Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NEW MEDIA 2

206 views

Published on

Lawrence Casier
29 november

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NEW MEDIA 2

 1. 1. MAP PRES 2 NEW MEDIAMAD-FACULTYAcademiejaar2012-2013DOCENTENStijn MommenPiet SteursVeerle Van der Sluys MEMORY-Lawrence Casier
 2. 2. MAP PRESTHEMATIEKONDERWERPVerzamelen van persoonlijke verhalenom deze dan op een ‘vernieuwende’ maniernaar de buitenwereld te brengen.Dit uit zich in een interactief verhaalop de IpadONDERZOEKSVRAAG ATELIER“HOE KUNNEN WE HET VERHAAL VAN EENOUDERE OP EEN VERNIEWENDE MANIER NAARDE BUITENWERELD BRENGEN”
 3. 3. MAP PRESWATEEN IPADAPPLICATIE?EEN IPAD APPLICATIE MET VERHALEN DIE DE GOEDE OUDE TIJD NAARVOREN BRENGENInterface is dus voornamelijk gericht naar de oudereLetten op gebruiksvriendelijkheid
 4. 4. MAP PRESGEBRUIKS-VRIENDELIJKHEIDWORTELS VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEIDDe eerste persoon in de geschiedenis die een systeem uitwerkte rond de principesvan design was Vesuvius in de eerste eeuw voor Christus.Hij bedacht drie kernbegrippen omtrent het principe gebruiksvriendelijkheid1 FIRMITAS 2 UTILITAS 3 VENUSTASDe kracht en duurzaamheid van Het nut van een design voor zijn De schoonheideen ontwerp gebruikers van het design
 5. 5. MAP PRESGEBRUIKS-VRIENDELIJKHEIDWORTELRECENTERE WORTELS VAN GEBRUIKSVRIENDELIJKHEIDIn het tijdperk van de eerste computers, in de jaren ’80, was het gebruik vancomputers zeer ingewikkeld, terwijl de modale mens niets wist van computers.Daarom werd gebruiksvriendelijkheid een hoofddoel van alle interactieve softwaredie niet voor experts bedoeld was. Eenvoud was het hoofddoel.Vandaag heerst er een ander begrip rond de term gebruiksvriendelijkheid:Design aangepast aan de context
 6. 6. MAP PRESGEBRUIKS-VRIENDELIJKHEIDVANDAAGVANDAAG WORDT GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID OP TWEE MANIEREN BEKEKEN1Gebruiksvriendelijkheid bekeken als een eigenschap van een interactief systeem.Een systeem heeft een goede of slechte gebruiksvriendelijkheidEssentialsitische visie2Gebruiksvriendelijkheid als eigenschap van een interactie tussen gebruiker, comput-er en de context.Gebruiksvriendelijkheid is afhankelijk van doelgroep en functieContextuele visie
 7. 7. MAP PRESGEBRUIKS-VRIENDELIJKHEIDCONCEPTDE CONCEPTUELE VISIE ANDERS BEKEKENDe interface, bepaald door de context, de navigatie, hoe de gebruiker de com-puter bestuurt, en de interactie, hoe de computer reageert op de navigatie van degebruiker, bepalen de gebruiksvriendelijkheidDE INTERFACE DE NAVIGATIE DE INTERACTIE GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID
 8. 8. MAP PRESONDERZOEKSVRAAGONDERZOEKSVRAAGHoe kunnen we de Ipad zogebruiksvriendelijk mogelijkmaken voor de oudere?
 9. 9. MAP PRESPROBLEMENOUDERENWanneer we een digitaal medium zo gebruiksvriendelijkmogelijk willen maken voor ouderen moeten we rekening houden met tweeproblemen waar veel ouderen mee te kampen hebben.Verminderde werking zintuigenBeperkte kennis van digitale media
 10. 10. MAP PRESOUDEREN& NIEUWEMEDIAOUDEREN EN NIEUWE MEDIAOm te weten wat gebruiksvriendelijkheid voor ouderen betekent, moetenwe eerst kijken waarvoor ouderen nieuwe media voornamelijk gebruiken.Met andere woorden: wat is de context waarbinnen ouderen met nieuwemedia werken.Volgens het instituut voor informatietechnologie van Helsinki gebruikenouderen nieuwe media voornamelijk om…1in contact te blijven met familie en vrienden2media te delen en te creëren in de vorm van foto’s, fotoalbums, en geschiedenis van de familie
 11. 11. MAP PRESOUDEREN& NIEUWEMEDIADeze informatie toont aan dat ons project sterk aanleunt bij deinteresses van de ouderenPersoonlijke geschiedenis van ouderen wordt verteldOns project wordt tevens een sociaal netwerk, waar de ouderein contact kan komen met familie en vrienden
 12. 12. MAP PRESOUDEREN& IPADVOORDELEN IPAD OM NIEUWE MEDIA DICHTER BIJ OUDEREN TEBRENGENEen zeer helder scherm ideaal voor mensen met een gezichtsbeperkingIntuïtieve besturing door direct contact met het schermOn-screen keyboard zorgt ervoor dat ze hun aandacht niet moetenverdelen over verschillende elementen, maar enkel op het schermmoeten focussen‘back button’ geeft de ouderen het veilige gevoel dat ze steeds terugkunnen als ze vast zouden zitten (Bij de Ipad2 is deze verdwenen?)
 13. 13. MAP PRESOUDEREN& APPSWAAROP MOETEN WE LETTEN WANNEER WE APPS MAKENVOOR OUDERENZorg voor duidelijke instructies over hoe de app te gebruiken, liefst via tekst, enhelpvensters die een prominente plaats krijgenGebruik een eenvoudige navigatiestructuurZorg voor feedback als een taak is volbracht, zoals een subtiele animatie ofgeluidseffect als een knop is ingedrukt, of een kleurverandering van een item alshet geselecteerd isLimiteer het gebruik van slepen in de appZorg voor een gevoel van voltooiing als bepaalde taken zijn volbracht.Dit versterkt zelfredzaamheid.
 14. 14. MAP PRESOUDEREN& APPSWAAROP MOETEN WE LETTEN WANNEER WE APPS MAKENVOOR OUDERENGebruik van een minimalistisch design om de oudere niet te overladen metinformatieGebruik maken van grote iconen die gemakkelijk zijn te interpreteren inzakefunctie en interactiemogelijkhedenVermijden van gebruik van irrelevante informatie op het schermOmdat kleurverschillen moeilijker waar te nemen zijn als je ouder wordt, moetgebruik gemaakt worden van een beperkt kleurenpallet met maximale contrasten
 15. 15. MAP PRESSKEUOMORPHISMESKEUOMORPHISME ALS MOGELIJKHEID TOT TOEGANKELIJKERENAVIGATIE VOOR OUDERENWat is Skeuomorphisme?Een stijl die metaforen en texturen uit de echte wereldgebruikt in digitale interfaces.Deze vorm van design kan een mogelijkheid zijn in ons project omherkenbare elementen voor de oudere generatie toe te voegen, zodat zeonmiddellijk begrijpen hoe ze moeten navigeren.
 16. 16. MAP PRESSKEUOMORPHISMENADELEN SKEUOMORPHISMEWanneer je enkel via deze weg denkt, verlies je de meerwaarde van dedigitale drager.We dienen dus een harmonie te vinden tussen skeuomorphisme en demeerwaarde van de Ipad t.o.v. analoge dragers.Skeuomorphisme gebruiken als opstap naar de digitale media, mettoevoegingen van meerwaarde van de digitale drager t.o.v. analogedragers
 17. 17. MAP PRESVOORUITZICHT BIBLIOGRAFIE THESIS INGE VANHEES. ONDERZOEK NAAR GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID EN INNOVATIE BIJ IPAD MAGAZINES. MAD FACULTY HTTP://CHRIS.PIRILLO.COM/IPAD-HELPS-VISION-IMPAIRED-ELDERLY-READ/ HTTP://TREETOPS.ORG.AU/GROUPS/AGEDCARE/WIKI/87E74/ARTICLES_ON_IPADS_IN_AGED_CARE.HTML HTTP://WWW.GOOGLE.BE/IMGRES?START=117&UM=1&HL=EN&SA=N&TBO=D&RLZ=1C1CHFX_NLBE476BE477&BIW=1920&BIH=942&TBM=ISCH&TBNID=NGHNMAQ JW_IVAM:&IMGREFURL=HTTP://WWW.RICHARDPATEY.COM/APPLES-HUMAN-INTERFACE-TO-REJECT-SKEUOMORPHISM/&DOCID=0AXLVWJCAN1YUM&IMGURL=HTTP:// WWW.RICHARDPATEY.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2012/11/PHOTO.PNG&W=640&H=360&EI=B5Q3UPFYC8JJ0QWZUIDGBQ&ZOOM=1&IACT=HC&VPX=409&VPY=219 &DUR=1222&HOVH=168&HOVW=300&TX=183&TY=102&SIG=108936109096825221520&PAGE=3&TBNH=142&TBNW=254&NDSP=55&VED=1T:429,R:37,S:100,I:115 HTTP://UXDESIGN.SMASHINGMAGAZINE.COM/2012/05/23/THE-HISTORY-OF-USABILITY-FROM-SIMPLICITY-TO-COMPLEXITY/ HTTP://WWW.SMARTPLANET.COM/BLOG/THINKING-TECH/IPAD-OPENS-DIGITAL-DOORS-FOR-THE-ELDERLY/3674 HTTP://BLOG.SOFTWAREUNITY.COM/2010/06/SENIOR-CITIZENS-FIRST-IPAD-ENCOUNTER.HTML HTTP://WWW.GOOGLE.BE/URL?SA=T&RCT=J&Q=&ESRC=S&SOURCE=WEB&CD=1&VED=0CDEQFJAA&URL=HTTP%3A%2F%2FCITESEERX.IST.PSU. EDU%2FVIEWDOC%2FDOWNLOAD%3FDOI%3D10.1.1.79.7704%26REP%3DREP1%26TYPE%3DPDF&EI=FP-3UJC-O6FV0QXIWYHIAQ&USG=AFQJCNHIUSIKRZ8AI8TG9WISK 5G5DYSANG&SIG2=9UWM9YEJG7WNHY1GYKXN-A HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/SKEUOMORPH HTTP://GIGAOM.COM/APPLE/SKEUMORPHISM-IS-FINALLY-DEAD-SO-WHAT-IS-APPLES-NEXT-DESIGN-MOVE/
 18. 18. BEDANKTVOOR UWAANDACHT

×