Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Personalizace & automatizace 2014: Silverpop

Ad

Behaviorálny e-mailing
Silverpop
Matej Kováčik
VIVmail s.r.o., oficiálny reseller Silverpop
pre CEE región

Ad

Stručný obsah prezentácie
1. VIVmail – krátke predstavenie
2. Silverpop – implementácia, integrácia, trigger kampane
(prog...

Ad

• VIVmail je jediný oficiálny reseller Silverpop pre strednú a
východnú Európu (potom je ešte 6 ďalších vo svete ->
Austrá...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 30 Ad
1 of 30 Ad

More Related Content

Personalizace & automatizace 2014: Silverpop

 1. 1. Behaviorálny e-mailing Silverpop Matej Kováčik VIVmail s.r.o., oficiálny reseller Silverpop pre CEE región
 2. 2. Stručný obsah prezentácie 1. VIVmail – krátke predstavenie 2. Silverpop – implementácia, integrácia, trigger kampane (programy) + konkrétne ukážky 3. Silverpop – funkcionalita a výsledky u klientov 4. Case study – Conrad.cz
 3. 3. • VIVmail je jediný oficiálny reseller Silverpop pre strednú a východnú Európu (potom je ešte 6 ďalších vo svete -> Austrália, Južná Afrika, Turecko, Brazília, Mexiko, India) • 35+ klientov v ČR a SR (B2C, B2B, stredné a veľké firmy) • 5 certifikovaných e-mailing špecialistov Stručne o VIVmail
 4. 4. Aké sú naše referencie? Najvýznamnejší klienti v ČR a SR
 5. 5. Prečo používať behaviorálny e-mailing? Zloženie eBlastu vo svete 95.9 % Dávkové kampane 4.1% Trigger = kampane 40.2% Trigger kampane 59.8 % Dávkové kampane 4% (automatizované kampane) tvoria až 40% podiel predaja! Podiel na predaji
 6. 6.  vytvorený od marketérov, určený pre marketérov  komplexné a pritom jednoduché  v súlade s českým právom (zákon o ochrane os. infor.)  metodológia postupného nasadenia  podpora uživatelů v ČR a SR lokálnou firmou (t.j. bez časového posunu + schopnosť byť fyzicky pri implementácii u klienta vo svete #1 v behaviorálnom e-mailingovom marketingu
 7. 7. Silverpop je cloudové riešenie, nie krabica žiadna inštalácia nezávislé na platforme dostupné z domu, práce....stačí internet bez poplatkov za licencie prepracovaný reporting drag and drop skladanie kampaní a programov
 8. 8. Ako vypadá Silverpop? Nebude moc zložitý?
 9. 9. Aké sú kroky, ak sa rozhodnem pre Silverpop? 1. Podpis licenčnej zmluvy so Silverpop Inc. Atlanta 2. Podpis objednávky s VIVmail – ceny, podmienky,..
 10. 10. Ako funguje implementácia? 1. Nasadenie tracking kódu na web (kus JavaScriptu) <!-- Engage Web Tracking Code --> <!-- Please insert the following code between your HTML document head tags to maintain a common reference to a unique visitor across one or more external web tracked sites. --> <meta name="com.silverpop.brandeddomains" content=”www.nazevfirmy.cz" /> <!-- Optionally uncomment the following code between your HTML document head tags if you use Engage Conversion Tracking (COT). --> <!--<meta name="com.silverpop.cothost" content="engage4.silverpop.com" />--> <script src="http://contentz.mkt941.com/lp/static/js/iMAWebCookie.js?2a54ce3a-13cee7b58b4- 5fb2bd720d5cf67c7bdb5a02a7e699d8&h=www.pages04.net" type="text/javascript"></script>
 11. 11. Ako funguje implementácia? 2. Voľba odosielacej domény tretieho rádu • typicky to je napr. newsletter.nazevfirmy.cz • tretí rád -> ochrana firemných e-mailov • unikátna odosielacia IP adresa (nezdieľaná)
 12. 12. Ako funguje implementácia? 3. Nasadenie DNS záznamov newsletter.vasefirma.cz. A 195.146.144.33 newsletter.vasefirma.cz. MX 10 reply.vasefirma.mkt6523.com. newsletter.vasefirma.cz. MX 20 mail5924.vasefirma.mkt6523.com. newsletter.vasefirma.cz. TXT "v=spf1 ip4:74.112.70.140 -all" spop1024._domainkey. newsletter.vasefirma.cz. IN TXT "k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3ZHSKKAQUAA4GNADCBiQKBgQDKWDxEBYXWyTJr6a NwrLo9m+dxbgK5TtQ0QP2hZHHdMUm/EfiYynKhRutNWDT/IIFgHHG5he1w026R ihOVJf78ISEhANxHgePrMkjnjksiUSjWzjFpW84EtAqwxwSYuJvCAUiXOOZShNDO 4svLippUX8Mhrril5x7wFMk2rd31IeU7l1IQIDAQAB"
 13. 13. Import dát do Silverpopu 1. Manuálne – CSV súbor s kódovaním UTF8 2. Automaticky – klient vygeneruje CSV v požadovanej štruktúre a uloží ho na sFTP server Silverpopu 3. Rozhranie API – poskytneme klientovi API dokumentáciu a klient nesie náklady na vybudovanie takéhoto rozhrania
 14. 14. Možnosti integrácie s CRM, ... 1. Omniture 2. SalesForce 3. Microsoft Dynamics 4. Ostatné – nutné programovať – API dokumentácia
 15. 15. Queries • v Silverpope neposielame na celé DB, ale na výber z DB, ciže na Query
 16. 16. Queries • filtrujeme ženy, ktoré klikli v určitom mailingu na link s kabelkami za posledné 3 dni
 17. 17. Narodeniny
 18. 18. Opustený košík
 19. 19. Reaktivačný proces
 20. 20. Funkcia: Optimalizácia času rozosielky - STO -> Každý z príjemcov obdrží e-mail v dobe, kedy si ho typicky otvára. Výsledok? … o 40% vyšší OR … o 10% vyšší CTR … o 50% vyšší konverze Funkcie Silverpopu
 21. 21. Funkcia: Dynamický obsah vďaka mikrosegmentácii . -> Kombinácia transakčnej histórie + chovania zákazníka v newslettri Výsledok? … o 58% vyšší OR ... o 176% vyšší CTR Funkcie Silverpopu
 22. 22. Funkcia: Využitie dynamického obsahu Krok 1. Štandartný newsletter Krok 2. Druhý deň – automatizovaná rozšírená nabídka LCD TV pre tých, ktorí klikli na LCD Výsledok? … o 160% vyšší OR … o 150% vyšší CTR Funkcie Silverpopu
 23. 23. Výsledky SmartPak: • 38.5% open rate • 10.15% CTR • 50% conversion rate • 96 Kč Obratu/E-mail Dynamická nabídka dalších produktů 2 Opustený košík - SmartPack
 24. 24. Case study CONRAD.cz 65 000 produktov spotrebnej elektroniky a techniky  šit obrat z rozosielky e-mailov  Zaviesť automatizované programy reagujúce na zákaznícke správanie  šit doručiteľnosť, open rate a preklikavosť  Získať nových zákazníkov Ciele:
 25. 25. Obrat z e-mailingu r56% Počet odoslaných e-mailov q32% x00 nových zákazníkov - welcome proces x0 objednávok od re-aktiv. zákazníkov Výsledky po 3 mes?
 26. 26. 7 a ch kampaní reagujúcich na zákaznícké správanie - OR 30 - 70 %, CTR až 50 % - CR je 7,5x vyšší než u bežnej rozosielky - Dosiahnutie vysokej doručiteľnosti 99,22 % - 1000+ zdieľaní na Facebooku - x000 ch kontaktov do databáze - šenie návštevnosti z emailu r20 % Výsledky?
 27. 27. 8Cenník Silverpop Možnost lepšej ceny? • neposielať na celú DB ale iba na aktívnych • po trial period viazanosť na 6-12 mesiacov
 28. 28. 8 Otázky a odpovede

×