Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lean startup - Agicalkväll #58

478 views

Published on

A Swedish presentation describing how to work with the Lean Startup method.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Lean startup - Agicalkväll #58

 1. 1. Agicalkväll om Lean Startup 2013-11-04 Bengt Nyman Olle Hallin
 2. 2. Syftet med Agicalkvällarna •  Träffa vänner i branschen •  Dela med sig av kunskap •  Lära sig av andra •  Äta en bit mat och ha trevligt
 3. 3. Agenda •  Bakgrund •  Arbetsmetodiken •  Fallstudie från Varmfront.nu •  Gruppövning
 4. 4. Vad är problemet? •  Omvärlden förändras snabbare •  Internet har skapat global marknad •  Mjukvaran differentierar värdet •  Snabb anpassningförmåga ger fördelar
 5. 5. Det traditionella sättet •  Smaka på orden o  o  o  “affärsplanering” “budget” “forecast” •  Ofta ingen bra visualisering •  Väldigt sen återkoppling från användare •  Det duger inte idag! Definiera Planera Utveckla Testa Leverera
 6. 6. Vad är en Start-up •  Okänt problem! •  Okänd lösning! •  Def. “verksamhet under extrem osäkerhet” •  Hitta en hållbar affärsmodell o  o  o  Skalbar Repeterbar Lönsam •  Stimulera innovation och kreativitet •  Syftet är att lära sig •  Ej leverera produkt
 7. 7. Entreprenörer finns överallt! •  På nystartade bolag (startups) o  Entreprenör är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. I vidare bemärkelse används termen om en person är drivande och arbetar hårt för att nå framgång. •  Större företag o  Intraprenör, person som verkar som förnyare av affärsverksamheten inom ett större företag eller av en offentlig förvaltning.
 8. 8. Ännu en ny generation av WV Golf •  Golf typ I - år 1974 •  Golf typ II - år 1984 •  Golf typ III - år 1992 •  Golf typ IV - år 1998 •  Golf typ V - år 2003 •  Golf typ VI - år 2008 •  Till samma kundgrupp •  Liknande transportbehov •  Är det en start-up? •  Kan en komponent i bilen vara det?
 9. 9. Var kommer Lean Startup ifrån? •  En metod utvecklas av Eric Ries år 2011 •  Vetenskapligt sätt att utveckla rätt saker •  Entreprenörskap uppfattas “lekstuga” •  Leda hela verksamheten (management) •  Bygger på Lean Manufacturing o  o  o  Reducera cykeltid Minimera onödigt arbete Mindre pågående arbete •  Mål att hitta en hållbar affärsidé •  “Business Agility”
 10. 10. Vad är vad? •  Stort överlapp Lean Startup Lean Lean UX Agile
 11. 11. Upptäcka lösningar
 12. 12. Citat (humor!) •  “I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.” ― Thomas A. Edison •  "We owe everything to innovation. If life had adhered to 6 Sigma rules we would still be slime." ― Gary Hamel
 13. 13. Återkoppling på idéer •  Vi lär oss av att göra fel •  Lärandet är resultatet (validated learning) •  Iterera tills hypoteserna är uppfyllda •  Kapitalet räcker visst •  •  antal varv Minimera tiden i loopen Passar bra för mjukvara
 14. 14. Sammanfattning: Arbetsmetodiken 1. Idén och visionen 2. Problemet, kunden och lösningen 3. Hypoteser och antaganden 4. Experiment 5. Bygg minimal produkt 6. Samla mätdata 7. Börja om från 1 om lågt 8. Fortsätt om bra resultat
 15. 15. Steg 1: Nu börjar vi •  Vad är din idé? •  Visionen att sträva efter •  Långsiktigt hållbar affärsverksamhet •  Vad måste uppfyllas (sätt mål) •  Definiera a.  b.  c.  Vad är problemet Vem är kunden Hur ser lösningen ut (gör senare)
 16. 16. Steg 2: Hypoteser med antaganden 1. Vad är problemet vi försöker lösa? 2. Vem har problemet? 3. Hur ser lösningen ut? 4. Hur stor är marknaden? 5. Hur ska vi nå kunden? 6. Hur ska vi skapa intresse? 7. Hur ska vi tjäna pengar? Ange kritiska nivåer som måste uppfyllas!
 17. 17. Steg 3: Experiment för lärande •  Ställ öppna frågor till fysiska personer om •  •  •  deras verkliga smärtor. Fråga inte vänner! En handling som verifierar intresse för en lösning (email-adresser, namn, pengar) A/B testning av lösning Leverera till early adopters
 18. 18. Steg 4: Minimum Viable Product (MVP) •  Prestentera problemet o  o  En knapp på en hemsida hur många trycker på den? Intresseanmälan för early adpoters •  Bygg enbart det man vet har värde •  Noggrann mätning av resultatet!
 19. 19. Steg 5: Pivotera eller fortsätta? •  Jämför mätdata från experiment med •  •  miniminåvåerna för antaganden (innovation accounting) Utvecklas väl -> fortsätt Lågt intresse -> gör pivot
 20. 20. Typer av pivot •  Zooma in (en feature blir hela produkten) •  Zooma ut (produkten är för liten) •  Byt kundsegment (fel kund) •  Repositionera (inget problem värt lösa) •  Gå från plattform till lösning •  Hög marginal / låg volym <-> låg marginal / •  •  hög volym Byt sätt att ta betalt Spridning av intresse (viral, sticky, paid)
 21. 21. Verktyg •  Visualisering för att stimulera •  •  •  kommunikation, kreativitet och innovation Business Model Canvas Validation Board Appar
 22. 22. Bra böcker
 23. 23. Hur gå vidare... •  Inspirerande filmsnuttar på Youtube •  Meetup-träffar i Stockholm •  Lyssna på startuppodden.se •  På webben o  o  http://www.businessmodelgeneration.com/ https://www.leanstartupmachine.com/ •  Våga prova i er befintliga verksamhet! o  o  för en ny produkt nytt format på affärsplanering
 24. 24. Varmfront.nu - Olle Hallin berättar •  Problemet med dagens lösningar •  Vem är kunden •  Hur ser lösningen ut •  Utvärdering enligt Lean Startup •  Reflexioner...
 25. 25. Gruppövning - utvärdera en ny idé Välj en av dessa: 1. Din egen idé 2. Hemgjord glass till barnen på badstranden 3. Vedspisar till Sahara 4. Nytt musiksystem till VW Golf typ VII
 26. 26. Gruppövning - utvärdera en ny idé 1. Beskriv kort idén 2. Definiera o  o  o  Vem är kunden? Vad är problemet? Hur ser lösningen ut (teknik + affärsmodell)? 3. Rita upp en o  o  Validation Board Business Model Canvas 4. Krisisera varandra och ge exempel på möjliga pivoter? 5. Redovisning

×