Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

SMED deel 2 De voorbereiding

 1. Voorbereiding Yokoten De 2
 2. 1 SMED – THEORIE Yokoten 2 SMED – VOORBEREIDING 3 SMED – PRAKTIJK Alle 3 YouTube filmpjes over SMED:
 3. Lees meer in ons Boek: SMED Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
 4. YouTube-kanaal Yokoten
 5. Single Minute Exchange of Die WAT IS SMED
 6. •Interne handelingen •onderbreken het productieproces, de machine moet hiervoor stilstaan = verlies! •Externe handelingen •kunnen worden uitgevoerd als de machine nog draait of alweer draait 2 CATEGORIEËN
 7. 1.Splits de wachttijd in interne en externe handelingen 2.Verander interne handelingen in externe handelingen 3.Kunnen de interne en de externe handelingen korter/sneller? En daarna: Wat is nu de beste/handigste volgorde van de overgebleven handelingen? SMED IN DRIE FASEN
 8. SMED-systeem 3 fasen De 3 SMED-fasen doorloop je in de Plan- fase van de PDCA. SMED EN PDCA
 9. • Kies een wachttijd die je wilt verkorten met SMED VOORBEREIDINGEN
 10. • Stel een team samen • Meet en beoordeel de huidige omsteltijden* • Maak enkele filmopnames • Maak tijdregistraties • Maak een Pareto-analyse • Maak een of meer spaghetti-diagram(men) • Beoordeel de toestand van de werkplek (maak foto’s) VOORBEREIDINGEN
 11. • Ervaringsdeskundigen (ervaring met de wachttijd) • Bijvoorbeeld: een paar productiemedewerkers en een monteur • Uit diverse ploegen/teams • 4 á 6 deelnemers, bij voorkeur 5 • Plus een kaizenleader – voorzitter • Het team volgt altijd de PDCA-routine. HET SMED KAIZEN-TEAM
 12. Training, met o.a.: • SMED-theorie met een oefening / simulatie • De Plan-Do-Check-Act Cyclus • Standaardiseren en Borgen • Rol Team en opdrachtgever TRAIN HET TEAM
 13. • Het SMED-team is de opdrachtnemer. Dat team heeft de opdracht, de verantwoordelijkheid, het mandaat om een wachttijd te verkorten. • Er is ook een opdrachtgever. Die geeft de opdracht, formuleert het doel en randvoorwaarden en bidet middelen. DE OPDRACHTGEVER
 14. De opdrachtgever maakt geen deel uit van het SMED-team, maar is de belangstellende en ondersteunende sponsor
 15. • Het SMED-team bedenkt en bepaalt de oplossingen. • De opdrachtgever niet. Die geeft vooraf randvoorwaarden. • Het team mag alle oplossingen bedenken die binnen de randvoorwaarden van de opdrachtgever passen PRINCIPE 4: EIGENAARSCHAP
 16. • Het is van groot belang dat het SMED Kaizenteam zich eigenaar voelt van de oplossingen die ze bedenkt en van de nieuwe manier van omstellen die ze ontwikkelen. • Zonder hun eigenaarschap is de opdrachtgever de eigenaar en moet hij/zij de resultaten aan iedereen “verkopen”. PRINCIPE 4
 17. Denk bij randvoorwaarden die een opdrachtgever bedenkt aan zaken als: • Maximaal te besteden bedrag voor het SMED- project • Veiligheid gaat altijd voor • Het aantal omstellingen staat niet ter discussie voor het SMED-team, en blijft wat het is. • Elke ploeg gaat op dezelfde manier omstellen. RANDVOORWAARDEN
 18. Zonder budget, geen SMED-resultaat. Vooral de fasen 2 en 3 kosten geld.
 19. Meer over opdrachtnemer – opdrachtgeverschap en over Kaizenteams in de YouTube-reeks over Kaizen. Op het Yokoten YT-kanaal YOUTUBE
 20. Het team • Verzamelt gegevens over de huidige wachttijd • Maakt er een grafiek van • Berekent het gemiddelde • En de standaardafwijking ANALYSEER DE HUIDIGE TIJDEN
 21. SPREIDING WACHTTIJDEN
 22. • De spreiding in wachttijden is een maat voor hoe gestandaardiseerd die is. Hoe beheerst. • Bereken de Variatie Coëfficiënt: SPREIDING VC = standaardafwijking gemiddelde x 100%
 23. Kwalificatie Variatiecoëfficiënt Zwakke beheersing >20% Redelijke beheersing 10 - 20% Prima beheersing 5 - 10% Excellente beheersing 2,5 - 5% Wereldklasse 1,25 – 2,5% Zeldzaam <1,25%
 24. Doel van SMED is niet alleen de gemiddelde wachttijden verkorten, maar ook de spreiding verkleinen.
 25. Gemiddelde omsteltijd: 21 minuten Kortste ooit: 13 minuten (Ploeg C) Langste ooit: 45 minuten FEITEN
 26. •Ga regelmatig op de werkvloer kijken, voelen, ruiken •Maak en analyseer foto’s •Maak meerdere films van wachttijden •Stel vragen •Analyseer data / cijfers •Maak grafieken van die cijfers OOK FEITEN
 27. •Leg uit waarom je gaat filmen •Film de handen en bewegingen •Zoom in bij gedetailleerde handelingen •Loopt iemand weg om iets te halen: volg met de camera •Zet de camera tussendoor niet uit •Film ook de voorbereidende handelingen FILMEN
 28. •Start het filmen als er voorbereidende handelingen plaats vinden terwijl de machine nog draait •Stop pas met filmen als de productie weer op snelheid is en alle omstelhandelingen gedaan zijn •Film meerdere wachttijden, uitgevoerd door verschillende medewerkers •Maak er ook een tijdregistratie van FILMEN
 29. TIJDREGISTRATIE
 30. PARETO- GRAFIEK
 31. PARETO-GRAFIEK Een wachttijd bestaat uit allerlei onderdelen, elementen. In een Pareto-grafiek laat je zien welke elementen de meeste tijd vragen. Van de grootste naar de kleinste. Vanzelfsprekend levert het verkorten van de grootste elementen de meeste tijdwinst op.
 32. PARETO-GRAFIEK Het team zou zich moeten richten op de “grote vissen”, de elementen die het meeste tijd kosten. En niet de “trivial many”, de kleine, bijna verwaarloosbare elementen.
 33. Pareto-principe: 80% van de wachttijd komt van 20% van de elementen.
 34. PS1 transportbanen Ventiel 5.2 Buffer vat SPAGHETTI-DIAGRAM Met een Spaghettidiagram laat je zien wat de looproute (de rode lijnen) is van de mensen die de wachttijd uitvoeren.
 35. 1 SMED – THEORIE Yokoten 2 SMED – VOORBEREIDING 3 SMED – PRAKTIJK Alle 3 YouTube filmpjes over SMED:
 36. Lees meer in ons Boek: SMED Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
 37. Praktijk Yokoten SMED 3
 38. Lees meer in ons Boek: 5S Werkplekorganisatie 3e druk Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
 39. Lees meer in ons Boek: Continu Verbeteren Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
 40. Lees meer in ons Boek: Produceren met aandacht met TPM Bert Teeuwen Uitgeverij Yokoten Elke (internet-)boekhandel Yokoten
Advertisement