Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Framtidens vårdcentraler 2016-09-23KonfKlar

221 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Framtidens vårdcentraler 2016-09-23KonfKlar

 1. 1. Sveriges kornbod och kulturella nav Befolkning ökar med 10.000 varje år Våren kommer alltid tidigare Spettekaka Rapsen gulare och lite närmare himmlen Home of Zlatan • 2020 lika nära till Hamburg som till Göteborg, till Bryssel som till Stockholm
 2. 2. Framtidens Vårdcentraler  Framtiden  Verksamheten  Lokalerna
 3. 3. • Ökat antal invånare • Andelen äldre multisjuka ökar • Sjukvårdspersonal – bristvara • Solidariskt finansierad hälso- och sjukvård efter behov. • Vårdcentralerna – en del i ett ökande olikformigt hälso- och sjukvårdsutbud
 4. 4. – Tanken var först att erbjuda patienter att ta blodprov i sin Ica-butik. Men i brist på utrymme får patienter lämna blodprov i en skollokal nära matbutiken, berättar Peter Berggren, distriktsläkare i Storuman och chef för Glesbygds-medicinskt centrum. Videobesök ihemmet för eneffektivarevårdmiljö Apple Health Med Healthkit vill Apple samla alla dina hälsodata på ett och samma ställe. 900 000 svenskar med privata900 000 svenskar med privata sjukvårdsförsäkringar!sjukvårdsförsäkringar!
 5. 5. • Garant för en jämlik hälso- och sjukvård efter behov? Högkostnadsskydd? • Trygghet • Kvalitetssäkrade metoder/utrustning. • Tillgänglighet- fysiska besök • Kontinuitet • Samordnare av individens vårdbehov (kommun, försäkringskassa m m) • Kostnadseffektiv första linjens sjukvård Vad kan vårdcentralerna erbjuda för att ta plats i ett framtida vårdutbud?
 6. 6. Hur skulle det kunna erbjudas? • Organisering i team, val av team • Teamet kunna träffas fysiskt eller via videomöte. • Del i ett ”Hälsotorg”- fysisk närhet till kommunens hemsjukvård, försäkringskassa, träningsanläggning, apotek. • Möjlighet till oplanerade videobesök med övrig specialistvård
 7. 7. Varför team? 1. Not enough GPs 2. GPs do work they don’t need to do 3. Other staff do some jobs better than GPs 4. To offer a wider range of services to patients Team andra länder (WONCA 2016)
 8. 8. Standardisering • Igenkänning varumärke • Utvärdera/utveckla till bästa möjliga • Ekonomiskt • Eget rum deltid? Vem styr utformningen idag?
 9. 9. Grunden måste vara: Attraktiva vårdcentraler för medarbetare, invånare och finansiär
 10. 10. Nuvarande vårdcentralen Brösarp LOKALER
 11. 11. Hälsotorg
 12. 12. Konceptvårdcentral Gemensam standard för vårdcentraler i Region Skåne
 13. 13. Konceptvårdcentral - vad betyder det för oss? • Lokalförteckning • Rumsfunktionsprogram (RFP) • Funktionsuppställning • Tekniska krav (PTS) • Inredningskostnad • Planritning • 3D-visualiseringar Vi har 10 000 listade patienter. Hur många undersökningsrum behövs? Hur ska ”öronrummet” rustas för att bli mer flexibelt? Hur stor yta krävs för ett provtagnings- rum? Får vi ha ekparkett i undersöknings- rummen?
 14. 14. Standardisering Moduler
 15. 15. Undersökningsrum
 16. 16. Utmaningar på vägen • Arbetssätt år 2025? • Öppen eller sluten reception? • Eget rum eller teamlokaler? • Grad av standardisering?
 17. 17. Styrande faktorer • PTS (Programteknisk standard). • Forskning och erfarenheter från övriga länder och regioner. • Ekonomiska beräkningskalkyler.
 18. 18. Framtidens vårdcentral  Moduler om 12 kvm  Specialistkonsultation via Skype  E-hälsa  Utbildning- och forskning
 19. 19. Fortsatt arbete • Knyta ihop typrummen i VC • BVC • Barnmorskemottagningar • Rehabliteringsverksamhet • Psykosocialverksamhet
 20. 20. VR – Virtual Reality som stöd i planeringsprocessen • VR har blivit lättillgängligt för alla via datorspel eller telefon • VR ger möjlighet till att utvärdera flera alternativ kostnadseffektivt • Alla kan förstå VR (bättre än ritningar)
 21. 21. VR som stöd i planeringsprocessen  Kostnader hålls nere genom att VR planeras in från början och ingår som en naturlig del i planerings- processen.

×