Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wat doet een mediator?

1,082 views

Published on

wat is mediation
wat doet een mediator? wanneer een conflict is geëscaleerd; communicatie is verstoord; het wederzijds beeld is vervormd
wat doet de mediator dan? de mediator brengt rust opdat ieder het eigen verhaal kan vertellen, een ieder zich gehoord voelt en belangen helder op tafel komen
Mediation is altijd vertrouwelijk, vrijwillig met plicht tot geheimhouding
Hoe doet de mediator dat?
Mediation kan wanneer beide partijen open staan voor een gesprek
Beide partijen willen werken aan een oplossing
Dan kan mediation uitkomst bieden
Objektif start altijd met een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek
Objektif kiest geen partij maar blijft onafhankelijk en neutraal

Published in: Services
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wat doet een mediator?

  1. 1. Photo by verbeeldingskr8
  2. 2. Photo by deansouglass
  3. 3. Photo by BAMCorp
  4. 4. Photo by desertdutchman
  5. 5. Photo by eschipul
  6. 6. Photo by mr.beaver
  7. 7. Photo by ANCUAR07
  8. 8. Inspired? Create your own Haiku Deck presentation on SlideShare! GET STARTED

×