Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Izdavač: 
Beogradska otvorena škola 
Masarikova 5/16, Palata Beograd 
11000 Beograd, Srbija 
Telefon: +381 11 30 65 800 
F...
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Neki novi novinari
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Neki novi novinari

325 views

Published on

Vodič o novim medijima i novinarstvu za srednjoškolce i mlade novinare, kreiran i objavljen u sklopu rada na portalu Mingl, u okviru projekta koje je podržalo Ministarstvo kulture.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Neki novi novinari

  1. 1. Izdavač: Beogradska otvorena škola Masarikova 5/16, Palata Beograd 11000 Beograd, Srbija Telefon: +381 11 30 65 800 Faks: +381 36 13 112 Imejl: bos@bos.rs Veb: www.bos.rs Za izdavača: Vesna Đukić Dizajn, uređivanje i priprema za štampu: Aleksandar Topić ISBN 978-86-83411-43-6 Tiraž: 500 Štampa: Dosije studio, Beograd februar 2010.

×