Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GROEIEN EN WINNENVisie KBVB 2012 - 2016             Ambitieus voetbal             vanuit een solid...
“...De verandering is ingezet en nu kunnen                               we niet meer terug...
Onze missie, rol en waarden in het Belgisch voetbal         Onze missie is                    ...
De evolutie van het internationaal voetbal  De KBVB is als nationale federatie lid van UEFA en de   Het gevoel leeft ...
De sociale, culturele en politieke context  Als nationale sport speelt voetbal ook een veel ruimere  rol in de moderne...
Ambitieus voetbal vanuit een solide organisatie  Ambities en Voorwaarden voor het Belgisch Voetbal    De principes v...
Ambitie: Groeien voor het Amateur Voetbal  Een groei van de actieve en passieve voetbalbeleving van  onze sport  1. ...
Ambitie: Winnen in het Betaald Voetbal  Een kwantificeerbare groei als land en als liga op  internationaal vlak met mee...
Voorwaarde: Leiden van het Belgisch Voetbal  De organisatie van onze sport via alle beleids- en  beslissingsprocessen....
Voorwaarde: Investeren in het Belgisch Voetbal   Een financiële politiek uitwerken ten dienste van het   voetbal in z...
Van visie naar beleid   Dit document kwam tot stand na een fase van heel veel luisteren naar vele mensen in het Belgisch...
Het Belgisch voetbal   Feiten en cijfers tot op heden12
Het Belgisch voetbal   Feiten en cijfers tot op heden13
Het Belgisch voetbal   In beeld              Inhoud Steven Martens en het Uitvoerend Comité        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Visie2012-2016

327,447 views

Published on

Published in: Sports
 • Be the first to comment

Visie2012-2016

 1. 1. GROEIEN EN WINNENVisie KBVB 2012 - 2016 Ambitieus voetbal vanuit een solide organisatie Voetbal is onze nationale sport met prachtige Het was een bemoedigende vaststelling dat tradities en heroïsche herinneringen, maar het is ook dezelfde themas in heel wat gesprekken, evaluaties een wereldwijde miljarden industrie geworden. Het en feiten terugkwamen. Ook de passie en de energie was dan ook een gedurfde maar noodzakelijke stap bij velen viel me op. Er is wel degelijk een mooie voor de KBVB om zich begin 2011 aan die nieuwe toekomst voor het Belgisch voetbal en over de tijden aan te passen, zichzelf in vraag te durven noodzakelijke maatregelen blijkt opvallend veel stellen en zich aan een grondige analyse en dito consensus te zijn. Het zal hierbij belangrijk zijn dat alle hervorming te wagen. partijen de wil vertonen om samen te werken en het Na mijn aanstelling in mei heb ik de tijd genomen eigenbelang opzij kunnen zetten ten voordele van het om mij te verdiepen in de voetbalwereld en ben algemeen belang van onze sport. ik  uitvoerig te rade gegaan bij alle profclubs, de pro Concreet stellen we u een eerste visiedocument league, de ligas, de meeste commissievoorzitters, de voor het Belgisch Voetbal voor de volgende 5 jaar p e r s , s u p p o r t e r s v e re n i g i n g e n , d e t r a i n e r s - (2012-2016) voor, met ambities voor onze sport, verenigingen, de overheid, het management van de noodzakelijke voorwaarden om die ambities mogelijk KBVB in alle geledingen en ook bij een aantal te maken alsook concrete strategische doelstellingen vergelijkbare nationale federaties. Daarnaast werd in en plannen. We zijn er van overtuigd dat er over de nauwe samenwerking met de UEFA een interne ambities grote consensus is. De strategie, de concrete evaluatie van onze beslissings - en beleidsstructuur plannen en hun prioriteit zullen we in de volgende georganiseerd en is een nationaal perceptie - maanden aftoetsen bij alle partners in het Belgisch onderzoek uitgevoerd over het Belgisch Voetbal in het Voetbal. Tegelijkertijd zullen we een interne algemeen en de KBVB in het bijzonder. Op die manier beslissingsstructuur opbouwen om die acties in de is heel wat feitenkennis verzameld over de huidige volgende jaren te kunnen vormgeven. Er zijn in het staat en positie van onze sport. Alle vaststellingen verleden heel wat goede ideeën geopperd en we werden geconcretiseerd in een uitvoerig geloven dat dit document de goesting en passie bij werkdocument dat we samen met de leden van het iedereen terug kan opwekken. Uitvoerend Comité en met het KBVB management Steven Martens verder hebben besproken en uitgewerkt. 1
 2. 2. “...De verandering is ingezet en nu kunnen we niet meer terug. We moeten durven hervormen en consequent blijven in de ups en downs van dit proces in de komende jaren...” François De Keersmaecker Begin dit jaar kozen wij met het Uitvoerend Comité voor een nieuw dynamisch management van onze sport. Ik ben nog steeds verheugd dat we toen die gedurfde keuze hebben gemaakt. In mijn vele nauwe contacten met het management en uit wat ik hoor van vele collegas binnen en buiten de bond is de nieuwe wind voor het beleid al voelbaar. De leden van het Uitvoerend Comité hebben al kennis gemaakt met de analyses en suggesties en zijn in een volgende fase bereid om actief mee te denken en beslissingen te nemen in het belang van de verdere ontwikkeling van onze sport. Als voorzitter zal ik daar in de komende maanden samen met onze Secretaris Generaal een actieve beleidsrol in opnemen. Het voetbal is internationaal enorm geëvolueerd maar onze nationale clubs zijn aan een knappe inhaalbeweging bezig. Samen met het vernieuwde enthousiasme rond onze nationale ploeg   moeten we dit momentum aangrijpen om te durven veranderen. We willen als bond een voortrekkersrol spelen in dat proces maar reiken ook uitdrukkelijk de hand naar alle instanties op de Belgische Voetbal scene. François De Keersmaecker2
 3. 3. Onze missie, rol en waarden in het Belgisch voetbal Onze missie is Onze waarden Winnen en Groeien We hebben ervoor gekozen om onze rol in die missie voor het Belgisch voetbal te spelen in een nieuwe Tijdens de termijn van dit beleidsplan en ook daarna stijl met nieuwe kernwaarden. We willen die waarden willen we samenwerken met alle partners in het zowel intern, binnen onze bedrijfsstructuur, als in Belgisch profvoetbal om een beleid te voeren dat er onze contacten met alle voetbalmensen consequent voor zorgt dat onze nationale teams en onze beste uitdragen. De KBVB wil tegelijk de "solide ploegen het beter doen en meer winnen. scheidsrechter", de "dynamische coach" en de Daarenboven willen we onze sport doen groeien wat "enthousiaste fan" van het Belgisch voetbal zijn. betreft aantal spelers en toeschouwers en willen we als nationale sport een echte ambassadeur zijn voor De fan die verliefd is op het spel, die emotie durft belangrijke waarden zoals respect, sociale inclusie, tonen en zijn leven, ontspanning, familie en gezondheid en opvoeding in onze maatschappij. vriendschappen laat beïnvloeden door de sport. De Om deze missie te volbrengen zullen we ons stap fan tussen de andere fans die voelt dat voetbal voor stap organiseren tot een modelorganisatie. verenigt en die weet dat het sportieve en niet de politiek hierin centraal staat. Onze rol De coach die in dienst van het team, in een dynamische stijl, technisch onderlegd, met De KBVB is de nationale federatie die door UEFA en geloofwaardigheid en durf het beste in zijn spelers FIFA erkend en gesteund wordt om het Belgisch naar boven brengt en bovendien sterk communiceert Voetbal te organiseren en de kwaliteit ervan te naar verschillende partijen. De coach die durft kiezen bewaken. Het is onze rol als bond om de ganse voor duurzaamheid en een lange termijn politiek door Belgische voetbalfamilie te dienen en met rust te bewaren in moeilijke tijden. zelfvertrouwen dat leiderschap uit te dragen. We De scheidsrechter die met kennis van zaken en zullen in nauwe samenwerking met onze clubs, fans, voldoende zelfvertrouwen beslist in het belang van ligas en regionale vleugels (VFV en ACFF) het spel en de spelers, niet van zichzelf. Die niet kan samenwerken om de kwaliteit en de groei van het scoren maar liefst op een degelijke en onbesproken amateurvoetbal vorm te geven.  Onze samenwerking manier de wedstrijd leidt met respect en fairplay als met de Pro League zal essentieel zijn om het Betaald kernwaarden. Voetbal verder te laten ontwikkelen. “...De evolutie van ministerie van voetbal naar een moderne, efficiënte sportorganisatie met beleidscontrole is een uitdagend proces....” Steven Martens3
 4. 4. De evolutie van het internationaal voetbal De KBVB is als nationale federatie lid van UEFA en de Het gevoel leeft dat er sinds kort echter een revival aan FIFA en is derhalve ook een speler in de internationale de gang is waarbij heel wat clubs snel en efficiënt voetbalwereld. Om onze prestaties als bond te professionaliseren. Vele van die clubs zijn immers evalueren is een vergelijking met andere landen binnen financieel gezond en de financiële wanorde van andere die Europese en wereldcontext dus belangrijk. Die landen heeft ons gelukkig niet bereikt. Ook de Pro voetbalwereld is in de laatste decennia echter League streeft een gelijkaardige evolutie na en de bond ontzettend geëvolueerd. is zich aan het hervormen. Dit zijn, samen met de hernieuwde feel good factor rond de nationale ploeg, Vanaf begin der jaren 80 waren onze Rode Duivels positieve signalen die we moeten aangrijpen om echt mee op de internationale scene. Meer dan 2 samen verder te doen. Onze economische troeven decennia lang waren we een certitude op de zoals flexibiliteit, creativiteit en innovatie   kunnen we Wereldkampioenschappen met 6 deelnames op rij. De aanwenden ten dienste van onze nationale sport. uitschieter van de halve finale op het WK in Mexico 1986 staat in ons collectief geheugen gegrift. Het Wij Op commercieel vlak is concurrentie met de enorme gevoel onder spelers, supporters en alle Belgen was nationale TV gelden van b.v. de Premier League of de uitzonderlijk en de vreugdetaferelen op de grote markt Bundesliga en de wilde weldoeners b.v. uit het in Brussel spreken nog steeds tot de verbeelding. In Midden-Oosten onmogelijk. Dat mag echter geen 2002 kwam echter een einde aan die reeks en het is reden zijn om niet te vernieuwen. Binnen de schoot bovendien 27 jaar geleden dat België zich van de Pro League, de Rode Duivels en ons kwalificeerde voor een Europees Kampioenschap. amateurvoetbal liggen nog hele grote onontgonnen Enkel als gastland in 2000 namen we nog deel. commerciële opportuniteiten. De verbeterde media contracten met de Uefa en nationaal met de Pro Ook onze topclubs kregen de laatste 20 jaar gestaag League zijn in dat opzicht positieve evoluties en ook op meer concurrentie in de Europese clubcompetities. het vlak van de stadiondossiers kunnen we pro- Terwijl Club Brugge in 1992 nog het 1ste doelpunt in actiever zijn. Als we blijven ontginnen en onze de destijds nieuwe Champions League scoorde, werd beschikbare budgetten verstandig beheren ten dienste het voor Belgische ploegen alsmaar moeilijker om echt van een lange termijn visie voor onze sport is er veel tot de eindfase van het kampioenenbal door te mogelijk. Voetbal raakt te veel mensen in ons land om dringen. Het uitbreiden van de Champions League niet te slagen. sinds 1999 naar meer ploegen uit de sterkere competities maakte de kloof met de topligas gestaag groter. Anderlecht haalde zon 10 jaar geleden voor het laatst de 2de ronde van de Champions league en de andere Belgische topclubs moeten nog verder “... Wat betreft de omkadering van de terugkijken naar echte successen op het Europese nationale ploeg werken we nu werkelijk toneel. Het gevolg was een dalende Europese met de beste mensen van het land in alle coëfficiënt en het verlies van aansluiting met de top. verschillende compartimenten, van video analyse tot medische screening ...” De oorzaken van deze verminderde concurrentiepositie Marc Wilmots zijn talrijk en de groei van het aantal deelnemende landen - de Uefa groeide van 25 naar 53 leden - , de niet - voetbal gerelateerde financiële injecties, de onvergelijkbare TV-gelden in grotere landen en de gigantische en moderne voetbalstadions zijn enkele We moeten niet meer kijken naar voorbeelden waar wellicht geen mouw aan te passen Nederland - wat we veel te lang hebben valt. Sommige van deze evoluties zijn heel moeilijk gedaan - we zijn volop bezig om te omkeerbaar. ontwikkelen met onze eigenheden en onze eigen cultuur.” Toch moeten we ook durven naar onszelf kijken en vaststellen dat we wat betreft professionalisering, Marc Brys stadionbeleid en sporttechnische innovatie te lang hebben achter gehinkt.4
 5. 5. De sociale, culturele en politieke context Als nationale sport speelt voetbal ook een veel ruimere rol in de moderne samenleving en dat zowel voor spelers als voor toeschouwers. Een teamsport “...De KBVB is met zijn talloze commissies en gebaseerd op fair play, fysieke conditie, ontwikkeling verschillende structuren zon ondoorzichtig en persoonlijke maturiteit waarvoor honderdduizenden apparaat geworden dat het alle vormen van zon passie voelen zal altijd een speciale plaats hebben innovatie afremt. Dit is mogelijk een uiting van in het hart van ons land. Voetbal moet de dag van de complexiteit van het Belgische vandaag harder werken dan ooit tevoren om zijn staatsbestel...” UEFA plaats te veroveren in tijden waar vrije tijd schaarser wordt en het aantal verschillende vrijetijdsbestedingen met de dag talrijker. Er zijn meer alternatieven binnen en buiten de sport dan ooit tevoren en de spontane Voetbal is bij uitstek de sport die laagdrempelig en "shotters" communiceren nu niet meer op straat maar betaalbaar kan zijn voor iedereen. Ook voor de mensen via sociale media. Het wordt dus knokken om de uit vele verschillende landen die ondertussen ook in leidende rol - die we nog steeds hebben - te behouden ons land gaandeweg in ruimere aantallen aanwezig en te versterken. zijn. Voetbal als multicultureel bindmiddel tot sociale Het betekent dat we moeite zullen moeten doen om integratie. meer kansen, betere omstandigheden, betere Alle partners in het Belgisch voetbal kunnen samen opleidingen en opvoeding te ontwikkelen. Het betekent hun verantwoordelijkheid opnemen om meer dan ook dat we plezante, veilige en uitdagende voetbal te zijn en een impact na te streven op onze omgevingen moeten creëren om kinderen te laten maatschappij. De rol als entertainer is daarbij groeien tot de beste versie van zichzelf, wat hun niveau noodzakelijk maar onvoldoende. Opvoeding en sociale of achtergrond ook moge zijn. We zullen dus innovatief inclusie via onze voetbalambassadeurs de moeten zijn als we willen groeien als sport. jeugdtrainers zijn essentiële na te streven ambities. Onze rol is immers cruciaal en broodnodig. Kinderen Op politiek vlak beleefden we de laatste 5 jaar bewegen alsmaar minder en zwaarlijvigheid en bijzonder woelige communautaire tijden. Meer dan gezondheidsproblemen door onvoldoende beweging eens wordt het voortbestaan van België zelfs in vraag op jonge leeftijd komen vaker voor. In stedelijke regios gesteld. In ons federaal land met 3 gemeenschappen wordt agressie en onaanvaardbaar gedrag op alsmaar en 3 gewesten is de KBVB als sportbond een unicum. jongere leeftijd vastgesteld. De Rode Duivels zijn één van de laatste echte "nationale" producten. Onze nationale federatie was lange tijd volledig unitair en is pas recent mee geëvolueerd naar een koepelorganisatie met regionale vleugels. Het is in de hoofden van menigeen een uitdaging om ons als federatie aan die nieuwe hervormingen aan te passen. Toch zal het noodzakelijk z i j n o m o n z e re g i o n a l e p a r t n e r s v o l d o e n d e bevoegdheden te geven. De uitdagingen in het noorden van het land zijn niet die van het zuiden of van de hoofdstad. Tegelijk dienen we ervoor te zorgen dat we onze noodzakelijke identiteit en gevoel van éénheid hierbij niet verliezen.5
 6. 6. Ambitieus voetbal vanuit een solide organisatie Ambities en Voorwaarden voor het Belgisch Voetbal De principes van een uitgebalanceerd elftal zijn De tweede ambitie is om in het Betaald Voetbal meer een uitstekende metafoor voor de opdracht van ons te winnen en dus een kwantificeerbare groei te Belgisch Voetbal. Wij bouwen samen aan een team dat genereren als land en als liga op de internationale in elke linie grondig moet worden herschikt om de scene met als gevolg een verhoogde exposure van onze sport. We willen een bereidwillige partner zijn om uitdagingen van het moderne voetbal op nationaal en samen met de Pro League een sporteconomisch internationaal niveau aan te gaan. We gaan daarbij niet klimaat te ontwikkelen waarin profclubs een lange voor resultaat op korte termijn, we bouwen voor de termijn politiek kunnen voeren. toekomst maar we laten niet na te scoren als de Daarnaast willen we meer gebruik maken van kansen zich voordoen. profvoetbal als maatschappelijk bindmiddel, willen we een wij gevoel creëren via onze nationale ploeg en In de ploegopstelling op het speelveld vind je de 2 een programma van sociale integratie via een ambities en de 3 voorwaarden van het beleidsplan s a m e n w e r k i n g m e t d e p ro f p l o e g e n e n h u n terug.  De ambities liggen in de aanval met ‘Groeien en supportersverenigingen. Tot slot willen wij bouwen aan Winnen’, maar zijn enkel realiseerbaar vanuit   een een echte sporttechnische identiteit via een moderne aanpak van jeugd -, trainers - en scheidsrechters- solide organisatie met focus op het leiden en dienen opleidingen, een state of the art nationaal van en het investeren in onze sport. expertisecentrum en dito sport-wetenschappelijke en sporttechnische ondersteuning voor jeugdopleiding en De twee ambities zijn profvoetbal. groeien en winnen De eerste ambitie is om in het Amateur Voetbal een groei te generen in de actieve en passieve De drie voorwaarden zijn voetbalparticipatie. Daarbij moet voetbal nog meer een m a a t s c h a p p e l i j k b i n d m i d d e l w o rd e n t u s s e n leiden, dienen en investeren verschillende groepen mensen met extra aandacht voor vrouwenvoetbal, voetbal voor ouderen, De eerste voorwaarde om onze ambities te kunnen allochtonen en mensen met een handicap. We willen waarmaken is een hervorming van onze ook het voetbal integraal ondersteunen in al zijn beslissingsprocessen waarbij we de functies van de vormen met extra aandacht voor zaalvoetbal, beach vele entiteiten binnen de KBVB op elkaar afstemmen. soccer en andere voetbalvormen.   We ondersteunen Het doel is om tot een lenige beslissingsstructuur te daartoe amateur voetbalclubs om hun positie in het komen waarbij elk orgaan zijn rol kent en ter dege moderne vrijetijdsaanbod te kunnen behouden en uitvoert. Daarenboven is een herstructurering van het versterken. Waardering voor jeugdtrainers als personeelsbeleid nodig om de nieuwe doelstellingen ambassadeurs van de kwaliteitsvolle vrijetijds- mee vorm te geven en uit te werken. besteding voetbal wordt daarbij een ankerpunt. De tweede voorwaarde om te kunnen slagen is een integratie van een moderne "customer service" politiek waarbij de KBVB zich ten dienste stelt van alle voetbalmensen in het land. De bond is een dienstenorganisatie die zijn prestaties voor een groot deel moet aftoetsen aan de tevredenheid van zijn klanten. Moder ne communicatiemiddelen en automatisering zijn daarin belangrijke pijlers. De derde voorwaarde om in de toekomst te kunnen winnen en groeien is een gerichte en gedurfde investeringspolitiek gekoppeld aan een efficiënt en transparant financieel beleid.6
 7. 7. Ambitie: Groeien voor het Amateur Voetbal Een groei van de actieve en passieve voetbalbeleving van onze sport 1. Strategische doelstelling : Voetbalparticipatie als maatschappelijk bindmiddel 1.1. Een eigen "voetbal foundation" concretiseren waarin organisaties als Open Stadion, Special Olympics en G voetbal enz.  een duidelijke plaats krijgen in het beleid. 1.2. Een professionele cel vrouwenvoetbal oprichten. 1.3. De eerste supra-nationale (vrouwen)liga oprichten in Europa. 2. Strategische doelstelling : Een integrale ondersteuning van voetbal in al zijn vormen 2.1. Een hoogwaardige dienstverlening voor het zaalvoetbal organiseren door gebruik te maken van alle schaalvoordelen van de KBVB. 2.2. Beachsoccer ontwikkelen tot een hippe zomersport. 3. Strategische doelstelling : Amateurclubs die kunnen concurreren in het moderne vrijetijdsaanbod 3.1. Incentives ontwikkelen om meer mensen aan het voetballen te krijgen. 3.2. Actief lobbyen voor een ondersteuning van lokale infrastructurele noden. 3.3. Aanzetten tot modernisering van clubbesturen door specifieke opleidingen voor bestuurders. 3.4. Clubbesturen ondersteunen door  het opbouwen van een netwerk van professionele clubadviseurs. 3.5. Clubs aanzetten om meer van hun financiële middelen vrij te maken voor de jeugd. 3.6. Actief jonge scheidsrechters recruteren maar ook intensief begeleiden via een eigentijdse aanpak 4. Strategische doelstelling : Gewaardeerde jeugdtrainers als ambassadeurs voor een kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding 4.1. Massaal aandacht besteden aan  opleiding en diplomering voor (jeugd)trainers. 4.2. Het respect voor jeugdtrainers vergroten. 4.3. clubs stimuleren om hun jeugdtrainers beter te vergoeden 4.4. Ouders en vrijwilligers stimuleren om basiswaarden als ethiek, respect en fairplay mee vorm te geven. “... Het verschil in lagere afdelingen tussen wat de spelers in de eerste ploeg en de jeugdtrainers verdienen is absurd ...” Steven Martens7
 8. 8. Ambitie: Winnen in het Betaald Voetbal Een kwantificeerbare groei als land en als liga op internationaal vlak met meer exposure voor de sport. 1. Strategische doelstelling : Een partner zijn in het ontwikkelen van het sporteconomisch klimaat waarin profclubs een lange - termijn politiek kunnen voeren. 1.1. Positieve samenwerkingsakkoorden afsluiten met de Pro League met als doel een modern gerund product profvoetbal waarbij : - stijgen economisch haalbaar is en dalen geen catastrofe - jeugd en doorstroming prioriteit zijn - de marktwaarde van onze spelers verhoogt via de uitstraling van onze Rode Duivels -we samen voortdurend zoeken naar een commerciële meerwaarde en een permanente maximalisatie van het Bruto Professioneel Voetbal Product 1.2. Stadionvernieuwing in het ganse land kracht bijzetten door een op te richten ‘public affairs cel in samenwerking met de Pro League. 1.3. Een onderzoeksproject opstarten naar de huidige werking van de spelersmakelaars om op termijn tot een meer transparante situatie te komen voor alle betrokkenen. 2. Strategische doelstelling : Profvoetbal volwaardig benutten als maatschappelijk bindmiddel 2.1. Via de wedstrijden van de Rode Duivels een modelvoorbeeld worden wat betreft fansegmentering, vernieuwde omkadering en multi-acitivity events. 2.2. Een ombudsdienst voor supporters oprichten om de belangen en service voor supporters te verdedigen. 3. Strategische doelstelling : Een nationale sporttechnische identiteit ontwikkelen 3.1. Maatregelen nemen voor meer eigen opgeleide spelers in 1ste en 2de klasse. 3.2. Bruggen bouwen tussen de trainersopleidingen en de   sportieve werking van de professionele clubs door regelmatig contact van de technische staf van de KBVB met de prof coaches en de jeugdverantwoordelijken. 3.3. De samenwerking tussen topsportscholen en jeugdwerking van profclubs verbeteren. 3.4. De omkadering van onze nationale jeugdploegen verder professionaliseren. 3.5. Een innovatief sporttechnisch centre of excellence uitbouwen met internationale uitstraling en sportwetenschappelijk personeel. 3.6. Een begeleidingscel opzetten waarbij talentvolle scheidsrechters individueel worden gedetecteerd en begeleid tot internationaal topniveau. Onze ambities in het betaald en amateur voetbal waarmaken is niet vanzelfsprekend. In de laatste maanden hebben wij dan ook niet alleen een analyse gemaakt van waar we nu staan en ‘waar we naar toe willen’ maar ook welke voorwaarden wij als bond moeten creëren om die ambities te rechtvaardigen. De drie basisvoorwaarden zijn een goed bestuur (Leiden), een verstandige en transparante investeringspolitiek (Investeren) en een moderne dienstverlening (Dienen).8
 9. 9. Voorwaarde: Leiden van het Belgisch Voetbal De organisatie van onze sport via alle beleids- en beslissingsprocessen. 1. Strategische doelstelling : Een duidelijk intern business proces dat de organisatie in staat stelt op een efficiënte manier leiding te geven aan het Belgisch voetbal. 1.1. De functie van de vele entiteiten (comités, commissies, ligas, vleugels en provincies) duidelijk omschrijven, op elkaar afstemmen en doen functioneren volgens de principes van de "corporate governance" van een moderne bedrijf. 1.2. Transparant zijn. 1.3. Het bondsreglement vereenvoudigen. 2. Strategische doelstelling : Een management en een administratie die de  doelstellingen kunnen omzetten in concrete acties en projecten. 2.1. Een sterk topmanagement aanstellen. 2.2. Een zinvolle hervorming doorvoeren van het personeelsbeleid met aandacht voor verantwoordingslijnen, kwaliteitscontrole en opleiding. Hierbij rekening houden met de nieuwe realiteit en de specifieke opdrachten van de Vlaamse en Waalse vleugel (VFV en ACFF). 2.3. Een moderne bedrijfscultuur installeren. Ondanks de betrokkenheid van het personeel, wordt gewerkt op eilanden zonder bruggen, er is een duidelijk gebrek aan een gezamenlijke visie.. UEFA Voorwaarde: Dienen van de Belgische voetbalmensen De klant eerst 1. Strategische doelstelling : Efficiënt en herkenbaar georganiseerde competities en kampioenschappen. 1.1. Streven naar een geoliede organisatiemachine.. 1.2. Scheidsrechters actief ondersteunen op alle niveaus qua opleiding en werking. 1.3. Een administratieve vereenvoudiging en automatisering van procedures doorvoeren. 1.4. Een snelle, onafhankelijke, kwalitatieve en geloofwaardige interne rechtspraak installeren. 2. Strategische doelstelling : Een klantvriendelijk dienstencentrum zijn dat zijn klanten behandelt als een commercieel bedrijf. 2.1. Een callcenter oprichten voor dienstencentralisatie 2.2. Op een moderne manier contact zoeken met de voetbalgemeenschap (website, social media, e-kick off ...) 2.3. Alle personeelsleden continu motiveren om deze aanpak vorm te geven. De voetbalbond is een sportfederatie die ten dienste staat van alle mensen die met voetbal in aanraking komen. Die mensen zullen als klanten van een commercieel bedrijf moeten behandeld worden. Vincent Mannaert9
 10. 10. Voorwaarde: Investeren in het Belgisch Voetbal Een financiële politiek uitwerken ten dienste van het voetbal in zijn geheel. 1. Strategische doelstelling : Een transparante, moderne financiële politiek 1.1. Een grondige evaluatie maken van onze bedrijfsprocessen met als doel de  automatisering en modernisering van onze taken. 1.2. Een minimale overheadkost nastreven ten dienste van een maximale investering in ons voetbal zelf. 1.3. Een verdere uitbouw van ons commercieel beleid door middel van het verder exploiteren van de opportuniteiten en events van onze nationale ploeg en de Beker van België. 1.4. Gericht durven investeren in de groei en kwaliteit van ons voetbal. “...Het is de bedoeling om in het hele land 100 satelliet supportersclubs mee te krijgen die zich ongeacht hun clubliefde of taal verenigen voor één doel, dat van onze Rode Duivels...” Erik Reynaerts “...Ik denk dat we echt terug moeten naar de basis, de jeugdwerking. Als die goed is ontwikkel je spelers die op 18- jarige leeftijd al echt maturiteit uitstralen...” Timmy Simons “...Actieve investeringen in clubwerking zijn noodzakelijk, we moeten echt te velde gaan met een team van clubadviseurs....” Steven Martens “...Ik ben toch wel wat geschrokken van het gebrek aan omkadering rond de nationale vrouwenploeg. We moeten nu kiezen of we mee willen met de top 15 van Europa of dat we verder willen wegzakken....” Yves Serneels10
 11. 11. Van visie naar beleid Dit document kwam tot stand na een fase van heel veel luisteren naar vele mensen in het Belgisch voetbal. Daarna werden analyses verwerkt en losse ideeën gebundeld tot een eerste topline visie met een eenvoudige structuur. Twee ambities en drie voorwaarden om te slagen, allen vertaald in strategische doelstellingen voor de volgende 5 jaar. We waagden ons zelfs aan concrete plannen maar beseffen dat hoe dichter je bij concrete maatregelen komt, hoe serieuzer het wordt ... hoe moeilijker ook... Dit document is dan ook geen eindpunt maar het begin van een nieuwe ronde met onze partners in het Belgisch voetbal. Deze keer gaan we niet meer enkel luisteren maar de concrete doelstellingen en maatregelen aftoetsen. We gaan op zoek naar een draagvlak en we zullen prioriteiten stellen. Wat is belangrijk en wat minder ? Wat moet nu gebeuren of wat kan nog even wachten? De concrete plannen voor 2012 zullen we uitvoeren in onze verschillende professionele departementen en we zullen samen met het Uitvoerend Comité en de Raad Van Bestuur actief controleren of wij onze doelstellingen op tijd en met de nodige kwaliteit behalen. Die kwaliteitscontrole wordt zowel intern als extern een transparant en dynamisch proces waar we op regelmatige basis open zullen over communiceren. We zullen in de komende maanden en jaren bewuste keuze maken en acties uitvoeren stappen vooruit te zetten en als onze dynamiek niet gebroken wordt willen we zoveel mogelijk mensen laten deel uitmaken van dit uitdagende proces. Timelines voor het Belgisch voetbal Het is duidelijk dat we nog maar aan het begin van dit "veranderingsproces" staan. We zullen stap voor stap maar tevens ook aan een stevig tempo de zaken aanpakken. Toch is het ook nuttig om dit alles te zien in een ruimer kader over meerdere jaren gespreid. 2012 "Change" 2013 Interne Structuur en organisatie op punt - Funderingen voor de toekomst zijn gelegd - focus op onze klanten 2014 - 2015 Wijzigingen zichtbaar in het voetballandschap en maatschappij 2016 - 2020 Impact van de wijzigingen écht voelbaar en gaandeweg onomkeerbaar11
 12. 12. Het Belgisch voetbal Feiten en cijfers tot op heden12
 13. 13. Het Belgisch voetbal Feiten en cijfers tot op heden13
 14. 14. Het Belgisch voetbal In beeld Inhoud Steven Martens en het Uitvoerend Comité Concept Steven Martens en Bob Madou Realisatie Coach no Couch14

×