20140408 toetsing protocol begeleiding [samen voor elkaar]

289 views

Published on

Protocol Wmo 2015: Ondersteuning bij zelfredzaamheid, gericht op participatie voor de Parkstad-gemeenten. In ontwikkeling.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20140408 toetsing protocol begeleiding [samen voor elkaar]

 1. 1. Parkstad Langer zelfstandig in uw vertrouwde omgeving
 2. 2. Protocol Wmo 2015 • Welkom • Aanleiding en opdracht • Proces van melding tot maatwerkvoorziening • Protocol • Het vervolgtraject • Verzoek aan aanbieders Langer zelfstandig in uw vertrouwde omgeving
 3. 3. Aanleiding en opdracht • Huidige CIZ-protocol voldoet niet meer • Nieuwe inrichting sociaal domein vereist nieuwe instrumenten • Werkgroep ingesteld • Opdracht: uniform en gevalideerd protocol Langer zelfstandig in uw vertrouwde omgeving
 4. 4. • Tekst Langer zelfstandig in uw vertrouwde omgeving
 5. 5. • Kern: • proces en integrale benadering • wederzijdse instemming • ondersteuningsbehoefte is leidend • ZRM is basis • Acties: • pilotgemeenten: Landgraaf, Brunssum • scholing • validatie en juridische onderbouwing Langer zelfstandig in uw vertrouwde omgeving
 6. 6. • Tekst Langer zelfstandig in uw vertrouwde omgeving
 7. 7. Proces van melding tot maatwerkvoorziening • Langer zelfstandig in uw vertrouwde omgeving
 8. 8. Ruimte voor titel Langer zelfstandig in uw vertrouwde omgeving
 9. 9. Protocol Geïntegreerd protocol Wmo: • zelfredzaamheid - voeren van een gestructureerd huishouden - algemene dagelijkse levensverrichtingen • participatie Langer zelfstandig in uw vertrouwde omgeving
 10. 10. Langer zelfstandig in uw vertrouwde omgeving
 11. 11. Het vervolgtraject • Positieve reactie van stuurgroep Wmo: • Pilot gemeenten Brunssum en Landgraaf • Juridische toets • Opleiding & bijscholing • Verzoek aan aanbieders Langer zelfstandig in uw vertrouwde omgeving
 12. 12. Verzoek aan aanbieders •Zijn alle activiteiten geborgd in het protocol, zowel individueel als groep? •Is de genoemde marge in tijd per keer, reëel? •Uiterlijk 1 juni 2014 onderbouwde reactie op bovenstaande vragen Langer zelfstandig in uw vertrouwde omgeving
 13. 13. Afsluiting • Aanscherping protocol • Vervolgafspraken • Tips voor pilot en gebruik protocol Langer zelfstandig in uw vertrouwde omgeving

×