Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aralin 1 modyul 2

araling panlipunan 8 modyul 1 aralin 2

 • Login to see the comments

Aralin 1 modyul 2

 1. 1. MODYUL 2
 2. 2. Ang daigdig sa klasikal at transisyonal na panahon
 3. 3. Panimula (change is inevitable)
 4. 4. Aralin 1
 5. 5. Pag-usbong at Pag-unlad ng mga klasikal na lipunan sa Europe
 6. 6. Sentro ng sinaunang Greece
 7. 7. Ang mga Minoans
 8. 8. Ang mga Minoans
 9. 9. Ang mga Mycenaean
 10. 10. Ang mga Mycenaean
 11. 11. Hellenes o Greeks
 12. 12. Ang mga Polis
 13. 13. Ang mga Polis
 14. 14. Sparta, ang pamayanan ng mga mandirigma
 15. 15. Sparta. Ang pamayanan ng mga mandirigma
 16. 16. Sparta, ang pamayanan ng mga mandirigma
 17. 17. Sparta, ang pamayanan ng mga mandirigma
 18. 18. Sparta, ang pamayanan ng mga mandirigma
 19. 19. Ang athens at ang pag-unlad nito
 20. 20. Ang parthenon ng Greece
 21. 21. Si Pisistratus
 22. 22. Si Solon
 23. 23. Cleisthenes
 24. 24. Ang banta ng persia
 25. 25. Xerxes, Anak ni Darius
 26. 26. Themistocles
 27. 27. Digmaang Peloponnesian
 28. 28. Pericles
 29. 29. Ginintuang Panahon ng Athens
 30. 30. Ginintuang Panahon ng Athens
 31. 31. Ginintuang Panahon ng Athens
 32. 32. Ginintuang Panahon ng Athens
 33. 33. Ginintuang Panahon ng Athens
 34. 34. Ginintuang Panahon ng Athens
 35. 35. Plato;Aristotle
 36. 36. Imperyong Macedonian
 37. 37. Imperyong Macedonian
 38. 38. Ang Simula ng Rome
 39. 39. Ang Roman Republic (lucius junius brutus
 40. 40. Ang Roman Republic
 41. 41. Tagumpay ng Plebeian laban sa Patrician
 42. 42. Tagumpay ng Plebeian laban sa Patrician
 43. 43. Paglaganap ng Kapangyarihan ng Rome
 44. 44. Digmaang Punic
 45. 45. Unang Digmaang Punic
 46. 46. Ikalawang Digmaang Punic
 47. 47. Tagumpay sa Silangan
 48. 48. Kabihasnang Rome
 49. 49. Ang Pagbabagong dulot ng Paglawak ng Kapangyarihang Rome
 50. 50. Ang banta ng digmaang Sibil
 51. 51. Si Julius Caesar bilang Diktador
 52. 52. Julius Caesar
 53. 53. Augustus:Unang Rome Emperor
 54. 54. Cleopatra
 55. 55. Octavian; Mark Antony; Marcus Lepidus
 56. 56. Limang siglo ng Imperyo
 57. 57. Pax Romana
 58. 58. Thanks for Watching

×