Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 Trapezi është
katërkëndësh që ka
vetëm një çift të
brinjëve
paralele.Brinjët
paralele quhen baza
kurse dy të tjerat
janë...
 Trapezi ka dy çifte të
brinjëve paralele. Për
shembull në trapezin
ABCD ∠D dhe∠C
janë një çift të
brinjëve paralele.
Çif...
 Nëse krahët e
trapezit janë të
puthitshëm, atëherë
trapezi është
barakrahas.
Teorema 9-16
 Nëse trapezi është
barakrahas, atëherë
krahët i ka të
puthitshme
 ∠A ≅ ∠B, ∠C ≅ ∠D
A B
D C
Teorema 9-17
 Trapezi është
barakrahas nëse i ka
diagonalet të
puthitshme
 ABCD është
barakrahas nëse AC
BD.≅
A B
D C
 PQRS është një
trapez barakrahas.
Kërko m∠P, m∠Q,
m∠R.
 m∠R = m∠S = 50°.
 m∠P = 180°- 50° =
130°, dhe m∠Q = m∠P =
130°...
 Delltoidi është
trapezoid që ka dy
çifte brinjë fqinje të
barabarta.
Teorema 9-18
 Nëse një
katërkëndësh është
delltoid, atëherë
diagonalet e tij janë
pingule.
 AC ⊥ BD
B
C
A
D
 WXYZ është një
delltoid pingul. Mund
të përdorim
Teoremën e
Pitagorës për ta
gjetur gjatësinë e tij.
 WX = WZ = √202
+ ...
Trapezi dhe delltoidi
Trapezi dhe delltoidi
Trapezi dhe delltoidi
Trapezi dhe delltoidi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trapezi dhe delltoidi

9,878 views

Published on

Trapezi dhe delltoidi
Tema 4
Matematik
Klasa VII

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trapezi dhe delltoidi

 1. 1.  Trapezi është katërkëndësh që ka vetëm një çift të brinjëve paralele.Brinjët paralele quhen baza kurse dy të tjerat janë krahë të trapezit. base base legleg A B D C
 2. 2.  Trapezi ka dy çifte të brinjëve paralele. Për shembull në trapezin ABCD ∠D dhe∠C janë një çift të brinjëve paralele. Çifti tjetër është ∠A dhe ∠B.  Këndet që shtrihen në të njëjtin krahë të trapezit janë suplementar. base base legleg A B D C
 3. 3.  Nëse krahët e trapezit janë të puthitshëm, atëherë trapezi është barakrahas.
 4. 4. Teorema 9-16  Nëse trapezi është barakrahas, atëherë krahët i ka të puthitshme  ∠A ≅ ∠B, ∠C ≅ ∠D A B D C
 5. 5. Teorema 9-17  Trapezi është barakrahas nëse i ka diagonalet të puthitshme  ABCD është barakrahas nëse AC BD.≅ A B D C
 6. 6.  PQRS është një trapez barakrahas. Kërko m∠P, m∠Q, m∠R.  m∠R = m∠S = 50°.  m∠P = 180°- 50° = 130°, dhe m∠Q = m∠P = 130° m PS = 2.16 cm m RQ = 2.16 cm S R P Q 50° Gjithashtu mund të shtohet 50 dhe 50, fitohet 100 dhe zbrite për 360°. Kjo do të dalë 260/2 ose 130°.
 7. 7.  Delltoidi është trapezoid që ka dy çifte brinjë fqinje të barabarta.
 8. 8. Teorema 9-18  Nëse një katërkëndësh është delltoid, atëherë diagonalet e tij janë pingule.  AC ⊥ BD B C A D
 9. 9.  WXYZ është një delltoid pingul. Mund të përdorim Teoremën e Pitagorës për ta gjetur gjatësinë e tij.  WX = WZ = √202 + 122 ≈ 23.32  XY = YZ = √122 + 122 ≈ 16.97 12 12 20 12 U X Z W Y

×