Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hét Ondernemersbelang Zuid-Hollandse Eilanden/Hoeksche Waard 03/14

1,042 views

Published on

Hét Ondernemersbelang Zuid-Hollandse Eilanden/Hoeksche Waard 03/14

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hét Ondernemersbelang Zuid-Hollandse Eilanden/Hoeksche Waard 03/14

 1. 1. VAN ZUID-HOLLANDSEEILANDEN/ HOEKSCHEWAARD Hardeargumentenvoor deenergietransitie KlaasKnot,presidentDNB:Nederlandblijft uitblinkeninsectorenmetHollandsGlorie Duurzaamheidismeer daneenproduct E D I T I E 032014
 2. 2. RECREATIEOORD BINNENMAAS OPENTDITJAAR VOORDE44e KEERHAAR DEUREN. Bres Accommodaties vervult per gebouw of locatie verschillende taken. De kernactiviteiten van onze BV zijn Beheer, Recreatie, Exploitatie en Sport. Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf, hebben een no-nonsense karakter en kunnen bouwen op een ervaren team van experts. Voor meer informatie gaat u naar www.bresaccommodaties.nl Uit de vastgoedportefeuille van Bres Accommodaties
 3. 3. 3 Inhoud 5 Column / Colofon 6 Nieuws 7 Net echt 11 Beslag leggen 17 Puur genieten aan zee 19 O2Planrealisatie helpt recreatieondernemers vooruit 22 Gebiedsmarketing Zuid Hollandse Eilanden: samen werken aan een sterk merk 25 Wil je de beste zijn? 25 Bedrijfsoverdracht: wacht niet te lang! 26 MVO: is het een hype of heeft het de toekomst? 28 MVO als logische en lonende keuze 36 Sporen op Hollandse Wind van Eneco 37 Wie Deltawind zaait, oogst een stabiel rendement 38 Zestig procent van het afval is recyclebaar 4 1 Een totaalvisie op energiezuinig wonen 4 2 VKB subsidieregeling 2014 4 3 Zichtbaar aanbod, heldere prijsberekening LEESVERDEROPPAGINA12 LEESVERDEROPPAGINA30 LEESVERDEROPPAGINA44 SAMENWERKENAAN EEN STERK MERK Hoe zet je gebieden als Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee op de kaart? Die vraag legden we onlangs in het Wapen van Marion in Oostvoorne voor aan een aantal directbetrokkenen uit de toeristische sector in de regio. Een verhaal over nieuwe manieren van gebiedsmarketing en -ontwikkeling, slimme combinaties van samenwerken en financiering, meerwaarde creëren en kansen benutten. HARDEARGUMENTENVOOR DE ENERGIETRANSITIE We bevinden ons midden in een energietran- sitie van fossiel naar duurzaam. Over zes jaar moet energie uit hernieuwbare bronnen veer- tien procent van het totaal uitmaken, binnen enkele decennia mogen fossiele brandstoffen geen rol van betekenis meer spelen. Het stre- ven is mooi, de werkelijkheid is weerbarstig. De transitie verloopt trager dan zou moeten. KOPLOPER IN DUURZAAMHEID Duurzaamheid mag dan wel steeds popu- lairder worden, het wordt nog steeds gefrag- menteerd benaderd. Veel bedrijven doen inmiddels ‘iets’ aan duurzaamheid, zonder te beseffen dat een aanpak op meerdere vlakken tot een vruchtbare kruisbestuiving kan leiden. Veel verdergaande plannen lopen bovendien stuk op een gebrek aan financiering. Rayen Nabibaks, oprichter van Top Sport Energy, pleit daarom voor een brede aanpak en heeft daarvoor een groot aantal spelers in een con- sortium bijeengebracht, van leveranciers van aardgas tot die van zonnepanelen. RONDETAFEL RONDETAFEL REPORTAGE DUURZAAMHEID IS MEER DAN EEN PRODUCT Ieder bedrijf doet tegenwoordig ‘iets’ aan duurzaamheid. Het is verleidelijk dat te beperken tot é é n goed zichtbaar aspect, maar echte en effectieve duurzaamheid omvat de hele bedrijfsvoering. Dat geldt zeker voor Volkswagendealer Ames Autobedrijf. J uist bij auto’s ligt het voor de hand te volstaan met elektrische of groengas auto’s, maar voor Ames is duurzaamheid mé é r dan een product. Het gaat om totale mobiliteit. NEDERLAND BLIJFT UITBLINKEN IN SECTOREN MET HOLLANDS GLORIE De Nederlandsche Bank bestaat in 2014 tweehonderd jaar. Ze werd opgericht door ‘koning- koopman’ Willem I, de vorst die meer dan wie ook besefte dat bedrijven het best gedijen in een maatschappij die optimale randvoorwaarden creëert voor het ondernemen. Twee eeuwen later is de naar hem genoemde prijs de meest prestigieuze ondernemersprijs van ons land. De genomi- neerden en winnaars van dit jubileumjaar zijn volgens de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, illustratief voor de ongebroken innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven. LEESVERDEROPPAGINA8 LEESVERDEROPPAGINA20 PLUS COVERINTERVIEW ENVERDER... HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 3 INHOUD
 4. 4. DOCUMENTENDOCUMENTEN
 5. 5. SOCIAL MEDIA OVER HOOGTEPUNT HEEN Facebook. Twitter. LinkedIn. Wie zit er niet op? Misschien bent u ook wel actief op Instagram, Pinterest en Google Plus. Mogelijk heeft u zelfs een cursus gevolgd om u op de hoogte te stellen van alle mogelijkheden en u te bekwamen in het gebruik van de alom bejubelde social media. U heeft uiteraard al een stroom aan nieuwe opdrachten in de wacht gesleept; zonder Facebook en Twitter zou uw orderportefeuille beangstigend dun zijn. Dank zij LinkedIn heeft u de afgelopen jaren moeiteloos de juiste personen kunnen vinden voor de opengevallen vacatures in uw bedrijf. Of u heeft misschien helemaal geen personeel aangenomen de laatste twee, drie jaar. Het ging/ gaat immers niet van een leien dakje de afgelopen jaren. In mijn eigen omgeving heb ik eigenlijk nog nooit gehoord dat een bedrijf – groot of klein – aan nieuwe opdrachten is gekomen dank zij het veelvuldig gebruik van de sociale media, die minder sociaal zijn dan je zou willen. Het gescheld en getier op Twitter zijn niet van de lucht, terwijl Facebook zich mag verheugen in een snel groeiend leger van oplichters, die niet alleen naï eve maar ook hoog opgeleide FB’ers van hun geld af weten te helpen. Hoewel alle social media in de Verenigde Staten zijn bedacht en ontwikkeld, bezet Nederland wereldwijd een koppositie als het gaat om het gebruik per hoofd van de bevolking. Dat heeft te maken met de zeer hoge internetdichtheid. In Nederland heeft 9 4 procent van de huishoudens een internetverbinding. Alleen in Denemarken, Zweden en Noorwegen is dit percentage nog hoger. In Duitsland, België en Frankrijk schommelt het rond de 8 2 procent. Inmiddels stabiliseert het gebruik van Facebook, Twitter enzovoort wereldwijd. In Nederland kalft het al weer af. In 2012 dacht 47 procent van de bevolking dat social media steeds belangrijker zouden worden. Vorig jaar was dat 4 3 procent en in mei van dit jaar nog maar 36 procent. Vooral Facebook begint terug te lopen. Scholieren en twintigers haken af omdat zij het bepaald niet vet cool vinden om met hun ouders en ook met opa en oma op hetzelfde netwerk te zitten. Maar ook Twitter verliest langzamerhand terrein. Zitten er op Facebook nog zes miljoen landgenoten, Twitter heeft 2,2 miljoen gebruikers, waarvan een kwart zakelijk is. Van de manier waarop de meeste zakelijke gebruikers zich op Twitter manifesteren, word je niet bijster enthousiast. In verreweg de meeste gevallen beperkt het zich tot saaie mededelingen over hoe geweldig men met het eigen bedrijf bezig is. “Vandaag weer lekker hard gewerkt en goed gesprek met klant gehad”. Wow, denk je dan, dat is niet mis! Het lijkt erop dat de enigen die é cht baat hebben bij de social media in eerste instantie de oprichters zijn ( Zuckerberg haalde 18 miljard dollar op bij de beursgang van FB, Dorsey en Williams scoorden 1.8 miljard met Twitter en de Oekraï ense Amerikaan Koum cashte 19 miljard dollar ( ! ) voor zijn gratis berichtendienst WhatsApp) . In tweede instantie zijn het de inmiddels talrijke cursus- en trainingbureaus die u en mij maar vooral zichzelf aan een hogere omzet en winst willen helpen. Zoals gezegd, jeugd en jongeren hebben het al weer zo’n beetje gezien. En die hebben de toekomst, niet waar? « COLOFON Het Ondernemersbelang van Zuid-Hollandse Eilanden/ Hoeksche Waard verschijnt vijf keer per jaar. Zesde jaargang, nummer 3, 2014 Oplage 3.500 exemplaren Coverfoto Bert van Reeuwijk, bedrijfsleider bij Ames Autobedrijf en Anna Schouten Fotografie: Marco Magielse Uitgever Jelte Hut Novema Uitgevers bv Postbus 30 9860 AA Grootegast Weegbree 1 9861 ES Grootegast T 0594 - 51 03 03 F 0594 - 61 18 63 info@novema.nl www.novema.nl Eindredactie Baukje Bosma T 0594 - 51 03 03 b.bosma@ondernemersbelang.nl Regionale verbinder Bert Vredeveld T 0594 - 51 03 03 b.vredeveld@ondernemersbelang.nl Website www.ondernemersbelang.nl Vormgeving Sprog | strategie + communicatie Druk Scholma Druk, Bedum Aan deze uitgave werkten mee: Ben van den Aarssen Hans Boutkan Maurice Kloots Jeroen Kuypers Sonny Lips Marco Magielse André Vermeulen Woordenzin.nl Adreswijzigingen Adreswijzigingen, verandering van con- tactpersoon of afmeldingen kunt u per mail doorgeven aan Tiny Klunder, t.klunder@novema.nl. Vermeld s.v.p. ook de editie erbij, die vindt u bovenaan in het colofon. ISSN: 2214-0603 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aanspra- kelijk worden gesteld voor de inhoud van de advertenties. André Vermeulen / / info@ avoor.nl HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 5 COLUMN
 6. 6. UW NIEUWS IN HÉT ONDERNEMERSBELANG? Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten naar: b.bosma@ ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Hé t Ondernemersbelang. SAS EVENTSVOOR LEUKEACTIVITEITEN Bij SAS Events kunt u terecht voor uw bedrijfsuitje/ teambuildingsdag, familie- of vrien- dendag. Op de website ziet u in é é n oogopslag de leukste activiteiten en evenementen in de regio. Op de Zuid-Hollandse Eilanden worden bijzonder leuke activiteiten georganiseerd, voor zowel de bewoners als de toeristen. Om u een zoektocht te besparen naar een geschikte invulling van uw dag, heeft SAS Events de leukste activiteiten voor u verzameld. Wanneer uw bedrijf leuke activiteiten en/ of evenementen organiseert, dan kunt u deze door SAS Events laten promoten. Door het aanbieden van een breed assortiment, afwisselende activiteiten voor zowel de particuliere als zakelijke markt, is www.sas-events.nl dé website om uw activiteit te promoten en te verkopen. Wanneer u zelf wilt deelnemen aan é é n van de activiteiten, hoeft u alleen het boekingsformulier in te vullen. Neem snel een kijkje op de website voor het complete aanbod. SAS Events is op zoek naar bedrijven om mee samen te werken. Organiseert u een evenement/ activiteit, neem contact op voor de mogelijkheden via www.sas-events.nl of saskia@ sas-events.nl DE KRIEKENBOOGERDWINT ZOOVERAWARD In DeFabrique in U trecht is in de cate- gorie campings een Zoover Award 2014 uitgereikt aan De Kriekenboogerd uit Oud-Beijerland. Familie Van der Pligt is zeer blij met de gewonnen Award: “Erg opvallend dat voor een groot deel de kleine campings in de prijzen zijn gevallen. Contact met de gasten en netheid staat bij veel gasten bovenaan hun lijstje”. De Kriekenboogerd eindigde als nummer 9 van beste campings in Nederland. Tijdens de uitreiking werden de beste 25 accom- modaties per categorie onderscheiden met een Zoover Award 2014 . In Nederland ontvingen 173 accommodaties een Award. Overijssel won de meeste Zoover Awards, namelijk 25. Friesland is goede tweede met 24 en 22 Awards gingen naar Drenthe. Opvallend is dat er op de Wadden 19 Awards werden vergeven. In Zuid-Holland werden de Award-winnaars het hoogst ge- waardeerd met een gemiddelde van 9 ,33. De Zoover Awards zijn in het leven geroe- pen als erkenning voor goed presterende vakantieaccommodaties in Nederland en daarbuiten. Nederlandse vakantiegangers beoordeelden dit jaar ruim 7500 Zoover- accommodaties. Dit jaar worden in zestig landen Zoover Awards uitgereikt. Voor het eerst zijn er ook Awards in kleinere categorieën zoals Vakantiehuizen, Villa’s en Kastelen vergeven. De uitslagen zijn te vinden op www.zooverawards.nl. Meer informatie: www.kriekenboogerd.nl VERBAZING ENVERMAAKTIJDENS DAG VAN DETECHNIEK GO-College organiseerde op vrijdag 23 mei de al- lereerste ‘Dag van de Techniek’ op Goeree-Overflakkee. Het technisch mbo-opleidingsinstituut hoopte hiermee mensen te enthousiasmeren voor de sector techniek, maar wilde vooral ook laten zien dat technische bedrijven op ons eiland heel veel te bieden hebben. Alle belangstellenden konden op 23 mei tussen 16.00 – 20.00 uur terecht bij vier technische bedrijven: Elektro Westhoeve (O uddorp), Goeree Staal (S tellendam) , Aquality (S tellendam) en SZHE Vlechtwerk B.V. (O oltgensplaat). Zo’n twintig mensen bezochten de bedrijven tijdens de Dag van de Techniek. J an de J ong, initiatiefnemer van de Dag van de Techniek en directeur-bestuurder van GO-College, is tevreden over het verloop van de dag. “Natuurlijk hoop je stiekem op meer bezoekers, maar voor een eerste editie van het evenement is dit zeker voldoende.” SAS Events is opgericht door Saskia Wessel KORTNIEUWS HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 6
 7. 7. EUROPESE LEERLINGEN BEDENKEN OPLOSSING Dicht het gat tussen opleiding en maatschappij. Met die opdracht gingen 70 Europese leerlingen in Madrid aan de slag, tijdens de Europese Challenge van de Global Enterprise Project (w ww.globalenterpriseproject.eu) van J ong Ondernemen. Vanuit Nederland deden 5 leerlingen mee vanuit het Hoeksch Lyceum uit Oud- Beijerland. Ze wonnen daar de 1e en de 3e prijs. Het team European Game, met daarin de Nederlandse Noëlle Lageweg, kwam met de winnende oplossing. Het team bedacht het concept waarin leerlingen/ studenten via een competitieve game zichzelf beter zouden kunnen trainen en voorbereiden op een plek in de ondernemende wereld. Ook in het team Smooth, dat derde werd zat een deelnemer uit Nederland: Zynab Zia. Beide leerlingen zitten op het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland. Ook docenten zouden bepaalde trainingen moeten krijgen om ook kennis te nemen van de aangevoerde ideeën en oplossingen. De jury bestond onder meer uit vertegenwoordigers van SAP Nederland, Philips en Smurfit Kappa. De Europese GEP Challenge werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd. De winnaar van de Europese GEP Challenge 2014 : European Game, met Noelle Lageweg (d erde van links) van het Hoeksche Lyceum uit Oud-Beijerland. NIEUWE LOCATIETEAMSELECT UITZENDBUREAU Na enkele maanden van voorbereiding was het 17 maart 2014 dan eindelijk zo ver voor TeamSelect U itzendbureau. Een geheel gerenoveerd pand aan de Vlietkade te Oud-Beijerland werd op die dag de nieuwe locatie voor de vestiging van TeamSelect. Na de start aan de Molendijk en de afgelopen 13 jaar aan het Wilhelminaplein te Oud-Beijerland gevestigd te zijn geweest, werd het tijd voor verandering! Woensdag 4 juni 2014 vond er speciaal voor deze gelegenheid een feestelijke opening plaats. TeamSelect stelde de deuren open voor klanten, uitzendkrachten, buurtbewoners, familie en vrienden om kennis te maken met deze nieuwe locatie. De opening werd gepresenteerd door Jan Dirk Stouten (bekend van RTV Rijnmond) die korte interviews hield met o.a. eigenaresse Saskia Meijler en wethouder Henk Kievit. Ter afsluiting was er gelegenheid voor een borrel waar er met elkaar is getoast op een geslaagde opening en een succesvolle toekomst in het nieuwe pand! HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 7 NET ECHT Het plein van een scholengemeenschap voor vwo, havo en mavo. Leerlingen gebruiken hun pauze om te eten en drinken, maar vooral om samen te klitten in groepjes. Hoewel er heus veel veranderd is, lijkt het op het schoolplein nog hetzelfde als toen ik vijftien was. Ik zie koplopers en volgers. Populaire mensen, alternatieve, drukke, stille, en vooral veel mensen die erbij willen horen. De meisjes in laatste-mode-broeken, haren in een staartje. De jongens in wijdvallende T-shirts en jeans. Hun lange armen slungelig langs hun lichaam. Ze zoeken contact met elkaar, maar wan- neer dat lukt, straalt de ongemakkelijkheid ervan af. Het is de grotemensenwereld in het klein. Ik ben hier om, samen met iemand van Stichting Day for Change, een aantal vwo-klassen iets bij te brengen over microkrediet en ondernemerschap. Het begin van elk lesuur is rumoerig. Er wordt gegiecheld, mensen zitten omgedraaid. Het is geen ‘gewone’ les en voor sommigen is dat reden genoeg eens even lekker te ontspannen. Wanneer collega Flora vertelt over armoede wordt het al snel stiller. J a, ze begrijpen wel dat lenen lastig is als je geen onderpand hebt. En ze zien in dat microkrediet voor heel veel mensen in de wereld betekent, dat ze vat op hun eigen leven kunnen krijgen. Dat ze daarmee zichzelf è n hun omgeving kun- nen ontwikkelen. Ik leg uit dat de leerlingen zelf een plan gaan schrijven, waarmee ze microkrediet ( maximaal 30 euro, maar toch) gaan aanvragen om een onderneming te starten. Het verdiende geld wordt gebruikt voor microkredieten in het buitenland. Ik zie paniek bij de leerlingen. Hè ? Is dit voor een cijfer? Kunnen wij dat wel? Ik vertel ze dat ze verder kunnen kijken dan cupcakes bakken en armbandjes maken. En dan slaat het om in enthousiasme. “Waar ben ik eigenlijk goed in?” hoor ik een meisje zich hardop afvragen. “Kan ik daar geld mee verdienen?” Hun pitch doen ze over een paar weken bij de Rabobank. ”Sjee man”, zegt een lange slungel, “Het is net é cht! ” ”J a”, knik ik, “daar leer je het meest van.” En ik denk het weer: school is de grotemensenwereld in het klein. « NIENKEVAN‘T KLOOSTER K netter C ommunicatie COLUMN HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 7
 8. 8. Wat er op de wegen rijdt is ver- antwoordelijk voor een niet gering deel van de uitstoot van broeikas- gassen, dus is het logisch dat de politiek en de publieke opinie ook een belangrijk deel van de oplossing van de klimaatproblematiek en luchtkwaliteit van de autobranche verwachten. Er gebeurt genoeg. Tien jaar terug leek het nog sciencefiction dat hybride en elektrische voertuigen zo’n opmars zouden maken. Maar zoals altijd bedriegt de schijn ook hier enigszins. NIETALLEENTECHNOLOGIE ”In 2021 mogen nieuw ingezette personenvoer- tuigen gemiddeld nog maar 9 5 gram per kilo- meter uitstoten in Europa”, zegt Anna Schouten. Technologische ontwikkeling is maar een deel van de oplossing. Het gebruik van de auto is het andere deel van de oplossing. Hiermee bedoel ik de kilometrage en de rechtervoet. Motoren worden zuiniger, ook die met conventionele aandrijving, de uitstoot per kilometer gaat omlaag; maar als we per saldo ook mé é r kilometers gaan rijden maakt dat voor het tegengaan van de totale emissies nog niets uit. Ten tweede is het belangrijk de juiste techniek te kiezen voor jouw persoonlijke mobiliteitsbehoefte. Alternatieven zoals groengas, elektrisch en hybride komen op de markt, maar met welke techniek minimaliseer je de impact op het milieu? Iemand die 15.000 km per jaar rondjes in de stad rijdt kan je niet vergelijken met een leaserijder die 4 5.000 km per jaar rijdt door heel Nederland. Tot slot mogen we ons niet blindstaren op de uitlaat. Als branche moeten we ook het rijgedrag zien te beï nvloeden en werknemers de mogelijk- heid bieden de auto af te wisselen met andere vormen van mobiliteit, zoals het openbaar vervoer en de fiets. Niet voor niets hebben we in de werkplaats elektrische transportfietsen staan, zelfs met een kratje erop, om het mak- kelijker te maken een koffer en een laptop mee te nemen. J e kunt kiezen voor vervangend vervoer of een chauffeur die je thuisbrengt, maar het kan ook anders.” DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE Anna Schouten weet waarover ze praat. Ze was enkele jaren duurzaamheidsmanager bij auto-importeur Pon en ondersteunt daarin nu Amega Groep. In 2012 werd ze door de holdingdirectie aangeworven om de duur- zaamheidsstrategie van de diverse bedrijven vorm te geven. “Ik heb eerst in kaart gebracht wat er allemaal al gebeurde, en dat was best veel”, aldus Anna Schouten. “Er werd bijvoor- beeld al intensief aan afvalscheiding gedaan. Nu is onze doelstelling ons afval voor honderd procent te scheiden en te recyclen, maar wel op een efficiënte wijze. Het heeft natuurlijk geen zin als elke monteur voor elk snippertje papier naar de milieustraat moet lopen.” Ze benadrukt ook dat zij als duurzaamheids- expert niet alle oplossingen zelf bedenkt. DUURZAAMHEID IS MEER DAN EEN PRODUCT: Niet blindstaren op de uitlaatIeder bedrijf doet tegenwoordig ‘iets’ aan duurzaamheid. Het is verleidelijk dat te beperken tot één goed zichtbaar aspect, maar echte en effectieve duurzaamheid omvat de hele bedrijfsvoering. Dat geldt zeker voor Volkswagendealer Ames Autobedrijf. Juist bij auto’s ligt het voor de hand te volstaan met elektrische of groengas auto’s, maar voor Ames is duurzaamheid méér dan een product. Het gaat om totale mobiliteit. HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 8 COVERINTERVIEW Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse
 9. 9. “Duurzaamheid moet je samen ontwikkelen en niet opleggen. Daarnaast zijn er hele goede ideeën in de organisatie en is het belangrijk deze te verzamelen. Ik kan wel iets bedenken, maar uiteindelijk moet het wel praktisch uitvoerbaar zijn op de werkvloer. Daarom zijn er verscheidene stuurgroepen waarin ideeën, ontwikkelingen in de markt en informatie worden verzameld en besproken.” DE JUISTE BANDENSPANNING Het adviseren van onze klanten om voor een duurzaam voertuig te kiezen is é é n, maar we willen veel meer zegt Bert van Reeuwijk, bedrijfsleider bij Ames Autobedrijf in Oud- Beijerland, “Neem de bandenspanning. Veel bestuurders controleren die niet of nauwelijks ( 60% van Nederland rijdt op verkeerde ban- denspanning) , terwijl de juiste bandenspanning bijdraagt aan een zuiniger brandstofverbruik en een geringere slijtage van de banden. Door een simpele handeling als de bandenspanning te vermelden op de factuur en ook te berekenen wat een verkeerde spanning de klant kost, in euro’s, hopen we die bewustwording te ver- groten.” Ook het ' Think Blue' programma van Volkswagen helpt de bestuurder van de auto met bespaartips om bewuster hiermee om te gaan. Een ander voorbeeld is de samenwerking met brandstofleveranciers en de regionale overheid. “Wij verkopen bijvoorbeeld auto’s op groengas, maar als er in de regio geen tanksta- tions zijn waar de bestuurders kunnen tanken wordt deze afvalbrandstof door de berijder niet gekozen. J e kan de auto dus niet meer los zien van de brandstof. We denken daarom mee over de totale mobiliteit, inclusief waar er getankt kan worden. Omgekeerd investeert de eigenaar van een tankstation natuurlijk niet zomaar een paar ton als hij niet zeker weet dat er een minimaal aantal auto’s komt tanken. Het is een klassiek kip-en-eiverhaal, dat wij doorbreken door met alle betrokkenen afspraken te maken om zo gezamenlijk tot oplossingen te komen.” DUURZAAMHEID IN DE SHOWROOM ”Duurzaamheid is een containerbegrip, ook in onze branche. De grootste uitdaging is het vertalen van abstracte duurzaamheid naar concrete klantbehoefte. Is de klant op de hoogte van onze duurzame productenport- folio? Welke mobiliteitsbehoefte heeft hij? Elektrisch wordt vaak overgeslagen, omdat een auto ook in de vakantie gebruikt wordt en het niet zeker is of de accu in het buitenland kan worden opgeladen. Belangrijk voor ons om te weten hoe goed de klant al geï nfor- meerd is”, zegt Bert van Reeuwijk. “Wij zien de klant steeds minder vaak in de showroom. Als hij komt heeft hij thuis zelf al op internet opgezocht wat er aan nieuwe modellen op de markt is gekomen. Hij heeft al min of meer in zijn hoofd wat hij wil. Belangrijk is dat we de klant van goed advies voorzien in een kort tijdsbestek. De ontwikkelingen gaan snel en elke dag zijn er nieuwe subsidies of zijn rege- lingen gestopt. Alleen al het bijhouden van de informatie en die vertalen naar de klantbe- hoefte is elke dag een nieuwe uitdaging. TOEGESPITST De duurzame mobiliteit zoals Ames die in beeld brengt wint echter veld. “Als we met een directie om tafel gaan, inventariseren we niet de behoefte aan auto’s maar die aan mobiliteit”, zegt Anna Schouten. “Bij een grote fleetklant brachten we bijvoorbeeld in kaart hoe vaak en hoe lang de medewerkers zich verplaatsten, of ze stadsritten of lange- afstandsritten maakten, veel thuis werkten of bij de klant op locatie. Pas als we dat weten brengen we een advies uit en kan de klant een wagenpark aanschaffen dat helemaal is toege- spitst op de behoeften van zijn organisatie en tegelijk energiezuinig en milieuvriendelijk. “ Een elektrische personenwagen en een bestelwagen die op aardgas rijdt zijn beide duurzame producten, maar een bedrijfswagen op diesel waarmee zuinig gereden wordt, door steeds op de snelheid, het opschakelen en de bandenspanning te letten, evenals door hem niet voor elk wissewasjes uit de garage te halen, is eigenlijk ook een duurzaam vervoermiddel. Bij duurzame mobiliteit gaat het evenzeer om het gebruik als om de techniek. “Ik stel daarom het gebruik van een voertuig heel vereenvou- digd voor”, besluit Anna Schouten. “J e stopt er brandstof in en er komt emissie uit. Eé n liter benzine is 2,4 kilo CO2. De opdracht is die zo efficiënt mogelijk te verbruiken, dus over zoveel mogelijk kilometers.” « HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 9
 10. 10. Samen voor een schone zaak In Nederland zijn veel schoonmaak- en glazenwassers- bedrijven te vinden die staan voor kwaliteit en betrouw- baarheid. Bedrijven die beschikken over brede vakkennis, goed omgaan met hun personeel en netjes belasting betalen. Maar hoe zijn die te vinden? Sinds 2013 zijn ze gemakkelijk te herkennen aan het keurmerk van branche- organisatie OSB. Een nieuw label, exclusief voor bedrijven die het goed doen! Zo heeft heel Nederland voortaan helder zicht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf. Check dus altijd het OSB-Keurmerk. Wilt u meer weten over het keurmerk en de voorwaarden? Kijk op www.osb.nl Hoe check je de kwaliteit van een schoonmaakbedrijf?
 11. 11. HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 11 Beslag leggen Wanbetalers zorgen voor veel ergernis. Soms zijn harde maatregelen nodig om een factuur betaald te krijgen, of om zekerheden veilig te stellen. Dat kan via het leggen van beslag op de activa van de schuldenaar zoals op zijn bezittingen, bankrekeningen en tegoeden. Het leggen van beslag is laagdrem- pelig. Voordat je een procedure begint kun je aan de rechter toestemming vragen om beslag te leggen op vermogensbestanddelen van de tegenpartij. Zo’n beslag noemt men conservatoir, Latijn voor ‘bewarend’. Er zijn verschillende soorten beslag, maar in het kader van dit artikel zal ik alleen wat uit- leggen over het zogenaamde verhaalsbeslag: beslag op roerende zaken (i nboedel of voor- raden), onroerende zaken (g ebouw of stuk grond) of beslag onder derden (b anktegoed, openstaande facturen aan klanten, of salaris/ uitkering) om je later uit de opbrengst daar- van te voldoen. Het verlof, zoals die rechterlijke toestemming voor het beslag wordt genoemd, kan door een advocaat gevraagd worden door middel van een verzoekschrift. Het fijne aan zo’n verzoekschriftprocedure is dat de tegenpartij meestal niet op het verzoek wordt gehoord. Als het verzoek aan de vormvereisten voldoet en er geen ‘luchtje’ aan kleeft, zal de rechter het gevraagde verlof afgeven. De tegenpartij krijgt dus in de regel geen waarschuwing vooraf dat er beslag gelegd zal gaan worden, zodat hij niet snel alles kan verplaatsen of op naam van een ander kan zet- ten. Daarop zijn een paar uitzonderingen: als je verlof vraagt voor beslag op een periodieke uitkering (l oon, uitkering, managementfee) dan wordt de tegenpartij wel altijd van tevoren door de rechter gehoord. Maar wat is nu eigenlijk een beslag? Verhaalsbeslag houdt meestal in dat de zaken gewoon onder de tegenpartij blijven rusten, maar dat hij deze niet mag verkopen, wegge- ven of bezwaren (z oals een pandrecht of hypo- theek erop vestigen). In sommige gevallen kun je een bewaarder laten aanwijzen en worden de spullen bij de tegenpartij weggehaald en ergens opgeslagen. Als de rechter toestemming geeft, bepaalt hij gelijk een termijn voor het instellen van de hoofdzaak (b odemprocedure of kort geding). Meestal is dit 14 dagen na beslaglegging. Als de dagvaarding niet binnen die termijn wordt uitgebracht, dan vervalt het beslag en is de beslaglegger aansprakelijk voor de door het beslag veroorzaakte schade. Die aansprakelijk- heid is er ook als de beslaglegger in de hoofd- zaak ongelijk krijgt en het beslag dus achteraf onterecht blijkt. Na het winnen van de hoofdzaak wordt het ‘conservatoire’ beslag omgezet in een ‘execu- toriaal’ beslag, zodat je het beslag mag uitwin- nen. Bijvoorbeeld: de woning of aandelen verkopen, of betaling van klanten of de bank van de tegenpartij ontvangen. De opbrengst van die verkoop strekt dan in mindering op het bedrag dat de tegenpartij nog aan u moet betalen. Het leggen van beslag is niet alleen een middel om te voorkómen dat de tegenpartij na een procedure geen verhaal meer biedt, maar ook een effectief middel om op korte termijn een oplossing te bereiken, waarbij je wat wissel- geld creëert voor eventuele onderhandelingen. De tegenpartij ervaart beslaglegging meestal als beschamend en wil graag dat de beslagen zo snel mogelijk worden opgeheven. En wat nu als iemand anders beslag ten laste van u laat leggen? In dat geval kunt u een paar dingen doen. Als de vordering van de tegenpartij terecht is, kunt u een bankgarantie aanbieden of een bedrag in depot storten, bijvoorbeeld op de derdenrekening van een advocaat of notaris. De beslaglegger moet het beslag dan gelijk opheffen. Als de vordering van de tegenpartij in uw ogen onjuist is, of als het beslag u onredelijk ernstig treft, kunt u in kort geding aan de rechter vragen het beslag op te heffen. De mogelijkheid om direct beslag te laten leg- gen is een van de voordelen om incassozaken of een juridische discussie aan een advocaat uit te besteden. Hij weet de weg en kan op korte termijn zulke beslagen voor u leggen. « Menno de Neef DE NEEFADVOCATEN Smidsweg 4 0, ’s-Gravendeel Postbus 5227, 329 5 ZJ ’s-Gravendeel Telefoon 078 - 673 10 8 3 E-mail info@ deneefadvocaten.nl w w w . d e n e e f a d v o c a t e n . n l KENNISPARTNER
 12. 12. Anjo Booda brengt het aan het eind van de bijeenkomst kernachtig onder woorden. “Het gaat om samenwerken en verbinden.” Wat er aan die conclusie vooraf gaat: een boeiende gedachte- uitwisseling over de toeristische kansen op de Zuid-Hollandse Eilanden. Kansen die er volgens Albert Martinus volop zijn. In tal van rapporten worden imponerende groeicijfers genoemd voor het gebied tot het jaar 2025. Alleen al op Voorne-Putten wordt gerekend op een toenemende omzet in de toeristische sector van circa 4 miljoen euro per jaar. Niet enkel het kustgebied gaat profiteren. Ook in het achter- land liggen volop kansen. Martinus: “We zitten op goud.” Gastheer J an van Marion ziet de keerzijde van dergelijke optimistische meerja- renramingen. “Als je het geloven moet, hoeven we als toeristische ondernemers niets meer te doen. Maar je zult moeten blijven investeren en anticiperen op ontwikkelingen in de markt.” KROKODILLENTRANEN Precies daar dreigt het mis te gaan. Natuurlijk zijn er toeristische ondernemers met een strategische visie, maar lang niet iedereen heeft zo’n toekomstperspectief ontwikkeld of voor ogen. Oorzaken: drukte van de dage- lijkse bedrijfsvoering, een typische doener als ondernemer, of omdat het succes ze in de hoogtijdagen vanzelf kwam aanwaaien. Doortimmerde ondernemersplannen of bedrijfsplannen zijn volgens Wendy Hofman vaak het ondergeschoven kindje. “En juist die koers is noodzaak om anticyclisch te inves- teren. Er moet een duidelijk beeld zijn van het terugverdienen van die investeringen. Door niet te bewegen, lukt het ondernemers vaak niet om aan te haken bij de nieuwe ontwikkelingen.” Anjo Booda signaleert nog een tekortkoming. “Klagende ondernemers in deze sector huilen krokodil- lentranen. Ze zijn vooral goed in het kopiëren van bestaande succesformules en zijn als de dood zo bang dat een concurrent er met een idee van hen van door gaat. Ik mis bij veel toeristische ondernemers de bereidheid en het vermogen om samen te werken. Evenmin is er het besef om de eigen streek als een merk of een product te zien dat vermarkt moet worden.” Als wethouder in Strijen en als lid van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (S OHW) heeft Wilko van Tilborg dezelfde ervaringen. “Ik kom slecht bij ondernemers binnen.” Ernst-J an Klein: “J e moet zorgen dat je een eigen identiteit hebt en een marketingplan, om je te kunnen onderscheiden. Hiermee versterk je niet alleen je eigen onderneming maar juist het gehele gebied.” ELKAARVERSTERKEN In de Hoeksche Waard zijn niettemin hoop- volle ontwikkelingen in gang gezet. Onder de noemer Hoeksche Waardenmakerij hebben DEELNEMERS ANJO BOODA Directeur O2 Planrealisatie, Hellevoetsluis: “Ik mis bij veel toeris- tische ondernemers de bereidheid en het vermogen om samen te werken.” w w w . o 2 p l a n r e a l i s a t i e . n l WILKOVANTILBORG Wethouder Strijen en en lid van het dagelijks bestuur Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard: “Het gaat erom dat alle bestaande en nieuwe initiatieven aan elkaar worden geknoopt.” w w w . s o h w . o r g JANVAN MARION Directeur Wapen van Marion, Oostvoorne: “Voor een gezinsvakantie heeft Voorne-Putten te weinig te bieden.” w w w . w a p e n v a n m a r i o n . n l WENDY HOFMAN Directeur De Rode Draad | Organisatie, Marketing & Communicatie, Barendrecht: “Eerst moet je als gebied je onderscheidende kracht definiëren.” w w w . d e r o d e d r a a d . n u GEBIEDSMARKETING ZUID-HOLLANDSE EILANDEN: SAMEN WERKEN AAN EEN STERK MERK ‘Afzonderlijke parels aan elkaar rijgen tot een mooi snoer’Hoe zet je gebieden als Hoeksche Waard, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee op de kaart? Die vraag legden we onlangs in het Wapen van Marion in Oostvoorne voor aan een aantal direct betrokkenen uit de toeristische sector in de regio. Een verhaal over nieuwe manieren van gebiedsmarketing en -ontwikkeling, slimme combinaties van samenwerken en financiering, meerwaarde creëren en kansen benutten. HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 12 RONDETAFEL Tekst: Ben van denAarssen // Fotografie: Marco Magielse
 13. 13. ERNST JAN KLEIN Directeur Bres accommodaties, Mijnsherenland: “Ik proef terughou- dendheid als het gaat om ondernemen in een nationaal landschap.” w w w . b r e s a c c o m m o d a t i e s . n l ALBERT MARTINUS Voorzitter Toeristisch Ondernemers Platform Voorne: “We zitten op goud.” w w w . t o p v o o r n e . n l JEROEN DEN HOLLANDER VoorzitterVerenigingenvoorEigenarenen ExploitantenvanRecreatieOndernemingen (VEERO),Ouddorp:“Wezienvaakdatonder- nemersveelteweinigwetenvanhuncollega’s.” w w w . v e e r o . o r g WILLEMVAN EGMOND Directeur camping De Krabbeplaat, Brielle: “We moeten ophouden elkaar als concurrent te zien.” w w w . k r a b b e p l a a t . n l HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 13
 14. 14. circa vijftig ondernemers elkaar opgezocht om samen de kansen in de waterrijke zuidrand van het nationaal landschap te benutten. Hoewel het project nog in de kinderschoenen staat is Wilko van Tilborg optimistisch. “We hebben ons in de Hoeksche Waard lange tijd vooral gezien en geprofileerd als een aantrekkelijk woongebied, voor de overloop uit de Randstad en voor de forenzen uit Noord-Brabant die dichter bij hun werk wilden wonen. Nu zijn we bezig met onze toeristische kansen te ontdekken en leren we over onze grenzen heen te kijken.” In de visie van Van Tilborg kan de lokale overheid enkel faciliteren. “Wij moeten zorgen dat overbodige regels worden weggenomen en het enthousiasme bij ondernemers niet afremmen.” Bijvoorbeeld de provinciale Nota Ruimte en Mobiliteit zit de ondernemersgeest nog te vaak in de weg. Van Tilborg wil in uitdagingen denken, niet in bedreigingen. “Ondernemers en overheid moeten samen zoeken naar een nieuwe manier van ge- biedsontwikkeling. Het gaat er om dat alle bestaande en nieuwe initiatieven aan elkaar worden geknoopt, zodat ze elkaar versterken en waarde toevoegen aan het gebied.” In die innovatieve privaatpublieke samenwerking is het volgens Albert Martinus zaak om op zoek te gaan naar creatieve vormen van financie- ring om ondernemersplannen mogelijk te maken. “Nu zijn de indirecte kosten van veel plannen nog veel te hoog en moet er twee euro uitgegeven worden om een euro te verdienen. Zo’n aanpak houdt op de lange duur geen stand.” LANGEADEM Gebiedsontwikkeling en -promotie is per definitie een zaak van lange adem. Albert Martinus: “J e moet elkaar als ondernemers en overheden eerst leren kennen en onderling vertrouwen opbouwen. Zoiets vraagt tijd, juist in een gebied waar samenwerken tot voor kort geen vanzelfsprekende zaak was.” J eroen den Hollander zet nog een stapje verder terug: de toeristische ondernemers moeten eerst elkaar leren kennen. De VEERO steekt volgens Den Hollander veel energie in juist het netwerken onder ondernemers en daarmee kennisver- groting van het gebied. “We zien vaak dat ondernemers veel te weinig weten van hun collega’s en daarmee ook de mogelijkheden en kwaliteiten binnen hun gebied onvoldoende kennen. Op die manier breng je niet de juiste boodschap en het juiste enthousiasme over op je gasten en dat is zonde.” Behalve om het leggen van verbindingen gaat het immers ook om het duidelijk benoemen van de eigen kracht, en het ontwikkelen van een strategie om de diverse doelgroepen te bereiken. Voor een versnipperd gebied als de Zuid-Hollandse Eilanden valt het niet mee om samen op te trekken. De vraag is ook of dat moet, gezien de grote verschillen in geografie, mentaliteit en cultuur. Anjo Booda: “Eé n overkoepelend pro- motieplan lijkt me niet reëel.” Ernst J an Klein zit op hetzelfde spoor. “Gebiedsontwikkeling moet hand in hand gaan met citymarketing. Elk dorp heeft zijn eigen intimiteit en eigen kracht.” Ook J an van Marion gelooft niet in krachtenbundeling met bijvoorbeeld de Hoeksche Waard. “Ik denk dat het verloren energie is. Wij vertellen hier het verhaal van de kust. Als je daar het binnenland bij betrekt, vraag ik me af hoe puur je product en je identiteit nog is. Volgens mij krijg je een onsamenhangend en contraproductief eindresultaat.” Willem van Egmond ziet evenmin meerwaarde in het samenwerken met bijvoorbeeld de Hoeksche Waard. ‘’Dat is appels met peren vergelijken.” SLAPENDE GIGANTEN De Zuid-Hollandse Eilanden hebben in feite al tal van kansen voorbij laten gaan. Anjo Booda: “Een herkenbare merknaam ontbreekt.” De Hoeksche Waard en Voorne-Putten leggen het af tegen bijvoorbeeld het imago van Zeeland. Het is dan ook geen toeval dat een eiland als Goeree-Overflakkee zich met haar promotie juist afficheert als een onderdeel van de Zeeuwse Delta. De VVV van Ouddorp heeft de sprong over de huidige provinciegrenzen al gemaakt en werkt nauw samen met Schouwen-Duiveland. Middelharnis volgt meer en meer dezelfde strategie. Zuidelijk van de Hoeksche Waard plaatst ook de Brabantse Wal zich steeds duidelijker in de schijnwerper. In marketingtermen is Voorne-Putten als naam een onbeschreven blad en onbemind, hoewel er een prachtig aanbod aan water- sport, cultuur en erfgoed is met historische steden als Brielle en Hellevoetsluis. Kijk naar de overkant met de op de Zeeuwse Delta mee- liftende Goedereede en Middelharnis. Om het nog maar niet te hebben over Tiengemeenten als unieke attractie. J an van Marion durft kritisch in de spiegel te kijken. “Voor een gezinsvakantie heeft Voorne-Putten te weinig te bieden. Voor een weekeinde is het super. Maar ook ons imago kan nog veel verbeteren. We worden nog te vaak in verband gebracht met Rotterdam, Rozenburg en zijn industriële uitstraling.” Willem van Egmond noemt Voorne-Putten een soort Nederland in het klein. “We hebben binnenmeren, de zee met het strand, rivieren, historische stadjes, platteland en bossen. Spijkenisse profileert zich meer en meer als winkelstad. We heb- ben samenwerking nodig om van het brede aanbod een succes te maken.” Wat volgens Van Egmond ook keihard nodig is: een slecht- weervoorziening. “Wat dat betreft verwacht ik ook meer van de overheid. Ze moeten niet te snel ' nee-zeggen' als het gaat om planologische ontwikkelingen.” TERUGHOUDENDHEID In en rond de gemeente Binnenmaas valt er volgens Ernst Jan Klein ook nog veel te winnen. Rond het familiepark Recreatieoord Binnenmaas in Mijnsherenland heeft hij een denkbeeldige cirkel van 4 0 kilometer getrokken, waarin de eerste potentiële doelgroep zit. Daarbuiten zit nog een schil die met een gerichte marke- tingcampagne bereikt zou kunnen worden. Klein mist een ondernemende overheid die ondersteunt en stimuleert. “De gemeente Binnenmaas heeft wel het lef gehad om te verzelfstandigen. Samen gaan wij de volgende stap zetten. Ik mag nu bijvoorbeeld nog geen elektronische reclamezuil langs de grote weg plaatsen, hoewel ook de gemeente daar zelf zijn voordeel mee zou kunnen doen. Over het algemeen proef ik een grote terughoudend- heid als het gaat om ondernemen in een nationaal landschap.” Klein pleit voor slimme combinaties tussen overheden en onderne- mers, op een bovenregionaal niveau. “Nu ben je nog te vaak afhankelijk van hoe de pet van een ambtenaar staat. Zonder brede samen- werking tussen ondernemers lukt het zeker niet. In Zundert is Anjo Booda bijvoorbeeld nauw betrokken bij een dergelijk initiatief. “J e zult als collectief moeten optreden en op lokaal en regionaal niveau afspraken maken met de overheid. Tussen een individuele ondernemer en het gemeentelijk bestuur zit te vaak oud zeer. Dat werkt niet als je je gebied op de kaart wilt zetten.” KOPSTUKKEN Als deskundige bij uitstek als het gaat om ge- biedsmarketing en -ontwikkeling weet Wendy Hofman dat het niet meevalt om ondernemers te betrekken bij plannen, hoeveel potentie ze ook op voorhand lijken te hebben. “J e hebt altijd een stuk of wat kopstukken, initiatoren die je mee krijgt, de rest wacht af. Die ambas- sadeurs heb je nodig. Zij moeten voorop lopen met de vlag.” Om daadwerkelijk succes te boeken met promotiecampagnes is het volgens Hofman een absolute voorwaarde om bij ieder- een het DNA van een gebied op het netvlies te hebben. “Eerst moet je als gebied je onderschei- dende kracht definiëren, die gedragen wordt, pas dan kun je de koers uitzetten.” Daarbij moeten duidelijke keuzes gemaakt worden, ook door bestuurders. “J e zult moeten focussen en per doelgroep je strategie bepalen. Het publiek dat zich voelt aangetrokken tot onze historische stadjes is per definitie een andere groep dan de mensen die het strand bezoeken.” VERNIEUWEND Om het gebied aantrekkelijker te maken voor de toerist zijn volgens J an van Marion HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 14 RONDETAFEL
 15. 15. nieuwe soorten verblijfsaccommodaties nodig. “Wat je dus beslist niet moet doen is nog een bungalowpark erbij zetten. Als je dat doet bedreig je de huidige parken in hun bestaan en kom je als gebied in een negatieve spiraal terecht. Zoiets is bijvoorbeeld op de Veluwe gebeurd. Een sterk merk, maar de helft van de parken staat leeg.” Meer hotels zijn evenmin een optie. “Die zijn met name interessant voor de zakelijke markt.” Evenmin bieden de B & B’s van agrarische ondernemers soelaas. “Dat zijn druppels op een gloeiende plaat.” Ondernemers moeten buiten de bekende en bestaande paden durven denken, zegt Van Marion. “J e zult dingen moeten bedenken die er nog niet zijn. Huisjes op het strand in Rockanje, vlotten in het water, woonboten voor mijn part, zo lang het maar vernieuwend is.” Willem van Egmond is er al mee begonnen. Op camping De Krabbeplaat heeft hij vier Apart Cabins gerealiseerd, een mix van appartement en hotelkamer met de voorwaarden van een trek- kershut. “We hebben geen behoefte aan meer van hetzelfde. J e moet als ondernemer proberen uniek te zijn. En we moeten ophouden elkaar als concurrent te zien.” Op de Kop van Goeree heb- ben volgens J eroen den Hollander ondernemers en overheid elkaar gevonden, na jaren waarin er totaal geen ontwikkeling mogelijk was. “Binnen enkele jaren komen er nieuwe en moderne hotelkamers en bungalows bij en krijgt ook een prominente partij als Roompot met Duinhille voet aan de grond op ons eiland. Voor de exploitatie van het Strandresort Ouddorp Duin komt er nog een grote lande- lijke speler bij. Deze ontwikkelingen heeft het eiland ook hard nodig want het toeristisch product heeft te lang stil gestaan.” PARELS In de Hoeksche Waard is met de Hoeksche Waardenmakerij de gebiedsmarketing in ieder geval in werking gezet. Goeree-Overflakkee profiteert volop van de aanzuigende werking van de Zeeuwse Delta. En Voorne-Putten? Kansen genoeg, zegt Wendy Hofman. “Waarom zouden Hellevoetsluis en Brielle zich niet profileren als twee vestingsteden op 1 eiland? Het is een kans om bijvoorbeeld de organisatie van de vestingstedendagen hiermee naar zich toe trekken? De potentie is er! ” J eroen den Hollandser wijst op de mogelijke komst van een groot aantal windturbines voor de kust, als bedreiging voor het toeristisch product. “U it vele onderzoeken blijkt dat de toerist die turbines niet op prijs stelt.” Albert Martinus gelooft in de kracht van het gebied. In gedachten trekt hij de lijn van Spijkenisse met funshopping, via de ruï ne van Heenvliet naar het historische Brielle, het strand en de duinen van Westvoorne, om via het oude Tinte en het beeldbepalende Hellevoetsluis terug te keren in het achterland. “We zitten op goud. Het is enkel zaak om al die afzonderlijke parels aan elkaar te krijgen tot een mooi snoer. Het verhaal moet naar buiten en op de goede manier verteld worden.” « HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 15
 16. 16. • 10 Multifunctionele conferentie- ruimten met airconditioning en daglicht • Gunstige ligging tussen wereldstad Rotterdam en het mooie Zeeland • Teambuilding activiteiten • Persoonlijke Meeting Manager • 139 hotelkamers met airconditioning • Restaurant en Engelse pub • Health Center met zwembad, sauna, Turks stoombad en fitness • 200 gratis parkeerplaatsen • Gratis draadloos internet door het gehele hotel • Business Corner • Gouden Green key Meet the difference! CARLTON OASIS Curieweg 1 3208 KJ Spijkenisse The Netherlands Tel: + 31 (0) 181 625 222 Fax: + 31 (0) 181 611 094 info@oasis.carlton.nl www.carlton.nl/oasis Welkombij”Kriekenboogerd” -Sfeervolovernachten -Vergaderen -Plattelandscamping -B&B Welkom bij ”Kriekenboogerd” 2e Kruisweg 1A 3262 LM Oud-Beijerland Tel. 0186 - 61 57 32 of 06 - 57 34 30 89 www.kriekenboogerd.nl - Sfeervol overnachten - Vergaderen - Plattelandscamping - B&B - Groepsaccommodatie - Workshops of06-57343089 www.kriekenboogerd.nl Welkom bij ”Kriekenboogerd” 2e Kruisweg 1A 3262 LM Oud-Beijerland Tel. 0186 - 61 57 32 of 06 - 57 34 30 89 www.kriekenboogerd.nl - Sfeervol overnachten - Vergaderen - Plattelandscamping - B&B - Groepsaccommodatie - Workshops Camping Honden zijn op de velden rood,geel en edelveld toegestaan * deze actie geldt niet bij verplaatsing op ons terrein • Kindvriendelijke camping • Recreatieprogramma in de vakanties (Kidsclub, Funclub, Kleuterklets en Popstars) • Spannende, maar veilige speeltuin • Multi-functioneel speelveld • Bij alle velden is een gemeenschappelijk veldje. • Verhuur skelters, fietsen, boten, kano’s, waterfietsen etc. • Verwarmde toiletgebouwen • Prachtige dierenweide • Eigen haven en volop viswater • Snackbar en Petit restaurant • Supermarkt • Alle plaatsen zijn voorzien van 16 amp stroom, rioolaansluiting, wateraansluiting, centraal antenne-systeem en WIFI draadloos internet Faciliteiten op **** niveau Oude Veerdam 4 | 3231 NC Brielle, Nederland T +31(0) 181 412 363 | F +31(0) 181 412 093 | www.krabbeplaat.com Wat maakt de sta-caravan op camping De Krabbeplaat uniek? De Krabbeplaat ligt in een prachtige omgeving op een steenworp afstand van zee en grenzend aan een gebied met uitgestrekte polders, leuke dorpjes en historische stadjes, waaronder het gezellige Brielle. Of u nu jong bent of oud, een gezin hebt of samen bent, u voelt zich thuis op De Krabbeplaat. Camping De Krabbeplaat is dé familiecamping op 4 1/2-sterren niveau in Zuid-Holland met tal van faciliteiten en gelegen in een prachtige omgeving. Op camping De Krabbeplaat bent u écht met vakantie Plaats nu eenstacaravan* en betaalslechts de helftvan het stageld!
 17. 17. PURE SMAKEN Regelmatig gaan de chef-koks zelf op pad in de natuur om kruiden, wilde bloemen en groenten te plukken en deze te gebruiken in de gerechten. Pure smaken maakt puur genieten! Wat dacht u van zeewierbrood met Sockeyezalmfilet met zilte groente en Brielse geweckte ui of een salade van ' Alles uit de zee' met dagverse producten uit de zee zoals schelpdieren, vis en zeewier. Als de keuze erg lastig is, verrast onze keuken- brigade u graag met een verrassingsmenu. Aan de minimensen is ook gedacht en staan er gerechten zoals scharrelkip, dagvisje en kinderhamburger op de kaart. DUURZAME MATERIALEN Aan Zee Oostvoorne is gebouwd met natuur- lijke en duurzame materialen. De benodigde energie wordt opgewekt uit zon en wind en er wordt gekookt op hout (d us is er geen aansluiting voor gas nodig). Op het dak zijn zonnepanelen en zonneboilers geplaatst en naast het restaurant staan windmolens, waarmee voor het bedrijf de elektriciteit uit zonnewarmte en wind wordt gewonnen. Het bedrijf is voorzien van een lage temperatuur verwarmings- en koelinstallatie die de nodige energie haalt uit de bodem: in de zomer wordt de warmte afgevoerd naar diepe bodemlagen om in de winter weer te worden gebruikt. HELOFYTENVELD Het afvalwater wordt gezuiverd in een helofy- tenveld en het hemelwater wordt in de duinen gefiltreerd waardoor er geen rioolaansluiting nodig is. De verlichting wordt geleverd door ledlampen die gevoed worden door de wind- en zonne-elektriciteit. ADEMBENEMEND Het gebouw bestaat uit een café / restaurantge- deelte, de keuken en een opslagruimte. Verder is er een buitensportfaciliteit aan de achter- zijde en op het dak staat een uitkijktoren. De uitkijktoren is een baken in het landschap, vanaf de parkeerplaats en in de wijde omtrek duidelijk zichtbaar. Deze toren is via een pad dat door het duin, over het dak van het restaurant voert en gemakkelijk bereikbaar. Ook voor mindervalide bezoekers. Het uitzicht is adembenemend. MOGELIJKHEDEN Er zijn vele mogelijkheden bij restaurant Aan Zee Oostvoorne. Teambuilding, feestavond, barbecue op het terras, rondleiding, vergadering of bruiloft? Informeer naar de vele mogelijkheden op deze unieke plek in Oostvoorne! Op maandag en dinsdag is het restaurant gesloten. Maar schijnt de zon tussen 1 maart en 1 oktober? Dan gaat het restaurant open van 11.00 - 16.00 uur voor warme en koude drankjes en diverse lunchgerechten. Carpe Diem! Vanaf maandag 21 juli tot maandag 1 september 7 dagen per week geopend vanaf 10.00 uur! « Puur genieten aan zeeMidden in de natuur, waar de vogels het hoogste woord hebben en de konijntjes ’s ochtends vroeg over het terras huppelen, vindt u Restaurant Aan Zee Oostvoorne. Een duurzaam restaurant waar de gasten genieten van de prachtige natuur én de uitstekende gerechten, bestaande uit dagelijks verse producten, die op ambachtelijke wijze in de keuken zijn klaargemaakt. RESTAURANTAAN ZEE OOSTVOORNE Strandweg 1 3233 CW Oostvoorne Telefoon 018 1 - 8 2 09 9 0 E-mail: info@ aanzeeoostvoorne.nl w w w . a a n z e e o o s t v o o r n e . n l HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 17 REPORTAGE
 18. 18. by ClayIQ Clay Deurbeslag Clay Cilinder ClayTag Clay Repeater My-Clay .com Clay App
 19. 19. Recreatieondernemers en visie zijn geen vanzelfsprekendheid. Een enke- ling daargelaten. O2 Planrealisatie ziet dat vrijwel dagelijks in hun werkzaamheden. In de huidige tijd is het scherp aan de wind zei- len. Het aantal gastnachten loopt terug, de gast boekt op het laatste moment, internet maakt de markt transparant en kwaliteit zichtbaar. Denk maar eens aan de populariteit van Zoover. Niet de bedrijfsfolder overtuigt de gast, maar de refe- renties op vergelijkingssites. Dit trekt een stevige wissel op de ondernemer. De ondernemer moet ondernemen, wachten op de gast is dodelijk. O2 Planrealisatie wordt benaderd met de vraag: ’Kunt u er voor zorgen dat de gasten weer bij ons komen?' , ' Kunt u het bestemmingsplan even re- gelen?' . Alsof de gast of een nieuw bestemmings- plan uit de hoge hoed getoverd kan worden. ”Wat we dan vaak zien, is dat een visie ont- breekt.” Wat voor bedrijf ben je?, wie zijn je gasten?, waar wil je naartoe met het bedrijf? en hoe ga je dat doen? Naast het beantwoorden van deze vragen is een bijkomende uitdaging dat in een aantal gevallen het ‘vet van de botten is’ en er vrijwel geen investeringen gepleegd kunnen worden. Dan wordt creativiteit het toverwoord. 'KUNNEN JULLIE ONS HELPEN' ”Zo zijn we vorig jaar benaderd door een ondernemer waarvoor onder meer door Kamer van Koophandel en ZLTO een businessplan was opgesteld. De voorspellingen kwamen helaas niet uit. Te weinig dagrecreanten en terugloop in de bezetting van de camping. Ondanks alle inspanningen. Daarnaast zaten ze vast met het bestemmingsplan. Ons stelden ze de simpele vraag: ' Kunnen jullie ons helpen?' Na een eerste analyse stelden we vast dat er oplossingen mogelijk zijn en zijn we de uitdaging aangegaan. Als we geen kansen zien laten we dit de onder- nemer ook weten en stappen we niet in. We zijn een tweesporenbeleid gaan voeren. Inzetten op het aantrekken van gasten, aanpakken van het bestemmingsplan. Samen met de ondernemer hebben we de visie voor het bedrijf scherper gezet. Dagactiviteit é n een camping in plaats van dagactiviteit met camping. Op deze manier is er voor elke doelgroep duidelijkheid en kunnen beide activiteiten van elkaar profiteren. We zien dit al terug in de resultaten. Een volledige bezetting van de camping tijdens de Hemelvaart. Ook hebben we op de camping de mogelijkheid gecreëerd om slaapfeestjes te organiseren en kun je slapen in het stro.” TOEGEVOEGDEWAARDE Het bestemmingsplan heeft O2 Planrealisatie in goed overleg met gemeente opgepakt met als resultaat de eerste fase van de gewenste uitbrei- dingsmogelijkheden. Ook hier werd duidelijk dat ondernemer en overheid geen gelukkige combi- natie is. De Ondernemer begrijpt de positie van de gemeente (l ees: ambtenaar) niet, de ambte- naar heeft geen gevoel bij ondernemerschap. Er ontstaat ruis met als gevolg frustratie aan beide kanten. “Wij weten dat onze toegevoegde waarde juist ligt in onze kennis van beide werelden en het vinden van de oplossingsrichting.” ONDERNEMERSCOLLECTIEF Voor een groep ondernemers in de verblijfsrecre- atie treedt O2 Planrealisatie op als gesprekspartner naar gemeente. Doelstelling hierbij is om op een aantal hoofdthema’s afspraken te maken met de gemeente zodat de ondernemer kan ondernemen en de gemeente minder tijd kwijt is aan handha- ving. Een win-winsituatie waar zowel de gemeente als de ondernemers bij gebaat zijn. « O2 Planrealisatie helpt recreatieondernemers vooruit O2 Planrealisatie is binnen de recreatiesector actief als realisator van nieuwe en uitbreiding van bestaande recreatiebedrijven, partner in het vinden van oplossingen op het gebied van conceptontwikkeling, bezettingsgraad, marktonderzoeken en ruimtelijke ordening. Zij werken samen en verbinden. O2 PLANREALISATIE Triathlonweg 30 3223 AN Hellevoetsluis Telefoon: 018 1-39 8 8 69 / 06-2070308 2 E-mail: info@ o2planrealisatie.nl w w w . o 2 p l a n r e a l i s a t i e . n l HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 19 REPORTAGE Tekst:Woordenzin.nl
 20. 20. KLAAS KNOT OVER DE BETEKENIS VAN DE KONING WILLEM I PRIJS: Nederland blijft uitblinken in sectoren met Hollands GlorieDe Nederlandsche Bank bestaat in 2014 tweehonderd jaar. Ze werd opgericht door ‘koning-koopman’ Willem I, de vorst die meer dan wie ook besefte dat bedrijven het best gedijen in een maatschappij die optimale randvoorwaarden creëert voor het ondernemen. Twee eeuwen later is de naar hem genoemde prijs de meest prestigieuze onder- nemersprijs van ons land, ook wel genoemd ‘de Oscar van het bedrijfsleven’. De president van De Nederlandsche Bank is tegelijk de voorzitter van de Koning Willem I Stichting. De genomineerden en winnaars van dit jubileumjaar zijn volgens Klaas Knot illustratief voor de ongebroken innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven, ondanks zes jaar crisis. HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 20
 21. 21. Vroeger vond de uitreiking van de Koning Willem I Prijs in de Haagse Ridderzaal plaats. Die van 13 mei jl. had als decor het gebouw van De Nederlandsche Bank, “maar dat had alles te maken met het jubileum van onze eigen instelling, die dit wel heel toepasselijk maakte,” zegt Klaas Knot. “Toekomstige bekroningen willen we toch vooral in het land laten plaatsvinden, zoals we dat twee jaar geleden op de Floriade in Venlo deden. Ondernemerschap heerst immers ook in het hele land. En de ondernemers etaleren hun prijs ook in hun eigen omgeving, zoals Wim van der Leegte deed door een spandoek te hangen op het hoofdkantoor van zijn VDL. Ik vond dat bijzonder omdat Van der Leegte toch een man is die al heel veel bereikt had.” VOORBIJ DEVERZADIGING Klaas Knot spreekt met trots over de Koning Willem I Stichting, een voorzitterschap dat hij als een van de weinige nevenfuncties bij zijn veeleisende presidentschap heeft geaccepteerd. “Veel verzoeken moet ik afhouden door mijn overvolle agenda, maar ik geloof sterk in het belang van deze prijs en elke keer als ik de resultaten van de vóórselectie zie passeren, sta ik weer verrast dat er zoveel fantastische bedrijven actief zijn in ons land.” De prijs is onderverdeeld in drie categorieën: een voor het grootbedrijf, een voor het MKB en een plaquette voor duurzaam ondernemerschap. In de laatste twee vind je vaak pioniers en andere nieuwkomers, in de eerste meestal bekende namen. “Bij de grotere bedrijven is de onderscheiding meer een oeuvreprijs, maar als het om innovatie gaat – het enige kenmerk dat niet met een ‘D’ begint, want de andere zijn daadkracht, durf, doorzettingsvermogen en duurzaamheid - tellen ze even hard mee. Grote bedrijven hebben eigen R & D afdelingen, maar moeten ook wel innoverend zijn om hun positie op de wereldmarkt te kunnen behouden. In dat laatste slagen ze nog steeds heel goed. Als Nederland de concurrentie met opkomende Aziatische en zelfs Afrikaanse landen niet meer aankon, zou ons bedrijfsleven niet 50% van zijn omzet uit de export halen en zouden we geen overschot van bijna 10% op de lopende rekening hebben. Toen ik de geselecteerde bedrijven onder de loep nam viel me op dat ze zeker mindere fases in hun bestaan hadden gekend. De verzadiging van markten is bijvoorbeeld een probleem waarmee veel grotere bedrijven vroeg of laat worden geconfronteerd. Maar het was ook duidelijk dat de meeste die slechtere tijden inmiddels achter zich hadden gelaten en aan een nieuwe fase van groei waren begonnen. De toekomststrategie zag er goed uit. Het is ook opvallend dat alle drie de winnaars iets van Hollands Glorie vertegenwoordigen. FrieslandCampina zit in de agrofood, TexelEnergie in de windenergie en Kotug International is actief in de scheepvaart. Dat zijn drie typisch Hollandse sectoren waarin we internationaal uitblinken.” VERBINDEND KARAKTER Duurzaamheid wordt apart gehonoreerd. Het bedrijf dat deze plaquette dit jaar won is een coöperatie die in 2007 op het eiland Texel van start ging. Gefrustreerd over de onmogelijkheid voldoende energie uit hernieuwbare bronnen te kunnen krijgen, sloeg een aantal ondernemers en particulieren de handen ineen en ging zelf groene stroom en biogas aankopen. De initiatiefnemer – een succesvolle loodgieter – liet er de nieuwbouwplannen van zijn eigen bedrijf zelfs voor schieten. Inmiddels produceert TexelEnergie ook zelf windenergie. Daarmee lijkt dit bedrijf een voorafschaduwing van de decentrale en duurzame manier waarop in de nabije toekomst overal energie zal worden opgewekt en verhandeld. Geldt de bekroning echter niet evenzeer de ondernemersvorm als de duurzame aanpak? “Nee,” antwoordt Klaas Knot. “Als jury hebben we geen enkele voorkeur voor een bepaalde rechtsvorm. NV, BV of eenmanszaak – dat is ons allemaal gelijk. Het feit dat er dit jaar twee coöperaties zijn bekroond – Friesland Campina is er immers ook een – is louter toeval. Er zijn evengoed succesvolle en minder succesvolle coöperaties, zoals dat ook geldt bij andere organisatievormen als NV’s, BV’s en eenmanszaken. En we houden elk bedrijf even streng langs de meetlat van de vijf kernwaarden van de Koning Willem I Prijs. Maar wat we ook hebben weten te waarderen is het verbindende karakter van de aanpak van TexelEnergie. Ze bevordert de harmonie tussen alle betrokken partijen, en dat is een element waar we in dit deel van Europa via het Rijnland Model traditioneel veel waarde aan hebben gehecht, en nog altijd hechten.” STERKE FUNDAMENTEN EN EEN STERKE ONDERNEMERSGEEST Wat het meest wordt beloond via de Koning Willem I Prijs is de inzet van de ondernemer zelf, de man of vrouw die de onderscheidende karaktertrekken van het bedrijf belichaamt. “Succesvol ondernemen is toch steeds een kwestie van bloed, zweet en tranen,” zegt Klaas Knot, “van going the extra mile. Voor sommigen lijkt die inzet niet op te wegen tegen de relatief hoge loonkosten ten opzichte van andere delen van de wereld, maar mede dankzij ons innovatief vermogen is ook de kwaliteit van onze producten hoog, en dat maakt ze zeer gewild. Sommige traditionele sectoren, zoals de textiel en de grote scheepsbouw, zijn uit ons land verdwenen, maar in de niches daarvan spelen we juist een belangrijke rol.. In nieuwe sectoren, zoals de creatieve industrie, komen we sterk op. Een stad als Amsterdam loopt op dat vlak zelfs wereldwijd in de voorhoede . Het Nederlands bedrijfsleven toont zich telkens van zijn flexibele kant met een open manier van denken en blijkt steeds in staat waar nodig de bakens te verzetten. Ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van onze beroepsbevolking en ons openbaar bestuur ondernemers helpt die beslissingen te nemen en kapitaal daarvoor te investeren. In de ranglijst die het World Economic Forum in Davos jaarlijks opstelt staat Nederland steevast bij de eerste tien landen. Het resultaat van die combinatie van sterke fundamenten en een sterke ondernemers- geest zie ik om de twee jaar weerspiegeld in de genomineerden voor de Koning Willem I Prijs. Ik kijk nu al uit naar 2016.” « “Bij de grotere bedrijven is de onder- scheiding meer een oeuvreprijs” “Succesvol ondernemen is toch steeds een kwestie van bloed, zweet en tranen” PLUS Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 21
 22. 22. Hoeksche Waard: samen op weg naar een vitale en economisch sterke regio Met het Uitvoeringsprogramma 2015-2018 zet Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) de lijnen uit voor de toekomst. Een gesprek met regiosecretaris Gert-Jan Metselaar. “Alleen door een integrale aanpak kun je de Hoeksche Waard toekomstbestendig maken.” HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 22
 23. 23. DE MARKT De strategische ligging van de Hoeksche Waard vlakbij de stedelijke netwerken van de Randstad en het Rotterdamse havencom- plex biedt kansen. Om die kansen daadwer- kelijk te benutten moet de Hoeksche Waard beter in de markt worden gezet. DE VISIE Om de Hoeksche Waard prominent op de kaart te krijgen is meer samenwerking nodig tussen overheid, ondernemers en het maat- schappelijk middenveld. Ook teruglopende overheidsfinanciën en demografische ont- wikkelingen als ontgroening en vergrijzing vragen om een slagvaardig antwoord, zodat de streek ook in de toekomst economisch vitaal en leefbaar blijft. DE SAMENWERKING Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard behartigt de gemeenschappelijke regionale belangen van de vijf gemeenten in het werk- gebied en fungeert als aanjager van integrale gebiedsontwikkeling. De samenwerking zorgt ervoor dat gemeenten taken effectiever en efficiënter kunnen uitvoeren en het biedt kansen voor meer professionaliteit. De eerste stap: alle betrokken partijen samen aan tafel krijgen en de regionale opgaven omzetten in concrete actieplannen. De opgaven liegen er niet om. Samen op weg naar een vitale en economisch sterke regio. Het klinkt mooi en papier is geduldig. Maar hoe doe je dat? In een tijd waarin de financiële middelen schaars zijn en de rol van de overheid verandert, wordt steeds meer overgelaten aan de samenleving. Een omslag die het nodige vraagt van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau, maar zeker ook van ondernemers die blij zijn dat hun bedrijf de economische crisis heeft doorstaan. Gert-J an Metselaar windt er geen doekjes om: het gaat om een enorme uitdaging, voor alle betrokkenen. Van dezelfde ondernemers, zowel in de toeristisch- recreatieve sector als daarbuiten, wordt een extra inspanning gevraagd. Meteen schetst Metselaar de moeilijkheidsgraad van die missie. “Veel onderne- mers zijn, terecht of onterecht, uitsluitend bezig met het eigen bedrijf.” OPTIMISTISCH Mag je dan van ondernemers op dit moment een stra- tegische visie op integrale gebiedsontwikkeling ver- wachten? We vragen het Metselaar. Het antwoord is duidelijk. “Alleen kunnen de gemeenten het niet, we zullen het dus samen moeten doen.” Wel is Metselaar optimistisch gestemd. Veel is al bereikt. De samen- werking op diverse beleidsterreinen levert al meer- waarde op voor bewoners en bedrijven. Ook gingen de handen van ondernemers vorig jaar op elkaar voor het aangepaste uitgiftebeleid voor bedrijventerreinen. Metselaar: “We willen meer vraag gestuurd werken: maak het mogelijk wanneer een ondernemer liever wil uitbreiden bij de kern waar hij zit.” Ook wordt actiever ingezet op acquisitie, om grotere bedrijven naar de regio te halen. “Grote ondernemingen werken als trekkers voor veel andere, kleinere bedrijven. We denken na over clustervorming, zodat bedrijven denken: daar wil ik graag bijzitten. Het vliegwiel moet in gang worden gezet.” VERBINDEN Vraagstukken houden niet op bij de gemeentegrens. Ook is het zaak om vooruit te denken. Ruimtelijke ordening en economie in een nieuwe werkelijkheid, zo wordt dat volgens Metselaar genoemd. De marsroute is bepaald. Zo ligt er de Structuurvisie Hoeksche Waard en is er Het Pact van de Waard. Het regionale toekomstperspectief is in kaart gebracht. Nu moet de strategie gekoppeld worden aan concrete uitvoe- ringsplannen. Om daar een succes van te maken is meer regionale samenwerking nodig, en een actieve rol voor ondernemers en het maatschappelijk mid- denveld. In het U itvoeringsprogramma 2015 – 2018 wordt dit in beeld gebracht. De opdracht: alle losse ideeën inhoudelijk uitwerken en met elkaar verbin- den, prioriteiten bepalen en voldoende draagvlak vin- den in de volle breedte van de regionale samenleving. Metselaar noemt het pionieren: “We moeten elkaar opzoeken, nieuwe coalities vormen en over grenzen heen leren kijken.” DIALOOGTAFELS De komende maanden staan in het teken van het opstellen van het U itvoeringsprogramma 2015-2018 , het nieuwe meerjarenplan waarin de vijf deelnemende gemeenten zich verplichten om samen het hoofd te bieden aan alle economische en maatschappelijke ontwikkelingen die op de streek afkomen. Vergrijzing, ontgroening, de decentrali- saties binnen het sociaal domein. Demografische ontwikkelingen en veranderingen die onomkeerbaar zijn, welk antwoord je ook verzint. Waar het volgens Metselaar om gaat: tijdig maatregelen nemen, zodat de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het gebied ook in de verdere toekomst gewaarborgd is. De eerste aanzetten zijn gegeven, met de zogeheten dialoogtafels waarin tal van partijen gezamenlijk optrekken. De woningbouwcorporatie, de zorgsector, de ondernemersvereniging, de agrarische sector, onderwijs, iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van het gebied. Eind februari plaatsten de deelnemende organisaties hun handtekening onder het Pact van de Waard, waarin de plannen staan omschreven om de consequenties van vergrijzing en ontgroening aan te pakken. Metselaar is positief over dit marktberaad. “Alleen door integrale oplossingen kun je de Hoeksche Waard toekomstbestendig maken. Het gaat over het bouwen van levensloopbe- stendige woningen, het behouden van voorzieningen in de kernen, het op elkaar afstemmen van welzijn en zorg, maar ook over een effectieve en efficiënte inzet van beschikbare menskracht en financiën.” AMBITIE De Hoeksche Waardenmakerij is volgens Metselaar een ander voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen partijen. In dit pilotproject wordt in de zuid- rand van het gebied alle ruimte geboden voor initia- tieven vanuit ondernemers en de samenleving, met een overheid die op de achtergrond vooral faciliteert. Agrariërs hebben zich inmiddels verenigd in collec- tieven, om de kansen te benutten die het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid biedt. Ook het bevorderen van biodiversiteit behoort tot de speerpunten, bijvoorbeeld door in het oog springend akkerrandenbeheer. Een netwerk van wandelroutes door het boerenland zal het gebied voor de toerist nog aantrekkelijker maken. Metselaar pleit voor lef en ambitie. “De landbouw is de economische motor van onze regio en staat zelfs Europees bekend om de innovatieve productiemethoden. Chips, gemaakt van aardappelen uit de Hoeksche Waard, ligt tegenwoor- dig op Schiphol en gaat van daaruit de hele wereld over. In mijn beleving doen we nog steeds veel te weinig met die kracht. We moeten nog meer durven uitdragen dat we een vitaal ondernemersklimaat hebben met bijzondere bedrijven, een toonaange- vend akkerbouwgebied en een landschap dat hé é l vé é l recreatieve waarde heeft.” BEELDMERK Met name op het gebied van recreatie en toerisme valt volgens Metselaar nog een flinke slag te maken. Tiengemeten heeft ondertussen landelijke allure. Ook is in de rest van de Hoeksche Waard het nodige geï n- vesteerd in het opzetten en uitbreiden van het fiets- knooppuntennetwerk, wandelpaden en kanoroutes. Daarnaast is de landschappelijke kwaliteit verbeterd. “Nu zijn de ondernemers aan zet. Zij zijn de ambassadeurs van het gebied en moeten de streek door krachtenbundeling beter in de markt zetten.” Naast het ontwik- kelen van meer ( originele) verblijfsrecre- atie ziet Metselaar vooral kansen in het realiseren van recreatieve arrangementen. Ook hier zijn de eerste stappen gezet: het Museum Hoeksche Waard ( voormalig Streekmuseum Hoeksche Waard) biedt bij- voorbeeld het Leeuwenstein-arrangement, waarin ook het Natuurbezoekerscentrum Klein Profijt en de gerenoveerde molen van Goidschalxoord participeren. Het recent ontwikkelde Eropuit Magazine werd in de omliggende regio’s verspreid. Wat Metselaar betreft kan het merk Hoeksche Waard nog veel beter en breder in de markt worden gezet. Ook het reguliere bedrijfsleven kan daar volgens hem een steentje aan bijdragen. “Bijvoorbeeld door het beeldmerk van de streek op verpak- kingen en andere communicatie uitingen te zetten. Aan je klanten laten zien dat je in de Hoeksche Waard gevestigd bent, met trots de unieke identiteit van het gebied uitdragen, daar begint het mee.” w w w . s o h w . o r g « HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 23 INTERVIEW Tekst: Ben van denAarssen // Fotografie: Maurice Kloots
 24. 24. Een stap verder De rode draad in 25 jaar dienstverlening Visser &Visser bestaat 25 jaar! In een kwart eeuw zijn wij gegroeid van plaatselijk accountantskantoor tot een landelijk actieve adviesgroep met meer dan 200 medewerkers.Ons dienstenpakket omvat accountancy,audit,belastingadvies,salaris en hrm en tal van aanvullende specialismen.Wat niet is veranderd? Onze aanpak:inspirerend ondernemen,samen met u als ondernemer.Wilt u eens ervaren wat dit betekent voor uw bedrijf? Maak een afspraak met één van onze onderstaande vestigingen. Koningin Julianaweg 56,3241 XC MIDDELHARNIS Telefoon:0187 61 73 00 Middelharnis@visser-visser.nl Maseratilaan 12,3261 NA OUD-BEIJERLAND Telefoon:0186 89 08 60 Oud-Beijerland@visser-visser.nl Boonsweg 41a 3274 LH Heinenoord T 0186 769 061 E db@dbworkwear.nl W www.dbworkwear.nl Werkkleding, Bedrijfskleding & Persoonlijke Beschermings Middelen  Industrie  Bouwnijverheid  Logistiek  Agrarisch  Horeca  Zorg  Wellness  Corporate Looking better, feeling safe ndernemen zonder z ns doe s oor d en kos en e door HR-processen s mmer e or door a e ‘randzaken’ rondom me anden e nemen zor en e w personeelsadministratie, -bele processen altijd op orde z n • d seren en m emen ro es er e er n en • an ren en an s r ersonee s ro essen • d seren en m emen rak s e ns r men en oo s • o s o e rea seren kos en es ar n en • a e n es er n een ons an en a o n a • a eren an onders e o era one e ro es • o s o e o doen aa we re e e n rondo ersonee erzor en desk nd ad es m emen a e en ro e e d n ok ondernemen zonder zor en e on a o me Astrid Roodbol – as r d rood o mk ad es n ood o ad n nked n om n as r drood o Roodbol MKB Advies Mens & Organisatie Meer doen met minder! Wat doen wij? Het werk nóg slimmer en goedkoper organiseren in uw bedrijf. Onze resultaten? • heldere werkprocessen • zonder fouten en verspilling • snel en efficiënt • focus op waarde voor de klant Uw voordelen? • besparingen in middelen, tijd en dus kosten • lage investering: geen hoge consultancy tarieven Hoe doen wij dit? Door middel van onder andere: Quick scans uitvoeren – Analyseren – Advis- eren – Invoeren – Begeleiden van projecten en verandertrajecten. Wilt u ook meer kunnen doen met minder? Neemt u dan contact op met Astrid Roodbol. M: 06 – 509 36 656 E: astrid@roodbol-mkb-advies.nl T: @RoodbolMKBadv L: nl.linkedin.com/in/astridroodbol/ Altijd op de hoogte over alle HR-processen, HR-documenten en regelgeving voor maar € 495,- ex BTW per jaar met up-to-date informatie! Overzichtelijk en altijd actueel. Een onmisbaar online self service pakket voor de ondernemer met personeel. Bel voor informatie 06-50936656 of mail naar astrid@roodbol-mkb-advies.nl.
 25. 25. HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 25 WIL JE DE BESTE ZIJN? Helaas, dat is niet goed genoeg! De strategie van een klant was het beste bouwbedrijf te worden. Echter, competitie om enkel en alleen de beste te zijn maakt eenheidsworst. Want wat is de definitie van ‘beste bouwbedrijf’? Wie bepaalt dat? M ike D reisch is een ervaren M anagement C onsultant en zelf standig ondernemer. N a zijn M aster opleiding aan N ijenrode U niversiteit is de heer D reisch meer dan 2 0 jaar commercieel directeur geweest van diverse bedrijven in zowel de zakelijke- als consumentmarkt. Bedrijfsoverdracht: wacht niet te lang! Onlangs stond politiek Den Haag weer even op z'n kop wegens een suggestie van Staatssecretaris Wiebes om de zogenaamde bedrijfsopvolgingsregeling bij schenken en overlijden te versoberen of zelfs af te schaffen. Na een kort en hevig protest van onder andere MKB-Nederland, VNO-NCW é n de politiek zelf werd de berichtgeving weer genuanceerd. Maar u weet net zo goed als ik: waar rook is... BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING: IETSVOOR U? Als u de aandelen van uw B.V. wilt overdragen aan een volgende generatie dan bent u in prin- cipe 25% inkomstenbelasting verschuldigd over de meerwaarde op die aandelen. In de situatie dat de aandelen worden geschonken of vererven is tevens (v eelal 20%) schenk- of erfbelasting verschuldigd. Al met al een dure aangelegenheid die een bedrijfsopvolging flink kan bemoeilijken. Om die reden heeft de wetgever bepaald dat geen inkomstenbe- lasting verschuldigd is als aandelen worden geschonken c.q. vererven in het kader van een bedrijfsoverdracht. Oftewel, als de B.V. een onderneming drijft, kan de inkomsten- belastingclaim op de aandelen worden door- geschoven. Voor de schenk- en erfbelasting gelden in dat geval interessante vrijstellingen (€ 1.04 5.611 geheel vrij en het meerdere daarboven is voor 8 3% vrijgesteld). Het is daarom de moeite waard om hier serieus over na te denken. ONDERNEMING Om van de bedrijfsopvolgingsregeling gebruik te kunnen maken wordt als voorwaarde gesteld dat de B.V. een actieve onderneming drijft. Aandelen in een beleggingsvennoot- schap kunnen dus niet fiscaal gunstig vererven of worden geschonken. Onlangs echter heeft het Gerechtshof in Den Haag beslist dat bij een schenking of vererving van aandelen in een vastgoedvennootschap wé l een beroep kan worden gedaan op de faciliteiten. Concreet be- tekent dit dat niet hoeft te worden afgerekend in de inkomstenbelasting en dat ook voor de erf- en schenkbelasting een vrijstelling geldt. Dit is een interessante ontwikkeling waar u mogelijk uw voordeel mee kunt doen. TREK UW PLAN Zoals hierboven al aangegeven gaan er gelui- den op om de bedrijfsopvolgingsregeling te versoberen of zelfs af te schaffen. Wacht dus niet te lang en denk na over de overdracht van uw onderneming aan de volgende generatie. Dit kan u op termijn veel, heel veel geld besparen. « M r. E rik K lop, partner bij V isser & V isser VISSER &VISSERACCOUNTANTS-BELASTING- ADVISEURS Maseratilaan 12 3261 NA Oud-Beijerland Telefoon 018 6 - 8 9 08 60 E-mail oud-beijerland@ visser-visser.nl w w w . v i s s e r - v i s s e r . n l KENNISPARTNER KENNISPARTNER Waar het bij competitie echt om gaat is niet dat je jouw rivalen aftroeft, maar juist dat je superieure waarde voor jouw klanten creëert en het hoogste rendement in de markt haalt. Daarom moet ieder bedrijf goed nadenken over zijn strategie en fanatiek blijven over de executie van zijn strategie. Maar hoe doe je dat? Een bedrijf moet vasthouden aan het uitgangspunt om alles anders te doen om specifieke klantbehoeften in te vullen. Dit heeft IKEA jaren geleden gedaan en vandaag de dag is IKEA wereldleider in flat-pack meubels. IKEA heeft een unieke strategie dat superieur rendement oplevert. Daarnaast moet het bedrijf invulling geven aan de volgende vragen: • Hebben wij een unieke waardepropositie t.o.v. andere organisaties? • Hebben wij een bijzondere en op maat gemaakte waarde- keten? • Hebben wij trade-offs gemaakt die anders zijn dan die van de rivalen? Hebben wij gekozen wat wij juist NIET doen? • Zijn onze partners, activiteiten en resources op een unieke wijze bij elkaar gebracht en die elkaar versterken? • Hebben wij gezorgd voor continuï teit en verbetering over de lange termijn? • Hoe hebben wij dit vertaald naar een werkbaar business- model? « DREISCH MANAGEMENT CONSULTING Dorpsweg 39 , 3253 AG Ouddorp Telefoon 06 - 52 17 30 4 6 E-mail info@ dreisch.com Twitter: @ mikedreisch w w w . d r e i s c h . c o m BETHE BEST BE UNIQUE Nummer 1 zijn Hoger rendement (ROI) Focus op marktaandeel Focus op winst Bedien ' beste' klant met ' beste' product Bedien diverse behoeften van gekozen doelgroep(e n) Concurreren door imitatie Concurreren door innovatie Wedstrijd zonder winnaars Meerdere winnaars
 26. 26. Duurzaam of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Je kunt er als ondernemer niet meer omheen. MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. Het is verankerd in alle bedrijfsprocessen, waarbij voor iedere onderneming de MVO-activiteiten er anders uitzien. Is duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen een hype of is het van wezenlijk belang voor onze toekomst. De mening van ons panel. MVO: is het een hype of heeft het de toekomst? INPAY ONLINE SALARISADMINISTRATIE Volgens mij hoeft het é é n het ander niet uit te sluiten: MVO is inderdaad een hype, maar het heeft ook de toekomst. Wanneer je maatschappelijk verantwoord onderneemt, erken je je verantwoordelijkheid als bedrijf ten opzichte van de wereld om je heen. Bij inPAY geloven we dat dat besef van het allergrootste belang is! Wij proberen zelf de planeet te sparen door zo zuinig mogelijk om te gaan met bijvoorbeeld papier en energie. Daarnaast zetten we ons op sociaal gebied in via onze Start-up Academy. De Start-up Academy is een initiatief van inPAY waarbij startende ondernemers gra- tis kunnen worden geschoold op gebieden die voor hen van belang zijn. Wij merken daarbij dat maatschappelijk verantwoord ondernemen uiteindelijk niet veel hoeft te kosten. Wat wij in mensen en het milieu investeren, verdienen we ruimschoots in goodwill en - uiteindelijk - omzet terug. « MKBADVIES MENS & ORGANISATIE Ben je als ondernemer of bestuurder van een organisatie betrokken en voel je een verantwoordelijkheid richting maatschap- pij en/ of milieu, dan kies je er voor om hieraan op een eigen manier bij te dragen. Of dit nu heel diep in de bedrijfsprocessen zit verankerd of dat de ondernemer kiest voor jaarlijkse donaties aan goede doelen stichtingen die zich hiervoor inzetten. Ik denk wel dat de maatschappij meer inzet en betrokkenheid verwacht van bedrijven in de toekomst. Dit vooral ook door een toenemend bewustzijn en bereidheid bij consumenten om hun keuzes te laten bepalen door de herkomst van producten en diensten die zij af willen nemen. Ik zie ook steeds meer een tendens van medewerkers en werkzoekenden die hun keuze voor een (n ieuwe) werkgever mede laten bepalen door de mate van duurzame en maatschap- pelijke betrokkenheid van een organisatie. Dus ook als het gaat om waarde creëren als werkgever is duurzaam of maatschappelijk ondernemen zeker geen hype (m eer)! « FOTOTRENDS Dit hangt af van hoe de ondernemers er over nadenken. “Profit staat altijd boven alles, is het belangrijkste en daarbij staat het hele verantwoord ondernemen zeker bij grote bedrijven op een lager plan. Ze doen wel voorkomen dat ze er aan meedoen, maar het blijkt toch vaak een wassen neus. Neem bijvoorbeeld de multinational Shell die zogenaamd denkt aan het milieu en het allemaal verantwoord wil doen. De opko- mende landen zoals China en India doen vrijwel niets aan MVO. Het is een druppel op de gloeiende plaat om een ecologische en maatschappelijke doelstelling te bereiken. Het is dan ook een utopie om alle bedrijven MVO te laten ondernemen. Zelfs een wetgeving brengt hier geen verandering. Dit neemt niet weg dat hierin alle beetjes helpen en ik daar als fotograaf voor zover ik kan mijn steentje wel aan bijdraag. « MARTIJNSTOUTJESDIJK ASTRIDROODBOL MAURICEKLOOTS ”M aatschappelijk verantwoord ondernemen hoef t niet veel te kosten” ”D uurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een keuze” ”H et is een utopie om alle bedrijven M V O te laten ondernemen” HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 26 ONDERNEMERSPANEL
 27. 27. BECARE BeCare hecht veel waarde aan Maatschappe- lijk Verantwoord Ondernemen dat zij op 2 manieren geï ntegreerd heeft in haar bedrijfs- processen.: a. Afvalstromen verminderen; iedere dag komen er vele artikelen in ons magazijn binnen, en worden er weer vele bestellingen verzonden. Hierbij gebruiken wij zoveel mogelijk gebruikte verpakkings- materialen, om restafval te verminderen. Ook schenken wij veel aandacht aan het recyclen van gebruikte batterijen die afkom- stig zijn uit een AED. Klanten kunnen deze kosteloos naar ons opsturen voor een mili- euvriendelijke verwerking. b.Betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties; BeCare is maatschappelijk verantwoord betrokken op- leider. Wij stimuleren onze cursisten om zich te laten registreren bij de Stichting Landelijk SOS alarm hulpdienst. Op deze wijze wordt maatschappelijke verantwoordelijkheid getoond in het samenwerken aan een veiliger Nederland. Daarnaast onderhoudt BeCare nauwe contacten met o.a. KiKa Goeree, Roparun en ALS Nederland, door initiatie- ven van deze organisaties te ondersteunen met tijd, geld of producten. « COMPANYCURE ' De maatschappij' heeft de ondernemers steeds meer nodig. Dat merk je aan het belang van deze thema' s. Naar mijn mening tracht iedere mkb-ondernemer zijn organisa- tie en activiteiten zo duurzaam mogelijk in te richten. Maar duurzaamheid - en in het kiel- zog daarvan maatschappelijk verantwoord ondernemen - loont slechts op het moment dat het ondernemerschap en initiatieven op dit vlak voor de mkb-ondernemer renderen. Opdringen helpt daarbij niet en daar moeten we als maatschappij en overheid voorzichtig in zijn. Alleen met als uitgangspunt een gezonde, financiële bedrijfsvoering, zie ik voor de gemiddelde mkb-ondernemer steeds meer kansen om duurzaam te investeren en MVO-beleid toe te passen. De overheid moet dan ook economische bedrijvigheid en ondernemerschap op allerlei manieren nóg daadkrachtiger omhelzen. Pas dan krijg je nog meer wisselwerking met elkaar: overheid en ondernemers. De gemiddelde mkb-ondernemer is zich er best wel bewust van dat duurzaam en maatschappelijk ver- antwoord ondernemen uiteindelijk kansen kan opleveren. « COMMUNICATIEBUREAU MIX&MATCH.COM Duurzaam ondernemen betekent onze mindset veranderen om nieuwe dingen mogelijk te maken. Wat ons betreft van wezenlijk belang om ondernemerskansen te creëren. Het vraagt om een missie, een visie en inspirerend leiderschap. Maar MVO geeft ook plezier, verbinding, zingeving en niet onbelangrijk: energie! De kern? Bewust nadenken over de dingen die je doet voordat je op de oude weg verder gaat. Hoe? Met een gedegen ontwikkeling van de ondernemingsstrategie voorzien van een feitelijke onderbouwing en een business case. Een strategie met een eigen, herken- bare identiteit en een verhaal. Ondernemen voor een betere wereld vergroot op termijn de bedrijfswaarde en raakt klanten, mede- werkers, leveranciers en andere stakehol- ders. Dat willen we toch allemaal! « ”M aatschappelijke verantwoor- delijkheid tonen in samenwer- ken aan veiliger N ederland” ”D uurzaam en maatschappe- lijk verantwoord ondernemen kan kansen opleveren” ”L aten we samen de wereld veranderen! ” IRENEDRENTH STEVENCORIJN ELKENAUDTS&JEANINESCHOUTEN HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 27
 28. 28. MVO als logische en lonende keuzeEén van de ‘P’ ’s in de mantra van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is die van ‘Profit’. Juist deze P wordt steeds belangrijker, omdat MVO het stadium van vrijblijvendheid definitief achter zich heeft gelaten. Zowel de markt als de overheid dwingen bedrijven een eigen verhaal te hebben op dit gebied, maar dit verhaal wordt ook steeds winstgevender. Terwijl aanvankelijk alleen het groene deel ervan zich in concrete kostenbesparingen liet uitdrukken blijkt nu ook het sociale aspect ervan renderend te zijn. Met Ambitie 2020 helpt MVO Nederland het bedrijfsleven om met MVO nog betere resultaten te boeken. HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 28
 29. 29. In zijn boek ‘U it de Olie’ verhaalt de Britse geoloog en olie-expert J erremy Legget hoeveel moeite hij had regeringsleiders ervan te overtuigen dat de olieproductie eerder vroeg dan laat over zijn piek zal zijn en dat onze samenleving dus ook om economische redenen op duurzame energiebron- nen moet overschakelen. Minister-presidenten bleven met de winden van de oliemaatschappijen meewaaien, maar overal in het land ontstonden ‘transitiesteden’: gemeenschappen van betrokken burgers, ambtenaren en ondernemers die zé lf de overschakeling naar duurzaamheid maken. Dat is MVO in de beste praktijk. “Klimaatverandering maar ook de uitstoot van fijnstof is een mondiaal probleem, “ zegt Willem Lageweg, directeur van kennis- en netwerkorganisatie MVO Nederland. “De enorme luchtvervuiling boven de Chinese metropolen waait uiteindelijk ook naar Europa. Wie blijft inzetten op fossiele brandstof is asociaal maar op termijn ook een dief van zijn eigen porte- monnee en van die van zijn kinderen.” GROENEVERDIENMODELLEN MVO heeft een ethische kant: de over- heid treedt terug en ondernemingen moeten dat sociale gat deels opvullen; de planeet vervuilt, verstikt en verhit, dus dienen bedrijven hun productieprocessen te verschonen. Lange tijd moesten ondernemers de kosten daarvoor er maar bij nemen, maar de wetgeving en de praktijk van MVO zijn inmiddels zo sterk geëvolueerd dat juist asociaal en vervuilend produceren een kostenverhogend effect heeft. Sterker nog: duurzaamheid levert steeds meer geld op. “Typerende voorbeelden vind ik dat van kleine, innovatieve bedrijven die van MVO hun verdienmodel hebben gemaakt,” vindt Willem Lageweg. “Greenfox heeft een alternatief voor de Tl-balk waarmee sporthallen en supermarkten tot vijftig procent kunnen besparen op hun licht- kosten. De terugverdientijd is minder dan twee jaar. Het bedrijf zet bovendien meer dan honderd mensen uit de sociale werkvoorziening in voor de montage, dus het MVO-mes snijdt aan twee kan- ten. Een ander verdienmodel is dat van BMA, dat kantoormeubilair aanbiedt dat langer meegaat en bovendien kan worden aangepast aan de trends. Zo besparen bedrijven omdat ze veel minder snel hoeven te vervangen, terwijl het meubilair ook nadien kan worden hergebruikt of gerecycled.” HET RENDEMENTVAN SOCIALE INNOVATIE De terugverdientijd van investeringen in groene energie en isolatie kan bij wijze van spreken tot op de maand nauwkeurig worden berekend, voor die in de sociale kant van MVO, de P van ‘People’ in plaats van die van ‘Planet’, leek dat tot nog toe natte vinger werk – á ls die investeringen financieel al iets opbrachten. “Wetenschappelijk onderzoek begint nu harde cijfers op te leveren,” aldus Willem Lageweg. “Bedrijven die sociaal niet innovatief zijn ondervinden een lage betrok- kenheid van hun medewerkers bij het reilen en zeilen van de organisatie. Die lage betrokkenheid geeft een hogere kans op arbeidsongevallen, van wel meer dan 50%. Ander onderzoek wijst uit, dat sociaal innovatieve bedrijven, dus die waar mensen intensief en vooral slim met elkaar samenwerken, gemiddeld 15% meer omzet realiseren, een 20% hogere productiviteit en 15% meer klanttevredenheid.” Het laatste cijfer is veelzeggend: wie zijn werknemers beter weet te motiveren door hen niet als kostenpost te behandelen maar als ideeënrijke medewerkers beï nvloedt indirect ook zijn klanten. Deze harde cijfers staan ver af van de visie dat MVO aan de mensenzijde wat sympathiek maar toch ook slechts soft gedoe is, zonder directe link met de bedrijfsresultaten. DEACHTEROPLOPENDE CONSUMENT Maar op é é n punt is MVO nog niet echt ver. “We zien dat de consumentmarkt nog altijd achterloopt als het op duurzaamheid aankomt,” stelt Willem Lageweg. “De consument schrikt wanneer hij op televisie ziet dat er duizend doden vallen in een instortende fabriek in Bangladesh, en dat daar onder zulke erbarmelijke omstandigheden werd gefabriceerd. Toch weet hij te weinig over kinderarbeid in de kledingindustrie en past hij zijn koopgedrag nog lang niet altijd daarop aan. In de business-to-businessmarkt zijn we in dat opzicht al veel verder. Daar wordt MVO inmiddels een steeds belangrijker onderdeel van het zakendoen. ‘Wat doe jij op dit gebied?’ is een normale en veelgestelde vraag en als je daarop geen antwoord hebt doe je niet meer mee. De overheid heeft er zelfs beleid op gemaakt. Met een inkoopkracht van zestig miljard euro per jaar heeft Den Haag een zeer krachtig pressiemiddel om bedrijven die aan de overheid willen leveren duurzaam te laten ondernemen. En dat gaat breed: van stoelen en tapijten tot auto’s en complete gebouwen.” EEN DRUPPEL IN EEN OCEAAN? De drie P’s in de MVO-mantra zijn in de loop van de voorbije vijftien jaar dus even belangrijk geworden. De verwachting is ook dat de consument het belang van duurzaamheid even sterk zal gaan inzien als veel ondernemers nu al doen. De merkwaardige tweespalt tussen de burger die een maatschappelijk bewustzijn heeft en de consument die over een rekenmachine en een portemonnee beschikt, tussen de eerste die aankondigt een biologisch gekweekte kip te gaan kopen en de tweede die toch een plofkip afrekent, is geen permanente. Tegen de tijd dat ze over- wonnen is zal elke vorm van ondernemen mis- schien automatisch maatschappelijk verantwoord zijn en heeft de term dus geen onderscheidende betekenis meer. Maar dan nog is het de vraag of MVO catastrofes definitief kan afwenden. Voor elke oude dieselauto die wij vervangen door een hybride rollen er in India immers tien nieuwe diesels van de lopende band. Willem Lageweg: “Inderdaad, de wereldbevolking groeit nog steeds, de ontbossing gaat door, de ijskappen smelten verder af. J e kunt zeggen: wat ik in mijn bedrijf doe is een druppel in een oceaan, en dan heb je gelijk. Maar de trieste waarheid is dat we simpelweg geen keuze hebben. J uist omdat deze problemen zo omvangrijk zijn en tegelijk zoveel kansen bieden op nieuwe producten en nieuwe klanten is er voor ons geen alternatief pad dan dat van maatschappelijk verantwoord ondernemen. « O m bedrijven in M V O te ondersteunen is M V O N ederland gestart met het meerjaren- programma A mbitie 2 0 2 0 . H iermee wil het ondernemers uitdagen hun M V O -ambities bekend te maken en verder op te schroeven. H et digitale platf orm www. ambitie2 0 2 0 . nl biedt al veel inspirerende voorbeelden. W ant hoeveel goede initiatieven er ook al zijn, er is nog heel veel meer nodig om de wereld leef baar en sociaal en bedrijven concurrerend te houden. ” G a naar www. ambitie2020.nl, maak uw profiel aan en plaats vervolgens uw duurzame ambitie( s) op het prikbord. SLUIT AAN BIJ HET GROOTSTE EUROPESE MVO-NETWERK U kunt partner worden van M VO N ederland. A ls partner maakt u deel uit van een dy namisch netwerk van meer dan 2 0 0 0 bedrijven en organisaties en geniet u van vele voordelen. A lle partners onderschrijven het partnermanif est van M V O N ederland; een verklaring waarmee u laat zien wat uw M V O -ambities zijn. D e vele netwerkbijeenkomsten, praktische tools en maatwerktrajecten helpen u verder met M V O in de praktijk. EXCLUSIEVE LEZERSAANBIEDING L ezers van H et O ndernemersbelang ont- vangen het partnerschap van M V O N ederland t/ m december 2 0 1 4 gratis. W ilt u gebruik maken van deze actie? Stuur dan een e-mail naar uwpartner@ mvonederland. nl o. v. v. ‘ L ezersaanbieding H et O ndernemersbelang – gratis partnerschap M V O N ederland in 2 0 1 4 ’ en meld u via www. mvonederland. nl/ register/ partner direct aan als partner. VRAGEN? M eer inf ormatie over het partnerschap van M V O N ederland of het partneraanbod vindt u op de website van M V O N ederland: www. mvonederland. nl. Vo or vragen kunt u contact opnemen met de partner- helpdesk van M V O N ederland via telef oon 0 3 0 -2 3 0 5 6 1 0 of e-mail uwpartner@ mvonederland. nl. INTERVIEW Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 29
 30. 30. Bedrijven lopen voorop, consu- menten volgen slechts aarzelend en de overheid verstoort meer dan ze stimuleert met haar zigzaggende subsidie- beleid. Ondernemers hebben echter ook de sleutel in handen het proces te versnellen en verdiepen, op voorwaarde dat ze daarbij meer samenwerken. Sinds de Arabische olieboycot van 19 73, toen ons land kennismaakte met het fenomeen ‘autoloze zondag’, is het besef doorgedron- gen dat we voor onze energievoorziening niet enkel afhankelijk zijn van het gasveld in Slochteren. “Als ik rondloop op onze afdeling trading zie ik hoe internationaal de energiemarkt geworden is”, zei Katja Langen, directeur onshore wind bij Eneco. “Het sluiten van een kerncentrale in Duitsland, onrust in Oekraï ne – elke gebeurtenis heeft direct effect op onze prijzen voor gas en elektriciteit. De fossiele brandstoffen raken onherroepelijk op en onze afhankelijkheid van foute regimes is politiek niet wenselijk. Op termijn hebben we geen andere keuze dan verduurzamen. “ SENSE OF URGENCY Katja Langen is een van de twaalf ondernemers en managers die Hé t Ondernemersbelang uitnodigde voor een ge- sprek in het Carlton Oasis Hotel in Spijkenisse om de noodzaak van snellere verduurzaming toe te lichten. Haar collega Monique Sweep, directeur van Coöperatie Deltawind, voegde daaraan toe dat windenergie momenteel de belangrijkste alternatieve bron vormt, “maar over tien jaar zal dat naar verwachting zonne- energie zijn. De zon is een onuitputtelijke bron. Ze straalt in é é n uur tijd meer energie op aarde dan wij in een heel jaar nodig heb- ben. De kunst wordt om die energie te gaan vangen. Maar ik merk ook dat veel mensen denken: ‘de technologie lost die problemen met energie en CO2 wel op.’ De sense of urgency ontbreekt om nu iets te doen in plaats van passief de ontwikkelingen af te wachten.” DE PRIJSVASTZETTEN De energiecrisis is inderdaad veel minder PIEKOLIE, POETIN EN PRIJSVERHOGING: Harde argumenten voor de energietransitie We bevinden ons midden in een energietransitie van fossiel naar duurzaam. Over zes jaar moet energie uit hernieuwbare bronnen veertien procent van het totaal uitmaken, binnen enkele decennia mogen fossiele brandstoffen geen rol van betekenis meer spelen. Het streven is mooi, de werkelijkheid is weerbarstig. De transitie verloopt trager dan zou moeten. JOHAN ROOBOL Directeur van sociale werkvoorziening WHW-bedrijven in de Hoeksche Waard: “Aan de ene kant geeft de overheid loonkostensubsidies, aan de andere kant verhoogt ze voortdurend de belasting op arbeid.” w w w . w h w . n l MIKE DREISCH Lanceerde met Greenhuus het eerste volledig ecologische en verplaatsbare strandhuis: “Holistische duurzaam- heid betekent dat alle onderdelen van het business model verduurzaamd zijn, elkaar versterken en elkaar aanvullen.” w w w . g r e e n h u u s . n l KATJA LANGEN Verantwoordelijk voor alle onshore activiteiten van Eneco Wind, dus alle windmolenparken op land en niet die op zee: “De fossiele brandstoffen raken onherroepelijk op en onze afhankelijk- heid van foute regimes is politiek niet wenselijk. Op termijn hebben we geen andere keuze dan verduurzamen.” w w w . e n e c o . c o m MONIQUE SWEEP Directeur van Coöperatie Deltawind, é é n van de eerste en meest succesvolle windcoöperaties van Nederland, werkzaam op Goeree-Overflakkee en de Krammersluizen: “Windenergie vormt momenteel de belangrijkste alternatieve bron.” w w w . d e l t a w i n d . n l DEELNEMERS HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 30 RONDETAFEL Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse
 31. 31. HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 31

×