Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Základy marketingu na internetu

Ad

Pevné základy marketingu pro e-shop
[aneb kondiční cvičení pro marketéry]
Michal Janík
Twitter: @besteto
E-mail: michal.ja...

Ad

Marketing: proces dosahování zisku prostřednictvím
spokojených zákazníků.

Ad

Kde najít zákazníka?
Jak dosáhnout jeho spokojenosti?

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 22 Ad
1 of 22 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Základy marketingu na internetu

 1. 1. Pevné základy marketingu pro e-shop [aneb kondiční cvičení pro marketéry] Michal Janík Twitter: @besteto E-mail: michal.janik@besteto.cz www.besteto.cz
 2. 2. Marketing: proces dosahování zisku prostřednictvím spokojených zákazníků.
 3. 3. Kde najít zákazníka? Jak dosáhnout jeho spokojenosti?
 4. 4. Získáváme informace
 5. 5. Trh
 6. 6. Jak poznat trh / marketingový výzkum
 7. 7. Analýza zákazníků Cíl: poznat, kde najít zákazníka, zjistit jeho potřeby a najít cesty, jak je uspokojit. Signály: ● demografické: pohlaví, věk... ● sociodemografické: vzdělání, příjem, povolání... ● geografické: dle bydliště, pracoviště, velikosti obce... ● a další.
 8. 8. Analýza konkurence Cíl: poznat silné a slabé stránky konkurence. V praxi řešíme expertním pohledem.
 9. 9. Analýza produktu Cíl: poznat ● jak produkt uspokojuje potřeby zákazníků, ● vlastnosti zboží. Je dobré znát: ● Substitut, produkt, který dokáže nahradit náš produkt (příklad: nafta, bio nafta). ● Komplement, produkt nezbytný k provozu jiného produktu (příklad: auto a benzín).
 10. 10. Analýza trhu Cíl: poznat specifika trhu. Příklady specifik: ● legislativa (zbraně, léčiva, doplňky stravy...), ● pravidla významných partnerů (AdWords...), ● zvyklosti...
 11. 11. Analýza prodejce Cíl: poznat silné a slabé stránky e-shopu. V praxi řešíme pohovorem s provozovatelem e-shopu. Diskutujeme názory, business plán atp.
 12. 12. Zpracováváme informace o zákaznících
 13. 13. Poznáváme zákazníky
 14. 14. Poznáváme zákazníky ● Výstup výzkumu: data. ● Problém: zákazníků je v B2C obvykle příliš mnoho a s každým nelze pracovat individuálně.* ● Řešení: segmentace. *Platí pro tradiční marketingové metody.
 15. 15. Segmentace zákazníků
 16. 16. Segmentace zákazníků Požadavky na segmenty: ● uvnitř co nejjednotnější, ● navzájem odlišné, Kriteria segmentace: viz signály zákazníků. Úkol: uveďte příklady segmentace.
 17. 17. Zpracováváme informace o konkurentech, trhu, produktu, prodejci
 18. 18. Výstup: SWOT analýza Pomocné Škodlivé Vnitřní původ Silné stránky Slabé stránky Vnější původ Příležitosti Hrozby
 19. 19. Výstup: SWOT analýza v praxi Silné stránky ... Slabé stránky ... Příležitosti ... Hrozby ... Úkol: sestavte SWOT analýzu konkrétního e-shopu.
 20. 20. Formulujeme závěry
 21. 21. Pozicování prodejce ● Cílové segmenty ● Oblasti, ve kterých se hraje ● Jak se naše značka odlišuje od ostatních ● Důvody, proč nakoupit u nás Úkol: sestavte příklad pozicování konkrétního e-shopu.
 22. 22. Vytváříme první kampaň ...příště :)

×