Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koedijkslanden Berggierslanden Presentatie Informatieavond 6 Februari 2008

635 views

Published on

Koedijkslanden/Berggierslanden - presentatie informatieavond 6 februari 2008

Published in: Education, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Koedijkslanden Berggierslanden Presentatie Informatieavond 6 Februari 2008

 1. 1. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden
 2. 2. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden <ul><li>Programma: </li></ul><ul><li>19.15 uur Ontvangst </li></ul><ul><li>19.30 uur Welkom, overzicht en stand van zaken – door de heer K. Scheele </li></ul><ul><li>19.40 uur Informatiecarrousel </li></ul><ul><li>Het winkelcentrum – door de heer R. Hopster </li></ul><ul><li>De woonzorgzone – door de heer H. Elzing </li></ul><ul><li>Kleinschalige woonvoorziening in de woonzorgzone – door mevr. D. Feldbrugge </li></ul><ul><li>De Brede School – door de heer H. Langhorst </li></ul><ul><li>Het verkeer – door de heer R. Oppedijk </li></ul><ul><li>20.10 uur Afsluiting informatiecarrousel, indeling praathoeken – door de heer K. Scheele </li></ul><ul><li>20.15 uur Pauze </li></ul><ul><li>20.30 uur Praathoeken </li></ul><ul><li>Winkelcentrum en verkeer </li></ul><ul><li>Woonzorgzone </li></ul><ul><li>Brede School </li></ul><ul><li>21.15 uur Conclusies en vooruitblik </li></ul><ul><li>21.30 uur Sluiting </li></ul>
 3. 3. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden <ul><li>Welkom, overzicht </li></ul><ul><li>en stand van zaken </li></ul><ul><li>Wethouder Ko Scheele </li></ul><ul><li>gemeente Meppel </li></ul>
 4. 4. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden
 5. 5. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden <ul><li>Het winkelcentrum </li></ul><ul><li>Roelof Hopster </li></ul><ul><li>Vereniging van Eigenaren Winkelcentrum Koedijkslanden </li></ul>
 6. 6. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden
 7. 7. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden
 8. 8. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden
 9. 9. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden
 10. 10. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden <ul><li>De woonzorgzone </li></ul><ul><li>Henk Elzing </li></ul><ul><li>De Stouwe </li></ul>
 11. 11. Wat is een woon-zorgzone <ul><li>Of wat zou het kunnen zijn in de wijk Koedijkslanden. </li></ul><ul><li>H. Elzing </li></ul>
 12. 12. Kernbegrippen <ul><li>Levensloopbestendige woningen. </li></ul><ul><li>Woon-zorgcomplexen. </li></ul><ul><li>Kleinschalig wonen. </li></ul><ul><li>Diensten en zorg thuis. </li></ul><ul><li>Lokaal loket. </li></ul><ul><li>Wijk servicecentrum. </li></ul><ul><li>Zorghotel. </li></ul>
 13. 13. Definitie <ul><li>Een woon-zorgzone is een buurt, wijk of dorp waar optimale condities zijn geschapen voor wonen met zorg en welzijn, tot en met 24 uurs ongeplande zorg. </li></ul>
 14. 14. Levensloopbestendige woningen <ul><li>Levensloopbestendige woningen (ook wel 'levensloopgeschikte woningen' genoemd) is het overkoepelende begrip voor woningen die geschikt zijn of eenvoudig geschikt zijn te maken voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners. </li></ul><ul><li>Levensloopgeschikte woningen zijn er in verschillende gradaties en voor verschillende doelgroepen, bij nieuwbouw en verbouw. </li></ul>
 15. 15. Kleinschalig wonen <ul><li>We spreken van ‘kleinschalig wonen’ als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, met elkaar in een groepswoning wonen waardoor het voor hen mogelijk is een zo normaal mogelijk leven te leiden. </li></ul>
 16. 16. Diensten en zorg thuis <ul><li>De mogelijkheid om diensten en zorg thuis te ontvangen is van cruciaal belang bij het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen. </li></ul><ul><li>Woningcorporaties, welzijnsinstellingen, verzorgings- en verpleeghuizen en allerlei particuliere aanbieders ontwikkelen een breed scala aan diensten. </li></ul>
 17. 17. Lokaal loket <ul><li>In de wereld van wonen, zorg en welzijn is een lokaal loket een laagdrempelige informatievoorziening op één centraal punt voor vragen over wonen, zorg en welzijn en daaraan gerelateerde onderwerpen. </li></ul>
 18. 18. Wijk servicecentrum <ul><li>Het wijkservicecentrum is het “hart van de woon-zorgzone”. Het is het voorzieningencentrum voor wonen, zorg en welzijn. </li></ul><ul><li>Dit servicecentrum wordt vaak gecombineerd met andere voorzieningen zoals kinderopvang, gezondheidscentrum of grand café. </li></ul>
 19. 19. Zorghotel <ul><li>Een zorghotel biedt: </li></ul><ul><li>Tijdelijk verblijf. (de cliënt gaat in principe terug naar huis). </li></ul><ul><li>Met de mogelijkheid van 24 uurs zorg- en dienstverlening. </li></ul><ul><li>In een hotelachtige setting. </li></ul><ul><li>= servicegerichte organisatie en </li></ul><ul><li>comfortabele accommodatie. </li></ul>
 20. 20. Wat is speciaal aan de woon-zorgzone Koedijkslanden <ul><li>Het winkelcentrum maakt deel uit van het plan. </li></ul><ul><li>Er zijn plannen voor de vestiging van een kleine verpleeghuisdependance. </li></ul><ul><li>Er is al een verzorgingshuis en een woon-zorgcomplex. </li></ul><ul><li>Er zijn twee gezondheidscentra. </li></ul><ul><li>De bestaande woningen zijn geschikt. </li></ul>
 21. 21. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden <ul><li>Kleinschalige woonvoorziening in de woonzorgzone </li></ul><ul><li>Desirée Feldbrugge </li></ul><ul><li>Zorgcombinatie Noorderboog </li></ul>
 22. 22. Zorgcombinatie Noorderboog Verpleeghuizen Reggersoord-De Schiphorst <ul><li>Deconcentreren </li></ul><ul><li>Reggersoord en De Schiphorst </li></ul><ul><li>Beleid overheid </li></ul><ul><li>Kleinschalige woonvormen </li></ul><ul><li>Locaties in Meppel en omgeving </li></ul>
 23. 23. Zorgcombinatie Noorderboog Verpleeghuizen Reggersoord-De Schiphorst <ul><li>Wat betekent kleinschalig wonen </li></ul><ul><ul><li>Locaties in woonwijken </li></ul></ul><ul><ul><li>24-30 plaatsen </li></ul></ul><ul><ul><li>Wooneenheden voor 6 bewoners </li></ul></ul><ul><ul><li>Bewoners kunnen in de wijk blijven waar men woont </li></ul></ul>
 24. 24. Zorgcombinatie Noorderboog Verpleeghuizen Reggersoord-De Schiphorst <ul><li>Verpleeghuiszorg </li></ul><ul><li>Beschermd wonen </li></ul><ul><li>Multidisciplinair team </li></ul>
 25. 25. Zorgcombinatie Noorderboog Verpleeghuizen Reggersoord-De Schiphorst <ul><li>Wooneenheden voor 6 bewoners </li></ul><ul><li>1-persoonskamers </li></ul><ul><li>Gezamenlijke huiskamer </li></ul><ul><li>Mogelijkheid voor zelf maaltijd verzorgen </li></ul>
 26. 26. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden <ul><li>De Brede School </li></ul><ul><li>Herman Langhorst </li></ul><ul><li>PCBO Meppel </li></ul>
 27. 27. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden
 28. 28. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden <ul><li>Het Verkeer </li></ul><ul><li>Rik Oppedijk </li></ul><ul><li>gemeente Meppel </li></ul>
 29. 29. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden
 30. 30. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden <ul><li>Praathoeken: </li></ul><ul><li>Winkels en verkeer </li></ul><ul><li>Woonzorgzone (wonen, zorg en welzijn) </li></ul><ul><li>Brede School (multifunctionele accommodatie ) </li></ul>
 31. 31. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden <ul><li>Conclusies en vooruitblik </li></ul>
 32. 32. winkels en woonzorg haalbaarheid Brede School gebouw Brede School omgeving Brede School Ontwikkelwijze bestemmingsplan leefbaarheid Zes pijlers
 33. 33. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden Programma’s van Eisen winkelcentrum en woonzorgzone Stedenbouwkundig schetsontwerp Raming haalbaarheid Samenwerkingsovereenkomst Principebesluit
 34. 34. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden Brede School gebouw Programma van Eisen gebouw Beheerplan Exploitatieplan Startdocument Selectie deelnemers Samenwerkings-overeenkomst Ontwerp
 35. 35. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden Brede School omgeving Randvoorwaarden Uitgangspunten Programma van Eisen omgeving Stedenbouwkundige visie Ontwerp Inrichtingsplan Raming
 36. 36. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden Brede School Ontwikkelwijze Keuze ontwikkelwijze Eigendomsrelaties
 37. 37. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden bestemmingsplan Randvoorwaarden Uitgangspunten Voorontwerp Vooroverleg Ontwerp Zienswijzen Vaststelling bestemmingsplan
 38. 38. Wijkavond 6 februari 2008 Koedijkslanden Berggierslanden leefbaarheid Inventarisatie wensen en knelpunten Analyse Plan van Aanpak of Wijkplan leefbaarheid
 39. 39. winkels en woonzorg haalbaarheid Brede School gebouw Brede School omgeving Brede School Ontwikkelwijze bestemmingsplan leefbaarheid Zes pijlers

×