genieten mee, gebleven: regelmatig vragen kennissen hemeerste werkstuk en al snel volgden er meer. want in de binnentuin en de entree heeft om een foto na te schilderen, van een land-“Ik ben via een vriendin van de tennis bij Ben enkele van zijn werken aan de muur schap of een portret. “Ik heb ook wel eenseen schilderclub terecht gekomen. Toen de gehangen. “Het fleurt de boel lekker op, het geëxposeerd in Maassluis en in Naaldwijk”,lerares mijn eerste schilderij zag, mocht ik wordt er gezelliger van. Dit is sowieso een vertelt hij. “Het is gewoon hartstikke leuk alsmeteen bij de gevorderden”, lacht hij. fijne plek om te wonen. mensen je werk zien en ervan genieten.” n
 9. 9. thuis in de wijk | 9 delft delfshaven dordrecht dordrecht hoogvliet spijkenissespijkenisse ijsselmonde delft delfshaven hoogvlietprins alexander alexander prins ijsselmonde Ruim 60 jaar klant“De oude glorie is hersteld” Al 64 jaar woont mevrouw Fraase Storm in zijn gebouwd na invoering van de Woning- hoor. En veel gezelligheid ook. Maar boven haar woning aan de Delftse Vermeerstraat. wet, zijn al lang weer afgebroken. Wat deze stonden ’s winters de bloemen op de ramen, Daarmee is ze een van Woonbrons trouwste bouw bijzonder maakt? Ik denk de uitstraling zo koud was het daar.” Modern voor die tijd klanten. In al die jaren heeft ze veel zien en de prettige indeling. Het zijn huizen die was de wastafel in een aparte ruimte boven, veranderen, maar één ding is hetzelfde je wilt behouden als stad, ze zijn uniek.” die later is verbouwd tot badkamer met bad gebleven: ze is nog altijd heel gelukkig in én douche. Een luxe, vindt mevrouw Fraase haar woning. Storm, die meer heeft zien veranderen in en “centrale verwarming was er niet, om haar woning. Ze is blij dat de voorgevel we hadden twee kacheltjes” De Vermeerstraat is een pittoresk straatje van haar woning niet is gewijzigd. “Met de net buiten de binnenstad van Delft. De laatste renovatie is die in oude glorie her- woningen zijn er ruim honderd jaar oud, Toen mevrouw Fraase Storm in 1948 haar steld. Tot groot plezier van alle bewoners.” maar zien eruit als om door een ringetje te woning betrok, was ze de derde bewoner. halen. “Het is eigenlijk heel bijzonder dat “In die tijd werd de woning nog in tweeën Tijdens de oplevering van die grote reno- deze woningen al zo lang bestaan”, vertelt gedeeld door schuifdeuren”, blikt ze terug. vatie in 2007 presenteerde mevrouw Fraase mevrouw Fraase Storm in haar gezellige “Centrale verwarming was er niet: we had- Storm het boekje dat ze samen met haar woonkamer. “Want de meeste huizen die den twee kacheltjes. Die gaven veel warmte overbuurman Theo Eekhout schreef: een prachtig naslagwerk over de geschiedenis van de Vermeerstraat. “En over de geschie- denis van Woonbron”, legt ze uit, “want deze huizen zijn gebouwd door de grondlegger daar, woningbouwvereniging De Goede Woning.” Zelf was ze lange tijd bestuurs- lid van deze eerste Delftse corporatie. Een mooie tijd, vertelt ze. “We deden alles zelf en huurders waren lid van de vereniging. Daardoor waren ze heel betrokken. Als je buurvrouw ziek was, dan ving je de kinderen op. Dat soort dingen. En dat gebeurt nog steeds.” Ze vindt het leuk om herinneringen op te halen, maar zegt ze: “We kunnen beter naar de toekomst kijken. Woonbron is nu een grote corporatie waarvan ik hoop dat zij een goede balans vindt tussen bewoners en bestuurders. De behoefte aan goede en betaalbare woningen is nog steeds groot. Dus ik zou zeggen: handen uit de mouwen en bouwen!” n Asbestinventarisatie bijgewerkt Asbest werd in de periode na de oorlog tot beschadigt of wordt bewerkt, komen er aangevuld met nieuwe asbestvondsten die eind jaren tachtig van de vorige eeuw volop vezels vrij die schadelijk kunnen zijn. Jaren we door de jaren heen zijn tegengekomen toegepast in de bouw. Toen bleek dat het terug hebben we op basis van steekproe- tijdens inspecties en werkzaamheden. materiaal risico’s voor de gezondheid en het ven in kaart gebracht waar in onze huizen De bijgewerkte brochure asbestbeleid en milieu in zich heeft, is meteen (1993) een asbest aanwezig is. Zonder volledig te kun- -inventarisatie is beschikbaar in de woon- wettelijk verbod op de verkoop en toepassing nen zijn, hebben we nu een goed beeld winkel van Woonbron Delft of te raadplegen ingevoerd. Als asbest ‘in ruste’ blijft, kan hiervan. Het geconstateerde materiaal is of te downloaden op www.woonbron.nl. n het geen kwaad. Maar als het materiaal nog in goede staat. De inventarisatie is pas
 10. 10. 10 | thuis in de wijk delft delfshaven dordrecht hoogvliet prins alexander spijkenisse ijsselmondeIeder zijn talentIn dit artikel stellen we drie talentvolle wijkbewoners aan u voor: Sergio Cameron, Maral van der Speken Pablo Pereira. De een weet van een gewone sportschoen een waar kunstwerk te maken. De ander weetmenigeen te ontroeren met haar ‘gouden keeltje’. De derde is een antiekkenner, die zijn kennis graaginzet voor de ideële stichting De Majum. Woonbron koestert deze getalenteerde mensen, omdat ze hetverschil maken in de wijk.Tekenen op de vierkante centimeterSergio Cameron (26) is sneakerartiest. Sir-Joheet zijn bedrijf. Zijn klanten – meisjes enjongens van 8 tot 30 jaar – hebben éénding met elkaar gemeen: ze lopen graag opsneakers. Maar dan wel aparte, die net evenanders zijn dan de rest. “Ik werk nu aan eenopdracht voor een Rotterdamse dj”, verteltSergio. “Hij wil sneakers met zijn eigen logoerop en in zijn eigen kleuren. Ook zijn head-set schilder ik in dezelfde stijl.”Het zijn de gespecialiseerde sneakershopsin Rotterdam en Den Haag die Sir-Jo in hunassortiment hebben. Een echte Sir-Jo is vol-gens Sergio te herkennen aan zijn gedurfdestijl en details. “Ik schilder alles uit de hand.Een schoen heeft maar een klein oppervlakvandaar dat de afbeeldingen heel gedetail-leerd zijn.” Sergio, die is opgeleid tot grafischontwerper, werkt nu nog vanuit zijn woningin het Nieuwe Westen (Rotterdam), maardroomt van een eigen winkel en galerie.“Daar kan ik mijn andere werk tentoon-stellen. Ik ben aan het experimenteren metaan sneaker gerelateerde kunstwerken,zoals tafellampen en bloempotten.”Sergio houdt van de dynamiek en de cul-turele verscheidenheid van Rotterdam.“Er zijn zoveel jongeren die iets willen metsneakers. Daarom organiseer ik workshopssneakers costumizen, de basis van hetsneaker beschilderen. Daarnaast werk ikgraag samen met andere creatieve collega’s.Net als vorig jaar gaan we ook dit jaar weereen sneakerevenement organiseren. Meteen sneakermarkt, optredens van hiphop enurbanartiesten en veel creatieve workshopszoals T-shirt beschilderen en films maken.Ik vind het heel inspirerend om met mensenmet dezelfde interesse samen te werken.” n Sergio Cameron, sneakerartist. Voor meer info www.sir-jo.com
 11. 11. thuis in de wijk | 11 delft delfshaven dordrecht dordrecht hoogvliet spijkenissespijkenisse ijsselmonde delft delfshaven hoogvlietprins alexander alexander prins ijsselmondeZingen voor groot enklein publiekMaral van der Spek (14) uit TussendijkenDelfshaven geniet nog altijd na van hetwinnen van ‘Do you think you can sing?’,de in de zomer van 2011 gehouden zang-wedstrijd tussen jongeren van verschillendeRotterdamse wijken. “Ik heb er zo hard voorgewerkt, er deden zoveel andere talentenmee en dan ineens sta je met die beker inje handen. Wow, het is me gelukt, dacht ik.”Als zingen nog niet was uitgevonden, zouze het zelf hebben uitgevonden, zegt Maral.“Zoveel hou ik ervan. Zingen is als verliefd-heid, zo ontzettend heerlijk. Ik zing dag ennacht.” Maral van der SpekMaral zit in twee vwo van de Theaterhavo/vwo in Rotterdam. Het liefst zou ze van zangeres Shary-an (Voice Of Holland) voor huiskamerconcert. Laatst zong ik voor eenzingen haar vak maken. Maar dierenarts een groot publiek te zingen op een podium mevrouw die haar 35-ste verjaardag vierdeworden, vindt ze ook een prachtig alterna- op de Coolsingel. Maar even graag treedt ze met alleen haar moeder, broer en buurvrouw.tief. “Ik weet het nog niet.” De top halen en op in kleine kring. “Laatst zong ik in Resto Voor mij maakt het niet uit. Het gaat mijberoemd worden, is geen doel op zich voor Van Harte in Schiemond (Rotterdam). Vaak erom dat ik mensen kan raken met mijnhaar. Met Kerst stond Maral samen met word ik bij mensen uitgenodigd voor een stem en hen een plezierige dag kan geven.” nTwee passies: mensen en antiekPablo Pereira (58) heeft twee passies: het meewerkt aan sociale en maatschappelijke maar ik voel mij rijk. Ik doe het werk voorverzamelen van antiek en het stimuleren projecten door het verzamelen en verkopen De Majum vrijwillig. Daar krijg ik veel voorvan mensen om het beste uit zichzelf te van vintage, design en kringloopspullen. terug. Ik ontmoet mensen, doe ervaring ophalen. Beiden komen samen in zijn werk als “Wij proberen mensen die het moeilijk heb- en ontdek nieuwe dingen. Mensen een doelvoorzitter van stichting De Majum, een niet ben, terug te krijgen in de maatschappij”, geven, dat geeft mij voldoening.”gesubsidieerde Rotterdamse instelling, die legt Pablo uit. “Zelf leef ik van een uitkering, In een vroeger leven was Pablo handelaar in antiek en curiosa. Nu werkt hij vooral uit idealisme. Mooie spullen verdienen een tweede leven, vindt hij. “Er wordt al genoeg weggegooid op deze wereld.” Via Woonbron Delfshaven heeft De Majum de beschikking gekregen over een pand aan de Hogebanweg 22 in Oud-Mathenesse (Rotterdam). De stichting zoekt naar crea- tieve mensen die vanuit het souterrain iets willen gaan ondernemen, zoals het aanbieden van creatieve en spirituele work- shops voor mensen uit de wijk. En er komt een winkel voor betaalbaar design. Hiervoor wil Pablo een aanstormend designer of interieurontwerper zien te vinden. “Iemand die geïnteresseerd is in dit concept en het ziet als opstapje om voor zichzelf te begin- nen. Vanuit de winkel kan hij aan zijn eigen klantenkring bouwen.” nPablo Pereira. Voor meer info www.stichtingdemajum.nl
 12. 12. 12 | thuis in de wijk delft delfshaven dordrecht hoogvliet prins alexander spijkenisse ijsselmondePerspectief voor nieuwe VogelbuurtGer Houben gaat voor Woonbron als regis- is belangrijk dat de bewoners goed op de wonen. De Vogelbuurt heeft hele positieveseur Beheer de vernieuwing in de Vogel- hoogte zijn en hoe zorgen we ervoor dat kanten, zoals de ligging tegen het centrumbuurt begeleiden. De wijk kent hij pas sinds de wijk er sociaal ook sterker uit komt?” aan." Als regisseur Beheer is hij ook aan-kort, maar het werk des te meer. Hij heeft vertelt een enthousiaste Ger. spreekbaar voor bewoners. "Ja, bewonersgewerkt bij de herstructurering van de Rot- kunnen mij direct benaderen. Bijvoorbeeldterdamse wijk Pendrecht. Ger heeft de taak Daarbij staat hij er niet alleen voor. Ook als zij willen weten hoe de plannen voorom in de komende jaren de herstructurering bewoners worden intensief bij de uitvoe- hun complex eruit zien, wat er precies gaatin de Vogelbuurt in goede banen te leiden. ring betrokken. "Het is me opgevallen gebeuren en of het nog zin heeft om te"Het gaat om het fysiek vernieuwen van met hoeveel enthousiasme en creativiteit investeren in nieuwe vloerbedekking ofde Vogelbuurt, maar een vernieuwing gaat bewoners willen meedenken. Ook daaraan behang." nverder. De wijk moet leefbaar blijven, het kun je merken dat mensen hier met plezier Heeft u vragen over uw wijk? Neem dan contact op met de regisseur Beheer van uw wijk, telefoon (078) 633 68 88 • Wielwijk - Rien Reemers • Crabbehof en binnenstad - Ronald Viergever • Vogelbuurt en De Staart - Ger Houben • Nieuw Krispijn - Muslum CelikGer Houben (rechts) samen met de andere regisseurs Beheer; Ronald Viergever (links), Muslum Celik, en Rien ReemersAfrekening service­ en stookkosten op één lijnWoonbron Dordrecht start in 2012 met van het jaar rekent Woonbron met de huur- afrekening van de service- en stookkosteneen pilot voor de afrekening van de service- ders het verschil af tussen de betaalde voor- daarom op één lijn gebracht. Door die tweeen stookkosten in portiekflats. Huurders schotten en de werkelijke kosten. In com- afrekeningen voortaan te combineren,betalen elke maand een voorschot. Zowel plexen met huurders én eigenaren brengt ontstaat voor de huurder sneller inzicht invoor de stookkosten als voor de service- ook de Vereniging van Eigenaars (VvE) zon het werkelijke bedrag van de servicekosten.kosten. Het moment van betalen wordt nu voorschot in rekening bij alle eigenaren vanaangepast. het complex. De definitieve eindafrekening zal worden gepresenteerd op de jaarvergadering vanOnder servicekosten vallen bijvoorbeeld Tot nu toe liep het afrekenen van die eind- de VvE. Hier zijn de huurders ook welkom.de kosten voor de portiekverlichting of het bedragen niet parallel. In alle complexen in Bovendien kunnen zij meebeslissen overschoonmaken van portieken. Aan het eind Dordrecht waar een VvE actief is, wordt de deze post. n
 13. 13. thuis in de wijk | 13 delft delfshaven dordrecht dordrecht hoogvliet ijsselmonde spijkenisse ijsselmonde delft delfshaven hoogvlietprins alexander alexander alexander prins spijkenisse ijsselmonde prins spijkenisse“Keus voor appartement in Newton­ Leerpark snel gemaakt” Hij zegt van zichzelf dat hij overal gemak- project. Ook de ligging sprak aan: niet mid- kelijk zou kunnen wonen. Maar toch denin de stad, maar in een rustige omge- verhuist Harm Hogendoorn (23) eind 2012 ving. Je zit hier tussen het groen van het bewust naar het Leerpark in Dordt. Het park. De architectuur vinden we mooi, je spraakmakende project met een combina- hebt een schitterend uitzicht. Ja, en als je het tie van wonen, leren, recreëren en werken. dan ook nog kunt kopen met een aantrek- Hij neemt zijn intrek in een van de 69 koop- kelijke Koopgarant-regeling, is de keus gauw appartementen van Newton. "Een mooi gemaakt." Die keus viel op appartement plan, een mooi appartement en een mooi type A2, een vierkant appartement met uitzicht." twee slaapkamers. "Er waren meer typen die eruit sprongen, maar uiteindelijk vonden Nu woont hij nog thuis, in Alblasserdam. we dit voor ons optimaal. Het is praktisch in Maar Dordrecht kent Harm Hogendoorn te delen en we hebben er een terras bij.” goed. "Het is de dichtstbijzijnde grote stad. Je komt er al gauw als je kleding wilt kopen. Als werkvoorbereider-projectleider in de En in de tijd dat ik nog van het openbaar bouw is Harm ook om zakelijke redenen vervoer gebruik moest maken, kwam ik meer dan geïnteresseerd in de vorderingen er ook altijd langs. Dordrecht lijkt me een op de bouw, op een paar baksteenworpen plezierige stad om te wonen, je hebt er alle vanaf randweg N3. "Je bent zo in het cen- gemakken bij de hand." trum. Als Patricia straks naar het station wil, zit ze er op de fiets in drie minuten. En In eerste instantie keek hij met vriendin via de uitvalswegen kom je direct op de Patricia Maasland niet direct naar Dordrecht. snelweg." Harm Hogendoorn bij het nieuwbouwproject Newton "Het moest wel in de buurt zijn, maar ik heb het al gauw ergens naar mijn zin." Bij De woningen worden Koopgarant aange- of twee personen. Een terras of balkon de eerste kennismaking met het project boden, met prijzen vanaf € 138.750 v.o.n. op het zuidwesten en een parkeerplaats Newton, onderdeel van Leerpark, was het De driekamerappartementen zijn er in elf zijn inclusief. Kijk voor meer informatie op meteen raak. "Het is een heel bijzonder typen van 80 tot 116 m2, ideaal voor één www.woonbron.nl/leerpark. n Conciërgeploeg A.C. Spoorzicht winnaar ZAP’per van het jaar Met ruim 1.600 stemmen is conciërgeploeg A.C. Spoorzicht uit Dordrecht winnaar geworden van de verkiezing ZwerfAfvalPak- ker (ZAPper) van het jaar. De tweede plaats is met 1.051 stemmen voor mevrouw Anneke Strasters uit Rotterdam en de Leerlingen- raad School met de Bijbel sluit de top 3 af met 624 stemmen. Met ruim 5.000 stemmen is deze editie een groot succes. Sinds februari 2010 werkt Woonbron Dordrecht samen met Gemiva SVG-Groep (locatie Spoorzicht). De cliënten van Spoorzicht doen, naast het zwerfvuil prikken ook kleine technische klusjes voor onze klanten in Nieuw Krispijn. n Conciërgeploeg A.C. Spoorzicht met in het midden presentator Rob Geus
 14. 14. 14 | thuis in de wijk delft delfshaven dordrecht hoogvliet prins alexander spijkenisse ijsselmondeNiets staat de bouw van CampusHoogvliet heeft er jaren op moeten wachten, Reacties 40.000 m2 en ligt tussen de Lengweg, demaar nu komt hij er toch echt: Campus De drie schooldirecteuren laten in een tele- Aveling en metrostation Zalmplaat. ZadkineHoogvliet. Op 17 februari werd dat gevierd fonische reactie weten dolblij te zijn dat en PENTA betrekken één schoolgebouw enen ging de officiële eerste paal de grond in. de Campus er komt. “Echt geweldig”, zegt gaan samen de doorgaande leerlijn vorm-De directeuren van het PENTA College, ROC Louis Jongejan (Einstein). “Het is een lang geven. Vmbo-leerlingen kunnen straksZadkine en het Einstein Lyceum zijn blij en en taai proces geweest”, aldus Gerrit Slin- ononderbroken doorstromen naar een mbo-opgelucht dat zij eind 2013 kunnen verhuizen gerland (PENTA). “De Campus was net een opleiding. Ze hoeven daarvoor niet naar eennaar hun nieuwe schoolgebouw. aan- en uitknop. De ene keer ging het goed, andere school. Het Einstein Lyceum krijgt de andere keer dacht je: dit komt niet goed.Een gebied ontwikkelen met scholen, een Fantastisch dat het er nu komt.”sportcomplex, een artstudio, een restaurant “Vooral de laatste maanden vond ik bij-en woningen is een zaak van lange adem. zonder spannend”, merkt Christine SchenkMeer dan zeven jaar hebben de partners (Zadkine) op. “Ik ben ontzettend blij. Ik benin het Campusteam met elkaar gepraat, altijd een voorstander geweest van degepuzzeld en gerekend. De laatste hobbel Campus omdat ik heilig geloof in hetwerd genomen in december 2011, toen de concept van wonen, leren en vrijetijds-gemeenteraad van Rotterdam instemde besteding in één gebied en gebruikmakenmet een kapitaalinjectie van 63 miljoen van elkaars ruimten.”euro. Toen stond niets de start van de bouwvan Campus Hoogvliet meer in de weg. Doorgaande leerlijn De schooldirecteuren Louis Jongejans (Einstein Lyceum) enWoonbron, de trekker van het project, is De start van de bouw van Campus Hoog- Gerrit Slingerland (PENTA) in overleg. Foto rechts: school-blij met het positieve besluit van de vliet startte in januari. Het terrein beslaat directeur Christine Schenk (Zadkine)gemeenteraad. “Het gaat om veel geld ineen economisch moeilijke periode”, zegtdirecteur Erwin Zwijnenburg van Woon-bron Hoogvliet. “De Campus is de kers op Partners in het Campusprojectde taart van de herstructurering. Je kuntwel mooie woningen bouwen, maar het Partners in het project Campus Hoogvliet zijn Gemeente Rotterdam, deelgemeenteis ook van belang dat er voor de kinderen Hoogvliet, PENTA College CSG, Einstein Lyceum, Zadkine en Woonbron. Het ontwerp isdie in die mooie woningen wonen goede gemaakt door architect Wiel Arets. Hij ontwierp drie pleinen: een buurtplein, het school-voorzieningen zijn. De combinatie van plein en het stationsplein. Deze pleinen vormen met elkaar het verbindende elementonderwijs, sport en recreatie biedt ze alle tussen de gebouwen. De bouwer is BAM.kansen.”
 15. 15. thuis in de wijk | 15 delft delfshaven dordrecht dordrecht hoogvliet spijkenissespijkenisse ijsselmonde delft delfshaven hoogvlietprins alexander alexander prins ijsselmondeHoogvliet meer in de wegeen eigen schoolgebouw met verdiepingen daarmee geschikt voor het houden van lande- na schooltijd mogen Hoogvlietse vereni-die zijn ingedeeld naar de leeftijdscatego- lijke sportwedstrijden. Leerlingen van Zadkine gingen er gebruik van maken.rieën van de leerlingen. en PENTA gaan samen een restaurant runnen. Mensen uit de buurt kunnen hier voor weinig Op de Campus komen ook woningen voorRestaurant geld komen dineren. Bijzonder is ook de art- jongeren. Het worden 94 woningen (socialeDe Campus is niet alleen het domein van de studio met zijn opnameruimten en theater- huur) en 22 kamers (woongroepen), waarvanleerlingen, ook de inwoners van Hoogvliet zaal. Overdag gebruikt door de Popacademie Woonbron de eigenaar wordt. De gemeentekunnen er terecht voor sport en ontspanning. van het Zadkine en het Einstein College voor Rotterdam krijgt de andere panden op hetDe sporthal wordt er een in de klasse A en is de lessen kunstzinnige en culturele vorming; terrein in bezit. nDeel uw mening op FacebookHeeft u goede ideeën voor uw wijk of plezier niet ‘maken’, maar wel faciliteren.woongebouw? Wat vindt u van onze dienst- We hopen dat bewoners het gevoel hebbenverlening? Meld dit bij Woonbron, want zo sturend te zijn in hun eigen woonsituatie.kunnen wij u nog beter van dienst zijn. Sinds Dit moeten we dan wel ondersteunen.kort kunt u dit ook via Facebook doen. Dit Bewonersavonden en informatiemarktenbiedt de mogelijkheid om op een snelle laag- brengen steeds minder mensen op de been.drempelige manier in contact te komen met Toch geloven we dat bewoners best willenWoonbron Hoogvliet. Op de Facebookpagina meedenken over hun woonomgeving.van Woonbron Hoogvliet vindt u interes- Media als Facebook maken dit makkelijker,sante aanbiedingen, een overzicht van eve- omdat onze klanten kunnen reageren opnementen en foto’s. Ook vindt u er een blog het moment dat het hen schikt.”van vestigingsdirecteur Erwin Zwijnenburgen meldingen van Woonbron-medewerkers Bent u actief op Facebook? Zoek dan naarover hun ervaringen in de wijk. ‘Woonbron Hoogvliet’ en geef uw mening. Vindt u dit een goed initiatief? Klik dan opCorina de Jong, programmaleider voor ‘Vind ik leuk’. u maakt dan ook kans op eenWoonbron op Heijplaat, over de aanwezig- leuke prijs. nheid op Facebook: “Woonbron kan woon- Corina de Jong (programmamanager Heijplaat) zet ter plekke actualiteiten op Facebook Hoogvliet.
 16. 16. 16 | thuis in de wijk delft delfshaven dordrecht hoogvliet prins alexander spijkenisse ijsselmondeBetaalbare 55­plusappartementenZoekt u een betaalbaar 55-plusappartement Ommoord. Verder zijn er ook diverse moge-in een rustige woonomgeving? Denk dan lijkheden in Zevenkamp; bijvoorbeeld Toch-eens aan het aanbod van Woonbron Prins tenzicht, waar u kunt wonen met zorg in deAlexander. Met zes verschillende 55-pluscom- buurt. Of in de appartementencomplexenplexen bieden wij u een gevarieerd aanbod aan de Zevenkampse Ring of het Naarder-op verschillende plekken in Prins Alexander. meer, op loopafstand van winkels en metro. Heeft u interesse? Voor meer informatieZo bieden wij ruime twee- of driekamer- kunt u contact opnemen met onze klanten-appartementen in twee van de onlangs service, telefoon (010) 286 88 66. ngerenoveerde knikflats in de groene wijkNieuwbouw Brongras in Taartjes en thee voor jubilerende bewonersmaart van startIn maart gaat de eerste paal in de grond wordt omzoomd door groen en heeftvan het nieuwbouwproject aan het Bron- voldoende parkeergelegenheid voor degras in Ommoord. Hier bouwt Woonbron nieuwe bewoners. Ook begon in januari dePrins Alexander een appartementencom- start van de verkoop van de eerste wonin-plex voor bewoners die nu in de Grasbuurt gen aan het Kamgras in Ommoord. Meerwonen en 55 jaar of ouder zijn. Verdeeld informatie hierover vindt u op de nieuw-over drie woonlagen, realiseren we in bouwpagina’s achterin deze Wonen of optotaal 43 huurappartementen. Het gebouw www.komindebuurt.nl n Taartjes en thee. Ze waren volop aanwezig tijdens de high tea die wij organiseerden voor bewoners die 40 jaar, 50 jaar of langer bij ons huren. Extra aandacht was er voor mevrouw Slieker-van Loenen, die al 61 jaar klant bij ons is. Niet altijd op hetzelfde adres, maar wel altijd in dezelfde straat in Rotterdam-Zuid. Mevouw Slieker-van Loenen heeft het nog altijd erg naar haar zin. Verhuisplannen heeft ze dan ook zeker niet. Alle gasten kregen na afloop nog een attentie mee: een VVV-bon enHet appartementencomplex Brongras wordt omzoomd door groen een doos bonbons. n
 17. 17. thuis in de wijk | 17 delft delfshaven dordrecht hoogvliet prins alexander spijkenisse ijsselmondeWerken aan een schone enveilige woonomgevingEen rondslingerende vuilniszak, een verwil- ruimtes schoon blijven. “Een aantal keer per Portiek als verlengstuk van woningderde tuin of een kapotte fiets op de galerij; jaar loop ik langs de woningen. Ik houd bij Ingrid van den Berg is regisseur Beheer bijze dragen geen van allen bij aan een pret- of er vuilniszakken staan, die rondslingeren, Woonbron Prins Alexander. Zij vertelt:tige woonomgeving. In sommige gevallen maar let ook op verwilderde tuinen. Ik laat “Dat bewoners hun eigen opgang of portiekkan het zelfs tot gevaarlijke situaties leiden het mensen weten als ik iets zie wat niet ‘eigen’ maken door een bloembak, is natuur-als spullen rondslingeren. Bijvoorbeeld wan- netjes is.” Wie dat wil, krijgt ook tips hoe hij lijk hartstikke goed. Soms zien we helaasneer deze de doorgang voor hulpdiensten of zij de tuin er met wat eenvoudig onder- dat bewoners het portiek en de ruimteblokkeren. Woonbron Prins Alexander zet houd, toch goed kan laten uitzien. eromheen als een verlengstuk gebruikendit jaar daarom stevig in op een schone en van hun woning. En staat deze helemaalveilig woonomgeving. We spreken mensen Fietsenactie vol met spullen. In zo’n geval spreken weaan op vervuilend en overlastgevend gedrag. Ook organiseert de complexbeheerder mensen aan.” Bewoners kunnen zelf ookEn als dat nodig is, krijgen de overlastgevers twee keer per jaar een fietsenactie. Hierbij hun steentje bijdragen door overlastgeverseen boete. loopt hij alle fietsenbergingen na en neemt op hun gedrag aan te spreken. hij oude fietsen mee, die niet meer wordenComplexbeheerder Huib van der Weijden gebruikt. Van tevoren ontvangen bewoners Praatje niet altijd afdoendewerkt in Nesselande. Hij vindt het belang- hierover uiteraard bericht. Wie dat wil, Helaas is het niet altijd afdoende om eenrijk dat bewoners met plezier wonen en dat kan zijn fiets tegen een kleine betaling praatje te maken. Als bewoners niet reagerenze dat doen in een veilige omgeving. Hij terughalen. De fietsen die niet worden op een verzoek om bijvoorbeeld hun tuin tespreekt bewoners dan ook aan als hij een opgehaald, gaan naar een goed doel. Huib: onderhouden of rondslingerend afval op tevuilniszak of winkelwagentje op een gale- “De fietsen worden verscheept naar Afrika. ruimen, dan lopen ze de kans op een boete.rij ziet staan of als ze de tuin niet op orde Daar worden ze opnieuw gebruikt.” Of Ingrid: “In het verleden hebben we gemerkthebben. Huib: “De meeste mensen reage- bewoners er over klagen dat we de fietsen dat aanspreken niet altijd helpt. Daaromren positief als je ze aanspreekt en uitlegt meenemen? Huib: “Het is verbazingwekkend heeft het nu ook financiële gevolgen alswaarom het belangrijk is dat ze de boel hoeveel fietsen niet worden opgehaald. mensen overlast blijven veroorzaken.” Ennetjes houden.” Ik heb afgelopen actie ongeveer twintig dat werkt, weet Huib. “Sinds we met boetes fietsen meegenomen, maar ik heb nog niet werken, merk ik dat de woonomgeving erTuinen één telefoontje gehad van iemand die zijn beter uitziet en overlastgevers beter hunOok houdt Huib regelmatig acties om fiets kwijt is.” best doen de boel schoon te houden.” nervoor te zorgen dat gebouwen en buiten-
 18. 18. 18 | thuis in de wijk delft delfshaven dordrecht hoogvliet ijsselmonde spijkenisse ijsselmonde prins alexander alexander prins spijkenisseOvergang SWZE naar Woonnet RijnmondSinds 1 januari 2012 kunnen inwoners van op woningen. De belangrijkste reden waar- de woningen in Spijkenisse zal de tekstSpijkenisse niet meer reageren op vrijge- om daarvoor is gekozen, is dat verreweg de hierop worden aangepast. nkomen woningen via het bekende SWZE. meeste mensen ook voor 1 januari al digi-SWZE en Woonnet Rijnmond zijn name- taal reageerden. Slechts 3% van de reactieslijk vanaf die datum officieel samen. Dit kwam nog via de geschreven ‘woonbon’.biedt voor de inwoners van Spijkenisseen Rotterdam het grote voordeel dat hun Vragenzoekgebied wordt uitgebreid. Inwoners Vooral in de eerste week kwam er nog eenuit Rotterdam kunnen nu ook reageren op aantal mensen bij de balie van Woonbronwoningen in Spijkenisse en inwoners uit Spijkenisse met vragen over het digitaleSpijkenisse kunnen reageren op woningen aanbod, het inloggen of het nieuwe woon-in Rotterdam. pasnummer. Gelukkig was er voor de meeste mensen direct een oplossing. ErDigitaal zijn nog wel een paar dingen die moetenNiet alleen de overgang naar Woonnet worden aangepast. Zo staat bijvoorbeeldRijnmond is nieuw, ook de manier van bij alle advertenties van Woonbron datreageren op woningen is sinds die datum toewijzing gebeurt op basis van loting.anders. U kunt alleen nog digitaal reageren Dat is in Spijkenisse niet het geval. VoorSociaal duurzaam SnoekenveenWoonbron Spijkenisse werkt in Snoeken- in de woningen aangebracht. Ook zijn de konden ze alvast een indruk krijgen vanveen op drie fronten tegelijk in het gebied. vloer, de gevel en het dak geïsoleerd. hoe een compleet gerenoveerde woningHet gaat om de sociale, fysieke en duurzame eruit ziet.aanpak. Zo is sociaal beheerder Annette Tijdens de renovatie is een woning ingerichtWuister eerst bij een aantal bewoners in als modelwoning en ontmoetingspunt: Benieuwd hoe deze woning wordt ervaren?Snoekenveen langs gegaan om te kijken of ‘Snoekenveen 815’. Hier konden bewoners Op pagina 24 leest u het interview met deer op sociaal gebied hulp nodig is. Op deze terecht met vragen over de renovatie en familie Bussem. nmanier kwam ze in contact met de bewo-ners en werd snel duidelijk waar bewonersbehoefte aan hebben.Een blik in de straat is nu heel anders daneen jaar geleden. Dit komt mede door deschuttingen en pergola’s die zijn geplaatst.De straat wordt er groener door en tijdensde aanleg bleek het een mooi moment voorbewoners om hun buurtgenoten wat beterte leren kennen.Het derde punt dat is aangepakt, is dewoning zelf. Aangezien de energierekeningeen steeds groter deel wordt van de woon-lasten kan een goed geïsoleerde woningdeze woonlasten een klein beetje beperken.Bovendien is een goed geïsoleerde woningeen stuk comfortabeler. Er zijn verschil-lende werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijnde kozijnen vervangen, is een zonneboilergeplaatst en zijn er ventilatiesystemen
 19. 19. thuis in de wijk | 19 delft delfshaven dordrecht hoogvliet ijsselmonde spijkenisse ijsselmonde prins alexander alexander prins spijkenisseStart bouw ‘Rumah Oost West’In de meestal rustige Lobeliastraat in Spij- meer bekend als Tante Lien en van de Stra- De bewonersvereniging Rumah Oost Westkenisse was het een komen en gaan van tenmaker op Zee show) was die middag was al twintig jaar op zoek naar een geschik-mensen. Er werden verschillende lekkernijen aanwezig, er was een Indische danseres te woonlocatie. In eerste instantie kon Woon-aangeleverd en de genodigden konden een en er werden heerlijke Indische gerechten bron niets voor hen betekeken, maar een jaarbeetje rondneuzen op het bouwterrein. Het geserveerd. Wieteke van Dort onthulde, of vijf geleden kwam de locatie aan de Lobe-is het bouwterrein van ‘Rumah Oost West’, samen met twee pioniers uit de bewoners- liastraat in beeld. Uiteindelijk kon hun langde naam van het toekomstige wooncom- vereniging Rumah Oost West een gedenk- gekoesterde wens om levensloop bestendigplex voor mensen van 55 jaar en ouder met steen. Deze pioniers, Claudine Blaauw en te wonen samen met gelijkgestemdenaffiniteit met de Indische cultuur. Freek Coenraad, zijn vanaf het eerste begin doorgaan. De komende maanden wordt er betrokken bij de plannen voor de bouw nog flink gebouwd en de verwachting is datWoonbron Spijkenisse heeft Vorm Bouw B.V. van Rumah Oost West. “Het was een gezel- het complex Rumah Oost West in het derdeopdracht gegeven de komende maanden dit lige drukte, en zo goed om te zien dat er kwartaal van 2012 wordt opgeleverd. ncomplex te realiseren. De start van het com- nu daadwerkelijk gebouwd wordt!”, verteltplex Rumah Oost West is op een bijzondere Claudine enthousiast. “Onze inspanningenmanier gevierd. worden nu dubbel en dwars beloond”, glun- dert ze. “De gedenksteen is een mooie enZo werd de bouwlocatie op een traditionele blijvende herinnering aan het begin van eenIndische manier ingezegend door middel bijzonder woongebouw, Rumah Oost West,van een ‘Slamatan’. Wieteke van Dort (onder zoveel is zeker”, aldus een blije Freek. Rumah Oost West wordt een woongebouw voor mensen van 55 jaar en ouder met affiniteit met de Indische cultuur. Het gaat om 21 zelfstandige woningen en een gemeenschappelijke ruimte. Op dit moment is er nog een aantal woningen te huur. Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Woonbron Spijkenisse, Oberonweg 1. Telefoon (0180) 67 06 70.
 20. 20. 20 | thuis in de wijk delft delfshaven dordrecht hoogvliet prins alexander spijkenisse ijsselmondeEnergiedereen in Spuikreek en TuinenhovenEnergie besparen is niet moeilijk. En het is succes krijgt dit jaar een vervolg met elke zinswoningen in Tuinenhoven zijn bespaar-zelfs leuk. Woonbron ging vorig jaar van maand een nieuwe bijeenkomst. Ook in activiteiten op touw gezet. Zo hebbenstart met Spuikreek op de koffie, koffie- de lift worden bewoners geattendeerd op bewoners een BespaarBox ontvangen. Diebijeenkomsten over energiebesparing bij tips om zuiniger met energie om te gaan. zit vol met slimme producten waarmee pereen bewoner thuis. Meedoen loont: niet alleen met een lagere jaar al gauw 150 euro kan worden bespaard. energienota, maar ook omdat er een heuse Koffiebijeenkomsten à la Spuikreek moetenDie waren onderdeel van het project bespaarcompetitie is georganiseerd. De ook hier bewoners alert maken op tips. nEnergiedereen. Bijna de helft van de huis- winnaar mag voor 100 euro gaan dinerenhoudens in de twee flats deed mee. Het of boodschappen doen. Ook voor de eenge-Trees van Dijken, vraagbaak van TuinenburghDoor problemen met haar gezondheid is ze tuingereedschap. "We hebben van Woon- plezierig wonen in de Oosterse Tuin. Trees:eerder moe en moet ze tweemaal per week bron tuingereedschap gehad voor de wijk. "Ik woon er bijna negentien jaar. Hier hebnaar het ziekenhuis. Maar het belet Trees Een heggenschaar, een hogedrukspuit, een ik al mn kennissen, mn moeder van 93 envan Dijken (68) niet zich actief in te zetten grasmaaier, noem maar op. Buurtbewoners mn zus.” nvoor de Oosterse Tuin in IJsselmonde. mogen twee weken gratis lenen." Het isAls lid van de bewonerscommissie van ser-viceflat Tuinenburgh helpt ze al zestien jaarburen een handje. "Je kunt wel zeggen datik een soort vraagbaak voor Tuinenburghben geworden. Of het nu een vraag is overhuursubsidie of een klacht, altijd wetenze mij te vinden." Als er iets wordt georga-niseerd, is de kans groot dat Trees hetinitiatief heeft genomen. De ene keer eenhigh tea, de andere keer bloemschikken,schilderen of kaarten maken. Eerlijk: "Hoho, ik ben niet de enige die dat organiseert!Misschien kom ik wel met het idee, maarer zijn altijd anderen die helpen. Want zewaarderen het wel hoor, als ik iets verzin.”En dan heeft Trees ook nog het spreekuur“Als je zelf niets doet, doet een ander ook niets”De Heindijk heeft het verleden achter zich Ik vind het hier wel rustig wonen eigenlijk.” ook. En die jongeren zijn goed aanspreek-gelaten. Begin 2000 werd duidelijk dat het En dat voor iemand die tot december 2010 baar. Heb ik last van ze, dan stap ik op zeafgelopen moest zijn met overlast op straat, de stilte van een Gelders dorp gewend was. af en stoppen ze. Joh, hangjongeren heb jevieze portieken en achterstallig onderhoud. “Mij te dood. Hier lééft het. Ik houd van die overal.” Waar komt haar gedrevenheid van- mix van culturen.” Via wijksteunpunt Het daan? Ellen: “Ik wil mensen uit die negativi-Eén actieprogramma verder constateert Valkennest zet Ellen zich als activiteiten- teit weghalen en ze bij elkaar brengen, metbewoonster Ellen Abbenhuis verbetering. begeleidster actief in voor haar Heindijk. allerhande activiteiten. Of het nu Opzoome-“Ach, er zal best nog wel eens vuilnis over “Dan gaan we met de jongeren de hele wijk ren of een buurtfeest is. Het is een mooiehet balkon worden gekieperd of honden- schoonmaken met Woonbron en het project jonge wijk die het verdient. Want als je zelfpoep voor de deur liggen. Maar voor de rest? Thuis op Straat. Vinden ze nog superleuk niets doet, doet een ander het ook niet.” n
 21. 21. thuis in de wijk | 21 delft delfshaven dordrecht hoogvliet ijsselmonde spijkenisse ijsselmonde prins alexander alexander prins spijkenisseVan links naar rechts: Cora Nauta, Marieke Kolsteeg en Leendert den HeijerBijzonder wijkservicecentrum voor RotterdamDe Ooievaar bereikt hoogste puntDe bouw van het woon- en wijkservice- Een nieuw en kloppend hart voor Groe-centrum De Ooievaar vordert gestaag. Het nenhagen & Tuinenhoven waar elkaarhoogste punt is bereikt en dat moment was ontmoeten centraal staat. Een dynamischreden voor een feestje. dorpsplein, maar ook een groene oase van rust; dit en meer is De Ooievaar. Het projectDe Ooievaar wordt een gebouw met 93 De Ooievaar wordt ontwikkeld in nauweappartementen. Onder in het gebouw samenwerking met de deelgemeentekomen zorg- en welzijnsvoorzieningen voor IJsselmonde. Zorgorganisaties Laurens ende wijk. Marieke Kolsteeg, directeur Woon- Pameijer zijn als sociale partners betrok-bron IJsselmonde en Cora Nauta, directeur ken. Laurens gaat vanuit De Ooievaar zorgvan het Woonbron Ontwikkelbedrijf plaats- bieden aan mensen in de wijk. De deelge-ten de laatste liftplaat op het dak. Daarna meente heeft plannen voor een buurtcen-was er het traditionele ‘pannenbier’ voor de trum in De Ooievaar. nbouwvakkers.
 22. 22. 22 | wonen klant centraal zo woon ik Miep Lommen heeft aardbeien en tomaten ‘uit eigen tuin’. Toch woont ze niet in een benedenwoning, maar in een knus 3-kamer appartement van de 50-plus- flat aan de Rauwen­ offstraat h in Rotterdam Delfshaven. Het paradijsje van Miep Lommen Op de hoek van haar galerij heeft ze ruimte voor haar en kan je vertellen dat ze regelmatig te laat zijn.” hoogst persoonlijke moestuin vol potten met planten. Haar voorkamer aan de galerij is haar slaapkamer “Ik heb altijd in Delfshaven gewoond”, vertelt zij. met een stijlvolle kast van een Zweeds woonwaren- Haar wieg stond in de Allard Piersonstraat. Met een huis naast haar bed. tussenstop van 39 jaar in de Davidstraat woont ze nu sinds 1992 in de Rauwenhoffstraat. Laptop Miep Lommen heeft sinds kort een laptop. “Wat een Atelier uitvinding is dat zeg! Prachtig ding. Ik heb er pas een De 83-jarige is volop actief. Als vrijwilligster beheert knot wol mee besteld. En het kwam nog aan ook.” zij bijvoorbeeld De Zaal. Dat is de ontmoetingsruimte In de gang laat ze de prachtige sjaal zien die ze van op de begane grond. Ze zet er koffie en helpt mee de wol heeft gebreid. Met grote steken. “Da’s wel met activiteiten. “Daar zouden trouwens best wel wat makkelijk, wat ik kan nog maar door één oog zien.” meer mensen uit de flat op af mogen komen”, vindt Ze heeft het fantastisch naar haar zin in haar flat. Miep. Ze heeft goed contact met haar flatgenoten. Welke kamer is haar nu het allerliefst? “Dat is de keu- “De hele wereld woont hier zo’n beetje. Zoveel cul- ken.” Niet vanwege het koken trouwens, want Miep turen. Dat bevalt me prima. Iedereen is even aardig, laat de warme maaltijden thuis bezorgen. “Vanwege alleen zou ik het leuk vinden als ze wat meer mee- mijn ogen wil het koken niet meer zo lukken. Maar doen met activiteiten in de flat of in de buurt.” wel vanwege een piepklein tafeltje dat aan het raam Als Miep Lommen niet in De Zaal is, is ze vaak in haar staat. Daar zit ik elke dag te puzzelen in mijn puzzel­ atelier te vinden. Waar anderen in de flat een bed boekjes. Lekker in de zon. Beter kan een mens zich hebben staan, staat bij Miep namelijk een ezel. In niet wensen.” n haar appartement staan en hangen tientallen kunst- werken van haar hand. Heeft u ook een leuk of bijzonder verhaal over wonen, werken, Haar atelier is ook haar uitkijkpost. Op een krukje leven of koken? En wilt u meewerken aan deze rubriek? Laat het ligt haar verrekijker klaar. “Ik zie de vliegtuigen op ons weten via communicatie@woonbron.nl Zestienhoven landen. Ik weet hoe laat ze over komen
 23. 23. wonen | 23 vraag & antwoordOp zoek naar een woning?Bent u op zoek naar een woning in Rotterdam, Delft, Dordrecht of Spijkenisse? Hieronder vindt u demeest gestelde vragen over het vinden van een woning.Waar vind ik het woningaanbod en hoe kan ik reageren?Het woningaanbod van Woonbron vindt uonder ‘Ik zoek een woning’ op www.woon- ze liggen en andere kenmerken. Op de website van Woonbron vindt u zowel tipsbron.nl. Hier staat alle informatie over de huur- als koopwoningen. ■beschikbare woningen, de wijken waarin - Heeft u vanwege persoonlijke omstandigheden met urgentie een andere woning nodig? U kunt dan onder voorwaardenIk verdien meer dan € 34.085, heeft het dan nog wel zin om een urgentie aanvragen. Dit is een voorrangsregeling. Met eenme in te schrijven of ingeschreven te blijven bij Woonnet Rijnmond/ urgentieverklaring heeft u voor-Woonnet Haaglanden? rang op andere woningzoekenden. Meer informatie hierover vindtMet dit inkomen wordt het moeilijker Misschien stijgt of daalt uw inkomen u op www.woonbron.nlom een sociale huurwoning te vinden. in de toekomst. Als dit daalt onder deInformatie over vrije sector huur- en koop- € 34.085 heeft u weer meer kans op - Weet u nog niet of u wilt hurenwoningen vindt u op www.woonbron.nl, een sociale huurwoning. ■ of kopen? Geen probleem. Woon-maar ook op www.woonnet-rijnmond.nl bron biedt veel van haar wonin-of www.woonnet-haaglanden.nl. gen Te Woon aan. Dit betekent dat u zelf kunt kiezen of u de aan- geboden woning huurt of koopt.Wanneer word ik uitgeschreven? - Kopen met Te Woon kan in twee vormen: Koopgarant en Koop-In de meeste situaties vervalt uw inschrij- inschrijfgegevens niet binnen drie jaar comfort. Als u wilt verkopen heeftving omdat u verhuist naar een huur- of actualiseert. Als u meerdere keren staat u bij beide vormen de garantiekoopwoning in Nederland. Het maakt ingeschreven, beëindigen wij de meerdere dat Woonbron de woning binnenniet uit of u de woning via Woonnet Rijn- registratie(s) zodat u nog maar één keer drie maanden van u terugkooptmond/Woonnet Haaglanden, Woonbron, staat ingeschreven. Uiteraard kunt u zelf tegen de marktwaarde. Bij Koop-een makelaar of een particulier vindt. ook uw inschrijving opzeggen. Meer infor- garant krijgt u een korting op deNaast verhuizen naar een zelfstandige matie vindt u op www.woonnet-rijnmond. marktwaarde, maar deelt u dehuur- of koopwoning in Nederland wordt nl en www.woonnethaaglanden.nl ■ meer- of minderwaarde volgensuw inschrijving ook beëindigd als u uw een vastgestelde verhouding. Bij Koopcomfort krijgt u geen korting, maar is de waardeontwikkeling wel volledig voor u. Dit geldt overigens ook voor een minder- waarde. - Liever persoonlijk contact? U kunt altijd terecht bij een van de woon­ - winkels van Woonbron (voor adresgegevens zie pagina 30).
 24. 24. 24 | wonenHet hoe en wat rondom ‘loten’Wanneer je op zoek bent naar een betaal- te wijken en werkt bij alle woningen met alleen bij een beperkt aantal vrijkomendebare huurwoning schrijf je jezelf in als loting. Het lot bepaalt wie als eerste de woningen die voor zogenaamde ‘spoedzoe-woningzoekende. Bijvoorbeeld bij Woonnet woning krijgt aangeboden. Dat doen we kers’ bedoeld zijn. Dit zijn vaak de minderRijnmond of Woonnet Haaglanden. Vrij- omdat we zien dat inschrijfduur door som- schaarse woningen die bedoeld zijn voorkomende corporatiewoningen in de regio mige mensen wordt gespaard. Men is niet woningzoekenden die nog niet zo lang inge-worden onder de aandacht gebracht van woningzoekend, maar schrijft zich alvast schreven staan.alle woningzoekenden door middel van een in om over een aantal jaren in aanmerkingdigitale woningadvertentie. te komen voor een betere woning. Dat is De gemeente Dordrecht is voorstander van vervelend voor de groep mensen die juist zo het eigen systeem van Woonbron Dordrecht;Vervolgens reageren ingeschreven woning- snel mogelijk een woning nodig heeft. Loten met POL worden woningzoekenden opzoekenden op zo’n advertentie. Er zijn biedt alle woningzoekenden gelijke kansen. een geheel eigen manier aan een nieuwebijna altijd meerdere woningzoekenden Dit is vooral gunstig voor de groep die nog woning geholpen. De vestiging verdeelt dedie reageren. Er zijn daarom afspraken maar kort ingeschreven staat. Nadeel is dat vrijgekomen woningen niet, maar bemid-tussen corporaties en gemeenten over wie er een kans bestaat dat woningzoekenden delt. Loting speelt daarbij ook een rol. Uitals eerste de woning aangeboden krijgt: keer op keer niet worden ingeloot. Inschrijf- alle reacties wordt namelijk een aantalwelke rangorde houden we aan? duur is beter voorspelbaar; als je maar kandidaten geloot waarvoor een passende geduld hebt, kom je vanzelf een keer aan de woning wordt gezocht.De meeste corporaties werken met inschrijf- beurt. Die garantie is er met loting niet.duur. Degene die het langst ingeschreven Net als bij een regulier rangordecriteriumstaat als woningzoekende krijgt als eerste De gemeente Delft biedt minder ruimte om zoals inschrijfduur gaan woningzoekendende woning aangeboden. Woonbron heeft af te wijken van het reguliere rangordecrite- met een urgentie- of voorrangsverklaringin Rotterdam toestemming om hiervan af rium inschrijfduur. Hier verloten corporaties vóór de gewone woningzoekenden. n Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning in Rotterdam of Spijkenisse? in Dordrecht? in Delft? Voor het woningaanbod in deze regio Voor het woningaanbod in de gemeen- Voor het woningaanbod in deze regio werkt Woonbron samen met andere te Dordrecht heeft Woonbron een eigen werkt Woonbron samen met andere corporaties in Woonnet Rijnmond. woonruimtebemiddelingssysteem. corporaties in Woonnet Haaglanden. U kunt zich inschrijven via U kunt zich inschrijven via U kunt zich inschrijven via www.woonnet-rijnmond.nl. pol.woonbron.nl. www.woonnet-haaglanden.nl.Rotterdam LiViN 2012 - Een bekende naam in een nieuw jasjeTijden veranderen en daarom ook tijd om Over de rode loperhet succesvolle concept van nieuwbouw- De rode loper wordt letterlijk voor de bezoe-beurs Rotterdam LiViN’ aan te passen kers uitgelegd. Vanaf de ingang loopt uaan de veranderende markt. Zo zal het over de rode loper door de stad Rotterdamaanbod aan woningen dit jaar uitgebreid en de regio. Alle wijken en de omliggendezijn met bestaande bouw. Op zaterdag gemeenten komen aan bod.17 en zondag 18 maart wordt de RotterdamLiViN’ in de Cruise Terminal in Rotterdam Woonbron presenteert op deze beurs ookgehouden. haar woonaanbod. Naast nieuwbouw­ projecten in Hoogvliet, Prins Alexander,Het gaat om Wonen! IJsselmonde, Heijplaat en Spijkenisse tonenOp Rotterdam LiViN 2012 gaat het om we ons aanbod van bestaande woningenWonen. Nieuwbouw, bestaande bouw, vrije via ‘huis kopen met korting’.sector huur, kavels, particulier opdrachtge-verschap, kluswoningen, er is geen onder- Cruise Terminal Rotterdamscheid. Het gaat er immers om een zo groot Rotterdam LiViN’ 2012 vindt plaats in demogelijk woningaanbod te presenteren aan sfeervolle Cruise Terminal Rotterdam opeen breed publiek. zaterdag 17 en zondag 18 maart 2012. Meer informatie: www.woneninrotterdam.nl
 25. 25. wonen | 25 Uniek renovatieproject in Snoekenveen“Dit is pas comfortabel wonen!” In Snoekenveen in Spijkenisse zijn 21 wo­ - ook tijdens de werkzaamheden hebben we en het dak geïsoleerd, de woning is voor- ningen gerenoveerd. Met de grote opknap- steeds contact gezocht en verschillende zien van HR++ glas en een geavanceerd beurt gingen de woningen van energielabel informatieavonden in de modelwoning ventilatiesysteem en er is een zonneboiler D naar A. De bewoners betalen € 37,50 per georganiseerd.” Dat is goed uitgepakt, vol- geplaatst met zonnecollectoren op het dak. maand extra in ruil voor een comfortabele gens de familie Bussem. “Annette kwam woning en een lagere energierekening. regelmatig langs om vragen te beantwoor- “binnen drie weken was den en de renovatie te begeleiden”, legt het gepiept” Marga en Walter Bussem wonen een kleine Walter uit. “En we hadden ook heel goed zes jaar in hun gezellige woning in Snoeken- contact met de opzichter van BAM, Petrus veen. Ze hoorden van de plannen van Woon- Voogdt, en met Jaap van Dijk van Woonbron. Dat kost hen € 37,50 per maand extra aan bron via sociaal beheerder Annette Wuister. Als we vragen hadden, konden we altijd huur, maar de verwachting is dat die kosten “Toen Annette vroeg of we wilden meedoen, bij hem terecht. In die tijd hebben we veel snel worden terugverdiend via de energie- moesten we daar even over nadenken”, mensen over de vloer gehad die allemaal rekening.” Walter merkt de voordelen nu vertelt Marga. “Maar uiteindelijk zagen we met iets anders bezig waren, maar ze heb- al: “We hebben de kachel niet aanstaan en het wel zitten. We hadden veel last van ben heel netjes gewerkt. Helemaal volgens het is hier nu twintig graden. Dat zegt wel tocht, vooral op zolder. En er was veel vocht afspraak en binnen drie weken was het wat. Als ik erop terugkijk, waren het een in huis: natte ramen en schimmel in de gepiept.” paar intensieve weken. Eigenlijk zagen we badkamer. Onze dochter is zwaar allergisch er een beetje tegenop, maar het is me hon- en zij had daar veel last van. Voor haar heb- derd procent meegevallen. Ik ben heel bij “ik ben heel blij dat we het ben we ‘ja’ gezegd. En nu zijn we er zelf ook dat we het hebben gedaan. We wonen hier hebben gedaan” hartstikke blij mee.” nu veel gerieflijker, echt comfortabel. En de kinderen zijn er ook zo blij mee. Laatst zei “We wilden natuurlijk graag dat iedereen Annette: “We hebben verschillende par- mijn dochter nog: het waait niet meer op zou meedoen aan deze proef”, zegt Annette tijen laten samenwerken zodat de overlast zolder!” n Wuister, “en daar hebben we erg ons best beperkt zou blijven. En dat had ook als voor- voor gedaan. Niet door een brief te sturen, deel dat er heel snel gewerkt kon worden. maar door bij de mensen langs te gaan. En In die drie weken zijn de muren, de vloer

×