GizarteZerbitzuak 2012
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 1
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 2AURKIBIDEAAURKEZPENA………………………………………………………………………………... 5DEPARTAMENDUAREN BALIABIDE PERTS...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 3o Laguntza teknikoen lagapena ……………………………………………. 31o Oztopo arkitektonikoak ezabatzeko ...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 4o Genero indarkeriaren aurkako laguntzak ……………………………….. 58Laguntza psikologikoa …………………...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 5AURKEZPENAGizarte Zerbitzuen departamenduaren barnean, prestakuntza ezberdina dutenprof...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 6DEPARTAMENDUAREN BALIABIDE PERTSONALAKUdaletxeko baliabideakDepartamendu burua 1(*)Giza...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 7KOKAPENA ETA ORDUTEGIASan Martin Agirre plaza, z/gTel: 943 779165Fax: 943 779182Emaila:...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 82012. URTEKO SARRERA-GASTUEN BALANTZEAGastuao Bergarako Udalaren gastu orokorra: 18.447...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 9Bergarako Udalak 2009 – 2012 . urteetan gizarte zerbitzuen arloan egindakogastuaren bil...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 10Udalak Gizarte Zerbitzuetan gastatutakoaren % 32a beste erakundebatzuetatik eta herrit...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 11URTEKOJARDUERARENDESKRIBAPENA
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 12GIZARTE ZERBITZUETATIKTRAMITATUTAKO ESPEDIENTEAK1.675 espediente administratibo tramit...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 13Espediente motari begiratzen badiogu, 2009 – 2012. urtetako espediente bakoitzarenbila...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 14Bestalde, enplegu arloko espedienteetan igoera nabarmen bat eman da. Beste arrazoibatz...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 15GIZARTE ZERBITZUEN ERAGINA HERRIANGizarte zerbitzuetan artatutako pertsonak:1.675. (He...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 163. ADINAEspediente kopurua: 243 (% 14,51a)Generoa : % 68,80 emakumea eta % 31,19a gizo...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 17RAI BalorazioaZer da3. adineko pertsonek eguneko zentroa edo egoitza bat eskatzen dute...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 18Kasuen profila:* Mendekotasuna:57(% 58,76)40(% 41,23)Mendekoak Autonomoak* Bataz-beste...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 197.326,75(% 26,42)20.395,85(% 73,57)Mendekoa AutonomoaAzken urtetako orduen bilakaera o...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 20Sarrerak: 440.213,16 €332.351,72 €(%59)107.861,44 €(%19)124.170,04 €(%22)Diputazioak E...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 21Eguneko zentroakZer daEguneko zentroak gizarteak eskaintzen duen baliabide bat da, pro...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 22EgoitzaBehin betirako egoitzaZer daZerbitzu honen bitartez egoitza batean bizitzeko au...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 232012. urtean egoitzan sartu diren BergararrakDANERA MIZPIRUALDEN BERGARATIK KANPOA26 1...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 24SENDIAN programako ikastaroakZer daAdineko pertsona ezinduekin bizi diren familiei lag...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 25MENDEKOTASUNEGOERAKEspediente kopurua: 563 ( % 33,61a)Generoa: % 51,82 emakumea eta % ...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 26MBB mendekotasun balorazioaZer daEdozein esku-hartze egin aurretik adineko pertsonekin...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 27Sexu banaketari dagokionez, ondorengo taulan azaltzen da emakumezkoetanmendekotasun ma...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 28Zerbitzuari lotuta prestazio ekonomikoaZer daZerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 292012 urtean ordaindutako laguntza kopuruZaintzaileen profilaLaguntza pertsonalerako pr...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 30Zaintzaileen profilaZaintzaileen profilaLaguntza teknikoakZer daLaguntza honekin ezgai...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 3165 pertsonak eskatu dituzte laguntza teknikoak.DANERA EMAKUMEAK GIZONEZKOAK44 27 1744 ...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 322012. urtean emandako hobariakDANERA EMAKUMEA GIZONEZKOABESTEBATZUK(Jabekideak)KOPURUA...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 33Aparkaleku txartelen bilakaera azken urteotan honakoa izan da:529048807984020406080100...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 34Elbarrituentzako egokitutako garraiozerbitzuaZer daDebagoienako mankomunitateak eskain...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 35PRESTAZIO EKONOMIKOAKEspediente kopurua: 264 ( % 15,76a)Generoa: % 46,8a emakumezkoa e...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 36Gizarte Larrialdietarako laguntzakZer daPrestazio ekonomiko hau premia puntualei, bate...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 371911488322211516986 908281102900501001502002502001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 38* 3. Adinekoak%73%273.adina Besteak* Guraso bakarreko familiak% 95% 5Guraso bakarreko ...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 39% 44 % 551%Alokairua/Hipoteka Mantenua Beste batzukGastuaSarrerak77.306,00 €(% 53)67.9...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 40Gizarteratzeko Laguntza Ekonomikoa(ekainak 30 arte) AEISZer daGizarteratzeko diru lagu...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 41Diru Sarrerak Bermatzeko Laguntza (uztailak1etik aurrera)Zer daDiru Sarrerak Bermatzek...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 42KOPURUA BANATUTAKO DIRUA(*)37 167.462,02 €(*) Foru Aldundiak banatutaProfilak* Pentsio...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 43LISMI – Elbarrituen gizarteratzeko legeaZer daForu Aldundiak gestionatzen duen laguntz...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 44Adin txikikoak kargura dituztenfamilientzako dirulaguntzakZer daArrisku egoeran dauden...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 45egitea, bitarte horretan bestelako diru laguntza batzuk jaso zituelako eta beraz behar...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 46ATZERRITARRAKEspediente kopurua: 5 (% 0,30)Generoa: % 75,00 emakumezkoa eta % 20,00 gi...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 47Aholkularitza zerbitzuetara bideratutakokasuakZer daEspainian bizilekua izateko baimen...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 48ITZULPEN ETA INTERPRETE ZERBITZUAZer daDualia enpresaren bitartez hizkuntza ezberdinak...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 49BESTE BATZUKEspediente kopurua: 26 (% 1,55a)Generoa: % 47,05a emakumezkoa eta % 52,94a...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 50Dutxa zerbitzuaZer daEtxean dutxarik ez edo etxerik ez duten kasuentzat, garbiketa per...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 51DROGOMENPEKOTASUNAKEspediente kopurua: 19 (% 1,13a)Generoa: % 33,33a emakumezkoa eta %...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 52Prebentzioa familianZer daKontuan izanda, Familia pertsonaren lehendabiziko sozializaz...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 53GUZTIRA GASTATU DENA: 11.508 €Programaren bilakaera azken urteetan honakoa izan da1371...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 54Jai eremuko programaZer daJai eremuan droga-kontsumoari loturiko arriskuak murrizteko,...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 55Edari alkoholdunak eta tabakoa adintxikikoei saltzearen gaineko kontrolaZer daEdari al...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 566( %86)1(%14)Emakumeak GizonezkoakMendekotasun ezberdinen ingurukotratamendurako dirul...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 57BERDINTASUNAEspediente kopurua: 45 (% 2,69a)Generoa: % 95,45 emakumezkoa eta % 4,54 gi...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 58Genero indarkeriaren aurkako laguntzakLaguntza psikologikoaGipuzkoako Foru Aldundiak k...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 59Bilakaera azken urteetan2118172205101520252009 2010 2011 2012UrteaKasukopuruaAholkular...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 60ZERBITZUA KASUAK KOSTUABABES ETXEA 2 531.82 €URGENTZIAZKO ZENTRUAK 1 0€ZUZENEKO ESLEIP...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 61Bilakaeran partaideen jaitsiera bat ikusi daiteke. Jaitsiera ikastaroan parte hartzeko...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 62Udaltzaingotik1.Udaleko arlo ezberdinetan egindakoak- Zerbitzuen kontratazioetarakopro...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 63- Eratzukidetasuna eta aitatasunparekidea lantzeko beste ikastarobata antolatu dugu gi...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 64Kostuaren finantziazioa:% 88% 12UDALAK DIPUTAZIOA
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 65ENPLEGUAEspediente kopurua: 420 (% 25,07a)Generoa: % 43,76 emakumezkoa eta % 56,23 giz...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 66Heziketa Okupazionaleko ikastaroakZer daLanik gabe dauden 18 urtetik gorakoentzat, pre...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 67DANERA EMAKUMEAK GIZONEZKOAK13 2 11Tornulari – Fresatzaile ikastaroak220 orduko ikasta...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 68Aurkeztutako kontsultetako partaideen banaketa genero ikuspegitik. 3 Gizon eta 3emakum...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 69Zerbitzuaren bilakaera azken urteetan561452 452586 58633227501002003004005006007002007...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 70Gizarteratzeko HitzarmenakZer da18/2008 LEGEA, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Di...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 71Aurreko urteetako bilakaerarekin alderatuz jaitsiera nabarmena eman da 2012anegindako ...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 72Hitzarmenetako onuradunen profila* Jatorria 78 pertsona etorkinak dira78(% 86)13(% 14)...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 73* Etorkinak/lan baimenaGizarteratzeko hitzarmenak sinatuta dituzten etorkinen % 52,56a...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 74GARAPEN EKONOMIKORAKO EKIMENAKMerkataritza indartzeko planaZer daMerkataritza Indarber...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 75Alde Zaharreko Eskaparateen ApainketaBergaran gero eta ugariagoak diren lokal hutsek h...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 76- Produktu aukera berriak ezagutu.- Herriko enpresen berrikuntza maila aztertu.- Herri...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 77FAMILIAKEspediente kopurua: 87 (% 1,91a)Generoa: Kasu honetan familiaz hitz egiten ari...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 78Arrisku edo Babesgabetasun egoeraarriskuan dauden adin txikikoakZer daPrograma honen b...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 79Kasuen kopuru bilakaerari dagokionez, urtetik urtera kasu kopurua igotzen dela ikusida...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 80Esku hartzeakZer daFamilia arazo edota arazo psikosozialengatik arrisku egoeran dauden...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 81Zerbitzu hau Gazteria Departamentutik eramaten da, beraz Gizarte Zerbitzuek ez dutekos...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 82GIZARTE LANKIDETZAEspediente kopurua: 58 ( % 3,46)Espedienteek edukitako bilakaera azk...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 83Elkarteei diru laguntzakZer daDiru-laguntzak emateko deialdia da. Bergarako Udalerrian...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 84Laguntza jaso duten elkarteak honako hauek izan dira:Elkartea Proiektua€ Diru laguntza...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 85Goian aipatutako herrialdeetako errealitatearekiko interesa sortzea, Bergaranegingo di...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 86Sentsibilizazio proiektuakElkarteaDiru laguntza €-tanBUBISHER SENTSIBILIZAZIOA ( Sahar...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 87- CARITAS elkarteari Martokon burdin hesiaren barnean dagoen lehenengolokala uzti zion...
2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 88
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bergarako Udaleko gizarte zerbitzuetako memoria. 2012 urtea

483 views

Published on

Memoria Servicios Sociales Bergara.
2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
483
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
215
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bergarako Udaleko gizarte zerbitzuetako memoria. 2012 urtea

 1. 1. GizarteZerbitzuak 2012
 2. 2. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 1
 3. 3. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 2AURKIBIDEAAURKEZPENA………………………………………………………………………………... 5DEPARTAMENDUAREN BALIABIDE PERTSONALAK..………………………………. 6KOKAPENA ETA ORDUTEGIA……………………………………………………………. 72012. URTEKO SARRERA - GASTUEN BALANTZEA……………………..……. 8 - 10URTEKO JARDUERAREN DEKRIBAPEAN……………………………………………. 11GIZARTE ZERBITZUETATIK TRAMITATUTAKO ESPEDIENTEAK……..……. 12 - 14GIZARTE ZERBITZUEN ERAGINA HERRIAN…………………………………………. 153. ADINA ……………………………………………………………………………. 16o RAI Balorazioa ……………………………… …….................................. 17o Etxeko laguntza zerbitzua …………………………………… …….. 17 - 20o Tele-asistentzia zerbitzua ………………………………………………….20o Eguneko zentroa ……………………...……………………………… ….. 21o Egoitza ………………………………………………………………… …...22Behin betirako egoitza …………………………………………… 22Aldi baterako egoitza …………………………………………….. 23o 3. Adineko elkarteak ………………………………………………………. 23o SENDIAN programako ikastaroak ……………………………………… 24MENDEKOTASUN EGOERAK…………………………………………………… 25o MBB mendekotasun balorazioa …………………………………….. 26 - 27o Ezgaitasun edo minusbaliatasuna ………………………………..... 27 - 28o Zerbitzuari lotuta prestazio ekonomikoa ……… ..……………………… 28o Familia inguruneko zaintzetarako zein profesionalak ez direnzaintzaileei laguntzeko prestazio ekonomikoa ...………………… 28 - 29o Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa ………………..... 29 - 30o Laguntza teknikoak ………………………………………………… 30 -31
 4. 4. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 3o Laguntza teknikoen lagapena ……………………………………………. 31o Oztopo arkitektonikoak ezabatzeko Udal bonifikazioak ………........31-32o Eguneko zentroak eta egoitzak pertsona ezinduentzako……… ………32o Elbarrituentzako aparkaleku txartela ……………………………….. 32- 33o Elbarrituentzako aparkaleku erreserba …………………………………. 33o Elbarrituei egokitutako garraioa …………………………………………. 34PRESTAZIO EKONOMIKOAK …………………………………………………... 35o Gizarte Larrialdietarako laguntzak ……………………………………36 -39o Gizarteratzeko laguntza ekonomikoak……………………………………40o Diru sarrerak bermatzeko laguntzak………………………………………41o Kotizatu Gabekoen pentsioak ………………………………………. 41 - 42o Gizarte Ongizate Fondoko Pentsioak …………………………………… 42o LISMI – Elbarrituen gizarteratzeko legea ……………………………… 43o Preso eta deportatuentzako diru laguntzak …………………………….. 43o Adin txikikoak kargura dituzten familientzako diru laguntzak ……. … ..44o Genero indarkeriako kasuentzako diru laguntzak ……………… 44 - 45o Genero indarkeria edo adingabekoen babeserako prozesujudizialek eragindako gastuei aurre egiteko diru-laguntza bereziak …. 45ATZERRITARRAK ………………………………………………………………… 46o Aholkularitza zerbitzuetara bideratutako kasuak…...………………...… 47o AISA programa …………… ……………………………………...………..47o Itzulpen eta interprete zerbitzua …………………………………………..48BESTE BATZUK …………………………………………………………………... 49o Dutxa zerbitzua ……………………………………………………………. 50o Ibiltariak ………………………………………………………………….…. 50DROGOMENPEKOTASUNAK …………………………………………………... 51o Prebentzioa familian …………………………………………………. 52 - 53o Prebentzioa eskolan ………………………………………………………. 53o Jai eremuko programa ……………………………………………………. 54o Edari alkoholdunak eta tabakoa adin txikikoeisaltzearen gaineko kontrola……………………………………………….55o Drogomendekotasunen inguruko aholkularitza …………………… 55 - 56o Mendekotasun ezberdinen tratamendurako diru laguntzak …………... 56BERDINTASUNA ………………………………………………………………….. 57
 5. 5. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 4o Genero indarkeriaren aurkako laguntzak ……………………………….. 58Laguntza psikologikoa ………………………………………………….58Aholkularitza juridikoa …………………………………...……………..59Ostatua ematea …..………………………………………………..59 - 60Autolaguntzazko taldeak ………………………………………… 60 - 61o Berdintasun plana …………...………………………………………. 61 - 64ENPLEGUA ………………………………………………………………………… 65o Heziketa Okupazionaleko ikastaroak …………………………..….. 66 - 67o Enpresa-Negozioak (Ekimenak) ……………………………………. 67 - 68o LANBIDE enplegu zerbitzua ……………………..…………………. 68 - 69o Gizarteratzeko Hitzarmenak …………………………………………70 - 73o Garapen ekonomikorako ekimenak………………………………………74Merkataritza indartzeko planak ………………………………….74Alde zaharreko eskaparateen apainketa ……………………….75Bigarren sektorearen garapena …………………………….75 - 76FAMILIAK ………………………………………...……………………………….. 77o Arrisku edo babesgabetasun egoera arriskutsuan daudenadin txikikoak ………………………………………………………… 78 - 79Balorazioak …………………………………………… ……………… 79Esku hartzeak …………………………….………………………80 - 81Esku hartze juridikoak ……………………………………………… 81Jarraipena …………………………………………………………… 81Babesgabetasun arrisku egoera larrian dauden adin txikikoak.Foru Aldundiaren esku hartzea ……………………………..……. 81Adin txikikoak babesgabezia egoeran. Foru Aldundiarentutelapean ……………………………………………………….……. 81GIZARTE LANKIDETZA ………………………………………………………….. 82o Elkarteei diru laguntzak ……………………………………………….83 - 84o Gobernuz kanpoko elkarteei laguntzak ...………...……………….. 84 - 86o Elikagaien bankuko janari banaketa ……………………………………. 86o Gizarte zerbitzuen arloko elkarteei Udal lokalen lagapena ……… .86 - 87
 6. 6. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 5AURKEZPENAGizarte Zerbitzuen departamenduaren barnean, prestakuntza ezberdina dutenprofesionalez osatutako talde teknikoaren bidez, Osasuna, Enplegua eta GizarteArazoekin zerikusi duten gaiak lantzen diraBere helbururik nagusiena Bergarako herritarren bizi-kalitatea hobetzea da, etahorretarako dauden baliabideak gestionatu eta sustatzen ditu, arrisku-egoeretara etamarjinaziora bultzatzen duten arazoei aurrea hartzen saiatzen da eta herritarreneguneroko bizitzan parte hartzea sustatzen du.Hori lortzeko zerbitzu honen bidez zenbait jarduera garatzen dira honako esparruhauetan: 3. adina, mendekotasun egoerak, prestazio ekonomikoak, atzerritarrak,drogomenpekotasunak, berdintasuna, enplegua, familiak eta gizarte lankidetza.Esku artean duzun txosten honen bidez, 2012. urtean departamenduan egindakolanaren laburpen bat azaldu nahi da. Bertan, besteak beste, eskainitako laguntza etazerbitzu bakoitzaren azalpena, egindako lan eta eskainitako laguntzen aipamena etazerbitzuaren azken urtetako bilakaeraren azalpen bat egiten da, gure eta herriarenegoera hobeto ezagutu ditzazun.
 7. 7. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 6DEPARTAMENDUAREN BALIABIDE PERTSONALAKUdaletxeko baliabideakDepartamendu burua 1(*)Gizarte laguntzaile 2(*)Drogomenpekotasun eta berdintasun teknikaria 1Enplegu teknikaria 1Gizarte teknikaria 1Administraria 2 (**)Administrari laguntzailea 1Udaletxetik kanpoko baliabideakGizarteratze teknikaria 1(*) Departamendu burua eta gizarte laguntzaile postu bat pertsona berdinakbetetzen du.(**) Administrarietako batek 2012ko martxora arte jardun zuen.
 8. 8. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 7KOKAPENA ETA ORDUTEGIASan Martin Agirre plaza, z/gTel: 943 779165Fax: 943 779182Emaila: ongizatea@bergara.netArreta ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:30 – 13:30 bitartean.
 9. 9. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 82012. URTEKO SARRERA-GASTUEN BALANTZEAGastuao Bergarako Udalaren gastu orokorra: 18.447.115,17 €o Gizarte Zerbitzuetako gastu; 2.118.110,00 €2.118.110,00 €(%11,48)18.447.115,17€UDALARAN GASTUA GIZARTE ZERBITZUAKGizarte Zerbitzuetan gastatutakotik, 449.887,15 € pertsonal gastuakordaintzeko izan da.449.887,15 €( %21,24)1.668.222,85 €( %78,75)PROGRAMETAKO GASTUA PERTSONAL GASTUA
 10. 10. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 9Bergarako Udalak 2009 – 2012 . urteetan gizarte zerbitzuen arloan egindakogastuaren bilakaera2.488.432,212.518.677,832.089.377,232.118.110,002.000.0002.200.0002.400.0002.600.0002009 2010 2011 2012Sarrerako Beste erakunde batzuetatik etorritako diru laguntzak:(*) E. Jaurlaritza: 224.153,15 €Diputazioa: 338.026,72 €Herritarrak: 107.861,44 €DANERA : 670.041,31 €%32%68BESTE ERAKUNDE BATZUTATIK UDALETXEAREN EKARPENA
 11. 11. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 10Udalak Gizarte Zerbitzuetan gastatutakoaren % 32a beste erakundebatzuetatik eta herritarren ekarpenetatik etorritako sarrerak izan dira.Gizarte zerbitzuen gastuari aurre egiteko diru sarreren bilakaera honakoa izan daazken urteetan.641.174,27 €875.639,90 €941.322,06 €1.297.653,37 €0200.000400.000600.000800.0001.000.0001.200.0001.400.0002009 2010 2011 2012UrteaEuroak2011 – 2012. urtean egondako diru sarrera jaitsiera, Jaurlaritza eta Foru Aldunditiketorri da.Jaurlaritzari dagokionez, honako arlotan murriztu da:• Gizarte Larrialdietarako Laguntzak - Arlo honetarako Jaurlaritzak bideratutakodirua murriztu egin da.• Errefortzu eta gizarteratze zerbitzuak: Premia ekonomikoen ondorioz dirulaguntza bat jasotzen duten herritarrekin gizarteratze prozesuak lantzerabideratutako zerbitzuan %30eko murrizketa ezarri du jaurlaritzak.• PERCO programa: Herrian komertzioa indartzeko aktuazioak bultzatzekoemandako laguntza ia bere osotasunean desagertu da.Aldundiari dagokionez, sarrera jaitsierarik nabarmenenak bi izan dira:• Mizpirualde egoitzaren finantziaziorako kudeaketa publikotako egoitzeiemandako diru osagarria desagertu egin da.• Etxeko laguntza zerbitzuan ordu gutxiago eskaintzean, proportzio berdineanjaitsi da Aldundiaren ekarpena.
 12. 12. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 11URTEKOJARDUERARENDESKRIBAPENA
 13. 13. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 12GIZARTE ZERBITZUETATIKTRAMITATUTAKO ESPEDIENTEAK1.675 espediente administratibo tramitatu dira 2012. urtean.563(% 33,61)243(% 14,51)26(% 1,55)5(% 0,30)45(%2,69)32(% 1,91)264(% 15,76)420(% 25,07)58(% 3,46)19(% 1,13)MENDEKOTASUNAK 3, ADINA DROGOMENDEKOTASUNAKGIZARTE LANKIDETZA ENPLEGUA DIRULAGUNTZAKFAMILIAK BERDINTASUNA INMIGRAZIOABESTE BATZUKAzken urtetako espedienteen bilakaera kontutan edukiz, 2011. urtearekiko alderatuztramitatutako espedienteetan % 9,16ko jaitsiera eman da.1675184417571536117802004006008001000120014001600180020002008 2009 2010 2011 2012UrteakEspedienteak
 14. 14. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 13Espediente motari begiratzen badiogu, 2009 – 2012. urtetako espediente bakoitzarenbilakaera ondorengoa izan da0 100 200 300 400 500 600 700 800Mendekotasuna3.adinaDrogomendekotasunG. LankidetzaEnpleguaDirulaguntzaFamiliaGeneroaInmigrazioaBeste batzuk2012201120102009Espediente jaitsiera nabarmenak mendekotasun eta diru laguntza arloetan gertatu dira.Mendekotasunetan, besteak beste, mendekotasun eta ezintasun balorazio etamendekotasunetatik eratorritako diru laguntzen eskaeratan eman dira jaitsierak.Badirudi, 2006. urtean mendekotasun legea onartzearen ondorioz egondako laguntzaeskaerek gailurra jo dutela. Datozen urtetan ikusi beharko da bilakaera nora joaten den.Diru laguntzei dagokienez, eragin nabarmena dauka E.A.E-n gizarte laguntzenkudeaketa ereduaren aldaketak. 2012. urteaz geroztik, LANBIDE zerbitzuaren bidezkudeatu dira Diru sarrerak Bermatzeko Errenta eta Etxebizitzarako Gastu Osagarriendiru laguntzak. 2011. urtean bi laguntza hauek 319 espediente osatu zuten. 2012.urtean, laguntza berri batzuk indarrean sartu dira Gipuzkoan (Gizarteratzeko LaguntzaEkonomikoa – GLE - eta Diru sarrerak Bermatzeko Laguntzak – DBL - baina haueneragina ( Bien artean 45 espediente) ez dago konparatzerik LANBIDERAbideratutakoekin.
 15. 15. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 14Bestalde, enplegu arloko espedienteetan igoera nabarmen bat eman da. Beste arrazoibatzuen artean, igoeran eragin nabarmen eduki du LANBIDEko espedienteakdepartamenduko espedienteetan txertatu izanak.Espedienteak sexuari dagokionez,% 52,22% 47,77EMAKUMEAK GIZONEZKOAKJatorriari dagokionez,% 78,05% 21,95ESTATUA ESTATUTIK KANPOKOA
 16. 16. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 15GIZARTE ZERBITZUEN ERAGINA HERRIANGizarte zerbitzuetan artatutako pertsonak:1.675. (Herritarren % 11,34a)Gizarte zerbitzuek bultzatutako ekintzeneragina herritarren artean(ikastaro,jardunaldi, e.a.): 4.197 pertsona. (Herritarren% 28,42a)
 17. 17. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 163. ADINAEspediente kopurua: 243 (% 14,51a)Generoa : % 68,80 emakumea eta % 31,19a gizonezkoa.Espedienteek edukitako bilakaera azken urteotan2432602142390501001502002503002009 2010 2011 2012UrteakKopuruak
 18. 18. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 17RAI BalorazioaZer da3. adineko pertsonek eguneko zentroa edo egoitza bat eskatzen dutenean, aurrezbalorazio bat egiten da egokien zaizkien baliabide eta zaintzak zeintzuk diren ezarrikodituenaDANERA EMAKUMEAK GIZONEZKOAK98 61 37Etxeko laguntza zerbitzuaZer daEzintasun fisiko-psikiko-sensorial edo sozial baten ondorioz, eguneko bizitzakooinarrizko premiei aurre egiteko zailtasunak dituzten pertsona edota familiei eurenetxean eskainitako laguntza da. Laguntza hau etxeko oinarrizko lanak, zainketapertsonalekoak edo heziketakoak burutzeko da eta helburua du pertsona-familiak eurenetxeetan oinarrizko premiak estalita bizi izaten jarraitzea.Zerbitzuaren deskribapen orokorra97 etxetan eskaini da.119 pertsonei eskaini zaie zerbitzua.% 58,76a mendekotasuna duten pertsonak izan dira, % 41,23a autonomoak% 73,20 emakumeak, % 26,80a gizonezkoak.80,23 urtekoa da bataz besteko adina.27.722,6 ordu eskaini dira: %73,57 mendekoak eta % 26,43 autonomoak.582.267,76 €.ko kostua eduki du.
 19. 19. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 18Kasuen profila:* Mendekotasuna:57(% 58,76)40(% 41,23)Mendekoak Autonomoak* Bataz-besteko adina: 80,29 urte* Sexua:71(73,20%)26( 26,80%)Emakumeak GizonezkoakOrduak:Urteko ordu kopurua: 27.722,60
 20. 20. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 197.326,75(% 26,42)20.395,85(% 73,57)Mendekoa AutonomoaAzken urtetako orduen bilakaera ondorengo grafikoan ikusten da.33.565,3030.223,3032.824,7029.591,6028.967,9030.134,1033.654,7529.757,7527.722,6026.00027.00028.00029.00030.00031.00032.00033.00034.00035.0002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012UrteakOrduakUrteko kostua: 564.383,56 €..
 21. 21. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 20Sarrerak: 440.213,16 €332.351,72 €(%59)107.861,44 €(%19)124.170,04 €(%22)Diputazioak Erabiltzaileak UdalakKasu berriak: 18Bajak: 25Tele-asistentzia zerbitzuaZer daBakarrik bizi edo denbora luzean bakarrik egon behar duten pertsonek larrialdi egoerabat gertatuz gero laguntza edo arreta eskatzeko zerbitzua da.36 eskaera eduki ditugu. 28 emakume eta 8 gizonezko.2012. urte amaieran, 148 telelaguntza martxan ditugu Bergaran.
 22. 22. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 21Eguneko zentroakZer daEguneko zentroak gizarteak eskaintzen duen baliabide bat da, programa jakinbatzuekin eguneroko bizitzako jarduerak egiteko beste batzuen laguntza behar duten60 urte baino gehiagoko pertsonei. Laguntza 8 ordutakoa da, horretarako berezikiprestatutako leku eta instalazioetan, langile eta programa jakin batzuk bitarteko direla.Eguneko Zentroko zerbitzuan sartzen da etxetik zentrora eta zentrotik etxerakogarraioa.20 eguneko plaza eskaera egon dira2012. urtean zehar Bergara eta Antzuolako eguneko zentroak erabili dira egondakoeskaerei aurre egiteko. Bi zentro hauek eskaintzen duten plaza kopurua kontutanedukiz, plaza eskaerak egon ahala erantzuna eman da- Ez da itxaron zerrendarik egon.13(% 65)7(% 35)Emakumeak Gizonezkoak
 23. 23. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 22EgoitzaBehin betirako egoitzaZer daZerbitzu honen bitartez egoitza batean bizitzeko aukera ematen zaie etxean bizi ohidiren adineko pertsonei, hainbat arrazoi direla eta, etxean bizi ezin direnean.42 egoitza plaza eskaera egon dira.29(% 69,04)13(% 30,95)Emakumeak GizonezkoakAzken urteetako bilekaera orokorra kontutan edukiz, egoitza plazen eskaerak gora egindu.243226420510152025303540452009 2010 2011 2012UrteaEskaerakopurua
 24. 24. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 232012. urtean egoitzan sartu diren BergararrakDANERA MIZPIRUALDEN BERGARATIK KANPOA26 19 72012. urtean 324.835,49 €-ko ekarpena egin du Bergarako Udalak Mizpirualdeegoitzara.Aldi baterako egoitzaZer daZerbitzu honen bitartez egoitza batean bizitzeko aukera ematen zaie etxean bizi ohidiren adineko ezinduei, hainbat arrazoi direla eta, denboraldi jakin batez etxean biziezin direnean eta beti ere gero etxera itzultzeko helburuarekin.DANERA EMAKUMEAK GIZONEZKOAK22 19 33. adineko elkarteakAtal honetan, Bergarako Udalak 3. adineko pertsonentzako aisialdia, elkartegintza etabeste ekintza batzuetan gastatutako dirua aipatzen da.Danera gastatutako dirua 68.613,89 €Kontzeptuta:Boni Laskurain ibilbidean dagoen gizarte etxearen mantenua 61.818,90 €San Joxepe elkarteari diru laguntza 3.659,99 €87 urtetik gorako Bergararrei omenaldia 3.135,00 €
 25. 25. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 24SENDIAN programako ikastaroakZer daAdineko pertsona ezinduekin bizi diren familiei laguntzeko helburua duen programa da.Programa honen bitartez hainbat laguntza eskaintzen dira, horien artean, adinekopertsona ezindu baten zaintzailearentzako formakuntza ikastaroak.2012. urtean ZAINTZAILEAREN ARLO PSIKOLOGIKOARI BURUZKO hainbat gailantzen dituen ikastaroa eskaini da. Ikastaroan jorratutako gaiak izan dira: Zaintzailarenzama eta norbere burua zaintzeko estrategiak, zaintzailearen sentimenduak, zaintza-teknikak arreta egoera berezietan (urduritasuna, agresibitatea, haserrea, noraezeanibiltzea, …) eta mendekotasuna duen pertsonarekiko komunikazioaIkastaroan 16 pertsonek parte hartu dute. Hauetatik, 3 gizonezkoak eta 13emakumezkoak.
 26. 26. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 25MENDEKOTASUNEGOERAKEspediente kopurua: 563 ( % 33,61a)Generoa: % 51,82 emakumea eta % 48,17 gizonezkoa.Espedienteek edukitako bilakaera azken urteotan56368665367401002003004005006007008002009 2010 2011 2012UrteaKopurua
 27. 27. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 26MBB mendekotasun balorazioaZer daEdozein esku-hartze egin aurretik adineko pertsonekin balorazio bat egiten da,eskubideak zehazteak gain, egokien zaizkien baliabide eta zaintzak ezarriko dituena.172 Mendekotasun balorazio eskaera egon dira.75(% 43,60)97(% 56,39)Emakumeak GizonezkoakBestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak itxitako mendekotasun balorazioak 144 izan dira2012ko abenduaren 31ean Bergaran 466 pertsona mendekotasun egoeranzeuden. (Kontutan eduki behar da Gradua 0 ez dela mendekotasun egoerakontsideratzen)174(31%)173(30%)119( 21%)103( 18%)Gradua 0 Gradua 1 Gradua 2 Gradua 3
 28. 28. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 27Sexu banaketari dagokionez, ondorengo taulan azaltzen da emakumezkoetanmendekotasun maila batekin emakume gehiago daudela, batez ere mendekotasunmaila altuenean.Sexu Gradua 0 Gradua 1 Gradua 2 Gradua 3Emakumea 62 70 90 122Gizona 41 49 83 52Danera 103 119 173 174Ezgaitasun edo minusbaliatasunaZer daEdozein esku-hartze egin aurretik, gaixotasun, lesio edo ezgaitasun bat duen edonorkezintasunaren balorazioa eska dezake, eskubideak zehazteaz gain, egokien zaizkienbaliabide eta zaintzak ezarriko dituena.Bestalde, ezintasun maila baloratuta edukitzea abantaila izango da lanean hasteko,mugikortasunean laguntzak jasotzeko eta autonomia pertsonala edukitzeko, baitaabantaila sozial eta ekonomikoak jasotzeko ere.182 ezintasun balorazio eskaera egon diraDANERA EMAKUMEAK GIZONEZKOAK182 78 1042012. urte amaieran 1.295 pertsonek ezintasun maila bat onartuta zeukaten. (%33aedo gehiago)Gradua Kopurua %0-32 210 13,9533-64 746 49,5665-74 233 15,4875-100 316 20,99
 29. 29. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 28Zerbitzuari lotuta prestazio ekonomikoaZer daZerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoaren bitartez, Foru Aldundiari egunekozentroetako eta egoitza arreta iraunkorreko zerbitzuko plaza bat eskatu eta 3 hilabetekoepean erantzunik jaso ez duten kasuei eguneko zentroko edo egoitzako plaza pribatubat ordaintzen laguntzeko diru laguntza bat da.6 laguntza tramitatu dira .DANERA EMAKUMEA GIZONA KOPURUA4 2 2 12.144,38 €Familia inguruneko zaintzetarako etaprofesionalak ez diren zaintzaileeilaguntzeko prestazio ekonomikoaZer daFamilia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoaren bitartez familia ingurunekozaintzaile ez profesionalak mendeko pertsonari ematen dion arretaren gastuakordaintzen lagundu nahi da.62 laguntza berri tramitatu dira.DANERA EMAKUMEA GIZONA62 37 251.295 pertsonak daukate ezgaitasun kalifikazioa.Herriaren % 8,76a.
 30. 30. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 292012 urtean ordaindutako laguntza kopuruZaintzaileen profilaLaguntza pertsonalerako prestazioekonomikoaZer daLaguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoaren bitartez mendekotasun handikopertsonen autonomia sustatzeko laguntzaile pertsonalen kontratazioak ekarritakogastuak ordaintzen lagundu nahi da.11 laguntza berri tramitatu dira.Bestalde, Foru Aldundiak 2012. urtean ordaindutako laguntzak izan dira:DANERA EMAKUMEA GIZONA KOPURUA40 31 9 224.327,44 €DANERA EMAKUMEA GIZONA KOPURU241 143 98 698.882,86DANERA EMAKUMEA GIZONA241 170 71% 70,53 29,46DANERA EMAKUMEA GIZONA11 9 2
 31. 31. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 30Zaintzaileen profilaZaintzaileen profilaLaguntza teknikoakZer daLaguntza honekin ezgaitasunen bat izan edo beste batzuen menpe bizi diren pertsoneilagundu nahi zaie eguneroko jardueretan autonomo izan daitezen eta behar dutenlekuetara iris daitezen. Ezgaitasuna edo urritasuna prebenitu, konpentsatu, arindu edokentzen saiatuko da honako laguntza hauen bitartez: Mugikortasunerako laguntzak:aulki bereziak, altzari egokituak, etab. Irisgarritasuna hobetzeko laguntzak: eskailerakgainditzeko laguntzak, etxe barruko egokitzapenak, etab. Komunikaziorako laguntzak:entzuteko protesiak, beste pertsonekin komunikatzeko gailuak, e.a.DANERA EMAKUMEA GIZONA40 31 9% 77,5 22,5935.354,68€ banatu ditu Foru AldundiakMendekotasun maila bat duten pertsonen zaintzabermatzekoZaintzaileen profilari begiratuta, bai familia barrukoZAINTZAILEA zein kontratatutakoa, gehiengoaEMAKUMEA da.
 32. 32. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 3165 pertsonak eskatu dituzte laguntza teknikoak.DANERA EMAKUMEAK GIZONEZKOAK44 27 1744 pertsona hauen artean, 64 laguntza desberdin onartu dira.Danera Berreskuragarriak Ez BerreskuragarriakStock DiruLaguntzaKopurua€-tan64 24 16 18 6 10.642,38Laguntza teknikoen lagapenaZer daUdalaetxeak bere esku dituen hainbat laguntza tekniko ( hala nola muletak, oheartikulatuak, garabiak, gurpildun aulkiak, scala-mobila, bainurako aulki bereziak, taca-taca-k eta koltxoi bereziak herritarrei lagatzeko aukera ematen du Foru Aldundiarieskatutako laguntzak iritsi bitartean.2012. urtean 19 laguntza tekniko laga dira.Oztopo arkitektonikoak ezabatzeko UdalbonifikazioakZer daIrisgarritasuna eta bizigarritasuna oztopatzen duten arkitekturako trabak kentzekolanengatik ordaindu beharreko udal zergan aplikatzen den %90eko hobaria.
 33. 33. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 322012. urtean emandako hobariakDANERA EMAKUMEA GIZONEZKOABESTEBATZUK(Jabekideak)KOPURUA4 3 1 1 3.697,34 €Eguneko zentroak eta egoitzak pertsonaezinduentzakoZer daEguneko zentroak, gizarteak eskaintzen duen baliabide bat da, programa jakinbatzuekin, eguneroko bizitzako jarduerak egiteko beste batzuen laguntza behar duten60 urtetik beherako pertsona ezinduentzako.Egoitzen bitartez egoitza batean bizitzeko aukera ematen zaie etxean bizi ohi direnadineko pertsonei, hainbat arrazoi direla eta, etxean bizi ezin direnean.2012. urtean egindako eskariakDANERA EMAKUMEA GIZONA5 4 1Elbarrituentzako aparkaleku txartelaZer daEguneroko bizitza erraztu, irisgarritasuna eta autonomia bultzatu asmoz, ezintasuna etamugikortasun arazoak aitortuta dituzten pertsonei, ezinduentzako gordeta dauden autoaparkalekuak erabiltzeko aukera ematen dien txartela da.2012. urtean 80 aparkaleku txartel eman dira.
 34. 34. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 33Aparkaleku txartelen bilakaera azken urteotan honakoa izan da:5290488079840204060801002007 2008 2009 2010 2011 2012UrteaTxartelakElbarrituentzako aparkaleku erreserbaZer daEguneroko bizitza erraztu, irisgarritasuna eta autonomia bultzatu asmoz, ezintasunaeta mugikortasun arazoak aitortuta dituzten auto gidarientzako erabilpen esklusibokoaparkalekuak dira. Aparkaleku hauek, norberaren etxebizitza edo lantokitik ahalik etagertuen jartzen dira.3 aparkaleku erreserba eskaera egon dira.2012. urte amaieran 29 aparkaleku erreserba zeuden Bergaran.Aparkaleku erreserben araudian izandako aldaketa eta kasuen berrazterketarenondorioz, erreserbatutako aparkalekuen kopurua jaitsi egin da.60 aparkaleku daude elbarrituentzat Bergaran16 aparkaleku erreserba daude Bergaran.
 35. 35. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 34Elbarrituentzako egokitutako garraiozerbitzuaZer daDebagoienako mankomunitateak eskaintzen duen garraio egokitu zerbitzua da eguneroeguneko zentro eta zerbitzu berezietara joaten diren elbarrituentzat.2012. urtean erabiltzaile bakarra egon da.Kostua 2012. urtean 41.012,88 €-tako izan da.
 36. 36. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 35PRESTAZIO EKONOMIKOAKEspediente kopurua: 264 ( % 15,76a)Generoa: % 46,8a emakumezkoa eta % 53,2a gizonezkoaEspedienteek edukitako bilakaera azken urteotan26445549543001002003004005006002009 2010 2011 2012UrteakKopurua
 37. 37. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 36Gizarte Larrialdietarako laguntzakZer daPrestazio ekonomiko hau premia puntualei, batez ere etxebizitzako gastuei( alokairua,hipoteka, argia, ura, gasa,.. ) aurre egiteko ematen den laguntza bat da. Ez da aldiroaldirokoa. Laguntza jasotzaileak edo honen familiako edozein kidek eskura dezakeenedozein baliabide edo prestazioren ordezkoa eta osagarria ere izan daiteke.Aipatzekoa datua da, 191 laguntza eskaera jaso badira, onartutakoak, 101 laguntzaizan direla.Aurten, Eusko Jaurlaritzak mantenu kontzeptuan laguntza 6 hilabeterako emateaerabaki du. Honen aurrean, udalak laguntza hori beste 6 hilabetetan luzatzeko erabakiahartu du eta horregatik, hainbat pertsonak, hau da, 58 pertsonak, uztailean berriz ereegin zuten mantenu kontzeptuan eskaera. Hori dela eta, eskaera kopurua iaz bainahandiagoa izan da.Ez onartutako kasuen arrazoiak izan dira: Aurrekontua agortzea, laguntzak jasotzekobaldintzak ez betetzea, espedienteak osatzeko agiriak ez aurkezteak eta kontzeptuhorretarako beste laguntza batzuk jasotzeak.Eusko Jaurlaritzak ematen duen diru kopurua murriztu egin da eta nahiz eta udalakbere partida mantendu, dirua ez da iritsi eskaera guztiei erantzun ahal izateko.Ondorengo grafikoan azken urteetan jasotako laguntzen bilakaera azaltzen da.2012. urtean jasotako laguntza eskaerak: 191
 38. 38. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 371911488322211516986 908281102900501001502002502001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012UrteaKopurua2012. urtean emandako laguntzen onuradunen profila honakoa da:* Sexua%47 %53Emakumeak Gizonezkoak*Jatorria%40%60Etorkinak Estatukoak
 39. 39. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 38* 3. Adinekoak%73%273.adina Besteak* Guraso bakarreko familiak% 95% 5Guraso bakarreko familiak BesteakLaguntzen ezaugarriakOnartutako laguntzen ezaugarriak dira:DANERA Alokairua/Hipoteka Mantenua(*) Besteak145.262,5 80.057,96 64.047,72 1.156,82% 55 % 44 %1(*)Mantenu ( Argia, ura, gasa, telefonoa,…)
 40. 40. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 39% 44 % 551%Alokairua/Hipoteka Mantenua Beste batzukGastuaSarrerak77.306,00 €(% 53)67.956,50 €(%47)Eusko Jaurlaritza UdalaGastua : 145.262,5 €
 41. 41. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 40Gizarteratzeko Laguntza Ekonomikoa(ekainak 30 arte) AEISZer daGizarteratzeko diru laguntza sarrerarik ez duten pertsonei zuzentzen zaie, edo sarrerakbai baina nahikorik ez dutenei, hartara aurre egin diezaieten bizikidetza unitatekooinarrizko beharrei, eta helburu du gizarte bazterkerian dauden edo horretatik gertudauden pertsonak gizarteratu daitezen laguntzea.Diru Sarrera Bermatzeko Errenta jasotzeko baldintza guztiak bete arren, erroldabaldintza betetzen ez duten pertsonei zuzendua dago. Kasu honetan, Gipuzkoan 6hilabeteko errolda izatea eskatzen da. 6 hilabeteko iraupena duen laguntzaekonomikoa da, behin epe hau igaro ostean Diru Sarrera Bermatzeko Errenta jasotzekoeskubidea izango duela ulertzen baita.2012ko ekainaren 30 arte egon da indarraldian eta gero azalduko den Diru SarrerakBermatzeko Laguntza onartzean iraungi egin zen.DANERA EMAKUMEA GIZONA GUZTIRA15 12 3 39.290,75 €
 42. 42. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 41Diru Sarrerak Bermatzeko Laguntza (uztailak1etik aurrera)Zer daDiru Sarrerak Bermatzeko Errenta eskuratu ahal izateko baldintzak aldatu egin ziren2012ko urtarrilean. Baldintza berrien arabera, laguntza eskuratu ahal izateko 3 urtekoerrolda EAEn edo urte beteko errolda izanik 5 urteko bizitza laborala eskatzen dute.Ondorioz, pertsona kopuru bat babes sistema honetatik kanpo geratu ziren etaestaldurarik gabeko egoera behartsuan jarraitzen dute. Egoera berri honen aurrean,Gipuzkoako Foru Aldundiak erantzun bat eman nahian, dirulaguntza berri bat onartuzuen 2012ko uztailean; Diru Sarrerak Bermatzeko Laguntza.Laguntza hau, diru laguntza bat da eta Gipuzkoan iraunkorki bizi eta elkarbizitzaunitatearen oinarrizko beharrak asetzeko, diru sarrerarik ez dutenei edo behar beste ezdutenei emango zaie, hau da, oinarrizko beharrak asetzeak dakartzan gastuei aurreegitea du helburu.Kotizatu Gabekoen pentsioakZer daIzenak azaltzen duen bezala, gizarte segurantzako sistema arruntean pentsioajasotzeko kotizatu ez duten pertsonek pentsio bat jasotzeko aukera da. Bi motatakoakdira: jubilazio eta ezintasunekoak.Urtea 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Kopurua 44 44 37 33 32 28 34 25 28 33 32 372012. urtean jasotako pentsioakDANERA EMAKUMEA GIZONA GUZTIRA30 2 28 28.627,50 €
 43. 43. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 42KOPURUA BANATUTAKO DIRUA(*)37 167.462,02 €(*) Foru Aldundiak banatutaProfilak* Pentsio modalitateaEzintasunagatik Zahartzaroagatik20 17% 54,05 %45,94Gizarte Ongizate Fondoko PentsioakZer daForu Aldundiak gestionatzen duen prestazio ekonomikoa da eta oinarrizko premieiaurre egiteko da. Prestazio hau eskuratzeko eskatzaileak ezin du diru-sarrerarik edukieta ez du aurretiko kotizazio beharrik. Behin prestazioa eskuratuta, onuraduna izatenjarraitzeko ezinbestekoa izango da baldintza horiek une oro betetzea.Bi mota daude: Zahartzaro eta Gaixotasun-pentsioa.2012. urtean jasotako pentsio kopuruaKOPURUA BANATUTAKO DIRUA(*)4 5.694,68 €(*) Foru Aldundiak banatutaKopuru handiagoko pentsio eta prestazioengatik ordezkatzen ari da eta 2012. urtean ezda modalitate honetako pentsiorik tramitatu.
 44. 44. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 43LISMI – Elbarrituen gizarteratzeko legeaZer daForu Aldundiak gestionatzen duen laguntza da, eta Minusbaliatuen garraio-gastuakdiruz konpentsatzeko balio du. Prestazio hau eskuratzeko, eskatzaileak ez du diru-sarrerarik izango eta ez du aurretik kotizatu beharrik izango.2012. urtean jasotako pentsio kopuruaKOPURUA BANATUTAKO DIRUA(*)1 2.098,04 €(*) Foru Aldundiak banatutaPreso eta deportatuentzako dirulaguntzakZer daArrazoi ezberdinengatik preso edo deportatuta dauden herritarrei familiak egiten dizkienbisitek sortutako gastuei aurre egiteko laguntza ekonomikoak dira.2012. urtean emandako laguntzakKOPURUA BANATUTAKO DIRUA6 14.212,58€
 45. 45. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 44Adin txikikoak kargura dituztenfamilientzako dirulaguntzakZer daArrisku egoeran dauden edota egon daitezkeen adingabekoen familiei zuzenduriko dirulaguntzak dira. Laguntza hauen bidez adingabekoen marjinazioari aurrea hartzea etaikasleen arteko ezberdintasun ekonomikoei aurre egin nahi zaie.Laguntza hauen bidez, gastu eskolarrak (materiala, irteerak,...) zein adingabekoarenoinarrizko beharrak (arropa, mediku gastuak,...) ordaintzen dira.2012. urteko laguntzakLAGUNTZAKOPURUONURADUNAK EMAKUMEAK GIZONEZKOAK KOSTUA19 19 13 6 3.402,15€Genero indarkeriako kasuentzakodirulaguntzakZer daGizarte Laguntza hauen helburua biktimen eskura bizirauteko gutxieneko baliabidebatzuk jartzea da, diru laguntza arruntak edota enplegu bat lortu arte haienerasotzaileengandik banantzeko aukera izan dezaten. Diru laguntza hauek Udalakurgentzia bezala edota epe ertainago batetara Eusko Jaurlaritzak ematen ditu.8 eskaera egon dira.Udaleko urgentziazko diru laguntza kasu bat izan da. Aipatu beharra dago, kasuhonetan onarpena egin zen arren, azkenean ez zela beharrezkoa izan ordainketa
 46. 46. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 45egitea, bitarte horretan bestelako diru laguntza batzuk jaso zituelako eta beraz beharradesagertu zelako. Ondorioz ez da kosturik egon Udalarentzat.Eusko Jaurlaritzara bideratu diren 7 eskaera.Genero-indarkerian edo adingabekoenbabeserako prozesu judizialek eragindakogastuei aurre egiteko diru-laguntza bereziakZer daAdingabekoen babeserako neurri edota genero-indarkeria salaketa beharrezko etaGizarte Zerbitzuetatik bultzatutako prozesu judizialak aurrera eramateko gastuei aurreegiteko laguntza da. Ez da laguntza iraunkorra, 2012 urtetik dagoen diru kopuruadagoen bitartean emango da laguntza, diru hori agortzean laguntza desagertuko da.Eskaera 1 egon da. Konkretuki adingabekoen babeserako neurrien kudeaketa izanda.855,5€-ko kostua izan du.
 47. 47. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 46ATZERRITARRAKEspediente kopurua: 5 (% 0,30)Generoa: % 75,00 emakumezkoa eta % 20,00 gizonezkoa.Espedienteek edukitako bilakaera azken urteotan539588701020304050607080901002009 2010 2011 2012UrteakKopuruaAtzerritarren etorrera mailak altuak izan direnean, atzerritartasuna edo inmigrazioarekinerlazionatutako espedienteen jaitsiera esanguratsua da. Beste urte batzuekikoatzerritarren etorrera zerbait jaitsi bada ere, espedienteen bilakaeran eragin nabarmenaeduki du administrazioa mailan egondako eskuduntza aldaketak. Honela, lehenudaletxetatik kudeatzen ziren eta arlo honetan espediente kopuru altuenak suposatzenzituztenak, errotze eta etxebizitzaren egokitasun espedienteak, gaur egun euskojaurlaritzak kudeatzen ditu.
 48. 48. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 47Aholkularitza zerbitzuetara bideratutakokasuakZer daEspainian bizilekua izateko baimen administratiborik izan ez eta horrexegatikbazterkeria soziala pairatzeko arrisku larrian dauden edo sozialki egoera ahul nabariandauden etorkin atzerritarrei laguntzea.Ildo horretatik, doan informatu, aholkua eman, lagundu eta egoitza baimeneneskaeratan tramitazioa egiten eta egoitza eta lan-baimenen eskarien inguruanlaguntzen du.Zerbitzua emateko baliabide desberdinetara bideratu izan dira kasuak: atzerritarrenlaguntzarako elkarteetara, SOS Arrazakeria, sindikatu eta batez ere Eusko Jaurlaritzakduen HELDU zerbitzura bideratu izan dira. Baliabide hauetara iristeko ez delabeharrezkoa Udaleko Gizarte Zerbitzuen bideratzea.16 pertsona bideratu dira aholkularitza zerbitzuetaraEMAKUMEAK GIZONEZKOAKDANERA 11 5% 69 % 31AISA programaZer daEuskara ikasten hasten diren atzerritarrentzako hizkuntza harrera ikastaroak diraKOPURUA EMAKUMEA GIZONEZKOA17 6 11
 49. 49. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 48ITZULPEN ETA INTERPRETE ZERBITZUAZer daDualia enpresaren bitartez hizkuntza ezberdinak erabiltzen dituzten bi solaskidek elkarulertzeko telefono bidezko aldi bereko interpretazio zerbitzua. 51 hizkuntzatanerabiltzeko dago prestatua.5 pertsona atenditu dira zerbitzu honen bitartez eta guztira 73 minutu erabilidira. Zerbitzuaren kostua 1.741,75 €-takoa izan da.
 50. 50. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 49BESTE BATZUKEspediente kopurua: 26 (% 1,55a)Generoa: % 47,05a emakumezkoa eta % 52,94a gizonezkoa.Espedienteek edukitako bilakaera azken urteotan265929190102030405060702009 2010 2011 2012UrteakKopuruaArlo honetan sartzen dira arlo berezi batekin zerikusirik ez duten eta departamendutikkudeatzen diren hainbat espediente, hala nola, estatistiketarako informazio eskaera,herritarren kexak, beste erakunde batzuekiko elkarlana, ibiltariak, dutxa zerbitzua, e.a…
 51. 51. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 50Dutxa zerbitzuaZer daEtxean dutxarik ez edo etxerik ez duten kasuentzat, garbiketa pertsonalerako ematenden zerbitzua da. Zerbitzu hau departamendu barruan lanean ari garen kasuentzat zeinkasu puntualentzat da, hala nola, ibiltariak.Dutxa zerbitzu 4 eskeini daIbiltariakZer daEtxebizitza gabe, joan-etorrian dabiltzan ibiltariei urtean behin ogitarteko bat etaautobusez urrunen Donostia, Bilbo, Gasteiz edo Iruñera joateko txartel bat ematen zaie.36 laguntza eman dira.2(%5,55)34(%94,44)Emakumeak Gizonezkoak
 52. 52. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 51DROGOMENPEKOTASUNAKEspediente kopurua: 19 (% 1,13a)Generoa: % 33,33a emakumezkoa eta % 66,66a gizonezkoaEspedienteen bilakaera azken urteetan19917 1605101520252009 2010 2011 2012UrteakKopurua
 53. 53. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 52Prebentzioa familianZer daKontuan izanda, Familia pertsonaren lehendabiziko sozializazio eremu naturala dela,Familian garatzen diren oinarrizko portaerak, jarrerak eta baloreak jokabidearriskutsuak saihesteko izan daitezen Familiari eskaintzen diogun laguntza da.Hain zuzen ere, informazio, formazio eta orientazioaren bidez, seme-alabenheziketarekin zerikusia duten gaiak jorratzeko guneak eta baliabideak sortzen ditugu.* Formazio arloa191 pertsonengana iritsi da.Eskoletan lantzen diren prebentziorako programekin lotutako hitzaldiak. Hainzuzen ere, bizitzako trebetasunak prebentzioan duten garrantzien ingurukoa;alkohola, kannabisa edota drogen inguruko arriskuei buruzkoa; eta Heziketaafektibo-sexualaren ingurukoa.Eskoletako programez gain, beste hiru hitzaldi ere egin ditugu: “Gurasoenautoritatea, seme-alaben garapenaren oinarri”; “Nola erabili teknologia berriakfamilian”; “Nerabeak, familia eta drogak”.* OrientazioaEtxadiren “Familia-Psikologia Unibertsitate-Zentroa”ren bitartez, eskaintzen dugunFamiliei bideratutako Orientazio Zerbitzuan honako kontsulta kopurua jaso dugu:137 kontsulta jaso dira, horietatik 123 emakumezkoak egindakoak eta 14 bikoteakbatera egindakoak, gizonezkoak bakarka ez dute kontsultarik egin. Kontsulta guztiak103 familiak egindakoak dira eta horietatik familia berriak, lehen aldiz zerbitzua erabilidutenak, 78 izan dira. Azkenik, 13 kasu beste zerbitzu espezializatuetara bideratuakizan dira.
 54. 54. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 53GUZTIRA GASTATU DENA: 11.508 €Programaren bilakaera azken urteetan honakoa izan da137155125730204060801001201401601802009 2010 2011 2012UrteaKasuakPrebentzioa eskolanZer daEskolan drogen mendekotasunei aurre hartzeko ikasleei, irakasleei eta ikasleengurasoei eskaintzen zaien informazioa, formazioa, aholkularitza eta baliabideak dira.Helburua drogak hartzen hasteko adina atzeratzea eta 18 urtetik beherakoen arteankontsumoa murriztea da. Horretarako, babes faktoreak hartzen dira kontuan, eta LehenHezkuntzan batez ere, modu ez zehatzean, bizitzarako trebetasunak lantzen dira;Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Ondorengoan, berriz, modu zehatzean drogeninguruko informazio, eta arriskuen inguruko hausnarketa bultzatzen da besteak beste.Kostuari dagokionez, 16.975 € izan daProgramako partaideen kopurua: 1.292 ikasle
 55. 55. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 54Jai eremuko programaZer daJai eremuan droga-kontsumoari loturiko arriskuak murrizteko, batik bat, droga ongipasatzeko hartzen dute gazteen artean, testing izeneko esku hartzea bultzatzen dugu.Horren bidez drogen inguruko informazioa eskaintzen zaie (zein eratako arriskuakduten, zein ondorio izaten dituzten,…) eta hartu behar dituzten drogen analisiak egitekoaukera izaten dute osagaien inguruko informazioa jasotzeko.Bi esku-hartze egin dira:- Bergarako Pentekoste Jaietan: maiatzaren 26an- New Guass diskotekaren ekainaren 9ko jaialdianEGINDAKO ESKU-HARTZEAKGUNEANARTATUTAKOPERTSONENKOPURUAANALISI GUNEANARTATUTAKOPERTSONENKOPURURAEGINDAKOANALISIAK- BergarakoPentekosteJaietan:maiatzaren26an166 pertsona:- 46 emakume- 120 gizon21 pertsona:- 1 emakumea- 20 gizon11 analisi:- 1 hachis- 6 marihuna- 1 Kokaina- 2 anfetamina- 1 estasia- New Guassdiskotekarenekainaren 9kojaialdian147 pertsona:- 52 emakume- 95 gizon38 pertsona:- 5 emakume- 33 gizon36 analisi:- 5 hachis- 4 marihuana- 2 kokaina- 7 anfetamina- 11 MDMA- 7 ketaminaGastuari dagokionez, 2.470 €-takoa izan da.
 56. 56. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 55Edari alkoholdunak eta tabakoa adintxikikoei saltzearen gaineko kontrolaZer daEdari alkoholdunak eta tabakoa saltzen dituzten establezimenduei adin txikikoeisaltzeari buruzko araudiei inguruan informazioa ematen zaie, eta salaketa aurreanTokiko poliziek ofizioz eskua hartzen dute.Aurten 2 espediente zabaldu dira jaien aurrean adin txikikoei edari alkoholdunaksaltzeagatikDrogomenpekotasunen ingurukoaholkularitzaZer daDrogen inguruko informazio, orientazio eta aholkularitza pertsonalizatua eskaintzenduen gunea da. Bertan, egoera aztertzeko eta baloratzeko laguntza eskaintzeaz gain,esku-hartzerako edo tratamendurako egon daitezkeen aukera eta baliabideen ingurukoazalpenak ere ematen dira.• Guztira 7 kasu artatu ditugu.• Horietatik 6 gizon eta 1 emakumea.• Adinari dagokionez, 1, 29 urtekoa; beste 6ak, 40 eta 47 urteen artean daude.• Kontsumoei begira, 3 alkohol arazoekin, 4 polikontsumoarekin. 5 kasu berri etabeste 2ak jarraipenekoak.
 57. 57. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 566( %86)1(%14)Emakumeak GizonezkoakMendekotasun ezberdinen ingurukotratamendurako dirulaguntzakZer daMendekotasunen ezberdinen inguruko tratamendua egiten ari direnentzako diru-laguntzak dira. Diru laguntza horiek bidaiak eta lehen mailako beharrizanak ordaintzekodira.ARTATUTAKOKASUAKEMAKUMEAK GIZONEZKOAK KOSTUA5 1 4 3.000 €
 58. 58. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 57BERDINTASUNAEspediente kopurua: 45 (% 2,69a)Generoa: % 95,45 emakumezkoa eta % 4,54 gizonezkoaEspedienteek edukitako bilakaera azken urteotan45431034051015202530354045502009 2010 2011 2012UrteakKopurua
 59. 59. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 58Genero indarkeriaren aurkako laguntzakLaguntza psikologikoaGipuzkoako Foru Aldundiak kudeatu eta finantziatzen duen laguntza da. Udaletik 1gobalorazioa egiten da eta Foru Aldundira bideratzen da. .21 kasuk jaso dute laguntza psikologikoa genero indarkeriaren ondorioz. Hauetatik 20emakumezkoak (biktima bezala) eta 1 gizonezkoak (erasotzaile bezala). Aipatu beharda:- hauetatik 5 kasu izan direla berriak, besteak aurretik zeuden terapian.- 2012an 8 kasuren laguntza psikologikoa itxi da.20(%95)1(%5)Emakumeak Gizonezkoak
 60. 60. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 59Bilakaera azken urteetan2118172205101520252009 2010 2011 2012UrteaKasukopuruaAholkularitza juridikoa2012. urtean ez da kasurik bideratu Foru Aldundiak duen aholkularitza zerbitzura. BainaUdaletik zerbitzu hori eman izan da, kopurua jasota ez dagoen arren, gutxienez 4kasutan informazio juridikoa eman da konkretuki.Ostatua emateaZer daGenero indarkeria kasuen ondorioz urgentziaz etxetik irten behar diren kasuentzakoaldi baterako ostatua emateko baliabideak dira. Baliabide hauek Bergarako UdalarenBabes Etxea edota Foru Aldundiak dituen Urgentziazko Zentroak izan daitezke. Epeluze batetara begira, Eusko Jaurlaritzatik genero indarkeria biktimentzako ZuzenekoEsleipenerako Etxebizitza zerbitzurako deribazioa egiten da.4 kasuri eman zaie zerbitzua.
 61. 61. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 60ZERBITZUA KASUAK KOSTUABABES ETXEA 2 531.82 €URGENTZIAZKO ZENTRUAK 1 0€ZUZENEKO ESLEIPENERAKO ETXEBIZITZAK 1 0€Emakumeei zuzendutako ikastaroakZer daTalde dinamikak landuz, elkarren esperientzian oinarrituz, elkartu eta emakumedesberdinentzako gai komunak direnak lantzen dira profesional baten gidaritzapean.2012an Bergarako Udalak duen Berdintasun planean jasotzen denarekin bat eginez,ikastaro hauek diskriminazio edo bazterketa egoeran dauden emakumeei zuzentzendira. Horrela bi ikastaro burutu dira: “Identitate femeninoa eta ahalduntzea“ eta “Loturaafektiboak”.PARTAIDEAK KOSTUA21 1.494,00€402438210510152025303540452009 2010 2011 2012UrteakPartaidekopurua
 62. 62. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 61Bilakaeran partaideen jaitsiera bat ikusi daiteke. Jaitsiera ikastaroan parte hartzekokolektiboaren definizioak eragin du. (lehen herriko emakume guztiei zabaltzen zitzaienikastaroa. 2012. urtean Gizarte Zerbitzuetatik detektatutako diskriminazio edobazterketa egoeran dauden emakumeei zuzentzen zaie).Berdintasun planaZer da2009. urtean Bergarako Udalak Elhuyar elkartearen lankidetzarekin, genero ikuspegiakontutan edukiz Bergarako herriaren azterketa egin zuen. Azterketa honen bidez bihelburu lortu nahi izan ziren: alde batetik herriaren errealitatea ezagutu generoikuspegia eta diagnostiko bat egin eta bestetik datozen lau urtetarako berdintasun planbat diseinatzea.2012. urtean plana garatze honako ekintzak burutu dira:EKINTZA AZALPENAUdaleko teknikarientzako prestakuntzazehatza (arloz arlokakoa) antolatzea,genero-ikuspegia txertatu ahal izatekoberen jardunetan.- Ikastaro bat egin da, 4 orduko 5saio.Pertsonaleko saila, langileenbatzorde-kideak eta zerbitzu burueizuzendutakoa izan da.Landutako gaia: Toki Administrazioalantoki gisa: Berdintasunabermatzeko betebeharrak etaneurriak.Guztira 21 pertsona deituta zeuden,eta gehienez parte hartu dute 10pertsona eta gutxienez 7.Batzorde Teknikoa osatu, BerdintasunPlanaren garapen koordinatuabermatzeko- 4 bider elkartu da.- Guztira 14 partaidek partu hartuzuten: 7 emakume eta 7 gizon.- Honako arloetako teknikariak:Gizarte Zerbitzuetako 5 ;Hirigintzako 3; Obra eta Zerbitzuaketa Barne Batzordeko 1; Euskarako1; Kiroletako 1; Hezkuntza etaGazteriako 1; Kulturako1; eta
 63. 63. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 62Udaltzaingotik1.Udaleko arlo ezberdinetan egindakoak- Zerbitzuen kontratazioetarakoproposamenak landu dira.- Laneko hitzarmeneanberdintasunarekin lotutako gaia etairizpideak landu dira.- Bergarako historian eta egungoerrealitateari emakumeek egindakoekarpenak ezagutzeko asmoz,Badihardugu elkartearekin XX.mendean zehar Bergarakoemakumeek lanarekiko izan dutenharremana. Etxe barruko lanarekinzein kanpoko lanarekin.- Gazterian genero ikuspegiatxertatzeko irizpideak jarri dira etaproposamen zehatzak egin dira:“Beldur barik” programarena, besteakbeste. Nahiz eta aurrera ez egin.- Udaleko Kirol-zerbitzuak egindako lauurtetarako plangintzan generoikuspegia txertatu da.- Herriko puntu beltzen azterketa eginda.Herri mailan egin dena- Emakumeen aurkako indarkeriariaurre egiteko Tokiko Protokoloalandu da. Horretarako 4 bilera eginditugu eta bertan gai horretaneragiten duten herriko honakoeragileak parte hartu dute: UdalekoGizarte Zerbitzuak, Udaltzainak,Ertzaintza, Osasun Zentroa, etaherriko eskolak.- Diskriminazio- edo bazterketa-egoeran dauden emakumeeibideratutako bi ikastaro antolatu diraahalduntzea lantze aldera.
 64. 64. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 63- Eratzukidetasuna eta aitatasunparekidea lantzeko beste ikastarobata antolatu dugu gizonezkoeibideratuta.- Ikasleei ematen zaien sexu-heziketan tratu onen gaia txertatudugu, herriko DBHko hiruikastetxetan. Guztira 363 neska-mutilengana, 56 irakasleengana eta55 familiengana iritsi gara.- Sentsibilizazio jarduerak:Martxoaren 8aren egunakberdintasunaren alde egitekosentsibilizazioa lantzeko erabilidugu, Udalak adierazpeninstituzionala eginez eta egunaazpimarratzeko pankarta jarriazUdaletxean bertan.Jaietan berdintasunarekinlotutako mezuak zabaltzekoekimenak bideratu dira:emakumeek aisialdiazgozatzeko duten eskubideazaldarrikatuz pankarta eginda etapegatinak atera ditugu.Azaroaren 25aren inguruanpuntu lilaren erabilpenabultzatzeko kanpaina egin zenherriko taberna,establezimendu eta eraikinpublikoetan horrelako kartelakbanatuz.Kostu total: 48.563 €
 65. 65. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 64Kostuaren finantziazioa:% 88% 12UDALAK DIPUTAZIOA
 66. 66. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 65ENPLEGUAEspediente kopurua: 420 (% 25,07a)Generoa: % 43,76 emakumezkoa eta % 56,23 gizonezkoaEspedienteek edukitako bilakaera azken urteotan.420651131790501001502002503003504004502009 2010 2011 2012UrteakKopuruaAurten, lehenengo aldiz, Lanbideko espedienteak ere Gizarte zerbitzuko espedienteenadministratiboen artxiboan gorde dira. Hori da aurreko urteetako kopuruekin alderatutaigoeraren arrazoia.LANBIDE eta INEM-aren bateratze prozesuak sortutako eskaera kopuruak gailurra joduela antzematen da.Bestalde, datu aipagarria izan da 2012. urtean enplegu arloan ekintzak burutzeko dirulaguntzak jaitsiera nabarmena izan dute.
 67. 67. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 66Heziketa Okupazionaleko ikastaroakZer daLanik gabe dauden 18 urtetik gorakoentzat, prestakuntza egoki bat lortu dezaten,ikastaroak eskaintzen dira Miguel Altuna Institutuan Lanbideko diru laguntzarekin:2012. urtean ezin izan dira ikastarorik eskaini Lanbidetik diru laguntzak ukatudituztelako. Beraz, urtarriletik martxora bitartean, aurreko urteko laguntza zutenikastaroak eman dira.Udal enplegu zerbitzuak bideratuta, beste erakunde batzuen bitartez antolatutakoformakuntza 3 pertsonek egin ahal izan dute beste; gizon 1 eta 2 emakume.Bestalde, 2011. urtean onartutako dirulaguntzen bitarteaz, Urtarriletik martxorabitartean antolatutako ikastaroak izan dira:Industria Elektrizista ikastaroaUrtarriletik martxora bitartean, 220 orduko ikastaro bat eskaini da Miguel AltunaInstitutuan LANBIDE zerbitzuko diru laguntzarekin:Guztira 15 ikasle ibili dira (15 gizon) eta 25.089,97 € laguntza jaso da.DANERA EMAKUMEAK GIZONEZKOAK15 0 15Zenbakizko Kontroleko Preparatzaile – Programatzaile ikastaroa220 orduko ikastaro bat eskaini da Miguel Altuna Institutuan LANBIDE zerbitzukodiru laguntzarekin:Guztira 13 ikasle ibili dira (11 gizon – 2 emakume) eta 41.878,48 €ko laguntza jasoda.
 68. 68. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 67DANERA EMAKUMEAK GIZONEZKOAK13 2 11Tornulari – Fresatzaile ikastaroak220 orduko ikastaro bat eskaini da Miguel Altuna Institutuan LANBIDE zerbitzukodiru laguntzarekin:Guztira 15 ikaslek parte hartu dute (15 gizon) eta 34.918 €ko laguntza jaso da.DANERA EMAKUMEAK GIZONEZKOAK15 0 15Hirusta programaZer daPertsonaren gaitasun profesionalak garatzeko programa.Elgoibarko IMH en eskainita, Gizarte zerbitzutako laguntzetako onuraduneizuzenduta.Guztira 3 ikasle ibili dira ( 2 emakume – gizon 1)DANERA EMAKUMEAK GIZONEZKOAK3 2 1Enpresa-Negozioak (Ekimenak)Zer daNegozio-Enpresa bat martxan jartzeko asmoa azaltzen duten herritarrei aholkularitzazerbitzua ematen zaie.Bideragarritasun plana egiteko eta hasierako pausoak, ideia negozio bihurtzeko,laguntza eskaintzen da.6 kontsulta jaso dira negozio bat martxan jartzeko asmoarekin.
 69. 69. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 68Aurkeztutako kontsultetako partaideen banaketa genero ikuspegitik. 3 Gizon eta 3emakumeAztertutako negozio motak izan dira:Garraio zerbitzuaFruitategiaEmakumeentzat jantzien dendaParafarmazia - HerboristeriaInformatika instalazio, mantenu eta ekipoen dendaLANBIDE enplegu zerbitzuaZer daBergarako Udaleko LANBIDE ZERBITZUA Euskal Enplegu Zerbitzuaren zentrolaguntzailea da eta lana bilatzeko prozesuan edonori laguntzea eta bideratzea duhelburu.Eskaintzen dituen zerbitzuak: Informazioa, Prestakuntza, Orientazioa, Laneratzeko planpertsonala, Auto-enplegurako laguntza eta enpresentzako laguntza.INEM-LANBIDE zerbitzuen bateratzea dela eta, Bergarako Udalean LANBIDEkozerbitzua etenda egon da martxoaren 14tik urriaren 1era arte.Lan eskaera eta eskaintzekin parekatzeko zerbitzuan egindako ekintzak.URTEA DANERAHasierakoElkarrizketakEskarietanAldaketakBajak altanJartzeaBerriztea2012 332 98 124 30 802011 275 80 76 38 812010 561 114 198 141 1082009 586 106 190 200 902008 452 81 140 148 832007 452 73 149 167 63
 70. 70. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 69Zerbitzuaren bilakaera azken urteetan561452 452586 58633227501002003004005006007002007 2008 2009 2009 2010 2011 2012UrteaKopuruaTaulan ikusten denez, 2011an Lanbide zerbitzuan artatutako jende kopurua jaitsi eginzen eta berriro 2012an igotzen hasi da. Hala ere, aurreko urteetako kopuruak bainotxikiagoak dira., nahiz eta krisi ekonomiko garaian egon. Honen arrazoia, LANBIDEzerbitzuaren antolaketan Eusko Jaurlaritzak finkatutako irizpide aldaketak ekarri du.Ondorioz, 2012.urtean zerbitzua Eusko Jaurlaritzarekin soilik urria arte hitzartuta edukidugu.157(% 47)175(% 53)EMAKUMEA GIZONEZKOAIaz Egindako lanagatik LANBIDE zerbitzutik 19.290,15 € -ko diru laguntza jaso duUdalak.
 71. 71. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 70Gizarteratzeko HitzarmenakZer da18/2008 LEGEA, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzekoaabenduaren 23ko 18/2008 LEGEAk zehazten du, laguntza hauen onuradunenbetebeharretako bat izango dela Administrazioarekin gizarteratzeko hitzarmenanegoziatu eta sinatzea eta hitzarmen hori betetzea. Hitzarmen horretako helburua,laneratzea edo eta pertsona horrek izan ditzakeen beste zailtasun batzuk gainditzeaeta gizarteratzea lortzea da.Horretarako, Bergarako Udalak hainbat baliabide ditu: Alde batetik, Udal enpleguteknikaria eta bestalde, gizarteratze teknikaria SARTU enpresaren bitartez kontratatua.Zerbitzu hauen bidez gizarteratzeko hitzarmenak negoziatu eta sinatzea eta hitzarmenhoriek betetzeko jarraipena egiten da.156 154174910204060801001201401601802002009 2010 2011 2012UrteaKopurua91 hitzarmen(Laguntza ekonomikoak jasotzen dituzten adinez nagusiko pertsonen % 62,3a)
 72. 72. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 71Aurreko urteetako bilakaerarekin alderatuz jaitsiera nabarmena eman da 2012anegindako hitzarmen kopuruan.Honen arrazoia udaletxetik kudeatutako dirulaguntzen aldaketan oinarritzen da. 2012kourtarrilaz geroztik, dirusarrerak bermatzeko errenta eta etxeko gastu osagarrientzakolaguntzak LANBIDE-tik kudeatu dira. Ondorioz, espediente honei dagokien hitzarmenakLANBIDEK kudeatu ditu.Bestalde, udaletxetik diru laguntzak jasotzen dituzten pertsona nagusiekin kudeatutakohitzarmenen portzentaia ere nabarmen jaitsi da 2011. urtearekiko (%95etik 62,3ra).Jaitsiera honen arrazoi garrantzitsuena da udaletxetik kudeatzen diren diru laguntzetanportzentaia handi bat 3. adineko jendearena dela ( laguntzen % 27a ), eta giza taldehau hitzarmenetatik salbuetsita dago.SexuaDANERA EMAKUMEAK GIZONAK91 35 56100 % 38,46 % 61,53Burututako ekintzak28% 18%54%Laneratzea Formakuntza Beste batzuk
 73. 73. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 72Hitzarmenetako onuradunen profila* Jatorria 78 pertsona etorkinak dira78(% 86)13(% 14)Bertakoak KanpokoakAfrika Iparraldea (Sahara, Marruecos, Argelia ) 22 pertsonaAfrika Erdialdea eta Hegoaldea (Mauritania, Senegal, Guinea) 5 pertsonaEuropa Hegoaldea (Portugal) 4 pertsonaEuropa Ekialdea (Rumania) 4 pertsonaAsia Hegoaldea (Pakistan) 36 pertsonaHegoamerika (Bolivia) 4 pertsonaCaribe (Cuba, Republica Dominicana) 3 pertsona
 74. 74. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 73* Etorkinak/lan baimenaGizarteratzeko hitzarmenak sinatuta dituzten etorkinen % 52,56ak (41 pertsona) ezdu lan baimenik. Beraz, ezinezkoa da pertsona hauek lan merkatu normalizatuantxertatzea.41(% 53)37(% 47)Bai Ez* Laguntza moztea24 pertsonak laguntza sozialak jasotzeari utzi diote.5 laneratzea lortu dutelako.8 hitzarmenean jasotako betebeharrak ez betetzeagatik.9 lanbideko laguntzetara pasa direlako2 bizilekua aldatu dutelakoLaguntza sozialak jasotzen duten % 8,79ri laguntzak moztu zaizkiohitzarmenak ez betetzeagatik
 75. 75. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 74GARAPEN EKONOMIKORAKO EKIMENAKMerkataritza indartzeko planaZer daMerkataritza Indarberritzeko Plan Berezia programa bat da, udalerriko merkataritzasektore gisa eta espazioan antolatzeko neurri eta jarduketak biltzen dituena.Dokumentuaren muina merkataritzaren eta herritarren erosketa – ohituren azterketa da.Planak berarekin dakar bide publikoan obrak egitea merkataritza sektorea erekargarriaizan dadin Udalerri barruko mugikortasuna errazteko.2012an Ibargarai ibilbidean, oinezkoei trafikoarekiko lehentasuna eman asmozhobekuntza lanak egin dira eta Eusko Jaurlaritzak 10.010 € diru laguntza onartu du.2011an Bergarako Plan berezia egin zen PERCO, azterketa zehatz baten bidez,Ikertalde enpresaren laguntzarekin eta 2012an ikerketaren aurkezpena egin da:- Egoeraren diagnosia.- Eskaria eta eskaintzaren analista.- Esku – hartze plana.Orain, ikerketan jasotako ekintzak aurrera eramateko programak prestatuko dira.BEDELKAR elkarteari emandako diru laguntza urteko programa aurrera eramateko:3.300 €.
 76. 76. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 75Alde Zaharreko Eskaparateen ApainketaBergaran gero eta ugariagoak diren lokal hutsek herriko komertzio eta kaleetan sortzenduten eragin ezezkorra irauli asmoz, lokal hutsen jabe eta herriko artistekin lokal hauekarte lanez apaintzeko eta bide batez gure kalean erakargarriagoak egiteko ekimenaburutu zen.Guztira 43 lokaletako jabeekin harremana mantendu zen eta 28 lokaletan jarri genuenerakusketa. Aukera zabalik dago hutsik dauden lokalak artelanez apaintzen jarraitzeko.Bigarren sektorearenBigarren sektoreak Bergaran izaten ari duen bilakaerak Udala kezkatzen du. Bergarako2010 – 2020 Plan Estrategikoan jasotakoari jarraituz, Udal Korporazioak bigarrensektorearen egoera aztertu eta irtenbideak topatu asmoz herriko eragile ezberdinekinbatera lan taldea osatu du. Lan talde hau, informazio bilketa, gogoeta eta ekintzaberrien proposamenerako gune bilakatu da eta ondoren zehazten diren helburuak ditu:Helburu Orokorra:- Herrian Bigarren sektoreak duen egoeraren aurrean irtenbideak bilatu, aurkitueta dauden aukera aproposenak inplementatu.Helburu Zehatzak:- Gaur egun bigarren sektoreak duen egoeraren diagnostikoa egitea, gureinguruko egoerekin konparatuz.- Herrian kokatuta dauden enpresen premiak zehazki ezagutu eta behar horiekasetzeko bideak landu.- Herrian kokatuta dauden enpresak bertan mantentzeko baliabideak jarri(zergak, kokapena erraztu, tramite eta baimenak…).- Enpresa berriak herrian kokatzeko baliabideak jarri ( zergak, kokapenaerraztu, tramite eta baimenak…).- Merkatu berriak ezagutu.
 77. 77. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 76- Produktu aukera berriak ezagutu.- Herriko enpresen berrikuntza maila aztertu.- Herriko enpresekin berrikuntza prozesuak martxan jarri.
 78. 78. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 77FAMILIAKEspediente kopurua: 87 (% 1,91a)Generoa: Kasu honetan familiaz hitz egiten ari garenez, ezin dugu generobereizketarik eginEspedienteek edukitako bilakaera azken urteotan3243349051015202530354045502009 2010 2011 2012UrteakKopurua
 79. 79. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 78Arrisku edo Babesgabetasun egoeraarriskuan dauden adin txikikoakZer daPrograma honen bidez honako helburuak landu nahi dira:Edozein arazoaren aurrean adin txikikoak dituzten familiei zuzendutakoaholkularitza edota informazio zerbitzua.Babesik gabe geratzeko arriskua duten adin gabeak detektatzea.Babesik gabe geratzeko arriskuan dauden adin txikikoen egoeraren balorazioa.Babesik gabe geratzeko arriskuan dauden adin txikiko kasuetan esku hartzeakbideratzea.Babesik gabe geratzeko arriskua duten adingabeen familiekin egoera haueiaurre hartzeko ekintzak garatzea.Babesgabezia arrisku larrian dauden adingabe kasuak Foru Aldundiaribideratzea.Guztira 112 adingabeko kasu egon dira. (45 gizonezko eta 67emakumezko).Ondorengo taulan azken urteetako bilakaera ikusten da.1128764560204060801001202009 2010 2011 2012UrteaKopurua
 80. 80. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 79Kasuen kopuru bilakaerari dagokionez, urtetik urtera kasu kopurua igotzen dela ikusidaiteke. Igoera hau ondorengo faktore ezberdinengatik eman daitekeela aipatudaiteke:- Zorionez, gaia gero eta gehiago ezagutu eta garatu da, Erakundeek (eskola,pediatra, ertzaintza, aisialdi erakunde…) sentsibilizazio eta ezagupen mailaaltuagoa daukate eta ondorioz kasu gero eta gehiago eta azkarrago detektatzendira.- Babesgabekotasunak neurtzeko tresnak aldatu diren bakoitzean zerbitzuespezializatu baten konpetentzia izan zitezkeen kasuen mugen parametroakurrunago jarri izan dira. Hau da, Udaletatik Foru Aldundira bideratzeko kasuakgero eta arrisku maila handiagoa izatea behar dutelarik eta ondorioz, Udalakbere gain hartu behar ditu.- Gaur egungo krisi egoerak kasuak larriagotuko dituela aurreikuspena.Aurreikusten da kasu kopuruak igotzeaz gain, hauek beharko duten espezializaziomaila handiagoa izango dela.Balorazioak24 adin txikikoren egoeraren balorazioak egin dira (15 emakume, 9 gizon), 13kasu.Baloratutako kasuen bilakaera 2012an:BalorazioanjarraituEsku hatzean hasi JarraipenerapasaForuAldundiarabideratuItxi2 2 4 2 3
 81. 81. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 80Esku hartzeakZer daFamilia arazo edota arazo psikosozialengatik arrisku egoeran dauden familien egoeragainditzen laguntzea du helburu, laguntza psikosoziala nahiz famili hezkuntzarenbitartez. 35 adingabekoekin interbentzioa burutu dugu.Familia hezitzaileren bitartez 27 adin txikiko, 14 familia (kasu).2012an esku hartzean hasi diren kasuak eta aurreko urtetatik 2012an interbentzioanjarraitzen duten kasuak berezitu dira.NOIZTIKesku hatzeaADINGABEKOAKGUZTIRAEMAKUMEAK GIZONAK KASUAK2012an,berriak10 6 4 6Aurretik 17 10 7 8Psikologoen bitartez 14 adin txikiko, 8 familia (kasu).NOIZTIKesku hatzeaADINGABEKOAKGUZTIRAEMAKUMEAK GIZONAK KASUAK2012an, berriak 5 2 3 2Aurretik 9 4 5 6Zerbitzuaren kostua guztira 57.933,84 €-takoa izan da (famili hezitzailezerbitzuak 54.698,02€ eta psikologo zerbitzuak 3.235,82€-ko kostua).Kale hezitzaileen bitartez, kalean bertan esku hartzen dugu 36 adin txikiko (14gizonezko eta 22 emakumezko),gutxi gora behera 30 bat familia (kasu).
 82. 82. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 81Zerbitzu hau Gazteria Departamentutik eramaten da, beraz Gizarte Zerbitzuek ez dutekosturik.Esku hartze juridikoaAdingabekoen babeserako neurri hartzea beharrezko diren 4 kasuren prozesujudizialetan parte hartu da. Beti epaitegitik eskatuta, kasu batzuetan informe bataurkeztuz, beste batzuetan deklaratuz.JarraipeneanEsku hartze espezifikoa (familiarra, psikologikoa, soziala…) behar ez dutela baloratudiren edota esku hartzea bukatu duten familien jarraipena egiten da. Kasu kopuruhauek kontabilizatzeko oraindik ez dugu sistema egokirik aurkitu.Babesgabetasun arrisku egoera larrian dauden Adintxikikoak. Foru Aldundiaren esku hatzean.Familia zailtasun edota arazo psikosozialengatik babesgabetasun arrisku larri egoerandauden familien egoera gainditzen laguntzea du helburu. 10 adin txikikorekin(4 emakume, 6 gizon) 5 kasu/familiekin interbentzioa burutzen ari da.2012an kasu berri bat bideratu da Foru Aldundiara.Adin txikikoak Babesgabezia egoeran. ForuAldundiaren tutelapean.Adin txikikoa babesgabetasun egoera batetan aurkitzen denean, babeste aldera, ForuAldundiak adin txikikoaren tutoretza beregain hartzen du eta aldi baterako edota behinbetiko familiarengandik banandu.2012an kasu 1en babesgabetasun egoera eman da. Guztira 7 kasu daudeBergaran egoera horretan.
 83. 83. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 82GIZARTE LANKIDETZAEspediente kopurua: 58 ( % 3,46)Espedienteek edukitako bilakaera azken urteotan585050400102030405060702009 2010 2011 2012UrteakKopurua
 84. 84. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 83Elkarteei diru laguntzakZer daDiru-laguntzak emateko deialdia da. Bergarako Udalerrian gizarte zerbitzuen arloandiharduten irabazi asmorik gabeko elkarteei zuzendua dago. Helburua da elkarteaksustatzea eta herritarren arteko elkartasuna eta herritarrak antolatutako ekintzetanparte hartzera bultzatzea.Guztira 17 taldek aurkeztu zuten eskaria9 taldek jaso zuten laguntza8 taldek ez zuten 2012-08-30an GAOn argitaratutako baldintza pleguan jasotakobetebeharreko baldintzak betetzen.Laguntzak hartu dituzten elkarteen jatorria27Herrikoak KanpokoakBanatutako diru laguntza: 18.800 €9 elkartek jaso dituzte diru laguntzak
 85. 85. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 84Laguntza jaso duten elkarteak honako hauek izan dira:Elkartea Proiektua€ Diru laguntzaeskariarenaraberaNagusilanNagusiei laguntzapertsonala675,00DYA Osausun arloa 1.926,31ATZEGI Aisialdia elbarrituei 3.659,99Odol emaileakOdol ateradiak etasentsibilizazio hitzaldiak2.714,50AransgiZeinu mintzairarenformazioa1.541,05CaritasTailer okupazionalaatzerritarrekin3.659,99AcabeJatearen nahasmenduarloko sentsibilizaziohitzaldiak481,58San JoxepeAstialdiko ekintzakjubilatuentzat3.659,99Iturri Gorri ElkarteaHezur muinarenemaileak lortzekosentsibilizazioa481,58Egin diren ekintzak honako hauek izan dira: Jardunaldiak, hitzaldiak, ikastaroak, mahaiinformatzaileak, orri informatzaileak.Gobernuz kanpoko elkarteei laguntzakZer daGobernuz Kanpoko Erakundeen hainbat programa aurrera eramateko diru laguntzakdira. Programa hauen helburuak honako hauek izan behar dira:Garapen bidean dauden herrialdeetako bizilagunen baldintza sozio-ekonomikoak hobetzea.
 86. 86. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 85Goian aipatutako herrialdeetako errealitatearekiko interesa sortzea, Bergaranegingo dituzten ekintzen bidez.12 eskaera jaso dira, 11 lankidetzarako eta 1 sentsibilizaziorako.Lankidetzakoen artean egindako 9 proiektuk jaso dute laguntza.Sentsibilizaziokoak ere laguntza jaso du.Diru laguntzak honako erakunde eta herrialdetara bideratu dira: BUBISHER (Sahara),MUNDU SOLIDARIO HELBURU (Nicaragua), TAU FUNDAZIOA (Bolivia) AMSOGRA (Nicaragua), FISC FUNDAZIOA (Africa), SERSO SAN VIATOR (Africa), GIPUZKOAKO“OSCAR ROMERO” SOLIDARITZA BATZORDEA (El Salvador), KOMITEINTERNAZIONALISTAK (Nicaragua) eta NDANK NDANK (Africa).Lankidetza proiektuakElkartea Proiektuen ArloakDiru laguntza €-tanBUBISHER ( Sahara) Osasun arloa 6.048,67MUNDO SOLIDARIO HELBURUA(Nicaragua)Osasun arloa 4.652,83TAU FUNDAZIOA ( Bolivia) Osasun arloa 6.979,24AMSOGRA ( Nicaragua)Infraestrukturak(etxebizitza)4.728,76FISC FUNDAZIOA (Africa) Hezkuntza 6.048,67SERSO SAN VIATOR (Africa) Hezkuntza 5.583,39OSCAR ROMERO ( El Salvador) Hezkuntza 6.513,93NDANK NDANK (Senegal)Infraestrukturak(eskolak)2.900,53KOMITE INTERNAZIONALISTAK(Nicaragua)Hezkuntza 6.513,96Guztira 10 proiektu finantziatu dira. 51.370 €
 87. 87. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 86Sentsibilizazio proiektuakElkarteaDiru laguntza €-tanBUBISHER SENTSIBILIZAZIOA ( Sahara) 1.400,00Elikagaien Bankuko janari banaketaZer daBergarako Udaleko, Caritas elkarteko, Elikagaien bankuko eta herriko bolondresbatzurekin lankidetzan hilero janari banaketa egiten da Udalak martoko lakean utzitakolokalean.Onuradunek Caritas elkartean izena ematen dute eta bertan jasotako orria aurkeztubehar izaten dute janari otarra jaso ahal izateko, hilero azken asteazkenean.Bergarako Udalak 2012an bideratu dituen onuradunak 194 pertsona izan dira, 106emakume eta 88 gizon.Gizarte zerbitzuen arloko elkarteei Udallokalen lagapenaUdalak, Gizarte zerbitzuen arloan diharduten elkarteei beraien egin beharrak egin ahalizateko lokalak utzi dizkie, inolako errentarik edo bestelakorik ordaindu gabe.Urria etaazaro bitartean lagapenak arautzeko hitzarmenak sinatu ziran honako elkarte hauekin:- AEPMI elkartea, Mitokondrial Gaixotasunen elkarteari Martoko eskola zaharrekogela utzi zion Tapoien zakuak gordetzeko, Tapoi bilketa kanpaina martxan zutenbitartean.
 88. 88. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 87- CARITAS elkarteari Martokon burdin hesiaren barnean dagoen lehenengolokala uzti zion, Europatik jasotzen den janari soberakina gordetzeko, biltegibezala erabiltzeko.- Odol Emaileak elkarteari, Oxirondo Azokako 2.solairuan 23 zenbakia duenlokala utzi dio, administrazio eta kudeaketa ekintzak aurrera eramateko.- DYA elkarteari, martoko kalean eskola txikiko beheko solairuan kokatuta daudenlokalak utzi dizkio, eskaintzen dituen giza-osasun zerbitzuak aurrera eramateko.- BEDELKAR merkatarien elkarteari Oxirondo Azokako 2. solairuan 24 zenbakianduen lokala utzi dio, elkartean administrazio eta kudeaketa ekintzak aurreraeramateko.
 89. 89. 2012ko memoria.Gizarte Zerbitzuak 88

×