Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rueiro Do Consumo

390 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rueiro Do Consumo

  1. 1. Visita didáctica “rueiro do consumo” Vigo 18 de marzo de 2010 Día mundial dos dereitos do consumidor O 15 de marzo celébrase o “Día Mundial dos Dereitos do Consumidor” que este ano ten como tema “O noso diñeiro, os nosos dereitos” e fará fincapé nos asuntos que preocupan aos consumidores en relación aos servizos financieiros (préstamos, hipotecas,...) Un consumidor informado é un consumidor que coñece os seus dereitos e que realiza cada acto de consumo dunha maneira segura e consciente. Existen varios organismos que nos axudan a coñecer e defender os nosos dereitos como consumidores, Ocu A OCU (Organización de Consumidores e Usuarios) é unha asociación privada independente e sen ánimo de lucro que naceu en 1975 co obxectivo de promover e defender os intereses dos consumidores, orientalos nas súas eleccións como consumidor, traballar para axudalos a resolver os seus problemas de consumo e a facer respectar os seus dereitos fundamentais como consumidores. Informar, asesorar e defender os dereitos dos consumidores son os obxectivos da OCU. Se non se están respectando os teus dereitos como consumidor, a OCU está para defenderte. IGC O Instituto Galego de Consumo creouse co obxecto de desenvolver as actividades relacionadas coa defensa dos dereitos e intereses dos consumidores e usuarios galegos, como un organismo autónomo adscrito á Consellería de Innovación e Industria. Está rexido por un Consello de Dirección no que están representadas as organizacións de consumidores e usuarios de Galicia. Escola galega de consumo Créase como un instrumento para coordinar as actividades de educación e formación no eido do consumo coa finalidade de impulsar e desenvolver a educación e formación dos consumidores galegos a través da realización de cursos, obradoiros, conferencias, publicacións e estudos.
  2. 2. Omic As Oficinas Municipais de Información ao Consumidor están nos Concellos, como administración máis próxima ao cidadán. A súa finalidade é informar, orientar e educar aos consumidores para un adecuado exercicio dos seus dereitos, a través de campañas divulgativas, publicacións, certames, etc. As OMIC atenderán e tramitarán as queixas, reclamacións e denuncias dos consumidores realizando as mediacións oportunas para a resolución dos conflitos. O Instituto Galego de Consumo convídanos a pasear polo “RUEIRO DO CONSUMO” co gallo da celebración do Día Mundial dos Dereitos dos Consumidores. Terá lugar entre o 12 e 18 de marzo no IFEVI (Instituto Feiral de Vigo) Descrición da actividade Tendo en conta a influencia da publicidade, dos medios de comunicación e da propia dinámica do mercado que nos leva a adquirir cada vez máis bens materiais, saber elixir e entender o papel que o consumo xoga no sistema, tanto económico como social e sobre todo educativo, é fundamental para que as persoas camiñen desde as idades máis temperás ata a etapa adulta, cara un posicionamento crítico que lles permita realizar un consumo responsable. A actividade “Rueiro do Consumo” trata de percorrer unha rúa, na que poder achegarse ao eido do consumo a través da realización de experiencias e actividades en espazos tales como tendas, oficinas, bancos, exposicións,..... A duración da actividade será superior ás dúas horas, e farase en grupos de 15 compoñentes aproximadamente. As “paradas” nesta rúa serán as seguintes: Un supermercado No que poderedes realizar unha compra responsable. Un ciber No que poderedes coñecer os criterios de páxina segura na rede, nas compras a través de internet e xestión da conta de correo electrónico. Ag21 escolar e climántica Con actividades sobre paisaxismo e cambio climático. Podes ver antes algunhas das actividades que teñen nas súas páxinas: http://eduprimaria.climantica.org/
  3. 3. oficina de banca Coñeceremos as reviravoltas asociadas a unha conta bancaria ou o uso dos produtos ofertados (tarxetas de crédito, de débito, etc.) e cousas máis complicadas, xa para os maiores. Oficina de consumo Nun mapa poderedes pescudar cal é a asociación de consumidores ou OMIC máis próxima á túa localidade. Explicarase o funcionamento de ditas oficinas e en que caso debemos acudir a elas. Sala de mediación e arbitraxe Realización dunha simulación de arbitraxe (resolución de conflitos) , alternando cun conto para os máis pequenos. Unha reprodución dunha casa Visualización de produtos retirados ou inmobilizados polo IGC do mercado. Realización dun instrumento de seguridade . Tenda de comercio xusto Exposición de produtos de comercio xusto coa intención de dar a coñecer e sensibilizar aos asistentes de cara a un comercio alternativo. Galería de exposicións Exposición dos traballos premiados no curso anterior. Lembrades as comidas sas e saudables? E a Archimboldo, e Carl Warner???? Artesanía. Baixolizo Averigua antes de ir que é iso do baixolizo. Inega Instituto Galego de Enerxía , preséntanos unha exposición de enerxías renovables. Galicia calidade Coñeceremos a marca de garantía do goberno galego, así como os produtos que teñen este cuño a día de hoxe.

×