Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internet Power

355 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Internet Power

 1. 1. Internet Elisabet Ferré Berta Ginestet. 4rtB
 2. 2. INDEX. · Que és internet ? · Origen. · Xarxa informatica · Adreça IP · Protocols TCP/IP · Les sigles WWW. · Hipertext . · URL. · HTML · Navegador web · Transferencia d’arxius · Xats · Aventatges i inconvenients
 3. 3. Què és Internet: Des del punt de vista tecnològic, Internet és una xarxa de comunicacions que posa en contacte milions de sistemes informàtics, repartits per tot el planeta. En aquesta immensa xarxa hi ha elements encarregats del transport i l'ordenació del tràfic, i d'altres dedicats a la producció, edició i emmagatzematge de materials. Origen : El que avui anomenem "Internet" té els seus orígens en una xarxa de comunicacions militars anomenada ARPANET, creada als Estats Units el 1969, en plena guerra freda. Fins aleshores, les xarxes telemàtiques es basaven en un ordinador central, que rebia i distribuïa tota la informació. El nucli d'aquesta estructura centralitzada era un autèntic "taló d'Aquil·les", capaç de paralitzar tot el sistema si era objecte d'un atac nuclear. La nova xarxa es basava en una estructura descentralitzada, que assegurava la continuïtat de les comunicacions encara que caigués algun dels seus nuclis. Xarxa informàtica : Una xarxa informàtica és un grup interconnectat de computadors. Les xarxes es classifiquen segons el nivell en què es du a terme la comunicació. Així per exemple hi ha xarxes a nivell físic (LAN, Ethernet..), xarxes informàtiques virtuals que corren sobre internet, etc. Hi ha dues grans maneres de classificar els nivells, el model OSI i el model TCP/IP. Altres classificacions, vistes a continuació, són: per escala, per relació funcional o per topologia.
 4. 4. Adreça IP : és un nombre que identifica inequívocament un dispositiu lògic connectat a la xarxa. Dins d'una mateixa xarxa, cada adreça IP que s'utilitzi ha de ser única. Hi ha tres classes d'adreces IP que una organització pot rebre de part del Registre Nord-americà de Nombres d'Internet (ARIN) (o ISP de l'organització): Classe A, B i C. En l'actualitat, ARIN reserva les adreces de Classe A per als governs de tot el món (encara que en el passat se li hagin atorgat a empreses de gran envergadura com, per exemple, Hewlett Packard) i les adreces de Classe B per a les mitjanes empreses. S'atorguen adreces de Classe C per a tots els altres sol·licitants. Protocols TCP/IP : És un conjunt de protocols que cobreixen els diversos nivells del model OSI. Aquests protocols són utilitzats per tots els ordinadors connectats a internet, de manera que aquests puguin comunicar-se entre si.c Les sigles WWW : World Wide Web Hipertext : És un sistema d'organització de la informació basat en la possibilitat de moure’s per dins d'un text i cap a textos diferents per mitjà de paraules clau. URL : Son les sigles de Localització de Recurs Uniforma( en inglés Uniform Resource Locator) la direcció global de documents i de altres recursos en el World Wide Web.
 5. 5. HTML : Acrònim de Hyper Text Markup Language, en català, "llenguatge de marcat d'hipertext. Un navegador web: És una aplicació que permet a l'usuari recuperar i reproduir documents d'hipertext, generalment escrits en HTML, des de servidors web situats a qualsevol lloc del món.
 6. 6. Un FTP transferencia d’arxius: És un conjunt de normes que regeixen com els arxius es transfereixen a través d'Internet utilitzant el protocol Correu electrònic : El correu electrònic és el sistema que permet redactar, enviar i rebre missatges utilitzant sistemes de comunicació electrònica. Avui en dia, la majoria de sistemes de correu electrònic utilitzen internet. Programes per gestionar el correu electrònic : hotmail gmail yahoo
 7. 7. Converses en línia ( xats,etc): Hi ha xats de tot tipus, per conèixer gent, per practicar idiomes, per compartir opinions... Per cada cosa hi ha un xat. Normalment és fàcil accedir-hi, però hi ha vegades que necessites registrar-te i introduir dades personals. Exemples de programes que fan aquesta funció . El més famós és msn (messenger). No hi ha cap altre xat amb més Transmissió d’arxius (P2P): permet als usuaris intercanviar, descarregar o gaudir en directe de tota mena de continguts audiovisuals, aprofitant les avantatges que ofereix el protocol de xarxa IP. Exemples de programes que fan aquesta funció.
 8. 8. Avantatges i inconvenients d’Internet . Els avantatges són: - Intercambiar informació a temps reals de forma rápida senzilla. - Disposar a l’instant d’informació puntual i de qualitat sobre temes diversos. - Compartir opinions i experiències amb altre gent - Ampliar coneixements sobre matèries - Acces ràpid - Informació actual i internacional A més a més la possibilitat d’explorar en mil·lions de biblioteques i bases de dades d’informació globalment. Els desavantatges són: - Transmet poca afectivitat en comparació a una carta escrita a mà. - No tota la informació és de qualitat - No tothom arriba a internet - Pàgines amb deficiències tècniques - Información adulterada - información volátil - A més a més saver que no tot el que es troba a internet és cert.També hi ha un risc de trobar informació que no és adequada per als menors i que és de lliure accés.
 9. 9. http :// eprints . upc .es/ wordpress / http :// ca . wikipedia . org / wiki / http :// www .hotmail. com / http :// www . msn . com / Adreces d’interès

×