Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація педрада акме 1

5,541 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

презентація педрада акме 1

 1. 1. Заголовок слайдаШаблон для создания образовательных презентаций
 2. 2. Педагогічна акмеологія - наука про шляхи досягнення професіоналізму в праці педагога. Головним результатом роботи педагога є наявність позитивних якісних змін в: оволодінні уміннями, знаннями та навичками, щовідповідають освітнім стандартам, які прийняті всуспільстві; формування якостей особистості, які необхідні дляактивної життєдіяльності особистості в суспільстві.
 3. 3. Сутність педагогічної акмеології полягає у: визначенні шляхів досягнення педагогомпрофесіоналізму; гуманістичній орієнтації на розвиток особистостіучнів засобами окремих навчальних предметів; виборі педагогом способів своєї діяльності зурахуванням мотивів, ціннісних орієнтацій, цілей; підготовка учнів до наступних педагогічних впливів.
 4. 4. •. Критерії професіоналізма педагога  об’єктивні критерії суб’єктивні критерії процесуальні критерії  результативні критерії
 5. 5. •. Рівні та етапи професіональної діяльності і зрілості особистості педагога  рівень оволодіння професією  педагогічної майстерності  рівень самоактуалізації педагога в професії  рівень педагогічної творчості
 6. 6. Портфоліо Портфоліо вчителя вчителя Планування діяльності Методична План роботи школи на Самоосвітня діяльність рік Творча діяльність Педрада Планування діяльностіВидавницька самореалізація Курси Методична рада МО діяльність Конкурс «Учитель Робота Психолого- Перспективне року» МО, ЦМО педагогічий планування Міські та шкільні Методичні дні семінар проблемної теми конкурси Відкриті уроки Теоретичний Конкурс «Вчитель- Інтегровані уроки Уроки з використанням семінар новатор» ІКТ Семінар-практикум Уроки з використанням Проблемний інноваційних технологій семінар Педагогічні читання Міські конференції Робота над проблемою
 7. 7. Концепція педагогічної діяльності
 8. 8. Рішення педагогічної ради: Методичній раді школи :1.1. Відпрацювати діагностику й самодіагностику професійноїдіяльності вчителя з урахуванням його роботи над темоюсамоосвіти ( до вересеня 2013 р.)1.2. надати інформаційну підтримку (підбір літератури,знайомство з досвідом самоосвіти), консультативну допомогумолодим та вновприбулим вчителям у розробці проекту програмисамоосвіти. (березень -травень 2013 р.)1.3. Розробити критерії оцінки роботи педагогічних кадрів щодовстановлення рівнів майстерності вчителів. (до вересня 2013 р.)
 9. 9. Адміністрації школи:2.1. Скорегувати систему внутрішньошкільногоконтролю, виходячи з теми і завдань самоосвітипедагогів (до вересня 2013 р).2.2. Організувати показ “майданчиків успіхів” угалузі самоосвіти вчителів. (Травень 2013р.)
 10. 10. З метою формування мотиваціїнавчальної діяльності учнів учителям-предметникам:3.1 вдосконалювати форми, методи і засоби розвиткутворчих можливостей школярів. (постійно)3.2 Формувати в учнів самоосвітню компетентністьчерез використання проблемно-пошукових,дослідницьких методів навчання в умовахінформаційно насиченого середовища. (постійно)3.3 Для створення ситуації захопленості навчальнимматеріалом використовувати сучасні інноваційніпедагогічні технології. (постійно)

×