Master presentatie 2

452 views

Published on

Project status 2

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Master presentatie 2

 1. 1. DOCENTEN . GRAF DOCENTEN . GAME DOCENTEN . THESIS Ann Bessemans Robin Gielis Patrick Ceyssens Geoffrey Brusatto Chris Indeherberge Stan Hendrickx Luc Rerren Stijn Mommen Peter Hulsmans Johan Vandebosch Piet Steurs MEMORY- LINKMAP PRES 2GRAFISCHONTWERPMAD-FACULTYAcademiejaar2012-2013 Lawrence Casier . Ben Meulemans
 2. 2. MAP PRES 2ONDERZOEKSVRAAGONDERZOEKSVRAAG“HOE KUNNEN WE HET VERHAAL VANDE OUDERE OP EEN VERNIEUWENDEMANIER NAAR DE BUITENWERELDBRENGEN”
 3. 3. MAP PRES 2THEMATIEKONDERWERPINHOUD1. Verzamelen en archiveren vanherinneringen & verhalenWERKWIJZE2. om deze op eenvernieuwende manier aanVERSPREIDING3. de buitenwereld te tonen
 4. 4. MAP PRES 2HERINNERINGENVERHALENINHOUD1. Verzamelen en archiveren van FOCUSherinneringen & verhalen De verhalen van ouderenom deze op eenvernieuwende manier aan WAAROMde buitenwereld te tonen Wij willen de verhalen van de oudere generatie niet verloren laten gaan. We willen ze gebruiken om mensen dichter bij elkaar te brengen.
 5. 5. MAP PRES 2HERINNERINGENVERHALENIN DE MEDIA ACTUALITEITHEEFT De derde leeftijd is alomBERICHTGEVING tegenwoordig in de maatschappij van vandaag.OVER OUDERENMEESTAL EEN (vergrijzing, woonzorg) .NEGATIEVECONNOTATIE Als reactie hierop willen we de oudere eens positief in het daglicht stellen.
 6. 6. MAP PRES 2HERINNERINGENVERHALENPROCESWEINTERVIEWENAL GERUIMETIJD EENAANTALOUDEREN
 7. 7. MAP PRES 2HERINNERINGENVERHALENPROCESDEZEWORDENIN EENSTRUCTUURGEORDENDOM EENOVERZICHTTE KRIJGENOP DEVERSCHILLENDEVERHALEN
 8. 8. MAP PRES 2HERINNERINGENVERHALENPROCES
 9. 9. MAP PRES 2HERINNERINGENVERHALENPROCES MAKEN VAN” MEMORY BOARDS” WAAROPNAAR DE TOEKOMST TOE MENSEN HERINNERINGENBLIJVEN INTERVIEWEN KUNNEN PLAATSEN (VULLEN VAN GAATJES) DIGITAAL EN/OF MANUEEL? Vb ; Niet genoeg verhalen over 1944 ? - - Datum plakken op prikbord.MAAR OOK HULP Mensen kunnen hier gerelateerde zakenVAN BIBLIOTHEEK aan toevoegenINSCHAKELEN
 10. 10. MAP PRES 2VERNIEUWENDBUITENWERELDWERKWIJZEVerzamelen en archiveren van VERNIEUWEND?herinneringen & verhalen Oude verhalen vertellen met behulp van de2. om deze op een nieuwe media.vernieuwende manier aande buitenwereld te vertellen De kloof tussen digitale media en de oudere generatie kleiner maken Dit zal zich uiten in een interactief verhaal eenvoudig in gebruik voor de oudere.
 11. 11. MAP PRES 2INTERACTIEFVERHAALWAAROM EEN INTERACTIEF VERHAAL? ELEMENTEN LAY-OUTEen Interactief verhaal als “gesamtkunstwerk” TYPOGRAFIEIn een interactief verhaal komen BRANDINGverschillende elementen samen. FOTOGRAFIE IILUSTRATIE- ideaal voor crossover project - INTERACTIE PROGRAMMATIE CONCEPT VIDEO ANIMATIE GELUID INTERFACE NAVIGATIE ...
 12. 12. MAP PRES 2INTERACTIEFVERHAALFILOSOFIEDE WERKWIJZE VAN EEN INTERACTIEF VERHAAL INTERESSEERT ONS.Bij een interactief verhaal is er ruimte voor participatie en eigen inbrengDe weg voor je ligt nog niet vast en de toeschouwer bepaalt naareigen inzicht en behoeften welke kant het verhaal op zal gaan.Het verhaal wordt hierdoor elke keer anders beleefd.
 13. 13. MAP PRES 2INTERACTIEFVERHAALOBSTAKELSOBSTAKELS BIJ HET MAKEN INTERACTIVITEIT VULTVAN EEN DIGITAAL INHOUD NIET AANINTERACTIEF VERHAAL . INTERACTIVITEIT GEEFT GEEN MEERWAARDE T.O.V.Men gebruikt nog steeds structuren uit TRADITIONELEhet analoge tijdperk, die niet zijn VERTELLENDE MEDIAaangepast aan de digitale dragers vanvandaag. Daardoor zijn ze vaak opongepaste wijze geïntegreerd.
 14. 14. MAP PRES 2INTERACTIEFVERHAALOBSTAKELSSuske en Wiske: De Stuivende Stad INTERACTIVITEIT VULTLitlle miss Robot INHOUD NIET AANEen luisterstrip van Suske en WiskeIn de app wordt gescrold door de prenten,terwijl de teksten worden voorgelezen. INTERACTIVITEIT GEEFT GEEN MEERWAARDE T.O.V.Een bijna rechtstreekse overzetting van TRADITIONELEeen strip naar de ipad, zonder rekening te VERTELLENDE MEDIAhouden met de mogelijkheden van dedrager
 15. 15. MAP PRES 2INTERACTIEFVERHAALOBSTAKELSAlice INTERACTIVITEIT VULTAtomic Antelope INHOUD AANHet verhaal heeft prachtigeanimaties die kunnen INTERACTIVITEIT GEEFTgemanipuleerd worden door het EEN MEERWAARDE T.O.V.roteren en schudden van de Ipad. TRADITIONELE VERTELLENDE MEDIAHoewel de animaties geen invloedhebben op het plot, dragen ze sterkbij tot de absurde en hectischeervaring die het verhaal kenmerkt.
 16. 16. MAP PRES 2INTERACTIEFVERHAALOBSTAKELSOBSTAKELS BIJ HET MAKEN GEEN JUISTE BALANSVAN EEN DIGITAAL TUSSEN NARRATIEVE &INTERACTIEF VERHAAL . INTERACTIEVE ELEMENTENNarratieve ontwerpen eisen een overgave NARRATIVITEIT ENvan immersie van de gebruiker. INTERACTIVITEIT HEBBEN VAAK EEN TEGENSTRIJDIGBij interactie, daarentegen, komen keuzes DOEL.op de eerste plaats, waarbij de logica van deinteractieve wereld bepaalt wat de gevolgenzullen zijn.
 17. 17. MAP PRES 2INTERACTIEFVERHAALOBSTAKELS NARRATIVITEIT INTERACTIVITEIT INTERACTIEF VERHAAL
 18. 18. MAP PRES 2INTERACTIEFVERHAALCONCLUSIEWIJ WILLEN AANTONEN DAT HET VERWERKEN VANINTERACTIVITEIT IN VERHALEN MOGELIJKHEDEN BIEDT, DIE :1. MEER ZIJN DAN HET KLAKKELOOS BIJ ELKAAR PLAATSENVAN NARRATIEVE EN INTERACTIEVE ELEMENTEN.2. MEER ZIJN DAN EEN RECHTSTREEKSE OVERZETTING VANEEN ANALOOG VERHAAL NAAR EEN DIGITAAL MEDIUM.
 19. 19. MAP PRES 2INTERACTIEFVERHAALSYSTEEMHOE ZIEN WIJ DIT IN DE PRAKTIJK?
 20. 20. MAP PRES 2INTERACTIEFVERHAALSYSTEEM STORY INTERFACE KERNVERHAAL STORY STORY STORY STORY STORY GLOBALE GESCHIEDENIS ( ONDERZOEK) STORY STORY STORY TEASERS, AANDACHTTREKKERS (ONTDEKKING) STORY STORY STORY STORY INGANGSPUNT GESTUURD DOOR KEUZE INTERFACE STORY STORY STORY STORY
 21. 21. MAP PRES 2INTERACTIEFNETWERKVERSPREIDINGVerzamelen en archiveren van DE VERHALEN WORDENherinneringen & verhalen GEÏNTEGREERD INom deze op een EEN SOCIAAL NETWERK.vernieuwende manier aan3. de buitenwereld te vertellen 3 ASPECTEN -sociaal -educatief -creatief
 22. 22. MAP PRES 2VERGELIJKINGFACEBOOK
 23. 23. MAP PRES 2INTERACTIEFNETWERKSOCIAAL ASPECT.jong en oud kan hier aan deelnemen.In onze verhalen kan je een zoektochtstarten aan de hand van je interesses.Op deze manier kan je in contact komenmet gelijkgezinden.- community building -vb Harry(18) hield altijd al van demuziek van de jaren 30. Nu kan hij hier metGeorge(81) zijn interesses delen.
 24. 24. MAP PRES 2INTERACTIEFNETWERKEDUCATIEF ASPECT.Omdat elk verhaal gelinkt is aan dewereldgeschiedenis, wordt kennisovergedragen.De geschiedenis ervaren doorverschillende persoonlijke invalshoeken.vb . Maria kende in de oorlog bijnageen moeilijkheden omdat ze op hetplatteland verbleef. Josianne uit de stad,daarentegen, mocht elke dag blij zijn dat zenog leefde.rbrbrrtbrtbrtbtrtbrrbbrbrbbrbrbrb
 25. 25. MAP PRES 2INTERACTIEFNETWERKCREATIEF ASPECT.Mogelijkheid tot het eenvoudig vormgevenvan eigen verhaal. ( basis templates)Denken aan gebruiksvriendelijkheidMogelijkheid om jezelf een plaatste geven in onze geschiedenis- participatie -
 26. 26. MAP PRES 2EVENHERHALEN STORY STORY STORY STORY STORY STORY STORY STORY STORY STORY STORY STORY STORY STORY STORY STORIES OF THE MAKING THE STORIES INTERACTIVE INTERACTION PEOPLE AND PUTTING THEM IN A SOCIAL SYSTEM INHOUD UITWERKING VERSPREIDING
 27. 27. MAP PRES 2MOGELIJKHEDENSIMULATIEhttp://masterproces.tumblr.com/post/36210995232/memory-link-alpha-version-dit-voorbeeld-werdSIMULATIEMEMORY-LINK 1
 28. 28. MAP PRES 2OUDEREN &USABILITYHOE KUNNEN WE ONS CONCEPT ZO GEBRUIKSVRIENDELIJKMOGELIJK MAKEN VOOR DE OUDERE?TWEELEDIG:1. REKENING HOUDEN MET DRAGER VOOR ONS PROJECT2. REKENING HOUDEN MET GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID NAAR OUDEREN TOE
 29. 29. MAP PRES 2OUDEREN &USABILITY1. REKENING HOUDEN MET DRAGER VOOR ONS PROJECTBij het maken van onze simulatie, hielden we geen rekening met de dragervan ons project.Dit is echter van groot belang, aangezien we rekening moeten houden met demogelijkheden en beperkingen van de drager bij de praktische uitwerking.Ook heeft de drager invloed op de gebruiksvriendelijkheid. We willen ietsmaken dat eenvoudig te gebruiken is door ouderen, de ene drager is hiergeschikter voor dan de andere.
 30. 30. MAP PRES 2OUDEREN &USABILITYDRAGERWE STELDEN ONS DE VRAAG? MEMORY MEMORY LINK LINK AN INTERACTIVE OR AN INTERACTIVE STORY STORY
 31. 31. MAP PRES 2OUDEREN &USABILITYDRAGER MEMORY LINK AN INTERACTIVE STORY
 32. 32. MAP PRES 2OUDEREN &USABILITYDRAGERWINNAAR IPADDIRECT CONTACT MET SCHERM.BETERE FOCUS -> GROTERE EMOTIONELE BETROKKENHEID.HARMONIE LAID BACK & LEANING FORWARD PRINCIPE.(LINK HARMONIE NARRATIEF EN INTERACTIEF)IPAD MEEST GEBRUIKT VOOR SOCIALE NETWERK SITESMEER COMPOSITORISCHE MOGELIJKHEDEN(LANDSCAPE - PORTRAIT PRINCIPE )GEBRUIKSVRIENDELIJK NAAR OUDEREN TOE
 33. 33. MAP PRES 2OUDEREN &USABILITYDRAGERVOORDELEN IPAD OM NIEUWE MEDIA DICHTER BIJ OUDEREN TEBRENGENEen zeer helder scherm ideaal voor mensen met een gezichtsbeperkingIntuïtieve besturing door direct contact met het schermOn-screen keyboard zorgt ervoor dat ze hun aandacht niet moetenverdelen over verschillende elementen, maar enkel op het schermmoeten focussenBack button geeft de ouderen het veilige gevoel dat ze steeds terugkunnen als ze vast zouden zitten.
 34. 34. MAP PRES 2OUDEREN &USABILITYGEBRUIKSVRIENDELIJKHEID BINNEN DE CONTEXTVAN DIGITALE MEDIAGebruiksvriendelijkheid is afhankelijk van doelgroep en functieBij gebruiksvriendelijkheid t.o.v. een digitale drager dienen we rekening tehouden met drie elementen GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID INTERFACE NAVIGATIE INTERACTIE
 35. 35. MAP PRES 2OUDEREN &USABILITYGEBRUIKSVRIENDELIJKHEID VOOR DE OUDEREBinnen de context van de oudere moeten we inzakegebruiksvriendelijkheid rekening houden met twee problemenwaar veel ouderen mee te kampen hebben1. Verminderde werking zintuigen2. Beperkte kennis van digitale media
 36. 36. MAP PRES 2OUDEREN &USABILITYVOLGENS HET INSTITUUT VOOR INFORMATIETECHNOLOGIE VANHELSINKI GEBRUIKEN OUDEREN NIEUWE MEDIA VOORNAMELIJKOM…A. In contact te blijven met familie en vriendenB. media te delen en te creëren in de vorm van foto’s,fotoalbums, en geschiedenis van de familieDeze informatie toont aan dat ons project sterk aanleunt bij deinteresses van de ouderenA. Ons project wordt een sociaal netwerk, waar de ouderein contact kan komen met familie en vriendenB. Persoonlijke geschiedenis van ouderen wordt verteld
 37. 37. MAP PRES 2OUDEREN &USABILITYSKEUOMORPHISME ALS MOGELIJKHEID TOT TOEGANKELIJKERENAVIGATIE VOOR OUDERENWat is Skeuomorphisme?Een stijl die metaforen en texturen uit de echte wereldgebruikt in digitale interfaces.Deze vorm van design kan een mogelijkheid zijn in ons project omherkenbare elementen voor de oudere generatie toe te voegen, zodat zeonmiddellijk begrijpen hoe ze moeten navigeren.
 38. 38. MAP PRES 2OUDEREN &USABILITYNADEEL SKEUOMORPHISMEWanneer je enkel via deze weg denkt, verlies je de meerwaarde van dedigitale drager.OPLOSSINGSkeuomorphisme gebruiken als opstap naar de digitale media, rekeninghoudend met de meerwaarde van de digitale drager t.o.v. analogedragers
 39. 39. MAP PRES 2BEGELEIDERSMENTORSStan Patrick Peter BIB GenkHendrickx Ceyssens Hulsmans inhoudinhoud inhoud + inhoud + uitwerking+ uitwerking + verspreiding verspreidingHelpt ons met Helpt ons met Helpt ons met Helpt ons metde juiste het inter- beeldende het verzamelentheoretische preten van de verwerking van van verhalenfunderingen van hedendaagse de interactieve beeldcultuur. geede geschiedenis. verhalen.gfgdf- bdfvbdfvdvdfger-sbrbbfgbfb Helpt ons met het zoeken naar programmeurs om ons project te concretiseren
 40. 40. MAP PRES 2SIMILARPROJECTSLIKE MINDEDPEOPLEJosiane Jonathan National film Jonathan StevenMarquis Harris board of canada Harris MallietRemember The whale Pinepoint Cowbirdthis huntverzamelt ver- New Media Experimenteel Virtueel platform Theoreticushalen in de hoop storyteller. Is interactief ver- waar mensen omtrent hetdat deze niet bezig met meer- haal. Draait rond lange verhalen vertellen vanverloren gaan. dere projecten terugkeren naar kunnen posten verhalen metBundelt deze omtrent het je kindertijd en ( anti-beweging nieuwe media.samen in een emotioneel herinneringen tegen twitter etc) rgvrbvrbrrbrtentoonstelling. gebruik van het ophalen. fgfgger- internetfgrfgfgfgfghttp://www.josi- http://www.num- http://interactive. http://cowbird.com http://wwwua.ac.be/anemarquis.com ber27.org nfb.ca/#/pinepoint main.aspx?c=steven. malliet
 41. 41. MAP PRES 2PLANNINGVerzamelen van verhalen van ouderen (interviews).Memory board in bibliotheek plaatsen om gaten op te vullen.Chronologisch structureren van deze verhalen en opsplitsen in deelverhalen.Verhalen linken met de globale geschiedenisOnderdelen van verhaal visueel gefundeerd weergevenCreatief proces naar concrete beeldvorming van verhalen.Conceptueel uitwerken van sociaal netwerk.Afbakenen van thema’s die in ons project aan bod komen.week 1 week 10 week 20 week ...
 42. 42. MAP PRES 2PLANNINGToetsen aan mogelijkheden van de Ipad als drager en degebruiksvriendelijkheid naar ouderen toe.Ontwikkelen van interface en diens navigatie, die gebruiksvriendelijk isCommunicatie met informatici om de technische mogelijkheden niet te overstijgen (praktisch mogelijk blijven).Creatief proces naar concrete beeldvorming van verhalen.Concrete uitwerking.week 1 week 10 week 20 week ...
 43. 43. MAP PRES 2PROCESFOLLOWON BLOGJE KAN ONS PROCES EN EXTRA INFO VINDEN OP ONZE BLOG;http://masterproces.tumblr.com
 44. 44. MAP PRES 2BIBLIOGRAFIEBIBLIOGRAFIELITERATUURALAIN DE BOTTON - HOE PROUST JE LEVEN KAN VERANDEREN – OLYMPUS – 1997LUC PAUWELS – DE VERBEELDE SAMENLEVING – GARANT – 1996LUC PAUWELS – METHODISCH KIJKEN –ACCO – 2007LUC PAUWELS – DENKEN OVER BEELDEN – ACCO – 2005MIEKE BOUMA – STORYTELLING IN 12 STAPPEN –AUGUSTUS – 2010MIEKE BAL - DE THEORIE VAN VERTELLEN EN VERHALEN -  VANTHILT – 2001WOUTER DEPREZ – WOUTER DEPREZ ONTDEKT DE WERELD – DE BEZIGE BIJ -2011SANDRA RENDGEN - INFORMATION GRAPHICS - TASCHEN - 2009
 45. 45. MAP PRES 2BIBLIOGRAFIEBIBLIOGRAFIEINTERNETBUDI, R., NIELSEN, J., (2010) USABILITY OF IPAD APPS AND WEBSITES.HTTP:// WEBCACHE.GOOGLEUSERCONTENT.COM/SEARCH?Q=CACHE: 0AL9IVMY8MWJ:WWW.NNGROUP.COM/REPORTS/MO-BILE/IPAD/IPAD-USABILITY_2ND- EDITION.PDF+NIELSEN+BUDIU+USABILITY+OF+IPAD +APPS&CD=1&HL=NL&CT=CLNK&GL=BE&CLIENT=SAFARIGORDON, J., (2010) THE CASE FOR ADVERTISING IN INTERACTIVE DIGITAL MAGAZINES - HOW THE NEXT GENERATION OF DIGITALMAGAZINES IS SUCCEEDING AS AN ADVERTISING PLATFORM. SMARTER MEDIA SALES.HTTP://BE.ZINIO.COM/READER.JSP? ISSUE=416120158&O=EXT&RF=VIVADSTUDYMOD, G., (S.D.)WHAT’S THE FUTURE OF THE BOOK IN THE IPAD ERA? DO LECURESHTTP:// DOLECTURES.CO.UK/LECTURES/WHATS-THE-FUTURE-OF-THE-BOOK-IN-THE-IPAD-ERA/SOEGAARD, M. (2012) THE HISTORY OF USABILITY FROM SIMPLICITY TO COMPLEXITYHTTP://UXDESIGN.SMASHINGMAGAZINE.COM/2012/05/23/THE-HISTORY-OF-USABILITY-FROM-SIMPLICITY-TO-COMPLEXITY/JOHN DODGE, (2010) IPAD OPENS DIGITAL DOORS FOR THE ELDERLYHTTP://WWW.SMARTPLANET.COM/BLOG/THINKING-TECH/IPAD-OPENS-DIGITAL-DOORS-FOR-THE-ELDERLY/3674GEORGE, (2010) SENIOR CITIZENSHTTP://BLOG.SOFTWAREUNITY.COM/2010/06/SENIOR-CITIZENS-FIRST-IPAD-ENCOUNTER.HTML
 46. 46. MAP PRES 2BIBLIOGRAFIEBIBLIOGRAFIEINTERNETBRION, A. (2008) USABILITY AND INTERFACE DESIGN BOOKSHTTP://UXDESIGN.SMASHINGMAGAZINE.COM/2008/01/24/USABILITY-AND-INTERFACE-DESIGN-BOOKS/SVANAES, D. PHILOSOPHY OF INTERACTIONHTTP://WWW.INTERACTION-DESIGN.ORG/ENCYCLOPEDIA/PHILOSOPHY_OF_INTERACTION.HTMLWEBB, P. WHAT MAKES A GOOD INTERACTIVE BOOKHTTP://WWW.WEBCREDIBLE.CO.UK/BLOG/WHAT-MAKES-A-GOOD-INTERACTIVE-BOOKCHRIS . A USER EXPERIENCE VIEW: USABILITY TESTING INTERACTIVE CHILDREN’S BOOKSHTTP://DEMIBOOKS.COM/RESEARCH/INTERACTIVE-BOOK-USABILITY/GARRET, J. 2011 ELEMENTS OF USER EXPERIENCEHTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/OPENJOURNALISM/ELEMENTS-OF-USER-EXPERIENCE-BY-JESSE-JAMES-GARRETT#BTNNEXTINTERACTIVE NARRATIVESHTTP://WWW.INTERACTIVENARRATIVES.ORG/
 47. 47. MAP PRES 2BIBLIOGRAFIEBIBLIOGRAFIEARTIKELSCHEE SIANG ANG – RULES, GAMEPLAY AND NARRATIVES IN VIDEO GAMES – SAGE – 2008RICHARD VAN ECK – SIX IDEAS IN SEARCH OF A DISCIPLINE – UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA - 2007GONZALO FRASCA – SIMULATION VERSUS NARRATIVE: INTRODUCTION TO LUDOLOGY - MARK J.P. WOLF ANDBERNARD PERRON - 2003
 48. 48. MAP PRES 2BEDANKTVOORUWAANDACHT

×