TGJ Communicatie Synthegra Archeologie Spits nieuwsbrief

388 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TGJ Communicatie Synthegra Archeologie Spits nieuwsbrief

  1. 1. IJsselsteentjes De oude muurresten die zijn aangetrof- fen, zijn opgetrokken uit ijsselsteentjes. Deze steentjes kwamen in West Neder- land vanaf het eind van de 16e eeuw Synthegra Spits voor. Verder is tussen het muurwerk een Nieuwsbrief Synthegra steengoed oor uit westerwald gevonden. Dit oor wordt gedateerd in de periode Jaargang 2 1720 - 1760 n. Chr. Nummer 3, 2010 Mogelijk de periode waarin de grondzeiler voor het eerst is gereali- seerd. Synthegra heeft aangetoond dat de aangetroffen archeologische resten behoudenswaardig zijn. En geadviseerd Archeologisch onderzoek legt om de archeologische resten ter plekke 18e eeuwse grondzeiler bloot. te behouden. En indien dat niet mogelijk Pagina 2 is, aanbevolen om de vindplaats door middel van opgraving te behouden. Veldtechnicus Synthegra de beste Van kraanmachinist tot Pagina 2 senior veldtechnicus Nieuwe Financial Controller bijArcheologisch onderzoek Achthoekige fundering De prestigieuze Grote Prijs der Neder- Synthegra stelt zich voor Van de grondzeiler is de oostzijde van landse Veldarcheologie (GPNV) wordtlegt 18e eeuwse de achthoekige fundering aangetrof- toegekend aan iemand met een bijzon- Pagina 3grondzeiler bloot.In opdracht van de gemeente fen. Deze fundering van goede kwalit- eit bestaat uit rode bakstenen die in dere staat van dienst of opvallende bijdrage aan archeologisch veldwerk. Hiermee worden jaarlijks de werkzaam- Voorwoord Synthegra op Reuvensdagen. Pagina 3 kalkmortel is gemetseld. De bovenste Nu bij het verschijnen van deze editie de WABO en de KNA 3.2 zijn momen-Alblasserdam heeft Synthegra arche- laag van de twee steens brede funder- heden in het veld (veldarcheologen, van de Synthegra Spits het jaar 2010 teel bepalend voor de wijze waarop ar-ologisch onderzoek uitgevoerd op ing bestaat uit een kopse laag met kraanmachinisten en grondwerkers) in alweer ten einde loopt, blik ik zoals cheologisch advisering en onderzoek de Afdeling Opgravingen en depoteen terrein aan de Vinkenpolderweg. daaronder een laag met aan beide de schijnwerpers te zetten.Aanleiding voor het onderzoek was gebruikelijk in dit jaargetijde, kort terug komende tijd plaats dienen te vinden. Pagina 4 kanten strekken, ter weerszijden van op het afgelopen jaar. Ter versterking van onze positie binnenvoorgenomen nieuwbouw, waarbij een kern van kops liggende bakstenen. Eind 2009 viel de eer te beurt aan Pat- Allereerst is het u waarschijnlijk op- de archeologische markt Synthegradoor graafwerkzaamheden eventueel Deze strekkenlaag zit in de noordelijke rick van Luytelaar, senior veldtechnicus gevallen, dat de Synthegra Spits een sinds dit jaar lid van de branchevereni-aanwezige archeologische waarden muurzijde een laag hoger (met daar- bij Synthegra. De jury roemde Patrick uit grondige metamorfose heeft onder- ging NVAO en partner van de netwer-verloren zouden kunnen gaan. Inven- boven weer een kopse laag). Deze Den Bosch om zijn veelzijdigheid, indruk- gaan. Wij zijn overgestapt naar full korganisatie Ascendus. Ook zijn detariserend veldonderzoek moest de lagenopbouw wisselt om en om per wekende kennis van de archeologie en colour. Dit straalt beter uit dat Syntheg- samenwerkingsverbanden met lokaleaan- of afwezigheid vaststellen van zijde van de achterkant. Een oplossing imposante staat van dienst gedurende ra zich profileert als een professioneel amateurverenigingen verder aange- inspelen op voortdurende aanpassingeneventuele archeologische waarden. die de hoek goed laat aansluiten en het de afgelopen tientallen jaren. archeologisch advies- en onderzoeks- haald. van wet- en regelgeving blijft een punt mogelijk maakt om in kruisverband te bureau. De economie is zich nog steeds aan het van aandacht.Watermolen metselen. Het gaat hier om de hoek van Intern hebben zich binnen Synthegra herstellen. Toch heeft Synthegra een Nog even het volgende. De komendeSynthegra heeft het onderzoek aan de een achtkant van het Zuid-HollandseVinkenpolderweg in Alblasserdam in type in twee steens metselwerk. Veldtechnicus Synthegra dit jaar een aantal personele muta- vrij stabiel jaar doorgemaakt, mede Spits wordt ook digitaal beschikbaar ties voorgedaan. In februari is onder- door bovenstaande aanpassingen in de gesteld. En gaat frequenter verschijnen.augustus 2010 uitgevoerd. In totaal zijn de beste getekende begonnen in de functie van bedrijfsvoering. Bijgaand een antwoordkaart waarmeeer 4 proefsleuven gegraven. Wipmolen uit 1597 bedrijfsleider. Carla Heutink heeft Hoewel onze branche veelal stil staat u kunt aangeven of u onze nieuwsbriefMet als resultaat dat de fundamenten De lengte van het achtkant is aan de Van kraanmachinist tot tegelijkertijd de functie van hoofd bij het verleden, is aan het eind van in het vervolg kosteloos per mail wiltvan een in de 18e eeuw gebouwde binnenzijde van het muurwerk circa 3,2m bedrijfsbureau op zich genomen. Voorts het jaar een vooruitblik op 2011 op ontvangengrondzeiler zijn aangetroffen. Een senior veldtechnicus en aan de buitenzijde circa 3,6m. De is Alexander Straub, die zich in deze zijn plaats. Allereerst zal Synthegra in Rest mij u allen namens Synthegra een De prestigieuze Grote Prijs der Neder-watermolen die het overtollige water hoek waaronder de muren elkaar raken Synthegra Spits aan u voorstelt, op 1 mei 2011 het 10-jarig jubileum vi- fijne kerst, gezellige jaarwisseling en landse Veldarcheologie (GPNV) wordtafvoerde naar de Alblas ten noorden is 45graden. Naast de achthoekige fun- november jl. begonnen in zijn positie eren. Momenteel zijn de voorbereidin- een voorspoedig 2011 toe te wensen. Ik toegekend aan iemand met een bijzon-van het onderzoeksgebied. In 1926 dering van de grondzeiler zijn er binnen als financial controller. Tot zover ons gen hiervoor in volle gang. Hoe deze hoop dat wij u in het nieuwe jaar weer dere staat van dienst of opvallendewerd de bemaling door een schroef- het plangebied twee oude muurresten bedrijfsbureau. Daarnaast is de afdel- jubileumdag zal worden ingevuld, is van dienst kunnen zijn op het gebied bijdrage aan archeologisch veldwerk.pompgemaal overgenomen en verloor aangetroffen, die waarschijnlijk tot de ing gravend onderzoek uitgebreid met in het voorjaar van 2011 uitgekristal- archeologisch onderzoek en advisering. Hiermee worden jaarlijks de werkzaam-de molen haar functie. In 1929 werd voorganger (een wipmolen) hebben senior veldtechnicus Patrick van de liseerd. Om onze werkwijze in het veld heden in het veld (veldarcheologen,de molen gedeeltelijk afgebroken en in behoord. Deze wipmolen wordt in 1597 Luijtelaar. En verder zijn twee van onze te optimaliseren, onderzoeken we het Jan Krist kraanmachinisten en grondwerkers) in1944 is het restant verbrand. voor het eerst genoemd en heeft volgens archeologen, Iris Hesseling en Sander komend jaar een mogelijke overstap Bedrijfsleider de schijnwerpers te zetten. historische bronnen op dezelfde locatie Diependaal, door de RCE erkend als van analoge naar digitale registra- gestaan. KNA archeoloog. tie van veldonderzoek. Maar ook het Eind 2009 viel de eer te beurt aan Pat- rick van Luytelaar, senior veldtechnicus bij Synthegra. De jury roemde Patrick uit Den Bosch om zijn veelzijdigheid, indruk- wekende kennis van de archeologie en imposante staat van dienst gedurende de afgelopen tientallen jaren.2 www.synthegra.nl

×