Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O S N O M E S D A S C A S A S

436 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

O S N O M E S D A S C A S A S

  1. 1. OS NOMES DAS CASAS En Galicia non só os lugares teñen nome. Moitas das casas das nosas aldeas e incluso algúns nomes de edificios das cidades teñen unha orixe concreta e moitas veces curiosa, pregunta se a túa casa ou a dalgún familiar teu ten un nome , e investiga a súa orixe ( antropónimo singular dalgún familiar, alcume, topónimo...), a súa cronoloxía, quen llo puxo, etc.. Nome.- Significado.- Nome do informante.- Lugar da recolleita.-

×