Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kontrakter til leverancer med agile forløbNicolai DragstedBvHD 18. marts 2013
Kontaktoplysninger•  Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk•  Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted  Nicol...
K03 standardkontrakt til agile it-projekter •  Betaversion 1 og 2 samt høringsversion     66 sider, 38 paragraffer,...
Stram styring af kunden en nødvendighed       K03 kræver  meget stram kundestyring    hvis det skal gå godt! ...
Agile manifesto   Individuals and interactions over processes and tools   Working software over comprehensive docume...
Grundlæggende forskel  Vandfaldsmodellen er baseret på blind tillid til  kundens forberedende arbejde inden kontraktens ...
05.07.2012: Arbejdsmarkedsstyrelsen har valgt Visma ConsultingVisma Consulting har netop indgået kontrakt med Arbejdsmarke...
Chefkonsulent i Arbejdsmarkedsstyrelsen, Knud de Place, fortæller, at de politiskereformer naturligvis har stor indflydels...
Agile                   VandfaldFokus        Forretningsmæssigt:            Teknisk: ...
Øvrige K-kontrakter = resultatforpligtelse                             Kunden        ...
Resultat- ctr. indsatsforpligtelse               Indsatsforpligtelse  Resultatforpligtelse K-33, K-17, K-1...
Kontraktens genstand  Kontraktens genstand er ikke slutproduktet  • Ydelser: Leverandørens ydelser er andet end blot ...
Resultat- og indsatsforpligtelse  •  K03 pkt 3.2.2    ”Leverandøren er forpligtet til som minimum at levere sådanne ...
Absolutte Krav og Øvrige Krav = KravlisteKunden laver en liste over krav til Leverancen i prioriteretrækkefølge. (skal lav...
Absolutte krav ctr. øvrige krav•  Krav angives i en kravliste•  Absolutte Krav  Krav (funktionelle og non-funktionelle...
Absolutte krav ctr. øvrige krav •  pkt. 5.2.1: ”Såfremt Kunden ikke træffer anden beslutning, jf.   umiddelbart neden...
Absolutte krav ctr. øvrige krav •  pkt. 22.1: ”Såfremt der ved overtagelsesprøven konstateres Fejl vedrørende   Absol...
Prismodel – hvad sikrer bedst værdi ? •  T/M? (som ved ”body shopping”) •  T/M med bonus? •  Fast pris ? (Hvad er de...
”Forretningsmæssige mål og Behov” •  Bilag 3.a (i): Forretningsmæssige Mål og Behov •  K03 definition: •  Kundens sæ...
Forretningsmæssige Mål og behov                         .Formål, jf. punkt 1   Forretningsmæssi...
”Forretningsmæssige Mål og Behov” •  Dialogværktøj i tilbudsfase og afklaringsfase •  Styre fortolkning af krav •  N...
Leverandørproblemer med Kunden• Kundens ”træghed”• Kundens manglende forståelse• Forskellige dagsordener internt hos Kunde...
Kundens bidrag - stor betydning = udfordring     Hvor har Kunden oftest problem med at levere sine          ...
Leverandørproblemer med Kunden• K03 stiller krav til leverandørens rådgivning og projektledelse.• K03 stiller ikke krav t...
Kundens beslutningskompetence•  K03 pkt. 8.2: ” Parterne skal løbende og med kort varsel træffe forretningsmæssige  bes...
Kundens beslutningskompetence•  K03 pkt. 8.4.2: ”Kundens projektleder, øvrige nøglemedarbejdere og medarbejdere  i øvri...
Krav om ”indsigt”•  Bilag 8:    Leverandørens projektorganisation og indsigt•  Bilag 9:    Kundens projektorgani...
Krav om ”indsigt”•  Ko3 pkt. 18 overholdelse af kravene til indsigt kan gøres til genstand for kontrol ved audit•  K03 p...
Information om fremdrift og status •  Projekt-, Leverance- og Aktivitetsplaner •  Kunden deltage aktivt i detailplanlæ...
Kontrolpligt og reaktionspligt •  Fokus på at opdage og håndtere fejl hurtigst   muligt •  K03 pkt. 4: …….Parterne ...
Kundens adgang til opsigelse  K03 pkt. 33.1: Kundens udtrædelsesadgang  Kunden kan på et hvilket som helst tidspunkt m...
Kundens adgang til opsigelse•  Vedligeholdelse og support:   – Kunden: 6 mdr. varsel, dog tidligst 1 år efter Overtagel...
Forpligtelser ved ophør            (også efter opsigelse)•  K03 pkt. 34: ”Leverandøren er ved Kontraktens hel...
Test ctr. prøver •  Der afvikles løbende tests pr. iteration, men der er   ikke misligholdelsesbeføjelser direkte kny...
Konfliktløsning i K03 •  Forhandling på det niveau, hvor tvisten opstår •  Eskalering til næste niveau •  Konfliktlø...
K03 nyskabelser ikke dækket af indlæg •  Behovsopgørelse og ikke kravspecificering •  Leverandørens misligholdelsesbef...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Juridiske udfordringer ved aftaler til agile projekter

1,118 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Juridiske udfordringer ved aftaler til agile projekter

 1. 1. Kontrakter til leverancer med agile forløbNicolai DragstedBvHD 18. marts 2013
 2. 2. Kontaktoplysninger• Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk• Blog: http://www.version2.dk/blogs/nicolai-dragsted Nicolai Dragsted  Telefon: 72 24 12 12  Direkte telefon: 39 14 16 25  Mobil telefon: 24 46 62 25  E-mail: nd@bvhd.dk 2
 3. 3. K03 standardkontrakt til agile it-projekter • Betaversion 1 og 2 samt høringsversion  66 sider, 38 paragraffer, 16 bilag udkast i høring  Findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside • Endelig version 20. december 2012 • Høringsnotat • Kontrakt • Modelbilag • Juridisk vejledning • Vejledning om sammenhæng med Statens projektmodel • Guide til godt kunde-leverandør samarbejde (Statens IT-projektråd) 3
 4. 4. Stram styring af kunden en nødvendighed K03 kræver meget stram kundestyring hvis det skal gå godt! 4
 5. 5. Agile manifesto  Individuals and interactions over processes and tools  Working software over comprehensive documentation  Customer collaboration over contract negotiation  Responding to change over following a plan That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. = samme logik gælder kontraktens juridiske værktøj – juridisk understøttelse af samarbejde og sund fornuft tæller mere end traditionel jagt på fiktiv juridisk tryghed 5
 6. 6. Grundlæggende forskel Vandfaldsmodellen er baseret på blind tillid til kundens forberedende arbejde inden kontraktens indgåelse og mistillid til leverandørens kontraktopfyldelse Kontrakter til agile forløb baseres på en vis grad af tillid til parternes samarbejde ved kontraktens opfyldelse 6
 7. 7. 05.07.2012: Arbejdsmarkedsstyrelsen har valgt Visma ConsultingVisma Consulting har netop indgået kontrakt med Arbejdsmarkedsstyrelsen om vedligeholdelse og videreudvikling afDet Fælles Datagrundlag (DFDG) samt systemforvaltning. Kontrakten består af to delopgaver, som leveres afhenholdsvis et SCRUM-team og et ITIL-team.Visma Consultings samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen omkring DFDG er et resultat af en længerevarendeudbudsproces, der startede med prækvalificering allerede i december måned 2011 og afsluttede med Code Camp i majmåned 2012. I stedet for alene at bede leverandørerne om at skrive et tilbud valgte Arbejdsmarkedsstyrelsenat afholde en Code Camp for alle prækvalificerede leverandører. Formålet med Code Camp’en var atdemonstrere, at leverandørerne kunne ”Walk the Talk”. I praksis blev der således stillet en opgave på CodeCamp’en, som skulle løses i løbet af én hel arbejdsdag. Det afgørende var ikke at levere et resultat, men atvise, hvordan de to hold vil løse en opgave i et samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen.Det er anden gang, at Visma Consulting har været igennem en Code Camp i udbudssammenhæng. Og begge gange medsucces.”Vi er slet ikke i tvivl om, at de agile projekter er vejen frem, og vi er meget stolte over og tilfredse med, atArbejdsmarkedsstyrelsen netop valgte vores tilbud, der er baseret på, at vi har samlet det bedste hold til at løse opgaven,”siger adm. Direktør i Visma Consulting, Carsten Boje Møller.De bedste holdFor at kunne indfri Arbejdsmarkedsstyrelsens forretningsmæssige målsætninger om en effektiv og koordineretbeskæftigelsesindsats i Danmark, har Visma Consulting sammensat to hold af konsulenter. Holdene besidder tilsammen enunik kombination af relevant erfaring med Arbejdsmarkedsstyrelsens forretning og systemer, samt et stærktmetodeapparat med brug af SCRUM i et DFDG-team og ITIL i et Systemforvalter-team.Målet har ikke bare været at tage de bedste konsulenter, men i højere grad at stille med de to bedste hold. Derfor harVisma Consulting også kigget efter holdspillere, der kan og vil arbejde sammen med Arbejdsmarkedsstyrelsen mod fællesmål. Konsulenterne er ikke alene blevet udvalgt ud fra deres fagspecifikke kompetencer, men i høj grad også ud fra deresevner til at samarbejde og fungere som et hold.”Som en del af opstartsfasen arbejder vi lige nu på at skabe optimale rammer for de mere end 15 medarbejdere, sombliver delt i to leveranceteams for henholdsvis DFDG og systemforvaltning. At få rammerne optimeret er væsentligt letteredenne gang, da vi har prøvet det før. Vi har lært meget af tidligere og kørende agile it-projekter, og de erfaringer bruger vinu til at gøre det endnu bedre. Denne opgave er den hidtil største i en række af agile it-projekter, Visma Consulting medsucces har stået for,” siger Carsten Boje Møller..Begge teams placeres hos Visma Consulting i Hellerup, og her glæder man sig til at byde medarbejderne fraArbejdsmarkedsstyrelsen velkommen……………….Den agile samarbejdsform er mere fleksibel og skalerbar, og er med til at fremme et tæt samarbejde mellem kundeog leverandør. Med den agile metode kan it-projekterne løbende tilpasses kundernes reelle behov og derfor i højere gradsikre den til enhver tid optimale it-understøttelse af deres forretning.” sehttp://www.visma.dk/Presserum/Pressemeddelelser/Archive/05072012---Arbejdsmarkedsstyrelsen-har-valgt-Visma-Consulting/ 7
 8. 8. Chefkonsulent i Arbejdsmarkedsstyrelsen, Knud de Place, fortæller, at de politiskereformer naturligvis har stor indflydelse på de opgaver, Arbejdsmarkedsstyrelsenskal løse: ”Vi ved af erfaring, at der løbende sker forandringer påbeskæftigelsesområdet i form af de reformer, der bliver vedtaget. Derfor er detikke hensigtsmæssigt for os at lave en kontrakt, som man gjorde tidligere,hvor man nemt kommer til at bruge alt for meget tid på at diskutere kundeog leverandør imellem, hvad der er inden- eller udenforkravspecifikationerne, når ændringerne finder sted. Det er, om man så må sige,for stift for os.”Så i stedet for en it-kontrakt, hvor næsten alt er fastlagt på forhånd, er dernu dannet et hold af medarbejdere i henholdsvis Arbejdsmarkedsstyrelsenog Visma Consulting, der skal arbejde tæt sammen i korte forløb, såprocessen ofte bliver evalueret. ”Nu kan vi i stedet løbende prioritere, hvad viskal have kodet i takt med, at forandringerne finder sted. Det er bygget oppå den måde, at vi kører i 14 dages perioder, hvor vi så vurderer, om det erdet rigtige, der bliver kodet. Altså om vi er på rette spor. Og hvis ikke, erdet relativt overkommeligt at ændre på,” siger chefkonsulenten, og fortæller, atdet handler om at skabe den størst mulige transparens: ”Vi mener, at den agilemetode at samarbejde på skaber mere gennemsigtighed, og ser det som enfordel, at vi er tættere på leverandøren end med de tidligere kontrakter,hvor man først så resultaterne efter tre måneder eller et halvt år. Nusammensætter vi et hold, der skal samarbejde med et hold fra VismaConsulting. Vi har prøvet det en gang før med en anden leverandør, så vi harerfaringer fra sommeren 2011, og vi ser det som den rigtige måde at gøre det på.http://www.visma.dk/Global/DK/Sirius/dokumenter/Strategisk%20Outsourcing-F%C3%A6rdig.pdf 8
 9. 9. Agile VandfaldFokus Forretningsmæssigt: Teknisk: Understøttelse af behov og Fokus på tekniske krav ved forretningsprocesser ved idriftsættelse projektinitiering. og ikke ved projektinitieringKravspecifikation Fokus på forretningsprocesser, Detaljeret angivelse af den forretningsmæssige behov og funktionalitet, der skal etableres fastlæggelse af mindstekrav. (Inspiration kan hentes i SL-07)Samarbejde Dynamisk deltagelse fra begge parter, Leverandøren udfører og har det fulde tillid og bemyndigelse til ansvar. projektdeltagerne. Kundens ansatte er i ”kontrol og kritik” Indsats/ressourceforbrug prioriteres mode og besluttes løbendeFunktionalitet Fastlægges endeligt i projektet ud fra Kravspecifikation fastlægger forretningsmæssige behov.Idriftsættelse Løbende afprøvning i drift ”Big bang” = alt iværksættes og afprøves samletPrøver og test Løbende test undervejs. Afsluttende Kravspecifikations opfyldelse afsløres overtagelsesprøve ofte en formalitet ved overtagelsesprøvenYdelser Projektledelse, rådgivning, Etablering af funktionalitet metodekendskab, ressourcerÆndringshåndtering Processen og metoden håndterer Betydeligt ressourceforbrug, ændringer undgås helst Indsatsforpligtelse Resultatforpligtelse 9
 10. 10. Øvrige K-kontrakter = resultatforpligtelse Kunden Hardware Konsulentassistance Licenser Uddannelse SystemleveranceK-kontrakterne og Vandfaldsmodellen Vedligeholdelse Systemleverance baseret på fast pris, fast tid og fast definerede krav. Support Adskilte og sekventielt ordnede faser Drift Alle krav fastlægges i detaljer før kontraktens indgåelse – kravspecifikationen styrer Alt designes før udvikling Alt udvikles inden testning Pris Alt afprøves, testes og overtages samlet Fokus på funktionelle krav i kravspecifikationen Tid Ydelse 10
 11. 11. Resultat- ctr. indsatsforpligtelse Indsatsforpligtelse Resultatforpligtelse K-33, K-17, K-18, K01 og X K02 Advokatbistand X R&D X Konsulentaftale X Body-shopping X Offshore outsourcing / ODC X Vedligeholdelse / X (X) applikationsforvaltning Teknologi - partnerskab X (X) Foranalyse X K03 X X 11
 12. 12. Kontraktens genstand Kontraktens genstand er ikke slutproduktet • Ydelser: Leverandørens ydelser er andet end blot etablering af forud fastlagt funktionalitet – Metodeanvendelse – Projektledelse – Ressourcestyring – Rådgivning • Procedurer og samarbejde: Større krav til forankring i kontrakten af projektledelse og procedurer. • Krav: Kravspecifikationen får en anden rolle – Konkrete funktionalitet fastlægges undervejs 12
 13. 13. Resultat- og indsatsforpligtelse • K03 pkt 3.2.2 ”Leverandøren er forpligtet til som minimum at levere sådanne leverancer, der opfylder de krav i Kravlisten (Bilag 3a.ii), som er angivet som Absolutte Krav, og skal bestræbe sig på at levere så mange af de Øvrige Krav som muligt.  Absolutte Krav = resultatforpligtelse  Øvrige Krav = Indsatsforpligtelse = ”godt håndværk” 13
 14. 14. Absolutte Krav og Øvrige Krav = KravlisteKunden laver en liste over krav til Leverancen i prioriteretrækkefølge. (skal laves for både Absolutte Krav og Øvrige Krav) Beskrivelse Acceptkriterie Afhængigheder Reference nr. Delleverance Prioritering Status 14
 15. 15. Absolutte krav ctr. øvrige krav• Krav angives i en kravliste• Absolutte Krav Krav (funktionelle og non-funktionelle) angivet i Kundens Kravliste (Bilag 3a.ii) som Kunden har angivet som uundværlige for opfyldelsen af Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov.• Øvrige Krav Krav (funktionelle og non-funktionelle) angivet i Kundens Kravliste (Bilag 3a.ii) som ikke udgør Absolutte Krav.• Bemærk den væsentlige forskel mellem ”Absloutte krav” og ”Mindstekrav”. Udbudsretligt benyttes fortsat ”Mindstekrav” til at afgrænse feltet af ønskede leverandører. ”Absolutte krav”, der ønskes konkurrenceudsat, bør ikke angives som ”Mindstekrav”. 15
 16. 16. Absolutte krav ctr. øvrige krav • pkt. 5.2.1: ”Såfremt Kunden ikke træffer anden beslutning, jf. umiddelbart nedenfor, indgår de ikke-opfyldte krav på ny i Kundens Kravliste og i planlægningen af de efterfølgende Iterationer. Kunden skal herefter foretage en ændret prioritering af de af Delleverancen omfattede krav. Forestår der ikke efterfølgende Iterationer, bortfalder Øvrige Krav.” • pkt. 7.4: ”Kunden kan ikke nægte godkendelse af en overtagelsesprøve under henvisning til, at godkendelseskriterierne til Øvrige Krav ikke er opfyldt. Såfremt godkendelseskriterierne til Øvrige Krav ikke er opfyldt, behandles dette som en Fejl, som anføres i Fejllisten, jf. punkt 7.2.” 16
 17. 17. Absolutte krav ctr. øvrige krav • pkt. 22.1: ”Såfremt der ved overtagelsesprøven konstateres Fejl vedrørende Absolutte krav og/eller Øvrige krav, som ikke hindrer godkendelse af overtagelsesprøven, tilbageholdes en rimelig og forholdsmæssig andel af det vederlag, der skulle betales ved godkendelse af prøven, indtil Fejlene er afhjulpet, eller listen over Fejl på anden måde er afsluttet ved aftale mellem Parterne. Den andel, som tilbageholdes, er nærmere beskrevet i Bilag 14.” • Pkt. 25.2.1: ”Leverandørens afhjælpningspligt gælder Fejl både ved Absolutte krav og Øvrige krav, som ikke er bortfaldet, jf. punkt 5.2.1.1.” • pkt. 25.2.3: Dansk rets almindelige regler om forholdsmæssigt afslag finder anvendelse. Ved beregning af den relevante værdiforringelse, der udgør afslaget, skal der tages hensyn til den nytteværdi, som Kunden ikke kan udnytte som følge af Fejlen. Det bemærkes, at Fejl ved Øvrige Krav er ukritiske. • pkt. 26.1: …..”For ophævelse på grund af Mangler er det en betingelse, at Manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet, jf. herunder Bilag 11 om krav til reaktionstid og tilgængelighed. Fejl, der vedrører manglende opfyldelse af Øvrige Krav ved Overtagelse, indgår ikke i vurderingen af, om der foreligger væsentlig misligholdelse, jf. punkt 7.4. Mangler” 17
 18. 18. Prismodel – hvad sikrer bedst værdi ? • T/M? (som ved ”body shopping”) • T/M med bonus? • Fast pris ? (Hvad er det prisen skal dække?) • K03 - Fast pris for (i) opfyldelse af Absolutte Krav, (ii) levering af kontraktmæssig indsatsforpligtelse, (iii) afhjælpning af Fejl ved opfyldelse af Absolutte Krav samt i de faktisk leverede Øvrige Krav (der ikke er bortfaldet) • Betalingsplan? 18
 19. 19. ”Forretningsmæssige mål og Behov” • Bilag 3.a (i): Forretningsmæssige Mål og Behov • K03 definition: • Kundens særlige Forretningsmæssige Mål og Behov angivet i Bilag 3a.i, og som konkret udtrykt i Kundens behovsopgørelse, herunder ved detailspecificeringen af kravene i forbindelse med planlægningen af de enkelte iterationer. • K03 pkt. 3.2.4: Leverandøren skal løbende rådgive Kunden om, hvorledes Leverancens egnethed i forhold til Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov bedst sikres. Leverandørens rådgivning skal således sikre, at Projektet løbende udmønter sig i leverancer med forretningsmæssig værdi for Kunden…….. • K03 pkt. 23.6: ………Endvidere garanterer Leverandøren, at Optioner og aftalte ændringer ikke indskrænker Leverancens eksisterende egenskaber i forhold til opfyldelse af Kundens Behovsopgørelse (Bilag 3), herunder Leverancens egnethed i forhold til Kundens Forretningsmæssige Mål og Behov, eller hindrer/begrænser Leverancens fortsatte opfyldelse af kravene i Kontrakten, medmindre andet er angivet i Bilag 3 eller følger af aftalen om den pågældende Option eller ændring. 19
 20. 20. Forretningsmæssige Mål og behov .Formål, jf. punkt 1 Forretningsmæssige Forretningsmæssige Relaterede krav Mål BehovEffektivisering Her beskrives de For hvert af de identificerede Her henvises der til de forretningsmæssige mål, forretningsmæssige mål relaterede krav i Kundens der udspringer af det beskrives, hvilke behov Kravliste. overordnede formål Løsningen skal tilgodese med effektivisering. henblik på opfyldelse af det forretningsmæssige mål.Kvalitetsløft Her beskrives de … … forretningsmæssige mål, der udspringer af det overordnede formål kvalitetsløft.Overholdelse af Her beskrives de … …international forretningsmæssige mål,rådgivning der udspringer af det overordnede formål overholdelse af international rådgivning. 20
 21. 21. ”Forretningsmæssige Mål og Behov” • Dialogværktøj i tilbudsfase og afklaringsfase • Styre fortolkning af krav • Når den ikke er formuleret som krav – Ikke en garanti for besparelser og gevinster • Rettesnor for indsatsforpligtelse • Rådgivningsforpligtelse • Ansvar for koordinering • Ansvar for kvalitetssikring • Rettesnor for løbende prioritering • Betydning for væsentlighedsvurdering • Betydning for erstatningskrav  Adækvans  Direkte eller indirekte tab 21
 22. 22. Leverandørproblemer med Kunden• Kundens ”træghed”• Kundens manglende forståelse• Forskellige dagsordener internt hos Kunden• Arvegods fra K-kontrakter og mange års tænkning i V- model• Uhensigtsmæssige krav fra økonomifunktion• Misforstået frygt for Rigsrevisionen• Misforstået frygt for udbudsreglerne 22
 23. 23. Kundens bidrag - stor betydning = udfordring Hvor har Kunden oftest problem med at levere sine ydelser?80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00% KunderPrivat10.00% KunderOff0.00% Leverandør Rådgiver 23
 24. 24. Leverandørproblemer med Kunden• K03 stiller krav til leverandørens rådgivning og projektledelse.• K03 stiller ikke krav til at Kunden følger leverandørens rådgivning• Dog får leverandøren en lille hjælp i K03 pkt. 5.2.1: ”Parterne skal ved planlægningen af den enkelte Iteration bestræbe sig på at opnå en passende kombination af Absolutte og Øvrige Krav således, at det sikres, at Absolutte Krav opfyldes, og at så mange som muligt af Kundens Øvrige Krav færdiggøres i den pågældende Delleverance. Såfremt dette er nødvendigt for at sikre, at Absolutte Krav opfyldes, er Leverandøren berettiget til at kræve, at Absolutte Krav medtages i en Iteration eller at Øvrige Krav udelades.” 24
 25. 25. Kundens beslutningskompetence• K03 pkt. 8.2: ” Parterne skal løbende og med kort varsel træffe forretningsmæssige beslutninger af betydning for Projektets gennemførelse. Parterne skal organisatorisk være understøttet hertil.• Parterne skal sikre tilstedeværelse af den fornødne bemyndigelse og beslutningskompetence hos Parternes projektdeltagere under hele projektforløbet med henblik på at sikre den fornødne dialog og fremdrift i Projektet, herunder i relation til håndtering af tvister, jf. punkt 36.3.1.• I Bilag 8 og Bilag 9 kan der være stillet nærmere krav til Parternes beslutningskompetence.• K03 pkt. 10.3: ”Kunden er ansvarlig for indholdet og prioriteringen af Kravlisten, herunder for at de enkelte krav i Kravlisten er beskrevet med tilstrækkelig klarhed. Kunden skal løbende beskrive samt prioritere og omprioritere, herunder tilføje, fravælge og ændre, sine krav i Kravlisten med henblik på at sikre, at udviklingsprocessen udmønter sig i leverancer med den største forretningsmæssige værdi for Kunden. Kundens prioritering af Kravlisten sker på baggrund af Leverandørens rådgivning og estimering og skal være afstemt med Kundens egen organisation. I Bilag 9 kan der være stillet nærmere krav til Kundens beslutningskompetence.” 25
 26. 26. Kundens beslutningskompetence• K03 pkt. 8.4.2: ”Kundens projektleder, øvrige nøglemedarbejdere og medarbejdere i øvrigt, der deltager i Projektet, skal være i besiddelse af de fornødne kompetencer og kvalifikationer, herunder fornødent kendskab til og forståelse for Kundens forretningsaktiviteter og Forretningsmæssige mål og Behov samt fornøden beslutningskompetence i forhold til at kunne varetage deres roller i forbindelse med Projektets gennemførelse. Kunden er forpligtet til i hele Projektets løbetid at opretholde den til opfyldelse af Kundens forpligtelser efter Kontrakten relevante og fornødne kapacitet og viden, herunder i form af tilstrækkelige og nødvendige medarbejderressourcer på de relevante niveauer i Kundens organisation.”• K03 pkt. 8.1: ”Parterne har gensidigt en forpligtelse til uden ugrundet ophold og i henhold til de aftalte beslutningsprocesser at påpege eventuelle åbenbare Fejl i materiale udarbejdet af den anden Part samt øvrige forhold, der kan have betydning for Projektets rette gennemførelse i overensstemmelse med Tidsplanen og Kontrakten i øvrigt.”• K03 pkt. 36.3.1.1: ”Hver af Parterne har i forbindelse med Kontraktens indgåelse angivet de personer med bemyndigelse til at træffe bindende beslutninger på vegne af Parten i relation til opståede tvister, der skal repræsentere den respektive Part i konfliktløsningsorganet. Repræsentanterne er angivet i Bilag 8 og Bilag 9.” 26
 27. 27. Krav om ”indsigt”• Bilag 8: Leverandørens projektorganisation og indsigt• Bilag 9: Kundens projektorganisation og indsigt• K03 pkt 9: ”Gennemførelse af Projektet under anvendelse af den Agile Metode forudsætter indsigt hos Parterne i forhold til håndtering af et it-projekt med agilt forløb samt indsigt i den anvendte Agile Metode. De nærmere krav til Parternes indsigt er specificeret i punkt 9.1 og 9.2 samt Bilag 8 og Bilag 9.”• K03 pkt. 9.2 Kundens indsigt Kunden skal have indsigt i den anvendte Agile Metode, herunder organisatorisk være understøttet til at anvende den Agile Metode og samarbejdsformen indeholdt heri til gennemførelse af Projektet, jf. punkt 2.3. Leverandøren skal på baggrund af det i Bilag 9 angivne rådgive Kunden om eventuelt utilstrækkelig indsigt i forhold til at gennemføre Projektet under anvendelse af den Agile Metode. Kundens projektdeltagere skal inden påbegyndelse af den første Iteration i Projektet med henblik på at tilvejebringe den fornødne indsigt gennemføre det i Bilag 3 beskrevne uddannelsesforløb i den anvendte Agile Metode. Vederlag for gennemført uddannelsesforløb betales med de i Bilag 14 anførte beløb, jf. punkt 20. 27
 28. 28. Krav om ”indsigt”• Ko3 pkt. 18 overholdelse af kravene til indsigt kan gøres til genstand for kontrol ved audit• K03 pkt. 28: ”Såfremt en uvildig sagkyndig ved audit, jf. punkt 18, har truffet afgørelse om, at en Parts manglende opfyldelse af kravene til indsigt, jf. punkt 9, har haft betydning for Partens væsentlige misligholdelse af Kontrakten, forhøjes maksimum for den samlede erstatning og bod eller reduktion af vederlag med [25] %.” 28
 29. 29. Information om fremdrift og status • Projekt-, Leverance- og Aktivitetsplaner • Kunden deltage aktivt i detailplanlægning • Eks. K03 pkt. 5.2.1 ”……. Parterne skal ved planlægningen af den enkelte Iteration bestræbe sig på at opnå en passende kombination af Absolutte og Øvrige Krav således, at det sikres, at Absolutte Krav opfyldes, og at så mange som muligt af Kundens Øvrige Krav færdiggøres i den pågældende Delleverance. ….. Som led i planlægningen af den kommende Iteration fastlægger Parterne acceptkriterier til de krav, som er omfattet af den pågældende Iteration. acceptkriterierne fastlægges i overensstemmelse med retningslinjerne i Bilag 6……. ……Igangsættelse af en Iteration kan først påbegyndes, når Kunden har godkendt forslag til Aktivitetsplan samt Leverandørens Vederlags- og tidsestimat for Iterationen. Kunden skal uden ophold godkende sådanne forslag. Planlægning af en forestående Iteration og Kundens godkendelse af Aktivitetsplan samt Vederlags- og tidsestimat herfor skal foreligge inden den foregående Iteration slutter.” • Interne tests pr. iteration, hvor Kunden deltager aktivt • Løbende rapportering • K03 pkt. 3.2.6: Rapportering: Leverandøren skal løbende rapportere om og forelægge status for Projektet for Kunden. Leverandøren skal i den forbindelse stille en oversigt til rådighed, der på løbende basis, som nærmere angivet i Bilag 7, illustrerer status og fremdrift for Projektet. 29
 30. 30. Kontrolpligt og reaktionspligt • Fokus på at opdage og håndtere fejl hurtigst muligt • K03 pkt. 4: …….Parterne skal i fællesskab i forbindelse med planlægningen af Leverancens forløb sikre, at eventuelle behov for ændringer i eller opgradering af Kundens it-miljø samt eventuelle problemer med Kundens it- miljø kan konstateres på det tidligst mulige tidspunkt i Projektet. • K03 pkt. 8.1: ….Parterne har gensidigt en forpligtelse til uden ugrundet ophold og i henhold til de aftalte beslutningsprocesser at påpege eventuelle åbenbare Fejl i materiale udarbejdet af den anden Part samt øvrige forhold, der kan have betydning for Projektets rette gennemførelse i overensstemmelse med Tidsplanen og Kontrakten i øvrigt. 30
 31. 31. Kundens adgang til opsigelse K03 pkt. 33.1: Kundens udtrædelsesadgang Kunden kan på et hvilket som helst tidspunkt med et skriftligt varsel på mindst [20] Arbejdsdage ved opsigelse vælge helt eller delvist at udtræde af Kontrakten med virkning for fremtidige leverancer. Ved Kundens udtræden bortfalder begge Parters forpligtelser til videre opfyldelse af Kontrakten, jf. dog punkt 34 vedrørende Leverandørens forpligtelser ved Kontraktens ophør. Medmindre Parterne aftaler andet, er Leverandøren dog forpligtet til fortsat at udføre vedligeholdelse og support samt eventuel Drift relateret til Delleverancer, der måtte være overtaget af Kunden på tidspunktet for Kundens udtræden, dog således at Leverandørens vederlag herfor reduceres forholdsmæssigt. Leverandøren kan dog kræve vedligeholdelses- og/eller eventuelt driftsvederlag for fremtidige ydelser reguleret i det omfang, at dette er rimeligt begrundet. Parterne kan opsige vedligeholdelse og support samt eventuel Drift relateret til disse Delleverancer efter retningslinjerne i punkt 33.2 og 33.3. For udtræden betaler Kunden et vederlag til Leverandøren. Vederlaget er fastsat i Bilag 14.• Vedligeholdelse og support: 6 mdr. varsel, dog tidligst 1 år efter Overtagelsesdagen 31
 32. 32. Kundens adgang til opsigelse• Vedligeholdelse og support: – Kunden: 6 mdr. varsel, dog tidligst 1 år efter Overtagelsesdagen for den sidste Delleverance – Leverandøren: 12 måneder, dog tidligst 4 år efter Overtagelsesdagen for sidste Delleverance• Drift – Opsigelsesadgang reguleret i bilag 12. 32
 33. 33. Forpligtelser ved ophør (også efter opsigelse)• K03 pkt. 34: ”Leverandøren er ved Kontraktens hele eller delvise ophør, uanset ophørsgrunden, forpligtet til i rimeligt og nødvendigt omfang at bistå Kunden i forbindelse med Kundens hjemtagelse og/eller ved Kundens overdragelse til andre leverandører eller myndigheder. Bistanden skal ydes hurtigst muligt og i det omfang, det er muligt, inden ophørstidspunktet. Leverandøren skal herunder loyalt bistå Kunden i forbindelse med Kundens planlægning og gennemførelse af et eventuelt genudbud og i den forbindelse stille de nødvendige medarbejderressourcer til rådighed. Leverandøren skal endvidere i rimeligt og nødvendigt omfang samarbejde med en eventuel ny leverandør i forbindelse med overgang af ydelserne efter Kontrakten til denne. Efter ophørstidspunktet og indtil overgangen til en eventuel ny leverandør mv. eller hjemtagelsen er effektueret, skal Leverandøren fortsat levere ydelserne efter Kontrakten på de i Kontrakten og Bilag 13 angivne vilkår og til de i Bilag 14 angivne priser, medmindre andet aftales. Det nærmere indhold af Leverandørens forpligtelser ved ophør er beskrevet i Bilag 13.”• Minder om en outsourcing-/driftsituation 33
 34. 34. Test ctr. prøver • Der afvikles løbende tests pr. iteration, men der er ikke misligholdelsesbeføjelser direkte knyttet til konstateret manglende opfyldelse af krav = værktøj til dialog og kommunikation • Der afvikles overtagelses- og driftsprøve pr. Delleverance, med misligholdelsesbeføjelser knyttet til manglende opfyldelse af Absolutte Krav • Prismodel og betalingsplan kan angive konsekvenser ved manglende opfyldelse af Øvrige krav 34
 35. 35. Konfliktløsning i K03 • Forhandling på det niveau, hvor tvisten opstår • Eskalering til næste niveau • Konfliktløsningsorgan • Vejledende udtalelse fra uafhængig tredjepart • Mediation • Voldgift 35
 36. 36. K03 nyskabelser ikke dækket af indlæg • Behovsopgørelse og ikke kravspecificering • Leverandørens misligholdelsesbeføjelser • Ophævelse • Bilag 16 – licenser • Vejledningerne 36

×