SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Nove tehnologije u karijernom
informisanju mladih
On-line alati za mlade
www.nsz.gov.rs
Strateški okvir
Nacionalna strategija zapošlјavanja za period 2011-2020. godine:
•Opšti cilj – povećanje zaposlenosti
Jedan od pojedinačnih ciljeva:
•2.2. Unapređenje kvaliteta ljudskog kapitala
•2.2.1. Razvoj karijernog vođenja i savetovanja
Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu:
Jedan od prioriteta:
•Unapređenje kvaliteta radne snage i ulaganje u ljudski kapital
Jedna od mera:
•Promovisati i dalje razvijati karijerno vođenje i savetovanje
Jedan od očekivanih ishoda:
•Inovirani i promovisani sajtovi za karijerno vođenje i savetovanje
Strateški okvir: mladi kao ciljna grupa karijernog informisanja u
NSZ
• U okviru 2.2.1. Razvoj karijernog vođenja i savetovanja – predviđeno je da
KVIS budu obuhvaćene „različite kategorije lica i uzrasta, kao što su deca,
učenici, mladi i odrasli.“
• NAPZ 2015. - Paket usluga za mlade (15-30) predviđa, između ostalog:
profesionalnu orijentaciju i savetovanje o planiranju karijere*
• Nacionalni program zapošljavanja mladih do 2020.godine – predviđa
posebne mere namenjene deci od 10-14 godina starosti i mladima od 15-30
godina starosti
*Savetovanje lica pri izboru, promeni zanimanja i donošenju odluka u vezi sa
karijernim razvojem; pružanje informacija o tržištu rada i mogućnostima za razvoj
karijere; psihološka procena za potrebe klasifikacije; psihološka selekcija za potrebe
zapošljavanja, uključivanja u programe dodatnog obrazovanja i obuka i programe
preduzetništva; trening samoefikasnosti; radionica za prevladavanje stresa usled
gubitka posla, organizovanje sajmova profesionalne orijentacije i dr.)
Karijerno informisanje mladih u NSZ
• Informisanje mladih:
– kojima tek predstoji „prvi izbor zanimanja“
– koji preispituju svoju prvu karijernu odluku
– koji su završili obrazovanje i prvi put stupaju na tržište rada
– tražilaca zaposlenja
• Informisanje o svetu rada, obrazovanja, tržištu rada, uslugama NSZ i
zapošljavanju
NSZ: podrška mladima koji se opredeljuju za svoj obrazovni
putProfesionalna orijentacija i savetovanje
za planiranje karijere:
– Interesovanje javnosti za
profesionalnu orijentaciju mladih
u NSZ je izrazito
– Veliki procenat mladih koji
dolaze na PO su, zapravo,
nedovoljno informisani o:
 svetu rada, obrazovanja i
perspektivama zapošljavanja
 osobinama koje treba da
preispitaju da bi donosili
adekvatne odluke
 znanjima i veštinama koje
treba razvijati za uspešnu
karijeru
Karijerno informisanje :
–neposredno informisanje u CIPS u
Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Uz podršku IPA 2012 projekta, NSZ u
2016. godini planira da otvori još 20
Centara za informisanje i
profesionalno savetovanje - 10 u
okviru NSZ, 10 u lokalnim
samoupravama.
–informisanje putem novih
tehnologija: usluge posrednog
informisanja dostupne su preko sajta
NSZ
Značaj karijernog informisanja
Najveći broj karijernih dilema uslovljen je nedostatkom informacija...
Karijerno informisanje...
•podstiče mlade na aktivniji pristup u rešavanju karijernih dilema
•omogućava racionalno korišćenje ograničenih resursa za individualno
savetovanje
•brojne nedoumice u pogledu izbora profesije i planiranja karijere mogu se
otkloniti karijernim informacijama
Informacije i aktivan pristup rešavanju karijernih dilema mogu olakšati...
•prilagođavanje sve bržim promenama na tržištu rada
•kontinuirano preispitavanje ličnih osobina, znanja, veština radi donošenja
najboljih mogućih odluka
Elektronski izvori informacija za mlade - NSZ
Stranice „Planiranje karijere“ na
sajtu www.nsz.gov.rs
...usluge NSZ, korisni linkovi,
publikacije, saveti za efikasno
učenje...
NSZ on-line alati za mlade:
•Vodič za izbor zanimanja „Vodič
za osnovce“
...uz tehničku podršku PBILD
programa UN
www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs
•Igrica „Karijerno putovanje“
...uz tehničku podršku PBILD
programa UN
www.karijernoputovanje.co.rs
•Informator „Šta da učim, šta da
radim“
...na inicijativu NSZ, u saradnji sa
MPNTR i ZUOV, uz tehničku
podršku GIZ
www.nsz.gov.rs
Vodič za izbor zanimanja – „Vodič za osnovce“
www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs
•Osnovne informacije o vrstama
škola
•Kratki opisi brojnih zanimanja (151
u obrazovnom sistemu, 15 zanata kojih
nema u srednjim školama)
•Upitnici samoprocene
interesovanja i sposobnosti –
pomoć mladima da preispitaju svoja
interesovanja, sklonosti, „jake“ i
„slabe strane“; rezultati se povezuju
sa kratkim opisima zanimanja
•Saveti za pravilno planiranje
karijere
Prednosti interaktivnog vodiča
www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs
Lak pristup različitim celinama
•Popunjavanje integralnog
upitnika ili pojedinačnih upitnika;
više mogućnosti za pristup
određenom sadržaju
Integraciju odgovora sa upitnika
vrši računar
•Nema grešaka u integraciji
podataka do kojih može doći u
štampanoj verziji
•Na odgovore 5 (bez obzira na
prosek interesovanja za
profesionalnu oblast) računar
upućuje na odgovarajuće opise
zanimanja
Profesionalne oblasti – korisno i za starije uzrasne grupe...
• Ukratko o grupi zanimanja (tipični
poslovi, radna mesta…)
• Šta je važno za rad u toj oblasti:
• sposobnosti
• osobine ličnosti
• zdravstveni preduslovi -
kontraindikacije
• Uslovi rada
• Karakteristična zanimanja:
• sa trogodišnjom školom
• sa četvorogodišnjom školom
• sa fakultetom
• sa visokom školom strukovnih
studija
Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom
Celina „Savetovanje“
•Veštine koje treba razvijati
•Osobine važne za uspešnu
karijeru
•Najčešće greške u izboru
zanimanja
Pozitivne, ohrabrujuće
formulacije
Značaj celoživotnog učenja
Značaj upravljanja karijerom
Posećenost Vodiča za osnovce u periodu od 01.01.2015.-31.10.2015.
• U posmatranom periodu registrovano je 95.877 poseta sajtu, što je
za 1,74% više u odnosu na isti period prošle godine.
• Od ukupno registrovanih, većinom su nove posete 75.194 (78,4%),
dok je 20.683 (21,6%) ponovljenih.
• Sajt posećuju korisnici sa svih kontinenata, iz 87 zemalja i 791
grada. Najbrojniji su posetioci iz Srbije (registrovano 79.216 ili 82,62
% poseta), uglavnom iz većih gradova: Beograda, Kraljeva, Novog
Sada, Niša, Kule, Pančeva. Takođe, brojni su posetioci iz regiona
(11.680 ili 12,18%), naročito iz: Bosne i Hercegovine, Hrvatske i
Crne Gore. Iz ostalih zemalja registrovano 4.981 (5,20%) poseta.
• U anketi 89,69% registrovanih posetilaca se izjasnilo da im je sajt
bio koristan.
Igrica „Karijerno putovanje“
www.karijernoputovanje.co.rs
•Namenjena učenicima viših razreda
osnovne škole kako bi se na na
vreme upoznali sa dostupnim
zanimanjima i srednjim školama
•Na zabavan način mladi upoznaju
svoja interesovanja i razmatraju
različite karijerne mogućnosti.
•Opisi dominantnih interesovanja po
Holandu
•Kratki opisi obrazovnih profila
srednjeg stručnog obrazovanja koji
odgovaraju tim interesovanjima
Igrica „Karijerno putovanje“
Igrica „Karijerno putovanje“
Igrica „Karijerno putovanje“
Informator „Šta da učim, šta da radim“
... nastao u saradnji NSZ sa
MPNTR i ZUOV, uz tehničku
podršku GIZ
•Elektronski alat u procesu
planiranja karijere
•Pruža podatke o obrazovnim
profilima, srednjim školama,
nastavnim planovima i opisima
zanimanja.
•Koristan mladima i svima koji
pružaju podršku u procesu
donošenja karijernih odluka -
učenicima, roditeljima,
nastavnicima, savetnicima
Prednosti
• Mogućnost pretrage
obrazovnih profila po:
– nazivu
– područjima rada
– stepenu stručnog
obrazovanja
• Mogućnost pretrage
srednjih škola u Srbiji po:
– okruzima
– ...podaci o obrazovnim
profilima u pojedinim
školama
Prednosti
Za svaki obrazovni profil...
•kratak opis zanimanja:
– tipični radni zadaci
– uslovi rada
– poželjne osobine
– eventualni
zdravstveni preduslovi
•nastavni plan i program
•spisak srednjih škola u
Srbiji koje imaju u ponudi
taj obrazovni profil
Nove tendencije u KVIS – korišćenje novih tehnologija
• Samouslužni sistemi: on-line testiranje i odgovarajuće
karijerno informisanje
• Integrisanje sajtova za KVIS u portale – olakšavanje
korisnicima, ali i lakše postizanje kvaliteta
• E-savetovanje: chat, SMS, e-mail, Skype, Facebook (chat,
grupne sesije, praćenje stranice), Twitter,...
Korisni alati u karijernom informisanju
Uz samouslužne sisteme, portale, sajtove...
•Virtuelni sajmovi
•Video zapisi – informacije o svetu rada
•Live stream predavanja na temu karijere
•Blogovi
•Elektronski alati za praćenje sadržaja sa korisnih veb-lokacija
(RSS)
•...
Hvala na pažnji.
Ivana.Bozic@nsz.gov.rs
www.nsz.gov.rs

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenjaRazvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja
Razvoj veština upravljanja karijerom kao ključni cilj karijernog vođenja
 
Karijerno vodjenje u srednjim skolama
Karijerno vodjenje u srednjim skolamaKarijerno vodjenje u srednjim skolama
Karijerno vodjenje u srednjim skolama
 
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
Programi podrške nastavnicima i stručnim saradnicima kao glavnim nosiocima ra...
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenj...
 
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
Priručnik za nastavnike srednjih škola ,,Karijerno vodjenje i savetovanje u s...
 
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
Razvojni potencijal koncepta karijernog vođenja i savetovanja u osnovnim i sr...
 
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijerePazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
Pazvoj veštine upravljanja karijerom - uloga Centra za razvoj karijere
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje n...
 
Karijerni kutak
Karijerni kutakKarijerni kutak
Karijerni kutak
 
Međuinstitucionalna saradnja u kreiranju savremenih alata za karijerno inform...
Međuinstitucionalna saradnja u kreiranju savremenih alata za karijerno inform...Međuinstitucionalna saradnja u kreiranju savremenih alata za karijerno inform...
Međuinstitucionalna saradnja u kreiranju savremenih alata za karijerno inform...
 
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu
Onlajn alati za karijerno vođenje studenata na Univerzitetu u Beogradu
 
Pripremi se upisi se
Pripremi se upisi sePripremi se upisi se
Pripremi se upisi se
 
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
Značaj IKT resursa za karijerno vođenje: baza obrazovnih mogućnosti obrazovan...
 
Program VIZ&JA
Program VIZ&JAProgram VIZ&JA
Program VIZ&JA
 
Bilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar Srbija
Bilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar SrbijaBilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar Srbija
Bilten "Karijera i mobilnost" br. 3 - Euroguidance centar Srbija
 
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centraBilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
Bilten karijera i mobilnost i publikacije Euroguidance centra
 
Karijera i mobilnost 4
Karijera i mobilnost 4Karijera i mobilnost 4
Karijera i mobilnost 4
 
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u...Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u...
Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Karijerno vođenje i savetovanje u...
 
Ako misliš uspeti, ne smeš odustati
Ako misliš uspeti, ne smeš odustatiAko misliš uspeti, ne smeš odustati
Ako misliš uspeti, ne smeš odustati
 
Kad porastem biću
Kad porastem bićuKad porastem biću
Kad porastem biću
 

Viewers also liked (15)

Codes and conventions
Codes and conventionsCodes and conventions
Codes and conventions
 
10th wiki bana(20100612)
10th wiki bana(20100612)10th wiki bana(20100612)
10th wiki bana(20100612)
 
Convocatoria 2
Convocatoria 2Convocatoria 2
Convocatoria 2
 
Resumen
ResumenResumen
Resumen
 
Enhancing civilian and military partnerships to meet public health needs
Enhancing civilian and military partnerships to meet public health needsEnhancing civilian and military partnerships to meet public health needs
Enhancing civilian and military partnerships to meet public health needs
 
Tareainfo
TareainfoTareainfo
Tareainfo
 
Cómo sobrevivir a la infoxicación.pptx 2
Cómo sobrevivir a la infoxicación.pptx 2Cómo sobrevivir a la infoxicación.pptx 2
Cómo sobrevivir a la infoxicación.pptx 2
 
Intervento dell'arch. Franco Bernardini
Intervento dell'arch. Franco BernardiniIntervento dell'arch. Franco Bernardini
Intervento dell'arch. Franco Bernardini
 
Fundamentos de la_fisioterapia
Fundamentos de la_fisioterapiaFundamentos de la_fisioterapia
Fundamentos de la_fisioterapia
 
Explorador windows
Explorador windowsExplorador windows
Explorador windows
 
Exámen2 pcj
Exámen2 pcjExámen2 pcj
Exámen2 pcj
 
Thesis; Corporal Punishment
Thesis; Corporal PunishmentThesis; Corporal Punishment
Thesis; Corporal Punishment
 
Lista de exercícios 2 - 8° ANO - unidade ii
Lista de exercícios 2 - 8° ANO - unidade iiLista de exercícios 2 - 8° ANO - unidade ii
Lista de exercícios 2 - 8° ANO - unidade ii
 
Book review 23
Book review 23Book review 23
Book review 23
 
M.tech Project
M.tech ProjectM.tech Project
M.tech Project
 

Similar to Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mlade

Uporedna analiza upitnika glas za mlade 2014.xls (2)
Uporedna analiza upitnika glas za mlade 2014.xls (2)Uporedna analiza upitnika glas za mlade 2014.xls (2)
Uporedna analiza upitnika glas za mlade 2014.xls (2)
tamarakoms
 
Samo HRabro, No Budget campaign, PRijem 2008
Samo HRabro, No Budget campaign, PRijem 2008Samo HRabro, No Budget campaign, PRijem 2008
Samo HRabro, No Budget campaign, PRijem 2008
Jelena Vujanac
 

Similar to Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mlade (20)

Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Vesna Fabian, Konferenca Gradim...
 
Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"
Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"Publikacija  "Improving a public policy on employability: Project no1"
Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"
 
Codr res polis
Codr res polisCodr res polis
Codr res polis
 
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...
Predstavitev izobraževanja odraslih v Srbiji, Brankica Kocić in Vladimir Bojk...
 
Karijerni informator
Karijerni informatorKarijerni informator
Karijerni informator
 
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici SrbijiStrategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji
Strategija karijernog vodjenja i savetovanja u Republici Srbiji
 
Oblici i tehnike karijernog savetovanja
Oblici i tehnike karijernog savetovanjaOblici i tehnike karijernog savetovanja
Oblici i tehnike karijernog savetovanja
 
Resursi i korisni materijali
Resursi i korisni materijaliResursi i korisni materijali
Resursi i korisni materijali
 
Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...
Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...
Uloga i značaj karijernog vođenja i savetovanja za unapređenje efikasnosti sr...
 
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdfS.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
S.Jovicevic i A.Ivanovic_Sweet career day.pdf
 
STRATEŠKI PLAN ZA PERIOD 2017. - 2019.
STRATEŠKI PLAN ZA PERIOD 2017. - 2019.STRATEŠKI PLAN ZA PERIOD 2017. - 2019.
STRATEŠKI PLAN ZA PERIOD 2017. - 2019.
 
Uporedna analiza upitnika glas za mlade 2014.xls (2)
Uporedna analiza upitnika glas za mlade 2014.xls (2)Uporedna analiza upitnika glas za mlade 2014.xls (2)
Uporedna analiza upitnika glas za mlade 2014.xls (2)
 
Objedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timovaObjedinjena ppt sajam školskih timova
Objedinjena ppt sajam školskih timova
 
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
Prvi Sajam školskih timova za karijerno vođenje i savetovanje, 23. jun 2015. ...
 
AP Preduzetnistvo
AP PreduzetnistvoAP Preduzetnistvo
AP Preduzetnistvo
 
Novim znanjima i veštinama do posla u turizmu
Novim znanjima i veštinama do posla u turizmuNovim znanjima i veštinama do posla u turizmu
Novim znanjima i veštinama do posla u turizmu
 
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u PančevuIstraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
Istraživanje stavova srednjoškolaca i nastavnika srednjih škola u Pančevu
 
Mladi u riziku
Mladi u rizikuMladi u riziku
Mladi u riziku
 
Samo HRabro, No Budget campaign, PRijem 2008
Samo HRabro, No Budget campaign, PRijem 2008Samo HRabro, No Budget campaign, PRijem 2008
Samo HRabro, No Budget campaign, PRijem 2008
 
LAP_Ivanjica
LAP_IvanjicaLAP_Ivanjica
LAP_Ivanjica
 

More from Beogradska otvorena škola

More from Beogradska otvorena škola (9)

VM-Pro Presentation
VM-Pro PresentationVM-Pro Presentation
VM-Pro Presentation
 
ALMIT project presentation for the conference MIGRATE
ALMIT project presentation for the conference MIGRATEALMIT project presentation for the conference MIGRATE
ALMIT project presentation for the conference MIGRATE
 
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...
Optimizacija resursa karijernog vođenja i savetovanja u cilju frekventnijih i...
 
Različita lica Indonezije, Jasmina Beba Kuka
Različita lica Indonezije, Jasmina Beba KukaRazličita lica Indonezije, Jasmina Beba Kuka
Različita lica Indonezije, Jasmina Beba Kuka
 
Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko Malović
Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko MalovićEkonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko Malović
Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni, prof. dr Marko Malović
 
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucijaPlan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija
Plan integriteta preventivni mehanizam za jačanje integriteta institucija
 
CONGRAD, odgovornost obrazovanja
CONGRAD, odgovornost obrazovanjaCONGRAD, odgovornost obrazovanja
CONGRAD, odgovornost obrazovanja
 
Bezbedno na internetu
Bezbedno na internetuBezbedno na internetu
Bezbedno na internetu
 
Neki novi novinari
Neki novi novinariNeki novi novinari
Neki novi novinari
 

Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih - Online alati za mlade

 • 1. Nove tehnologije u karijernom informisanju mladih On-line alati za mlade www.nsz.gov.rs
 • 2. Strateški okvir Nacionalna strategija zapošlјavanja za period 2011-2020. godine: •Opšti cilj – povećanje zaposlenosti Jedan od pojedinačnih ciljeva: •2.2. Unapređenje kvaliteta ljudskog kapitala •2.2.1. Razvoj karijernog vođenja i savetovanja Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2015. godinu: Jedan od prioriteta: •Unapređenje kvaliteta radne snage i ulaganje u ljudski kapital Jedna od mera: •Promovisati i dalje razvijati karijerno vođenje i savetovanje Jedan od očekivanih ishoda: •Inovirani i promovisani sajtovi za karijerno vođenje i savetovanje
 • 3. Strateški okvir: mladi kao ciljna grupa karijernog informisanja u NSZ • U okviru 2.2.1. Razvoj karijernog vođenja i savetovanja – predviđeno je da KVIS budu obuhvaćene „različite kategorije lica i uzrasta, kao što su deca, učenici, mladi i odrasli.“ • NAPZ 2015. - Paket usluga za mlade (15-30) predviđa, između ostalog: profesionalnu orijentaciju i savetovanje o planiranju karijere* • Nacionalni program zapošljavanja mladih do 2020.godine – predviđa posebne mere namenjene deci od 10-14 godina starosti i mladima od 15-30 godina starosti *Savetovanje lica pri izboru, promeni zanimanja i donošenju odluka u vezi sa karijernim razvojem; pružanje informacija o tržištu rada i mogućnostima za razvoj karijere; psihološka procena za potrebe klasifikacije; psihološka selekcija za potrebe zapošljavanja, uključivanja u programe dodatnog obrazovanja i obuka i programe preduzetništva; trening samoefikasnosti; radionica za prevladavanje stresa usled gubitka posla, organizovanje sajmova profesionalne orijentacije i dr.)
 • 4. Karijerno informisanje mladih u NSZ • Informisanje mladih: – kojima tek predstoji „prvi izbor zanimanja“ – koji preispituju svoju prvu karijernu odluku – koji su završili obrazovanje i prvi put stupaju na tržište rada – tražilaca zaposlenja • Informisanje o svetu rada, obrazovanja, tržištu rada, uslugama NSZ i zapošljavanju
 • 5. NSZ: podrška mladima koji se opredeljuju za svoj obrazovni putProfesionalna orijentacija i savetovanje za planiranje karijere: – Interesovanje javnosti za profesionalnu orijentaciju mladih u NSZ je izrazito – Veliki procenat mladih koji dolaze na PO su, zapravo, nedovoljno informisani o:  svetu rada, obrazovanja i perspektivama zapošljavanja  osobinama koje treba da preispitaju da bi donosili adekvatne odluke  znanjima i veštinama koje treba razvijati za uspešnu karijeru Karijerno informisanje : –neposredno informisanje u CIPS u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Uz podršku IPA 2012 projekta, NSZ u 2016. godini planira da otvori još 20 Centara za informisanje i profesionalno savetovanje - 10 u okviru NSZ, 10 u lokalnim samoupravama. –informisanje putem novih tehnologija: usluge posrednog informisanja dostupne su preko sajta NSZ
 • 6. Značaj karijernog informisanja Najveći broj karijernih dilema uslovljen je nedostatkom informacija... Karijerno informisanje... •podstiče mlade na aktivniji pristup u rešavanju karijernih dilema •omogućava racionalno korišćenje ograničenih resursa za individualno savetovanje •brojne nedoumice u pogledu izbora profesije i planiranja karijere mogu se otkloniti karijernim informacijama Informacije i aktivan pristup rešavanju karijernih dilema mogu olakšati... •prilagođavanje sve bržim promenama na tržištu rada •kontinuirano preispitavanje ličnih osobina, znanja, veština radi donošenja najboljih mogućih odluka
 • 7. Elektronski izvori informacija za mlade - NSZ Stranice „Planiranje karijere“ na sajtu www.nsz.gov.rs ...usluge NSZ, korisni linkovi, publikacije, saveti za efikasno učenje... NSZ on-line alati za mlade: •Vodič za izbor zanimanja „Vodič za osnovce“ ...uz tehničku podršku PBILD programa UN www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs •Igrica „Karijerno putovanje“ ...uz tehničku podršku PBILD programa UN www.karijernoputovanje.co.rs •Informator „Šta da učim, šta da radim“ ...na inicijativu NSZ, u saradnji sa MPNTR i ZUOV, uz tehničku podršku GIZ www.nsz.gov.rs
 • 8. Vodič za izbor zanimanja – „Vodič za osnovce“ www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs •Osnovne informacije o vrstama škola •Kratki opisi brojnih zanimanja (151 u obrazovnom sistemu, 15 zanata kojih nema u srednjim školama) •Upitnici samoprocene interesovanja i sposobnosti – pomoć mladima da preispitaju svoja interesovanja, sklonosti, „jake“ i „slabe strane“; rezultati se povezuju sa kratkim opisima zanimanja •Saveti za pravilno planiranje karijere
 • 9. Prednosti interaktivnog vodiča www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs Lak pristup različitim celinama •Popunjavanje integralnog upitnika ili pojedinačnih upitnika; više mogućnosti za pristup određenom sadržaju Integraciju odgovora sa upitnika vrši računar •Nema grešaka u integraciji podataka do kojih može doći u štampanoj verziji •Na odgovore 5 (bez obzira na prosek interesovanja za profesionalnu oblast) računar upućuje na odgovarajuće opise zanimanja
 • 10. Profesionalne oblasti – korisno i za starije uzrasne grupe... • Ukratko o grupi zanimanja (tipični poslovi, radna mesta…) • Šta je važno za rad u toj oblasti: • sposobnosti • osobine ličnosti • zdravstveni preduslovi - kontraindikacije • Uslovi rada • Karakteristična zanimanja: • sa trogodišnjom školom • sa četvorogodišnjom školom • sa fakultetom • sa visokom školom strukovnih studija
 • 11. Podsticanje razvoja veština upravljanja karijerom Celina „Savetovanje“ •Veštine koje treba razvijati •Osobine važne za uspešnu karijeru •Najčešće greške u izboru zanimanja Pozitivne, ohrabrujuće formulacije Značaj celoživotnog učenja Značaj upravljanja karijerom
 • 12. Posećenost Vodiča za osnovce u periodu od 01.01.2015.-31.10.2015. • U posmatranom periodu registrovano je 95.877 poseta sajtu, što je za 1,74% više u odnosu na isti period prošle godine. • Od ukupno registrovanih, većinom su nove posete 75.194 (78,4%), dok je 20.683 (21,6%) ponovljenih. • Sajt posećuju korisnici sa svih kontinenata, iz 87 zemalja i 791 grada. Najbrojniji su posetioci iz Srbije (registrovano 79.216 ili 82,62 % poseta), uglavnom iz većih gradova: Beograda, Kraljeva, Novog Sada, Niša, Kule, Pančeva. Takođe, brojni su posetioci iz regiona (11.680 ili 12,18%), naročito iz: Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. Iz ostalih zemalja registrovano 4.981 (5,20%) poseta. • U anketi 89,69% registrovanih posetilaca se izjasnilo da im je sajt bio koristan.
 • 13. Igrica „Karijerno putovanje“ www.karijernoputovanje.co.rs •Namenjena učenicima viših razreda osnovne škole kako bi se na na vreme upoznali sa dostupnim zanimanjima i srednjim školama •Na zabavan način mladi upoznaju svoja interesovanja i razmatraju različite karijerne mogućnosti. •Opisi dominantnih interesovanja po Holandu •Kratki opisi obrazovnih profila srednjeg stručnog obrazovanja koji odgovaraju tim interesovanjima
 • 17. Informator „Šta da učim, šta da radim“ ... nastao u saradnji NSZ sa MPNTR i ZUOV, uz tehničku podršku GIZ •Elektronski alat u procesu planiranja karijere •Pruža podatke o obrazovnim profilima, srednjim školama, nastavnim planovima i opisima zanimanja. •Koristan mladima i svima koji pružaju podršku u procesu donošenja karijernih odluka - učenicima, roditeljima, nastavnicima, savetnicima
 • 18. Prednosti • Mogućnost pretrage obrazovnih profila po: – nazivu – područjima rada – stepenu stručnog obrazovanja • Mogućnost pretrage srednjih škola u Srbiji po: – okruzima – ...podaci o obrazovnim profilima u pojedinim školama
 • 19. Prednosti Za svaki obrazovni profil... •kratak opis zanimanja: – tipični radni zadaci – uslovi rada – poželjne osobine – eventualni zdravstveni preduslovi •nastavni plan i program •spisak srednjih škola u Srbiji koje imaju u ponudi taj obrazovni profil
 • 20. Nove tendencije u KVIS – korišćenje novih tehnologija • Samouslužni sistemi: on-line testiranje i odgovarajuće karijerno informisanje • Integrisanje sajtova za KVIS u portale – olakšavanje korisnicima, ali i lakše postizanje kvaliteta • E-savetovanje: chat, SMS, e-mail, Skype, Facebook (chat, grupne sesije, praćenje stranice), Twitter,...
 • 21. Korisni alati u karijernom informisanju Uz samouslužne sisteme, portale, sajtove... •Virtuelni sajmovi •Video zapisi – informacije o svetu rada •Live stream predavanja na temu karijere •Blogovi •Elektronski alati za praćenje sadržaja sa korisnih veb-lokacija (RSS) •...