Expeditie duurzame zorg kerkrade 160513 versie 2

490 views

Published on

Duurzame aanpak diabeteszorg in experimentregio Parkstad, gemeente Kerkrade in kader van Expeditie Duurzame Zorg van Nederlandse Diabetes Federatie

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Voor alle onderdelen van de keten, zoals beschreven op de eerdere slide, zijn ambities geformuleerd.
  De komende jaren willen we ons dus richten op
  1.Verbeteren van de kwaliteit, toegangekelijkheid en doelmatigheid van de zorg
  2, het vroegtijdig opsporen van mensen met een hoog risico op diabetes en deze toeleiden naar de zorg en
  en gerichte preventieprogramma’s
  3. De kans op het ontstaan van diabetes voorkomen door al in een vroeg stadium en bij een brede doelgroep
  de gezondheid te bevorderen
  Daarnaast willen we deze onderdelen verbinden en versterken
  Verwachting is dat dit uiteindelijk tot maatschappelijke winst leidt
  We hebben hier nog geen cijfers aan vast gekoppeld.
 • Expeditie duurzame zorg kerkrade 160513 versie 2

  1. 1. Expeditie Diabetes Parkstad te beginnen in Kerkrade Naar preventie en zorg op maat, op lokaal niveau versie 1
  2. 2. Inhoudsopgave 1. Achtergrond 2. Visie 3. Transitie 4. Business case 5. Stakeholders 6. Projecten 7. Planning 8. Programmaorganisatie 9. Begroting 10.Risico’s
  3. 3. 1.1 Achtergrond: waarom • Waarom willen we deze verandering? - Parkstad krimpregio met relatief ongezonde populatie Aantal chronisch zieken neemt sterk toe Door vergrijzing en geboortedaling neemt zorgzwaarte en –kosten toe Toekomstbestendige, populatiegebonden aanpak noodzakelijk Expeditie Duurzame Zorg verknoopt de activiteiten van Mijn Zorg & Samen Voor Elkaar in Parkstad • Kernvraag: Hoe brengen we een halt toe aan de stijgende trend van mensen met diabetes binnen de randvoorwaarden/context van: - Indamming van stijgende zorgkosten - Integrale en samenhangende aanpak van preventie, signalering en behandeling - Nieuwe visie op publieke gezondheid - Samenwerking van partijen op het gebied van welzijn en zorg
  4. 4. 1.1. Achtergrond: ziekten & aandoeningen • Diabetes onder ouderen: 18% in Kerkrade, 14% in Zuid-Limburg
  5. 5. 1.1 Achtergrond demografie Leeftijd Mannen Vrouwen Cumm. % 0-19 jaar 4.199 3.953 17,3 20-64 jaar 15.001 14.273 61,9 65+ jaar 4.340 5.514 20,8 Aantal % Autochtoon 32.183 68,1 Allochtoon – westers 12.831 27,1 Allochtoon – niet westers 2.266 4,8 Werk en inkomen Aantal Bro n: Ker kra de in cijfe rs (Ge me ent e Ker kra de, 201 1) Etniciteit % Personen met jaarinkomen 34.030 - Werkend - Werkeloos of bijstand - Arbeidsongeschikt - Gepensioneerd 18.310 2.240 2.500 9.220 53,8 6,6 7.3 27,1 9.086 26,7 < € 17.900
  6. 6. 1.1 Achtergrond: gezondheidsstatus Levensverwachting en sterfte Levensverwachting Sterftecijfer Aantal Kerkrade Aantal Landelijk 77,0 80,1 94,2 / 1.000 72,1 / 1.000 % ≥ 1 chronische aandoening 50 ≥ 2 chronische aandoening 33 Leefstijl % Overgewicht - Kinderen (< 16 jaar) - Volwassenen - Ouderen 15 52 60 Bewegen - Voldoen niet aan NNGB 43 Roken -Kinderen (< 16 jaar) - Volwassenen - Ouderen 16 35 26 Bro n: Een gez ond e kijk op Ker kra de Chronisch zieken
  7. 7. 1.1. Achtergrond: ervaren gezondheid
  8. 8. 1.2 Achtergrond • Wat is er al in de regio gaande? - Programma Samen voor elkaar in Parkstad - Programma Mijn Zorg - Allerlei losse projecten zie ook inventarisatie 0e en 1e lijn.
  9. 9. 1.3 Achtergrond •Waarom besloten om aan NDF traject deel te nemen? o Huidige keten-DBC Diabetes incompleet o IZP, ondersteuning voor zelfmanagement niet voldoende in keten geïmplementeerd o Preventie en zorg op maat dienen georganiseerd te worden aan de hand van de NDF Zorgstandaard o Optimaliseren diabeteszorg moet zich ook richten op vroeg opsporen van prediabeten o Begeleiding naar gezonde leefstijl dient een prominente plaats te krijgen ism ketenpartners (GGD, scholen, gemeenten etc.) o Preventie en zorg op maat moeten onderdeel zijn van een integrale aanpak, multidisciplinair en binnen de wijk o Samenwerking op regionaal niveau nodig t.b.v. een gezonde leefomgeving en bevorderen gezonder consumptiepatroon (GGD, scholen, bedrijven, zorgverzekeraar)
  10. 10. 1.4 Ambitie Expeditie Werken aan de preventie en zorg voor mensen met (pre)diabetes Doelen • Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid • Vroegtijdige opsporing mensen met (pre)diabetes behandeling tijdig kan beginnen; • Voorkomen toename aantal mensen met diabetes door op bevolkingsniveau de gezondheid te bevorderen. • Uiteindelijk moet dit leiden tot maatschappelijke winst door hogere vitaliteit en arbeidsparticipatie
  11. 11. 2.1 Visie: de keten
  12. 12. 2.1 Visie HOZL Primaire doel: Integrale aanpak en sluitende keten in diabeteszorg en -preventie Subdoelen: Verbeteren van kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg IZP, zelfmanagement en lifestyle begeleiding in keten implementeren Zorg en preventie multidisciplinair en wijkgericht aanbieden In kaart brengen huidig aanbod leefstijlbegeleiding en -voorlichting Vroegtijdige opsporing en behandeling van pre-diabetes Publieke voorlichting om incidentie te verlagen Verhoging vitaliteit en arbeidsproductiviteit Kennis uit onderzoek en innovatie in de praktijk brengen
  13. 13. 2.1 visie GGD • Niet focussen op: kwetsbaar. Wel: weerbaar, grote maatschappelijke betekenis, participatie • Geen onnodige medicalisering • Van nazorg naar voorzorg • Levensloopperspectief • Burgerschap centraal • Samenwerking en afstemming zorg en welzijn • Verbinden van preventie en gezondheidszorg
  14. 14. 2.2 Visie •Doelgroepen: - Algemene regionale bevolking - ‘At risk’ - Pre-diabeten - Diabeten in de zorgketen •Betrokken partners Nieuwe ketenpartners
  15. 15. 3. Transitie – Plan van Aanpak IST • Diabeteszorg vanuit HOZL vanuit keten georganiseerd • GGD verantwoordelijk voor publieke gezondheid • Relatie tussen HOZL en GGD is ontluikend • Gemeente en zorgverzekeraar willen zorgkosten graag terugdringen • Burger is relatief ongezond, ongelukkig en onzelfstandig, veel beroep op zorg en ondersteuningstsructuren • Zorg & gezondheidsbevordering zijn twee aparte werelden • Verbinding leggen gaat Tussenstap • Intensievere samenwerking GGD-HOZL • Kennisoverdacht organiseren • Benutten van elkaars netwerk • Quickscan van aanbod leefstijlinterventies • Burger kan dichtbij in zijn eigen wijk aan de slag met gezonde leefstijl en weet dit ook • Versterking en faciliteren van de DVN • Faciliteren casefinding SOLL • Gesloten diabetesketen • Goed in beeld wat er is aan leefstijlinterventies en ondersteuningsaanbod • POH is goed geïnformeerd over het ondersteuningsaanbod van de 0e lijn • Kennisoverdracht: 0e lijn signaleert beter en verwijst naar de huisarts • Netwerk rondom de burger met diabetes is beter georganiseerd • Wijkgericht zodat ondersteuning dichtbij burger beschikbaar is • Versterking sociaal wijkteam
  16. 16. 3. Transitie (2) • Gericht op optimaliseren bestaande netwerken en kennis • Verbinden van bestaande initiatieven met elkaar & optimaliseren uitkomsten door goede sturing • Leren van elkaar en van reeds opgedane ervaringen • Instrumenten/aanpakken: - Procesmatig zoals workshops, kennisoverdracht, netwerken, - Producten & diensten zoals activiteitenmap, patiëntenportaal, • Passend binnen de kaders Samen voor Elkaar in Parkstad en Mijn Zorg
  17. 17. 4.1 Business case Integrale zorg voor totale populatie leidt tot verbetering in zorg en reductie van kosten (Curry & Ham, 2010) Kwalitatieve baten -Kwaliteit van zorg ↑ -Toegankelijkheid ↑ -Effectiviteit interventies ↑ -Arbeidsproductiviteit ↑ Stakeholders: Patiënt Hulpverlener Werkgever Zorgverzekeraar Financiële baten - Populatieniveau: shared savings - Doelmatige efficiënte zorgverdeling Stakeholders: Patiënt Hulpverlener Zorgverzekeraar
  18. 18. 4.2 Business case Negatieve gevolgen: - Baten van preventie hebben lang delay > voorinvestering nodig Hoe kunnen we investeerders interesseren? - IZP zwaardere belasting POH’s (?) Onderzoeksprogramma: - wordt nog nader uitgewerkt waarschijnlijk met Hogeschool Zuyd
  19. 19. Financier/subsidiënt <naam> ving Omschrij Aard Omvang Looptijd Start den r Voorwaar Aanvrage HOZL
  20. 20. 5. Stakeholders - primair Stakeholders Macht Belang Inwoner/ patiënt Al dan niet gebruiken van aanbod Gezondheidswinst GGD Bepaling lokaal gezondheidsbeleid ng Gezondheidsbevorderi 1e lijns zorg Verwijzing/ selectie van zorg Kwaliteits- en gezondheidsbevordering Werkgever Economisch/ financiële impuls Zorgverzekeraar gemeente / Arbeidsproductiviteit Toegankelijkheid zorg Kostenbesparing en en preventie kwaliteitsbevordering • Hoe staan zij ten opzichte van het programma?
  21. 21. 5. Stakeholders - overig • • • • • • • • • • • Verenigingen Scholen Wijk (sociaal wijkteam) UM Hs Zuyd Patiëntverenigingen Vrijwilligers Mantelzorgers JGZ CJG NDF • • • • Robuust Impuls Zorgaanbieders …….
  22. 22. Fasering Visie 2018: ‘Mijn Zorg’ plan 3e tranche Uitvoering 3e tranche 31/12/ 15 plan 2e tranche Uitvoering 2e tranche 31/12/ 13 plan 1e tranche Uitvoering 1e tranche 31/5
  23. 23. 6. Projecten en activiteiten (1) Met welke projecten en activiteiten wordt naar beoogde eindsituatie toegewerkt en wat is hun bijdrage aan de uiteindelijke doelstelling? • Quickscans preventie en leefstijlaanbod 1e lijn • Inzicht in bestaand aanbod vergroten kennis en netwerk 1e lijn, betere dienstverlening, betere aansluiting op wensen burger, betere kwaliteit van zorg en welzijn • Wijkscan t.b.v. preventie en leefstijlaanbod 0e lijn • Inzicht in bestaand aanbod vergroten kennis en netwerk 0e en1e lijn, betere dienstverlening, betere aansluiting op wensen burger, betere kwaliteit van zorg en welzijn • Opzetten projectgroep POH’s en scholing - Kennisoverdracht o.a. GGD aan POH betere dienstverlening, betere aansluiting op wensen burger, betere kwaliteit van zorg en welzijn • Implementeren IZP • Patiënt (en professional) handvatten bieden voor zelfmanagement
  24. 24. 6. Projecten en activiteiten (2) Met welke projecten en activiteiten wordt naar beoogde eindsituatie toegewerkt en wat is hun bijdrage aan de uiteindelijke doelstelling? • Selectie & implementatie patiëntenportal 1e lijn • Zelfmanagement & doelmatiger gebruik maken van de consulttijd • Ontwikkeling ‘Activiteitenmap’: fysiek aanbod van activiteiten in de wijk ter selectie voor patiënt - handzaam tool voor patiënt en POH in keuze leefstijlinterventie waarddor betere keuzes gemaakt worden en mensen beter volhouden • ‘Mijn Zorg’ > substitutie van zorg, geïndiceerde preventie, wijkcentrum • Workshop 0e lijn creëeren van draagvlak,en samenhangende visie • Pilot patiëntprofielen zorg op maat bieden met directere aansluiting op de patiënt • Matchmaking: versterken bestaande netwerken en beter benutten van de mogelijkheden • Rol POH in sociaal wijkteam • Verbinding 1e en 0e lijn verstevigen,
  25. 25. 7. Planning Wanneer leveren de projecten hun resultaten op? • Quickscan 1e lijn  01-06-2013 • Wijkscan 0e lijn 01-09-2013 • Projectgroep POH’s en scholing  start 01-10-2013 • Kennisoverdracht GGD aan POH 31-12-2013 • Koppelen aan Samen voor Elkaar & Mijn Zorg 31-12-2013 • Ontwikkeling ‘Activiteitenmap’: fysiek aanbod van activiteiten in de wijk ter selectie voor patiënt  01-01-2014 • Implementeren IZP inclusief boekje  01-09-2014 • Workshop 0e lijn 31-12-2014 • Selectie & implementatie patiëntenportal 1e lijn  01-01-2015 • Verkennen rol POH in sociaal wijkteam 01-01-2015 • Pilot patiëntprofielen 01-07-2015 • Matchmaking: Versterken bestaande netwerken en beter uitnutten van de mogelijkheden 01-01-2018 • ‘Mijn Zorg’: substitutie van zorg, geïndiceerde preventie, wijkcentrum  01-01-2018
  26. 26. Samenhang Quickscan wijkscan Activiteiten map Inventarisatie kennis overdracht PJ groep POH & scholing Workshop 0e lijn Patiënt portaal Implementatie IZP Patiënt profielen Match making Mijn Zorg Rol POH wijkteam
  27. 27. Tranches Projecten 1e Tranche Universele preventie •Wijkscan 0e Selectieve preventie lijn 3e Tranche •Kennisoverdra cht GGD aan POH •Workshop 0e lijn •Projectgroep •Verkennen rol •MijnZorg •Uitrol breed POH’s en scholing POH in sociaal •Activiteitenma wijkteam patiëntprofielen p •Pilot patiëntprofielen Geïndiceerde •Projectgroep en zorggerelateerde POH’s en scholing preventie Algemeen 2e Tranche •POH projectgroep •IZP •Patiënten portal •MijnZorg •Koppelen aan Samen voor Elkaar & Mijn Zorg •Versterken bestaande netwerken en beter uitnutten van de mogelijkheden
  28. 28. 8. Programmaorganisatie Hoe ziet de programmaorganisatie er uit? • Hoe wordt regionaal de governance van het geheel geregeld? > Nog bespreken! • Wordt er een nieuwe structuur opgezet of wordt er aangesloten bij reeds bestaande structuren? • Uit welke personen/organisaties bestaat de stuurgroep? - Iig Gemeente, directie HOZL & GGD, NDF - Wens: Zorgaanbieder, zorgvrager (huis van de Zorg?), verzekeraar • Wie wordt de programmamanager? > Nog bespreken! • Hoe is de taakverdeling tussen de verschillende regiocoördinatoren? • Zijn er klankbordgroepen die het programma adviseren?
  29. 29. Borging 6. Platform Expeditie Duurzame visie en aansluiting op lopende initiatieven Terugkoppeling en samenhang lopende Zorg Kerkrade initiatieven Platform Expeditie Duurzame Zorg Kerkrade Samen voor Elkaar in Parkstad PM Initieren nieuwe initiatieven Bestuur bij HOZL/GGD/NDF Aan te vullen met lokale partners zoals Rabo, DSM, onderwijs etc. Nodig: kwartiermaker + ondersteuning Mijn Zorg PM
  30. 30. 9. Begroting De begroting van het masterplan omvat de complete looptijd van het programma. Projecten voor de korte termijn zijn concreter en laten zich beter inschatten dan projecten voor de langere termijn. • Wat is de totale begroting en hoe zijn de investeringen verdeeld over de jaren? Nog bespreken! • Wat zijn bijdragen in natura en wat zijn out-of-pocket kosten? Nog bespreken! • Hoe worden de diverse onderdelen van het programma gefinancierd? Nog bespreken! Onderdeel Investering per tranche 1 Regiocoördinator Projectteam Projecten Communicatie Monitoring & 2 Natura/out-ofpocket 3
  31. 31. 10. Risico’s Ieder programma heeft te maken met risico’s die gemanaged moeten worden. • Wat zijn de belangrijkste risico’s en wat is hun effect op het succes? risico verantwoord Tegenmaatre • Wie is verantwoordelijk effect risico te beperken en wat zijn geïdentificeerde om het elijk gel tegenmaatregelen? Draagvlak tekort Geen enthousiasme dus geen actie Financiële continuïteit Geen specifieke activiteiten om diabetesketen te sluiten en preventie te versterken Niet goed sturen op samenhang Projecten en activiteiten sluiten niet goed aan en dus minder effect Projectteam en Actief stuurgroep communiceren en betrekken Stuurgroep Actief fondsenwerving, creatief combineren met andere projecten en programma’s Regiocoördinat Goede kennis or en stuurgroep van d eomgeving en andere lopende activiteiten en dit actief managen
  32. 32. 11. Hoe verder? • Gezamenlijke ambitie formuleren • Financiële continuïteit: zoeken naar mogelijkheden voor financiering, bv gemeente, provincie, private partners (bedrijfsleven, detailhandel) • Draagvlak creëren bij ketenpartners, gemeente - Aansluiten bij bestaande initiatieven; verbindingen leggen met Samen voor Elkaar, Mijn Zorg maar ook sport, onderwijs, wijkactiviteiten - Aansluiten bij gemeentelijk beleid • Projectorganisatie inrichten • Regie van preventie • Communicatie naar burgers en professionals: positieve boodschap
  33. 33. Bijlage 1e Tranche
  34. 34. 1e Tranche • Quickscan preventie en leefstijlaanbod 1e lijn o Doel: In kaart brengen huidig aanbod in leefstijlbegeleiding, universele- en geindiceerde preventie. o Subdoel: kennis zorgverleners van aanbod in kaart brengen en eventuele leemtes opsporen
  35. 35. Project Quickscan 1e lijn Doel p en Doelgroe In kaart brengen huidig aanbod in leefstijlbegeleiding, universele- en geindiceerde preventie. POH’s, Huisartsen Resultat Trekker HOZL Uitvoere nde partijen Rescon, HOZL Looptijd Tot 01-06-2013 Budget / Financie NAD, HOZL Status nieuw project ring
  36. 36. 2e Tranche
  37. 37. 2e Tranche • IZP implementatie o Doel: actief werken aan leefstijlbegeleiding en preventie ism patiënt o Subdoel: formuleren eenduidige, haalbare doelen en afspraken voor patiënt o Subdoel: HOZL ontwikkelt generiek zorg dagboek (keten overschrijdend) • POH projectgroep o Doel: inspraak en inzet POH’s bij nieuwe projecten vergroten o Subdoel: Draagvlak creëren o Subdoel: Specifieke scholing aanbieden
  38. 38. 2e Tranche • Patiënten portal o Doel: selectie en implementatie van patiënten portal binnen HOZL o Subdoel: actief betrekken van patiënt bij behandelplan en uitvoering hiervan o Subdoel: leefstijlbegeleiding en preventie grote groepen • Activiteiten map o Doel: breed, tastbaar en toegankelijk kenbaar maken van leefstijlen preventie aanbod op gemeentelijk populatie niveau o Subdoel: eigen autonomie en verantwoordelijkheid patiënt en inwoner vergroten o Subdoel: Ondersteuning voor POH’s in begeleiding en motivering
  39. 39. Project IZP implementatie Doel p en Actief werken aan leefstijlbegeleiding en preventie ism patiënt Doelgroe POH’s, Huisartsen Resultat Trekker Uitvoere nde partijen HOZL HOZL Looptijd Budget ring 01-09-2013 HOZL Financie NAD, HOZL Status nieuw project
  40. 40. Project POH projectgroep Doel p en Inspraak en inzet POH’s bij nieuwe projecten vergroten Doelgroe POH’s Resultat Trekker Uitvoere nde partijen HOZL HOZL Looptijd Budget ring 01-10-2013 / Financie NAD, HOZL Status nieuw project
  41. 41. Project Patiënten portal Doel p en Selectie en implementatie van patiënten portal binnen HOZL Doelgroe POH’s, Huisartsen, patiënten, algemene populatie Resultat Trekker Uitvoere nde partijen HOZL HOZL ism….? Looptijd Budget ring 01-01-2014 HOZL Financie HOZL Status nieuw project
  42. 42. Project Activiteitenmap Doel p en Doelgroe Breed, tastbaar en toegankelijk kenbaar maken van leefstijl- en preventie aanbod op gemeentelijk populatie niveau Patiënten, algemene populatie, POH’s Resultat Trekker Uitvoere nde partijen HOZL HOZL/ GGD Looptijd Budget ring 01-01-2014 HOZL Financie NAD Status nieuw project
  43. 43. 3e Tranche
  44. 44. Uitkomsten van de situatieanalyse
  45. 45. Uitkomsten • Populatiegegevens • Bestaande initiatieven • Leemtes

  ×