2013ko aurrekontu bateratua

1,563 views

Published on

Bergarako udalaren aurrekontua, 2013.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,563
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,299
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013ko aurrekontu bateratua

 1. 1. 2013ko aurrekontuen aurkezpena
 2. 2. Gaiak• 2013ko aurrekontutan kontuan izandako helburuak• 2013ko aurrekontuak• 2013ko aurrekontuak lantzeko orduan izandako baldintzak• 2013ko aurrekontuaren azterketa kapituloka: Sarrerak• 2013ko aurrekontuaren azterketa kapituloka: Gastuak• 2013ko inbertsioak• 2013 urteko aurrekontuak batzordeka• Azken urtetako aurrekontu, zor eta altxorkinaren garapena
 3. 3. 2013ko aurrekontutan kontuan izan diren helburuak• Helburu nagusia bizi dugun krisi ekonomiko egoera honetan gizarte ongizateko zerbitzuetan murrizketarik ez egitea izan da. Orokorrean, ongizateko partida osoa jeitsi egin da, baina jeitsieraren arrazoia LANBIDEk Udalaren bitartez burutzen zituen enpleguaren sustapenerako kurtsoak bertan behera laga dituelako izan da. Egia da inbertsioetan diru gutxiago bideratu dela, baina kontuan eduki behar da, iaz etxe tutelatuak erosteko esfortzua egin zela eta aurten etxeok ekipatzera bideratu ditugula inbertsioak. Hala ere, UDALAK HERRITARREI EMATEN DIZKIEN ZERBITZUEK EUREK EZ DUTE JAITSIERARIK IZAN bestalde, ongizateko aurrekontuak, 2013ko aurrekontu osoaren %11,3a suposatzen du.
 4. 4. 2013ko aurrekontutan kontuan izandako helburuak• Aurtengo aurrekontuak orekatzerako orduan, gure helburu nagusia, gastu arrunta murriztea edo gutxienez mantentzea izan da, nahiz eta BEZ-a eta KPI-aren igoerek eragin nabarmena izan udal gastuetan. Pertsonaleko gastuak eta maileguaren interesegatik ordaintzen duguna murriztuta (2012an behartuta geundena baino kopuru handiagoan amortizatu zen kreditua) eta energia eta ura aurrezteko hainbat neurri hartuta, lortu dugu helburua betetzea.• Beste helburuetako bat, zabor bilketaren sistema aldaketa bultzatzea izan da, Plan Estrategikoan zehaztutako Zero zabor filosofiaruntz pauso esanguratsu bat emanaz. Mankomunitatera bideratzen den partida %12,6 igo da, sistema berriaren ezarpenerako eta bilketarako bideratzen dira kopuruok. Ezaguna denez, herritarrei ez zaie proportzio berean igo zaborren tasa, KPI-aren igoera soilik aplikatu baitzaie, %3a.
 5. 5. 2013ko aurrekontuak2013ko UDAL AURREKONTUAREN PROPOSAMENA (8) BEHIN BEHINEKOAKAP 1 2 GASTUAK PERTSON. OND.ARR. 2012 7.184.875,0 7.138.727,0 % 34,7 34,4 2013 7.097.307,0 7.388.783,0 % 33,4 34,7 - A% 1,2 3,5 Ondorengo loturetan azalpen gehiago ikus daiteke: 3 INTERES. 248.101,0 1,2 220.201,0 1,0 - 11,2 4 TRANS.ARR. 2.185.766,0 10,5 2.046.997,0 9,6 - 6,3 GAST.ARR. 16.757.469 80,8 16.753.288,0 78,7 - 0,0 6 INBERTS. 1.839.520,0 8,9 1.724.051,0 8,1 - 6,3 7 KAP.TRANS. 592.047,0 2,9 515.821,0 2,4 - 12,9 8 FIN.AKTIB. 30.100,0 0,1 500.100,0 2,4 1.561,5 9 FIN.PASIB. 1.512.400,0 7,3 1.787.140,0 8,4 18,2 KAP.GAST. 3.974.067 19,2 4.527.112,0 21,3 13,9 GUZTIRA 20.731.536 100,0 21.280.400,0 100,0 2,6KAP 1 SARRERAK ZERGA ZUZ. 2.012 4.435.000,0 % 21,4 2013 4.532.000,0 % 21,3 A% 2,2 • Aurrekontua partidaz partida • Kontuhartzailearen Ekonomi eta 2 ZEH.ZERGA 310.000,0 1,5 200.000,0 0,9 - 35,5 3 TASAK eta.. 5.055.800,0 24,4 5.174.000,0 24,3 2,3 4 TRANS.ARR. 8.494.700,0 41,0 8.613.700,0 40,5 1,4 5 6 ONDAS.SAR SARR.ARR. INBER.INOR. 39.600,0 18.335.100 830.650,0 0,2 88,4 4,0 51.160,0 18.570.860,0 618.390,0 0,2 87,3 2,9 - 29,2 1,3 25,6 finantza txostena • 7 KAP.TRANS. 58.200,0 0,3 203.950,0 1,0 250,4 8 9 FIN.AKT.IB. FIN.PASIB. 30.100,0 1.477.486,0 0,1 7,1 500.100,0 1.387.100,0 2,4 6,5 - 1.561,5 6,1 Kontuhartzailearen 2013ko KAP.TRANS. 2.396.436 11,6 2.709.540,0 12,7 13,1 GUZTIRA 20.731.536 100,0 21.280.400,0 100,0 2,6 aurrekontuen txosten orokorra EM.ARRUNTA Sarr.arruntak 2.012 18.335.100 2013 18.570.860,0 • Kontuhartzaileak estabilidade Gastu arruntak - 16.757.469 - 16.753.288,0 Mailegu amort. Em . arrunta - 1.512.400 65.231 - 1.787.140,0 30.432,0 legeraren betetze maila baieztatzeko FIN. ZORRA Fin. Zama 2.012 1.623.454 2013 1.717.180 (Diputazioaren adierazlea) eginiko txostena Iazko sar.arr. 17.967.225 17.967.225 (2011koak) Zam a koef.% 9,04 9,56 Zor bizia (I-1) 10.195.878 9.627.007 Zor koef.(I-1)% 56,75 53,58AURREK. OREKA 2.012 2013 Sarr. 1-7 19.223.950 19.393.200,0 Gast. 1-7 19.189.036 18.993.160,0 Saldoa 34.914 400.040,0OREKA OROKOR. 2.012 2013 Sarr. 1-9 20.731.536 21.280.400,0 Gast. 1-9 20.731.536 21.280.400,0 Saldoa - -
 6. 6. 2013ko gastuak GASTUAK 2012 2013 Aldea1. Pertsonala 7.184.875 7.097.307 - 1,2 2. Ondasun Arrunta eta zerbitzuak 7.138.727 7.388.783 3,5 3. Interesak 248.101 220.201 - 11,2 4. Transferentzia arruntak 2.185.766 2.047.997 - 6,3 GASTU ARRUNTAK GUZTIRA 16.757.469 16.753.288 - 0,06. Inbertsioak 1.839.520 1.724.051 - 6,3 7. Kapital transferentziak 592.047 515.821 - 12,9 8. Finantza aktiboak 30.100 500.100 1.561,5 9. Finantza pasiboak 1.512.400 1.787.140 18,2 KAPITAL GASTUAK GUZTIRA 3.974.067 4.527.112 13,9 GUZTIRA 20.731.536 21.280.400 2,6 
 7. 7. 2013ko sarrerak GASTUAK 2012 2013 Aldea1. Zerga zuzenak 4.435.000 4.532.000 2,2 2. Zeharkako zergak 310.000 200.000 - 35,5 3. Tasak eta 5.055.800 5.174.000 2,3 4. Transferrentzia arruntak 8.494.700 8.613.700 1,4 5. Ondasun sarrerak 39.600 51.160 29,2 SARRERA ARRUNTAK GUZTIRA 18.335.100 18.570.860 1,3 6. Inbertsio Inor 830.650 618.390 -25,6 7. Kapital transferentziak 58.200 203.950 250,4 8. Finantza aktiboak Ib. 30.100 500.100 1.561,5 9. Finantza pasiboak 1.477.486 1.387.100 - 6,1 KAPITAL TRANSFERENTZIAK GUZTIRA 2.396.436 2.709.540 13,1 GUZTIRA 20.731.536 21.280.400 2,6 
 8. 8. EMAITZA ARRUNTA 2012 2013Sarrera Arruntak 18.335.100 18.570.860 Gastu Arruntak 16.757.469 16.753.288 Maileguen amortizazioak 1.512.400 1.787.140 Emaitza Arrunta 65.231 30.432  FIN. ZORRA 2012 2013Fin. Zama 1.623.454 1.717.180 (Diputazioaren  adierazlea)Iazko sarrera arruntak 19.620.600 17.967.225 (2011koak) Zama Koefizientea %tan 8,27 9,56 Zor bizia 10.195.878 9.627.007 Zor Koefizientea %tan 51,97 53,58 
 9. 9. AURREKONTUEN OREKA 2012 2013Sarrerak 1-7 19.273.950 19.393.200 Gastuak 1-7 19.239.036 18.993.160 Saldoa 34.914 400.040  OREKA OROKORRA 2012 2013Sarrerak 1-9 20.781.536 21.280.400Gastuak 1-7 20.781.536 21.280.400Saldoa - -
 10. 10. 2013ko aurrekontuak lantzeko orduan izan ditugun baldintzak• Joan zen urtean bezala krisi ekonomikoak baldintzatutako aurrekontuak dira aurtengoak ere. Krisi ekonomikoa baino aurreragoko urteetan jaso izan ziren sarrera batzuk asko jaitsi baitira.• Aurrekontu Osoak % 2,6ko igoera du. Igoera horretan eragin izan du “paga-extraren” aurreratzeak, 8. kapituluan sartu behar izan den partidak (470.000 €). Sarrera eta gastuen artean konpentsatuta dagoen aurrerapen hori kenduz gero, aurrekontu osoa 20.880.360 €koa izango litzateke, hau da, iazkoaren antzerakoa %0,4 handiagoa, hain zuzen ere.
 11. 11. 2013ko aurrekontuak lantzeko orduan izan ditugun baldintzakKontuan izan behar dugu lehen aldiz aurreikusi beharizan dugula Udal Aurrekontuen 9. kapituluan 2009koForu Fondoaren desbideraketaren zati bat itzultzekodiru kopurua, 400.040 €. Aurten bukatzen dugu itzulketaosoa. Foru fondoaren itzulketa honek joan zenurtearekiko gure gastatzeko ahalmena %1,5eanmurriztu du; beraz, zama handia izan da aurrekontuaklantzeko orduan.• Ondoko taulan ikusi daiteke datu hauen eragina aurrekontu errealean.
 12. 12. 2013ko aurrekontuak izandako baldintzak nabarmenduta2013ko UDAL AURREKONTUAREN PROPOSAMENA (8) BEHIN BEHINEKOA extrena kenduta 2009ko foru fondua kenduta gastutan 400.040,00KAP GASTUAK 2012 % 2013 % A% 2013 % A% 2013 % A% 1 PERTSON. 7.184.875,0 34,7 7.097.307,0 33,4 - 1,2 7.097.307,0 34,1 - 1,2 7.097.307,0 34,8 - 1,2 2 OND.ARR. 7.138.727,0 34,4 7.388.783,0 34,7 3,5 7.388.783,0 35,5 3,5 7.388.783,0 36,2 3,5 3 INTERES. 248.101,0 1,2 220.201,0 1,0 - 11,2 220.201,0 1,1 - 11,2 220.201,0 1,1 - 11,2 4 TRANS.ARR. 2.185.766,0 10,5 2.046.997,0 9,6 - 6,3 2.046.997,0 9,8 - 6,3 2.046.997,0 10,0 - 6,3 GAST.ARR. 16.757.469 80,8 16.753.288,0 78,7 - 0,0 16.753.288,0 80,5 - 0,0 16.753.288,0 82,1 - 0,0 6 INBERTS. 1.839.520,0 8,9 1.724.051,0 8,1 - 6,3 1.724.051,0 8,3 - 6,3 1.724.051,0 8,4 - 6,3 7 KAP.TRANS. 592.047,0 2,9 515.821,0 2,4 - 12,9 515.821,0 2,5 - 12,9 515.821,0 2,5 - 12,9 8 FIN.AKTIB. 30.100,0 0,1 500.100,0 2,4 1.561,5 30.100,0 0,1 - 30.100,0 0,1 - 9 FIN.PASIB. 1.512.400,0 7,3 1.787.140,0 8,4 18,2 1.787.140,0 8,6 18,2 1.387.100,0 6,8 - 8,3 KAP.GAST. 3.974.067 19,2 4.527.112,0 21,3 13,9 4.057.112,0 19,5 2,1 3.657.072,0 17,9 - 8,0 GUZTIRA 20.731.536 100,0 21.280.400,0 100,0 2,6 20.810.400,0 100,0 0,4 20.410.360,0 100,0 - 1,5KAP SARRERAK 2.012 % 2013 % A% 2013 % A% 2013 % A% 1 ZERGA ZUZ. 4.435.000,0 21,4 4.532.000,0 21,3 2,2 4.532.000,0 21,8 2,2 4.532.000,0 22,2 2,2 2 ZEH.ZERGA 310.000,0 1,5 200.000,0 0,9 - 35,5 200.000,0 1,0 - 35,5 200.000,0 1,0 - 35,5 3 TASAK eta.. 5.055.800,0 24,4 5.174.000,0 24,3 2,3 5.174.000,0 24,9 2,3 5.174.000,0 25,3 2,3 4 TRANS.ARR. 8.494.700,0 41,0 8.613.700,0 40,5 1,4 8.613.700,0 41,4 1,4 8.613.700,0 42,2 1,4 5 ONDAS.SAR 39.600,0 0,2 51.160,0 0,2 29,2 51.160,0 0,2 29,2 51.160,0 0,3 29,2 SARR.ARR. 18.335.100 88,4 18.570.860,0 87,3 1,3 18.570.860,0 89,2 1,3 18.570.860,0 91,0 1,3 6 INBER.INOR. 830.650,0 4,0 618.390,0 2,9 - 25,6 618.390,0 3,0 - 25,6 618.390,0 3,0 - 25,6 7 KAP.TRANS. 58.200,0 0,3 203.950,0 1,0 250,4 203.950,0 1,0 250,4 203.950,0 1,0 250,4 8 FIN.AKT.IB. 30.100,0 0,1 500.100,0 2,4 1.561,5 30.100,0 0,1 - 30.100,0 0,1 - 9 FIN.PASIB. 1.477.486,0 7,1 1.387.100,0 6,5 - 6,1 1.387.100,0 6,7 - 6,1 1.387.100,0 6,8 - 6,1 KAP.TRANS. 2.396.436 11,6 2.709.540,0 12,7 13,1 2.239.540,0 10,8 - 6,5 2.239.540,0 11,0 - 6,5 GUZTIRA 20.731.536 100,0 21.280.400,0 100,0 2,6 20.810.400,0 100,0 0,4 20.810.400,0 102,0 0,4 EM.ARRUNTA 2.012 2013 2013 2013 Sarr.arruntak 18.335.100 18.570.860,0 18.570.860,0 18.570.860,0 Gastu arruntak 16.757.469 - - 16.753.288,0 - 16.753.288,0 - 16.753.288,0 Mailegu amort. 1.512.400 - - 1.787.140,0 - 1.787.140,0 - 1.387.100,0 Em . arrunta 65.231 30.432,0 30.432,0 430.472,0 FIN. ZORRA 2.012 2013 2013 2013 Fin. Zama 1.623.454 1.717.180 (Diputazioaren adierazlea) 1.717.180 (Diputazioaren adierazlea) 1.717.180 Iazko sar.arr. 17.967.225 17.967.225 (2011koak) 17.967.225 (2011koak) 17.967.225 Zam a koef.% 9,04 9,56 9,56 9,56 Zor bizia (I-1) 10.195.878 9.627.007 9.627.007 9.627.007 Zor koef.(I-1)% 56,75 53,58 53,58 53,58AURREK. OREKA 2.012 2013 2013 2013 Sarr. 1-7 19.223.950 19.393.200,0 19.393.200,0 19.393.200,0 Gast. 1-7 19.189.036 18.993.160,0 18.993.160,0 18.993.160,0 Saldoa 34.914 400.040,0 400.040,0 400.040,0OREKA OROKOR. 2.012 2013 2013 2013 Sarr. 1-9 20.731.536 21.280.400,0 20.810.400,0 20.810.400,0 Gast. 1-9 20.731.536 21.280.400,0 20.810.400,0 20.410.360,0 Saldoa - - -
 13. 13. 2013ko aurrekontuaren azterketa kapituloka: SARRERAK• Foru fondoarentzat Foru Aldundiak egindako prebisio ontzat eman dugu (7.870.000 €). Horrela transferentzia arrunten kapituloa (4.kapituloa) aurreko urtean aurreikusitakoarekiko %1,4 igo da• Zerga eta tasak KPI aren aurreikuspenarekin igo genituen ordenantzetan, %2,2 eta %2,3 igo dira kontzeptu hauen sarrerak. 2012 urteko KPI igoera %2,6 izan da Euskal Herrian , beraz gure zerga eta tasak KPIa baina apur bat gutxiago igo dira.• Zeharkako zergak ( Hirigintzako obregatik jasotako zergak), 2012an asko jeitsi ziren, 2013rako ere 100.000 €ko jaitsiera aurreikusi dugu (% 35,5a).• Inbertsioak inor ( 6.kapituloa, ondasun salmentak eta hirigintzako aprobetxamendutatik jasotakoa ,%10a) ere murriztu egin da 210.000 €tan. KONTZEPTUA AURREIKUSPENA Lursailen salmenta (609) 37.290 Beste ondasunen salmenta (614) 100 Hiritartze kuotak (660) Mekolalde 580.000 Hirigintza aprobetxamendua (651) 1.000
 14. 14. 2013ko aurrekontuaren azterketa kapituloka: SARRERAKKapital tranferentziak 145.000 € igo dira. Aurreikusitako transferentziak honakoak dira: – Angiozarko internet konekziorako 68.000 € Eusko Jaurlaritzatik. – Elusoko plazarako 71.6000 € Ereinetik eta 25.900 € Azkoitiko udaletik. – Galarretako bidea konpontzeko 22.000 € Mendi nekazaritzatik . – Bide garbiketarako 7.000 € Mendi nekazaritzatik. – Domingez e Iralako eskaileretarako 7000 €.• 8. kapituluan udal langileen aparteko sariak, “extrak”, aurreratzegatik sartu behar izan da 470.000 €ko partida.Sarrera eta gastuen artean konpentsatuta dagoen aurrerapena da.• Joan zen urtean mailegua 568.000 € tan murriztu zenez ,aurten gutxiago amortizatu beharra daukagu , eta legeak asko jota amortizatzen dugun horren hadinako kreditua eskatzera baimentzen gaituenez, 1,387 milloiko kreditua eskatzea aurreikusten da 9. kapituloan, joan zen urtean baino 90.000 € gutxiago. Kontradikzio bat ematen badu ere, zorra murrizteak kreditua eskatzeko baimena murrizten du, eta sarrera posibleak mugatzen dizkigu, baina ondo egindako lantzat daukagu zorraren murrizketa. Aurten printzipioz amortizatzen dugun adinako kreditua eskatzea aurreikusten da; beraz, aurten oraingoz ez da aurreikusten zorra murriztea eta 9,627 milloikoa izaten jarraituko du 2013ko bukaeran bezela.
 15. 15. 2013ko aurrekontuaren azterketa kapituloka GASTUAK• Soldaten partida %1,2 murriztu da – Langileen soldatak mantendu egin ditugu, 2.013an ez da igoerarik aurreikusten – Ez da kontratazio berririk aurreikusi. Antolakuntza arduradun baten postu berri bat aurreikusen da, baina ahal bada barruko pertsonalarekin beteko da. – Elkarkidetzako aportazioa %10 murriztu da estatuko legeak horrela aginduta. – Joan zen urteko aurrekontuekin alderatuz hirugarren liberatu baten soldata sartuta dago. 3. liberatuaren soldatak ez dio udalari kosturik suposatzen; izan ere BILDUri dagokion asignazioa kopuru berean murrizten da. – 5. maila duten udal langileei gaikako zabor bilketa sistemari lotutako, nahiz konpostaje komunitarioko guneei lotutako lan berri batzuk eskatu behar zaienez, bere betebeharren balorazio berri bat eskatu da. Balorazio honek soldatetan izan dezakeen eragina aurrekontutan aurreikusi da 2013ko urtarrilaren 1eko atzera eraginarekin.
 16. 16. 2013ko aurrekontuaren azterketa kapituloka: GASTUAKOndasun arrunt eta zerbitzuetako gastuak %3,5 igodira. Igoera honen arrazoi nagusiak bi dira:• KPI aren igoerak kanpo kontratazio askotan, (nahiz eta batzutan negoziaketak egon diren eta lortu den KPIa ez igotzea)• BEZaren igoerak kasu gehinetan %18tik %21ra, kirol eta kulturan %13a (%8tik %21era), honek eragin zuzena du, udala baita honen azken ordaintzailea.Joan zen urtean mailegua murriztu zenez aurteninteresetan gutxiago ordainduko da ,28.000 €,aurreko urtearekin konparatuta %11,2 gutxiago.
 17. 17. 2013ko aurrekontuaren azterketa kapituloka GASTUAK• Transferentzia arruntak: Ematen ditugun diru laguntzak (talde politiko, kultura, kirol hezkuntza, auzo e.a-ei) eta Mankomunitate, Euskaltegi, Jardun eta Behargintzari egindako ekarpenak, %6,3 jaitsi dira 140.000 €• Talde politikoen ekarpena 36.000eurotan jaitsi da(soldatetan sartua dago kopuru bera, beraz errealitatean ez du aldaketarik izan)• Mankomunitatea turismoko ekarpena 14.000 €tan murriztu da (mundumira desagertuz)• Mankomunitateko Suradesa zerbitzua 2.800 €tan• Mankomunitateko heziketa okupazionaleko partida 18.000 €tan partida murriztu da• Hiltegiaren kostua murriztu egin da eta beraz udalak egindako ekarpena 15.000 €tan murriztu da.• Hezkuntzan eskolei emandako diru laguntza 12.000 €tan murriztu da.• Euskaltegirako ekarpena 35.000 €tan murrriztu da .• Kultur taldei emandako diru laguntzak 7.000 €tan murriztu dira• Kiroletan Bihargintzarako ekarpena 61.000 €tan igo da BEZaren igoeraren ondorioz• GUZTIRA GASTU ARRUNTAK JOAN ZEN URTEKO KOPURU BERDINEAN MANTENDU DIRA nahiz eta KPIa igo eta nahiz eta BEZren igoerak eragin zuzena izan udalean.
 18. 18. 2013ko aurrekontuaren azterketa kapituloka: GASTUAK• Kapital-transferentziak (Kontsortzio, Mankomunitate, Euskaltegi eta Behargintzari inbertsiotarako emandako dirua) %12,9an murriztu da 77.000 €tan.• Mankomunidadeko zerbitzu orokorrak 12.000 €tan igo da• Mankomunidadeko zaborrak 28.000 €tan jaitsi da• Bihargintzari emandako diru inbertsiotarako 49.000 €tan murriztu da(joan zen urtean partida sendoa bideratu zen urak araztu eta energia aurrezteko• 8. kapituluan udal langileen aparteko sariak “extrak” aurreratzegaitik sartu behar izan da 470.000 €ko partida. Sarrera eta gastuen artean konpentsatuta dagoen aurrerapena da.
 19. 19. 2013ko aurrekontuaren azterketa kapituloka GASTUAK• Finantza pasiboak (9.kapituloa Kredituaren amortizazioa). Kreditua ordaintzeko 1.387.100 € behar dira aurten, joan zen urtean baino 90.000 € gutxiago hala ere kapituloa igo egin da , 2009ko Foru Fondoaren desbideraketaren itzulketa sartu delako, 400.040 €. Lehen urtea da aurrekontutan desbideraketa honen kostua sartzen dela, orain arte altxorkinetik ordaindu baita, aurten altxorkinik ez dagoenez aurrekontutara ekarri behar izan da gastu gisa. 2012eko desbideraketa urtean bertan ordaindu ahal izan da gastuak murriztuz .• Itzulketa hau ordaindu ahal izateko inbertsioen atala %6,3tan murriztu behar izan dugu (115.000 €).
 20. 20. Inbertsioak• Inbertsioak zehazteko orduan, Plan Estrategikoan zehazten den kontsumo arduratsua irizpidea kontuan hartuta, etorkizun hurbilean gastu arruntak murriztea ahalbidetuko dituztenak lehenetsi ditugu. – Alde Zaharreko argiteria led-era pasatzea (60.590 €), – Energia aurrezteko proiektua (15.000 €) – Uraren kontsumoa (60.000 €) eta estolderia hobetzeko (50.000 €) inbertsioak – Udal eraikinetako argiteria aldatzea• Gainontzekoei dagokienean, inbertsiorik aipagarriena Mekolaldeko zubiaren lotura izango da, bertako industrigunearen garapena bultzatzeko (100.000 € jarriko ditu Udalak). Plan Estrategikoan jasotako helburuari erantzuten dio inbertsio honek, bertako enplegua sustapena, alegia.
 21. 21. Inbertsioak• Plan estrategikoan zehaztutako helburuetariko bat Auzoak bizirik da, horrekin lotuta Elosuko plaza egokitzea aurreikusten da, Azkoitiko Udalarekin eta Ereinekin elkarlanean, 108.000 € guztira (16.000 € Bergarako Udalak).• Ongizatean, Plan Estrategikoan zehazten den helburuekin bat eginaz (Nagusiak bizitza duina) udalak erosi dituen etxe tutelatuen ekipamendurako dirua aurreikusi da (40.000 €). Mendekotasun arina edo autonomoak diren hirugarren adineko pertsonei zerbitzua emateko etxe tutelatuak prestatuko dira, bertan herritar hauei gizartean erabat integratuta bizi izateko baldintzak eskainiko zaizkie.• Bergarara turismoa erakartzeko, Errege Seminarioko Museoren egoitza tenporalki Errekalden ezartzeko obrak egiteko dirua aurreikusi da (40.000 €).
 22. 22. Inbertsioak• Gazterian, merkatu azpian ludoteka eraikitzeko proiektua idaztea aurreikusi dugu, zeharka bada ere inbertsio honek merkatua biziberritzea ere bilatzen du (20.851 €).• Azkenik, aipatu beharrekoak dira baita kirol instalazioak (pilotalekuak, Agorrosin...) konpontzeko zuzenduko diren partidak. Inbertsio guztiak ondoko loturan ikus daitezke
 23. 23. 2013ko aurrekontuak BATZORDEKA Banaketa laburtua 2.012 2.013 Aldea Garrantzia % 1 Talde politikoen gastuak 274.135 264.660 - 3,5 1,3 2 Zerbitzu orokorrak 1.906.401 1.892.012 - 0,8 9,1 3 Udaltzaingoa eta babes zibila 976.920 951.990 - 2,6 4,6 4 Gizarte Ongizatea 2.410.793 2.350.339 - 2,5 11,3 5 Obra eta zerbitzuak 1.536.752 1.593.630 3,7 7,7 6 Hezkuntza 678.981 680.171 0,2 3,3 7 Hirigintza eta etxebizitzak 2.737.135 2.495.840 - 8,8 12,0 8 Estolderia eta ura 1.545.330 1.511.640 - 2,2 7,3 9 Kale garbiketa eta zaborren bilketa 2.117.830 2.330.030 10,0 11,2 10 Ingurumena 48.700 37.965 - 22,0 0,2 11 Kultura, jaiak eta gazteria 1.493.462 1.426.148 - 4,5 6,9 12 Turismoa, museoa eta ondare historikoa 365.714 317.335 - 13,2 1,5 13 Kirolak 1.841.012 1.923.420 4,5 9,2 14 Euskara 674.676 619.615 - 8,2 3,0 15 Auzoak eta mendiak 362.194 408.264 12,7 2,0 16 Gastu finantziarioak 1.761.501 2.007.341 14,0 9,6 AURREKONTUA 20.731.536 20.810.400 0,4 100 Paga Extra aurreratuak - 470.000 AURREKONTUA GUZTIRA 20.731.536 21.280.400Aurrekontuaren funtzionala partidaz partida ikusteko ikusi ondoko lotura.
 24. 24. 2012ko 2013ko Bien aurrekontua aurrekontua arteko aldea1. Talde politikoen gastuak 274.135 264.660 - 3,5 2. Zerbitzu orokorrak 1.906.401 1.892.012 - 0,8 3. Udaltzaingoa eta babes zibila 976.920 951.990 - 2,6 4. Gizarte ongizatea 2.410.793 2.350.339 - 2,5 5. Obra eta zerbitzuak 1.536.752 1.593.630 3,7 6. Hezkuntza 678.981 680.171 0,2 7. Hirigintza 2.702.135 2.495.840 - 8,8 8. Estolderia eta urak 1.580.330 2.330.030 10,00 
 25. 25. 2012ko 2013ko Bien arteko aurrekontua aurrekontua aldea9. Kale garbiketa eta zabor bilketa 2.117.830 2.330.030 10,5 10. Ingurumena 48.700 37.965 - 22,00 11. Kultura, jaiak eta gazteria 1.493.462 1.426.148 - 4,5 12. Turismoa, ondarea eta 365.714 317.335 - 13,2 museoa13. Kirolak 1.841.012 1.923.420 4,5 14. Euskara 674.676 619.615 - 8,2 15. Auzoak eta mendiak 362.194 408.264 12,7 16. Gastu finantzieroak 1.761.501 2.007.341 14 
 26. 26. 2012ko aurrekontua batzordeka 2012KO AURREKONTUA Hirigintza eta etxebizitzak Gizarte Ongizatea Kale garbiketa eta zaborren bilketa Gastu finantziarioak Kirolak Zerbitzu orokorrak Obra eta zerbitzuak Estolderia eta ura Kultura, jaiak eta gazteria Udaltzaingoa eta babes zibila Hezkuntza Euskara Auzoak eta mendiak Turismoa, museoa eta ondare historikoa Talde politikoen gastuak Ingurumena Ingurumena 000 Talde politikoen gastuak 001Turismoa, museoa eta ondare historikoa 002 Auzoak eta mendiak 002 Euskara 003 Hezkuntza 003 Udaltzaingoa eta babes zibila 005 Kultura, jaiak eta gazteria 007 Estolderia eta ura 007 Obra eta zerbitzuak 007 Zerbitzu orokorrak 009 Kirolak 009 Gastu finantziarioak 008 Kale garbiketa eta zaborren bilketa 010 Gizarte Ongizatea 012 Hirigintza eta etxebizitzak 013 000 002 004 006 008 010 012 014
 27. 27. 2013ko aurrekontua batzordeka 2013KO AURREKONTUA Hirigintza eta etxebizitzak Gizarte Ongizatea Kale garbiketa eta zaborren bilketa Gastu finantziarioak Kirolak Zerbitzu orokorrak Obra eta zerbitzuak Estolderia eta ura Kultura, jaiak eta gazteria Udaltzaingoa eta babes zibila Hezkuntza Euskara Auzoak eta mendiak Turismoa, museoa eta ondare historikoa Talde politikoen gastuak Ingurumena Ingurumena 000 Talde politikoen gastuak 001Turismoa, museoa eta ondare historikoa 002 Auzoak eta mendiak 002 Euskara 003 Hezkuntza 003 Udaltzaingoa eta babes zibila 005 Kultura, jaiak eta gazteria 007 Estolderia eta ura 007 Obra eta zerbitzuak 008 Zerbitzu orokorrak 009 Kirolak 009 Gastu finantziarioak 010 Kale garbiketa eta zaborren bilketa 011 Gizarte Ongizatea 011 Hirigintza eta etxebizitzak 012 000 002 004 006 008 010 012 014
 28. 28. 2013ko aurrekontuak batzordeka• Gizarte ongizateko atala %2,5 murriztu da, 60.000 €tan. Emplegua sustatzeko partida 113.000 € murriztu delako izan da hori, udalei LANBIDEren aldetik ez delako eman ohiko finantzatziorik. Bestela igo egingo zen atal hau, krisi egoera hontan ongizateko atala mantetzea edo, ahal den heinean, hobetzea izan da gure helburua.• Aurten Etxe tutelatuak egokitu eta amueblatzeko dirua aurreikusi da inbertsiotan 40.000 €, baita mantenu gastuak, ahalbait lehen martxan jartzea nahi da-eta.
 29. 29. 2013ko aurrekontuak batzordeka• GLLetarako(Gizarte Larrialdieratako laguntzak) Jaurlaritzak aurreikusten duen diru kopuru antzekoa aurreikusi da, 68.000 €. GLLak bi kontzeptutan banatzen ditu Eusko Jaurlaritzak. Alde batetik hipoteka ordaintzeko diru laguntzak, eta , horrek mantendu ein zituen iaz, urte osuan emoten zien. Beste kontzeptua , alokairua eta mantenua (gasa , argindarra... ) ordaintzeko laguntzak, horrek bai murriztu zituen urte osotik, urte erdira.Gutxien dutenei eginiko murrizpen hau guztiz injustoa delakoan, Bergarako udalak bere gain hartu du, naiz eta bere eskumena ez izan , Jaurlaritzak hartzen ez duen 6 hilabeteak. Bergararako joan zen urtean 77.000 euro jarri zituen Jaurlaritzak GLLen zati honentzat, aurten 75.000 euro aurreikusi da. Udalak 68.000 € jarriko ditu
 30. 30. 2013ko aurrekontuak batzordeka• Zabor bilketan %12ko igoera aurreikuisi da, 170.000 €, aurten bilketa sistema aldatzeko erabiliko dira.• Kale garbiketa %5a igo da 39.000 €, garbitzaileen lanaren balorazio berria dela eta, mailaren aldaketa aurreikuisi da 2013ko urtarriletik.• Kiroletan %4,5eko igoera egon da batez ere Agorrosingo pertsonalaren kanpo kontratazioan BEZak izan duen igoeragatik. KPIaren igoera ere elektrizitatea, gasa...• Horretaz aparte inbertsiotan frontoien konponketak egiteko dirua aurreikusi da, konpondu beharrean daude-eta.
 31. 31. 2013ko aurrekontuak batzordeka• Gastu finantizeroak 240.000 € igo dira, %14, 2009ko Foru Fondoaren desbideraketaren itzulketagatik.• Auzo eta mendien partidak %12,7an igo da, 46.000€tan. Elosuko plazaren urbanizatzea, Galarraga baserriko bidea konponketa lur jausi bat egon bait da eta bide eta kunetak konpontzeko.• Obra ta zerbitzuak 60.000 € igo da, gehien bat argiteriaren igoera dela eta (argi tarifak eta haien BEZa igo egin dira) baita kanpo kontratazio garrantzitsu batzuen BEZa (autobus zerbitzua eta OTA kasu).
 32. 32. 2013ko aurrekontuak batzordeka• E administrazioa martxan jartzeko 44.940 € aurreikusi dira.• Kontrara hirigintzan jaitsiera nabarmena izan da 240.000 €.• Euskera, kultura eta turismoko partidetan ere jaitsiera txikiak.
 33. 33. BERGARAKO UDALA ETA BERE ERAKUNDEEN 2013ko AURREKONTU BATERATUABERGARAKO UDALA ETA BERE ERAKUNDEEN 2013ko AURREKONTU BATERATUA (3)A) SARRERAKKap. KONTZEPTUA UDALA EUSKALTEGIA MIZPIRUALDE BIHARGINTZA GUZTIRA DOIKETAK BATERATUA 1 Zerga zuz. 4.532.000,00 4.532.000,00 8.500,00 4.523.500,00 2 Zehar zergak 200.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Tasa eta beste 5.174.000,00 30.567 1.325.457,00 100 6.530.124,00 197.750,00 6.332.374,00 4 Transf.arrun. 8.613.700,00 311.273 2.304.941,02 11.229.914,02 607.351,00 10.622.563,02 5 Ondare sarr. 51.160,00 50 - 335.900 387.110,00 335.700,00 51.410,00 Sarrera arrun. 18.570.860,00 341.890 3.630.398,02 336.000 22.879.148,02 1.149.301,00 21.729.847,02 6 Inberts.inoren. 618.390,00 618.390,00 618.390,00 7 Kap.transfer. 203.950,00 21.400 225.350,00 21.400,00 203.950,00 8 Finantza akt. 500.100,00 10.819 510.919,00 510.919,00 9 Finantza pas. 1.387.100,00 1.387.100,00 1.387.100,00 Kapital sarrera 2.709.540,00 10.819 - 21.400 2.741.759,00 21.400,00 2.720.359,00 GUZTIRA 21.280.400,00 352.709 3.630.398,02 357.400 25.620.907,02 1.170.701,00 24.450.206,02B) GASTUAKKap. KONTZEPTUA UDALA EUSKALTEGIA MIZPIRUALDE BIHARGINTZA GUZTIRA DOIKETAK BATERATUA 1 Pertsonala 7.097.307,00 316.380 787.095,57 8.200.782,57 8.200.782,57 2 Ond.arruntak 7.388.783,00 17.030 2.843.102,45 336.000 10.584.915,45 541.950,00 10.042.965,45 3 Interesak 220.201,00 200,00 220.401,00 220.401,00 4 Trans.arruntak 2.046.997,00 8.000 2.054.997,00 607.351,00 1.447.646,00 Gastu arruntak 16.753.288,00 341.410 3.630.398,02 336.000 21.061.096,02 1.149.301,00 19.911.795,02 6 Inbertsioak 1.724.051,00 480 21.400 1.745.931,00 1.745.931,00 7 Kap.tranfer. 515.821,00 515.821,00 21.400,00 494.421,00 8 Finantza aktib. 500.100,00 10.819 510.919,00 510.919,00 9 Finantza Pas. 1.787.140,00 1.787.140,00 1.787.140,00 Kapital gastuak 4.527.112,00 11.299 - 21.400 4.559.811,00 21.400,00 4.538.411,00 GUZTIRA 21.280.400,00 352.709 3.630.398,02 357.400 25.620.907,02 1.170.701,00 24.450.206,02 EMAITZA ORO - - - - - - - EM.ARRUNTA 30.432,00 480 - - 30.912,00 - 30.912,00
 34. 34. BERGARAKO UDALA ETA BERE ERAKUNDEEN 2013ko AURREKONTU BATERATUA: LABURPENA UDALA EUSKALTEGIA MIZPIRUALDE BIHARGINTZA GUZTIRA DOIKETAK BATERATUA 2012 koAURREKONTUAK 20.731.536,00 383.035,00 3.649.313,97 406.840,00 25.170.724,97 1.243.942,00 23.926.782,97 2013 koAURREKONTUAK 21.280.400,00 352.709,00 3.630.398,02 357.400,00 25.620.907,02 1.170.701,00 24.450.206,02 Aldea 2,6 -7,9 -0,5 -12,1 1,8 -5,9 2,2 Garrantzia % 83,1 1,4 14,2 1,4 100,0 Euskaltegi aurrekontu zehaztua ikusteko begiratu ondoko loturan Mizpirualdeko aurrekontu zehaztua ikusteko begiratu ondoko loturan Bihargintzako aurrekontu zehaztua ikusteko begiratu ondoko loturan Udalaren zorraren datuak ikusteko ikusi ondoko loturan 10 Finantza

×