Informationsleder Jane Kruse

464 views

Published on

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har 25 års erfaring med udvikling, afprøvning og demonstration af vedvarende energi.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Informationsleder Jane Kruse

 1. 1. Dyrkning af energipil - erfaring og økonomi Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi d. 19 juni 2009 Ny Vraa Bioenergi I/S
 2. 2. Ny Vraa Bioenergi I/S. <ul><li>Tilplantning, pleje, høst og afsætning. </li></ul><ul><li>Totalløsninger til private og off. institutioner. </li></ul><ul><li>Rådgivning i forb. med etablering. </li></ul><ul><li>Salg og produktion af stiklinge. </li></ul><ul><li>Udvikling af maskiner. </li></ul>
 3. 3. Jordbundsforhold. <ul><li>Moser og andre våde arealer kan også beplantes. </li></ul><ul><li>God vandholdene evne, arealer med højt grundvandsspejl </li></ul><ul><li>eller arealer der kan kunstvandes. </li></ul><ul><li>Normal gødningstilstand. </li></ul><ul><li>Pil kræver lys og varme. </li></ul>
 4. 6. Høst på lavbundede arealer.
 5. 7. Høst på lavbundede arealer.
 6. 8. Høst på lavbundede arealer.
 7. 9. Forberedelse af arealet. <ul><li>Store sten skal fjernes. </li></ul><ul><li>Jorden skal være forberedt som til enhver anden afgrøde. </li></ul><ul><li>Pløjning i kombination med Roundup. </li></ul><ul><li>Såbedsharvning. </li></ul>
 8. 10. Tilplantning – Egedal Energy Planter
 9. 11. Gødskning og vedligeholdelse <ul><li>I etableringsåret 0 kg. N – tidligt forår (norm: 120 kg). </li></ul><ul><li>Lavt N-min niveau i.f.t. traditionelt dyrkede arealer. </li></ul><ul><li>Renholdelse – mekanisk med strigle og rækkefræser. </li></ul><ul><li>Renholdelse – med kemi. </li></ul>
 10. 12. Opskriften på succes er renholdelse. Gødskning og vedligeholdelse forts.
 11. 13. Gødskning og vedligeholdelse forts.
 12. 14. Tilvækst, 1 års 2007/08
 13. 15. Tilvækst, 2008/09. Gl. rod vs. ny rod
 14. 16. Tilvækst, direkte plantning.
 15. 17. Høst – direkte flisning.
 16. 18. Høst – direkte flisning.
 17. 19. Logistik og ”arealkrav”. <ul><li>Rentabiliteten er stigende med arealet </li></ul><ul><li>Lagermulighed i marken eller…. </li></ul><ul><li>Til og frakørselsforhold i ”alle” slags vejr. </li></ul>
 18. 20. Miljøgevinster. <ul><li>Mindre eller ingen nedsivning fra rodzonen (EU vandrammedirektiv) </li></ul><ul><li>Attraktiv i områder hvor grundvandet skal beskyttes </li></ul><ul><li>Mindre forbrug af pesticider og gødning </li></ul><ul><li>Jagtpleje </li></ul>
 19. 21. Økonomi. Tallene for hvede og byg er et gennemsnit for de 10 bedste avlere i kundeporteføljen hos Patriotisk Selskab. Der er tale om noget af Danmarks bedste jord hvilket er vigtigt at have med i sammenligningen af DB. Tallene for energipil er udarbejdet af Mads Vinther, AgriNord.Tallene for de alternative afgrødepriser er udarbejdet af Ny Vraa, Henrik Bach. 3900,00 -199,00 911,00 Afgrødepris 0,8 kr. (34 kr. GJ) 4332,00 995,00 2466,00 Afgrødepris 1 kr. (36 kr. /GJ) 4764,00 2188,00 4021,00 Afgrødepris 1,2 kr. (38 kr./GJ) 5196,00 3978,00 6354,00 Afgrødepris 1,5 kr.(40 kr./ GJ) 5628,00 6902,33 9308,88 DB2 2299,00 3015,00 3278,00 Løn, maskiner, tørring m.v. 7927,00 9917,33 12586,88 DB1 1313,00 1729,00 2184,00 Udsæt, gødning, kemikalier samt diverse 9240,00 11646,33 14770,88 I alt   337,00 197,00 Biprodukter   565,00 45,00 Fradrag 9240,00 11874,33 14618,88 Brutto udbytte 770,00 1,99 1,88 Pris - Pil=42 kr. GJ 12,00 5967,00 7776,00 Udbytte * Energipil * Vårbyg * V. Hvede Afgrøde
 20. 24. Mere information. www.energipil.dk Tlf.: 9696 6200

×