Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De uprooted enterprise. ICT voor de any3-economy.

986 views

Published on

Company brochure Belgacom Enterprise Business Unit, Corporate Market

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De uprooted enterprise. ICT voor de any3-economy.

 1. 1. Belgacom Enterprise Business Unit | Grote bedrijven De uprooted enterprise. Optimaal werken in de any3-economy.
 2. 2. Een boom kan zich niet losmaken Uw bedrijf kan dat wel. Dankzij IC Vergelijk een boom van honderd jaar oud met een bedrijf van honderd jaar. Na een eeuw heeft die boom nog altijd dezelfde wortels, takken en vruchten. Maar een succesvolle onderneming is in diezelfde periode grondig veranderd. In die honderd jaar heeft ze haar oude gewoonten, systemen en locaties meer dan eens aangepast. 2 | Belgacom Enterprise Business Unit | ICT voor de any3-economy
 3. 3. van zijn wortels. CT. We hebben het dan over de ‘uprooted enterprise’: Een uprooted enterprise is een bedrijf dat zich een onderneming die van haar traditionele roots helemaal heeft losgemaakt van zijn historische loskomt en nieuwe paden bewandelt. achtergrond. Het evolueert volop met de Een boom heeft die flexibiliteit niet, een veranderende economische context. onderneming wel. Ze maakt gretig gebruik van Een uprooted enterprise gebruikt daarbij ICT als de opportuniteiten die de markt biedt. Ze ziet enabler en driver voor duurzame groei en winst. uitdagingen, en gaat die aan. 3
 4. 4. Uw vertrouwde business omgeving verandert. U kiest voor flexibiliteit en mobiliteit. We leven vandaag in de any3-economy: we werken en communiceren anywhere, anytime en anyhow. Mensen en bedrijven werken nauw samen, ongeacht fysieke locatie, tijdstip of toestellen. 4 | Belgacom Enterprise Business Unit | ICT voor de any3-economy
 5. 5. “Klanten kunnen langs elf kanalen met de bank in contact treden. Ongeacht waar zij zich bevinden of over welk toestel zij beschikken: zij kunnen bankieren.” Benoit Görtz, Head of IT Strategy & Development Architecture bij Dexia Die evolutie heeft een grote impact op elke Tevens evolueren we van een producten- naar een onderneming. Elk proces en elke relatie tussen diensteneconomie. medewerkers, klanten, leveranciers en partners De vertrouwde conventies staan onder druk. Via het wordt erdoor beïnvloed. internet doen we zaken over alle landsgrenzen heen, Daarbij komt dat we evolueren naar een globale op elk moment van de dag. ICT is daarbij enabler en economie. China en India worden almaar grotere driver voor nieuwe businessmodellen. spelers. Ook landen als Brazilië, Rusland en de golfstaten kennen een snelle economische groei. 5
 6. 6. Verandering zorgt voor nieuwe verantwoordelijkheden. U kiest voor milieu en veiligheid. 6 | Belgacom Enterprise Business Unit | ICT voor de any3-economy
 7. 7. “Voor ons is groene ICT belangrijk. We gebruiken groene energie en werken met zuinige lcd-schermen. Lichten laten we automatisch aan- en uitschakelen. Groene technologie is een deel van onze bedrijfscultuur.” Kalman Tiboldi, CIO bij TVH Een uprooted enterprise kiest voor groene ICT. Zo verkleint ze haar ecologische voetafdruk. Ze Ze staat garant voor producten en diensten die ze hecht ook veel belang aan veiligheid, want de zo energiezuinig mogelijk realiseert. Ze werkt met nieuwe technologie brengt ook nieuwe gevaren mee. groene componenten om zelf groene producten en Daarom vindt ze een sluitende beveiliging voor de diensten af te leveren. ICT-omgeving noodzakelijk. Tegelijk ziet ze erop toe dat medewerkers alleen reizen wanneer dat echt noodzakelijk is. 7
 8. 8. ICT: de basis voor een nieuw bedrijfsmodel 8 | Belgacom Enterprise Business Unit | ICT voor de any3-economy
 9. 9. Internetbedrijven rijzen als paddenstoelen uit de grond. Ze gebruiken de nieuwste technologische ontwikkelingen en bouwen er een volledig nieuw businessmodel rond. Ook dienstenbedrijven stappen massaal over op internettechnologie. Met de technologie als basis, slagen ze erin om winstgevende concepten te ontwikkelen. Mobiliteit tegen “Medewerkers moeten altijd, overal en lichtsnelheid met elk apparaat toegang krijgen tot informatie en applicaties. De nieuwe Mobiliteit is belangrijk voor een uprooted generatie medewerkers vindt dat enterprise. Iedereen is er mobiel: de vanzelfsprekend.” medewerkers, de leveranciers, de klanten Luc Chauvin, ICT-manager bij de en de partners. Een uprooted enterprise Vlaamse Overheid maakt ook haar processen mobiel, zodat ze wereldwijd beschikbaar zijn. De hele wereld is haar werkterrein. Klassieke ondernemingen – met alle afdelingen onder één dak – hebben afgedaan. R&D, productie, backoffice, ICT versterkt de band Samenwerking service centers, verkoop, marketing: voor iedere taak kiest een uprooted enterprise met de klant bepaalt succes de ideale locatie, waar ook ter wereld. Dankzij ICT kunt u het contact met uw Om medewerkers overal te kunnen laten klanten verbeteren, bijvoorbeeld door meer werken, is ICT van cruciaal belang. Mobiliteit schuilt vandaag in de kern van te steunen op automatisering. Tegelijk is het een uitdaging om alles wat een onderneming doet. Alles medewerkers ‘on the road’ betrokken te wat in digitale vorm bestaat, is mobiel Een klant bestelt een boek? Dan zet die houden bij uw onderneming. beschikbaar tegen de snelheid van het bestelling volledig automatisch een proces licht: orders, facturen, voorraadinformatie, in gang dat de supply chain van alle Ook daar kan ICT voor ondersteuning tekst, multimedia... betrokken partners aanstuurt. zorgen: door die medewerkers mobiel dezelfde functionaliteit te bezorgen als op kantoor. Technologie vormt de Technologie zorgt voor basis voor flexibiliteit tevreden medewerkers Dankzij de nieuwste technologie kan een Ook voor de medewerkers van een uprooted enterprise zich in de nieuwe uprooted enterprise verandert er veel. Zij marktomgeving heel flexibel opstellen. Ze moeten altijd en overal kunnen werken, laat haar activiteiten vlot mee evolueren mét toegang tot bedrijfsapplicaties en met de veranderingen in de markt. bedrijfsdata, via eender welk device. Een werkplek is niet langer een vaste fysieke Klanten willen immers onmiddellijk op plaats. haar diensten kunnen rekenen: ad hoc, gebruiksvriendelijk en tegen een correcte Medewerkers werken wel op kantoor, prijs. Ze willen dat ook vanop elke locatie maar ook thuis, bij klanten, op de trein, op en met elk mogelijk device. het vliegveld of op een parking langs de snelweg. Overal hebben ze toegang tot de Een uprooted enterprise levert haar bedrijfsapplicaties. diensten wanneer klanten dat vragen. Bovendien houden ze daarbij rekening met Die toepassingen moeten bovendien het persoonlijke profiel van die klanten. eenvoudig, transparant en consistent zijn. Er mag geen verschil zijn tussen het gebruik ervan op kantoor en ‘on the road’. 9
 10. 10. De uprooted enterprise verbindt business met ICT Voor een uprooted enterprise vormen business en ICT een onlosmakelijk geheel. Daarom is het belangrijk dat u over een betrouwbare ICT-partner beschikt. Die partner moet uw mensen, processen en data mobiel maken. Hij moet ook de convergentie tussen vaste en mobiele netwerken realiseren. Uw netwerken, infrastructuur, applicaties en beveiliging moet hij beheren. Ten slotte moet hij u adviseren over kostenbeheersing en de migratie naar innovatieve en groene ICT. Belgacom is samen met Proximus en Telindus uw ideale ICT partner. Belgacom Groep Facts & figures Sociale verantwoordelijkheid • Belgische operator • Een medewerker volgt • Autonoom overheidsbedrijf gemiddeld 34 uur training per jaar • Convergent aanbod • 89% van de medewerkers volgt • Internationaal actief minstens één training per jaar • Genoteerd op Euronext • 25% hernieuwbare energie • De Belgische staat bezit 50% + • Speciaal programma voor de 1 aandeel reductie van afval • 17.500 medewerkers • Speciaal programma • 6 miljard euro omzet voor de reductie van het • Netto winst 800 miljoen euro elektriciteitsverbruik • 84% van alle aankoopbestellingen wordt elektronisch verstuurd 10 | Belgacom Enterprise Business Unit | ICT voor de any3-economy
 11. 11. Belgacom Groep Belgacom Groep wil ook de digitale kloof dichten met de promotie van elektronische • Staff & Support groepeert alle transversale functies die de activiteiten Belgacom is de toonaangevende dienstverlening en een brede waaier van van de Groep ondersteunen. operator in België met heel veel ervaring innovatieve applicaties. en verschillende groepen klanten: particulieren, professionals, bedrijven en Enterprise Strategie en missie instellingen. Belgacoms continue innovatie leidde tot een allesomvattend aanbod aan Business Unit Belgacom wil een geprefereerde partner zijn, met intuïtieve end-to-end oplossingen producten en oplossingen voor vaste en De operationele structuur van de Belgacom die vaste en mobiele telefonie combineren mobiele netwerken. Groep berust op vier pijlers: met IT en media. Met die oplossingen kunt Belgacom Groep biedt een complete u de combinatie van uw professionele • De particuliere klanten worden bediend quadruple-play oplossing die vaste en taken met uw privéleven beter organiseren in de entiteit Consumer Business Unit. mobiele telefonie, internet en televisie en zelfs verrijken. Belgacom engageert zich • De Enterprise Business Unit van ook voor de vereenvoudiging van uw ICT- integreert. De groep engageert zich om de Belgacom Group vult de ICT-behoeften omgeving via een aanbod van managed verwachtingen van zijn professionele en in van professionele klanten. oplossingen, mét kwaliteitsgarantie. Zo wil residentiële klanten in te lossen. • De netwerken en de IT-diensten zijn Belgacom de toonaangevende netwerk- Belgacom innoveert om met de nieuwste ondergebracht in een centrale unit: centrische ICT-dienstverlener van België technologie te kunnen anticiperen op de Service Delivery Engine. zijn en de referentie zijn voor Europa. toekomstige behoeften van de klanten. Samen met Telindus heeft Belgacom zwaar geïnvesteerd In combinatie met het kwalitatief hoogstaande netwerk in de uitbouw van expertise over ICT en connectiviteit. van Belgacom International Carrier Services en het Belgacom is de leidende ICT-integrator in België, Belgacom Explore-platform, biedt Belgacom Groep Frankrijk en Nederland - ook voor grensoverschrijdende grensoverschrijdende managed services aan rond ICT-projecten. connectiviteit. 11
 12. 12. Anywhere, anyhow, anytime. Dankzij ICT. 12 | Belgacom Enterprise Business Unit | ICT voor de any3-economy
 13. 13. Uprooted enterprises slagen erin om de klantentevredenheid te verhogen. De betrokkenheid en tevredenheid van hun medewerkers stijgt en hun operationele werking verbetert. U wilt dat ook? Dan moet u flexibel omgaan met locaties en vlot communiceren met medewerkers, klanten, leveranciers en partners. U moet dan ook zorgen voor flexibele processen met mobiele medewerkers en devices. De tailor-made diensten en oplossingen van Belgacom helpen u daarbij: ICT Propositions ICT Services Belgacom biedt u end-to-end ICT-oplossingen ICT is uitermate belangrijk voor een uprooted volgens deze zes pijlers: enterprise. Toch behoort ICT niet noodzakelijk tot de kernactiviteiten van uw bedrijf. • Enterprise Network Het netwerk waarover al het elektronische Dan biedt Belgacom verschillende formules verkeer verloopt. waarbij u de eigenlijke ICT-ondersteuning aan ons kunt overlaten. • Enterprise Datacenters • Consult De locatie waar de applicaties draaien en waar zich de data bevinden. Belgacom biedt u een sluitend plan voor de uitbouw van uw ICT-omgeving. U kunt bij ons • Enterprise Security terecht voor zowel strategische als technische De oplossing om al uw bedrijfsactiviteiten op consultancy. een veilige manier te laten verlopen. • Integrate • Enterprise Collaboration Belgacom zet voor u de gewenste ICT- De manier om medewerkers, klanten, omgeving neer. We integreren alle aspecten leveranciers en partners efficiënt en uit het ICT-luik van uw onderneming: productief samen te laten werken. implementatie, validatie, dienstverlening bij de installatie, program en project • Enterprise Applications management... De bedrijfsprocessen zitten vervat in applicaties. • Manage Belgacom staat in voor de operationele • Enterprise Mobility ondersteuning van uw ICT-omgeving. We In de any³-economy is alles mobiel: mensen, zorgen voor de continue verbetering van uw machines en processen. ICT-tools en beheren het geheel, inclusief monitoring en onderhoud. • Outsource U laat ICT als geheel over aan Belgacom. Wij staan in voor het complete beheer van de outsourcingovereenkomst. Wij brengen flexibiliteit en kosten in evenwicht door innovatie in een continu verbeteringstraject. 13
 14. 14. ICT Propositions Een uprooted enterprise werkt zo goed als volledig elektronisch. Alle bedrijfsprocessen zijn in applicaties vervat. Medewerkers, klanten, leveranciers en partners rekenen op de beschikbaarheid van die applicaties. U moet dus kunnen terugvallen op een netwerk en een datacenter dat performantie, mobiliteit en veiligheid garandeert. Enterprise Enterprise Enterprise Network Datacenters Security In de any³-economy Het datacenter is de Alles gebeurt elektronisch: moeten uw applicaties altijd motor van al uw communicatie met klanten, bereikbaar zijn – overal. Het bedrijfsprocessen. de opvolging van het netwerk is dan ook cruciaal voorraadbeheer, bestellingen, voor uw bedrijfsvoering. betalingen... In de any³-economy komen er steeds meer applicaties in uw netwerk. U wilt uw bedrijf voorzien van een U hebt ICT noden in het domein U beschikt over een grote hoeveelheid intelligent, flexibel en makkelijk van housing, hosting en workplace confidentiële informatie die uitbreidbare netwerkinfrastructuur, – ofwel onsite onder eigen beheer of elektronisch is opgeslagen. Het gaat die gaat van een computer in uw in een centraal datacenter. Omdat om informatie over de strategie kleinste vestiging tot de serverfarm in datavolumes blijven groeien is er van uw onderneming en over haar uw datacenter of hoofdkwartier. Met behoefte aan een datacenter met financiële situatie; het zijn persoonlijke het Belgacom Explore serviceplatform voldoende – bij voorkeur groene gegevens over medewerkers en beschikt u over een uitgebreide – capaciteit, een gegarandeerde klanten, informatie over intellectuele portfolio van LAN, WAN, ICT services beschikbaarheid en de mogelijkheid eigendom... Een goede beveiliging is en netwerk management oplossingen. om piekmomenten op te vangen. daarom een must. In de any³-economy Hieraan kunnen netwerk services Wij bieden u diverse flexibele is vertrouwen belangrijker dan ooit. toegevoegd worden, gehost in oplossingen: alle vormen van housing Een klant of leverancier die via het Belgacom Explore of onsite bij de en hosting, dynamic resource internet zaken met u wil doen, moet klant. De gehele oplossing wordt end- allocation, virtualisatie, consolidatie kunnen vertrouwen op de correctheid to-end en proactief beheerd vanuit het en managed services. en de veiligheid van de informatie en Belgacom Network Operation Center. • Datacenter Facilities de diensten via dat kanaal. Beveiliging Wij bieden u een netwerkopstelling Housing, Onsite Facilities is dus cruciaal. die het u mogelijk maakt om optimaal te functioneren in de any³-economy, • Onsite Systems • Managed Network Security Servers, Storage & Software Solutions, met een state of the art beveiliging, Onsite Services • Internet Access Street maximale beschikbaarheid en een • Security Inside gegarandeerde performantie van de • Hosted Systems netwerkinfrastructuur. Dedicated Hosted Systems, Virtual • Datacenter Security Hosted Systems, Storage Hosting • Belgacom Explore • Secure Connectivity & Mobility Managed Connectivity, Managed • Managed Hosted Systems • Application Security Services, International Solutions, Managed Dedicated Hosting, 360° Application Security Protection Convergence, Application Performance Managed Virtual Hosting, Shared Pack, XML Integration & Security Hosting, Business Backup, Archiving, gateways, Database Security, Identity & • Dedicated Networks Domain Names Access Management Managed LAN, Datacenter Networking, Managed Wireless LAN, Managed • Workplace Management • Security Management Network Security, WAN Optimisation, Desktop Lifecycle Management, Monitoring & Management Application Delivery, Desktop as • Physical Security a Service, IP Telephony, Mobile Networked Video Surveillance, Access • Network Services Connectivity, Unified Communication Control, Incident & Alarm Management, Strategic Consultancy, Technical Licence Plate Recognition Consultancy, Integration, Management • Datacenter Security Onsite datacenter security, Secure • Security Services Housing, Secure Hosting, Secure Strategic Security Consultancy, Workplace Management Technical Security Consultancy, Managed Security Services 14 | Belgacom Enterprise Business Unit | ICT voor de any3-economy
 15. 15. “Via de nieuwe media werken we heel snel. Daardoor is ook de rol en de invulling van de papieren krant geëvolueerd. Onze hele business is erdoor veranderd.” Jean-Philippe Bovsovers, ICT-manager bij Corelio. Enterprise Enterprise Enterprise Collaboration Applications Mobility Samenwerken speelt in De werking van uw Medewerkers en machines de any³-economy een bedrijf eindigt niet aan werken - en communiceren cruciale rol. Belgacom biedt de bedrijfspoort. In de - om het even waar, op ieder u diverse oplossingen om die any3-economy neemt de moment van de dag, met om samenwerking op elektronische nauwe samenwerking met het even welk device. wijze tot stand te brengen. partnerbedrijven immers toe. Mobiliteit beperkt zich echter Het zijn oplossingen die ervoor zorgen Zowel uw interne bedrijfsprocessen niet langer tot werken onderweg dat uw medewerkers bereikbaar zijn, als de interactie met klanten en of thuis. Mobiliteit draagt ook op kantoor, maar ook thuis, onderweg leveranciers moeten steeds flexibeler bij tot de algemene operationele of op locatie bij de klant. Vanop verlopen. Uw toepassingen moeten met kwaliteit van uw bedrijf via mobiele afstand hebben ze bovendien toegang complexe datamodellen en multimedia communicatie tussen machines. tot applicaties en data, waardoor hun kunnen omgaan en tegelijkertijd die Een frisdrankautomaat meldt via fysieke locatie geen invloed meer heeft flexibiliteit kunnen beantwoorden. mobiele communicatie een storing op hun samenwerking met collega’s, Belgacom heeft de expertise om of geeft het verkoopniveau aan. Ook klanten, leveranciers en partners. uw toepassingen op een efficiënte dat kan voor productiviteitsverhoging Daarnaast bieden we oplossingen die manier met elkaar te integreren. zorgen. Steeds meer diensten concreet op uw relatie met klanten Wij zorgen voor een efficiëntere worden mobiel. We nemen daarbij en leveranciers zijn gericht. Die laten productieplanning of verminderde het voortouw rond oplossingen voor u toe snel en uiterst efficiënt aan administratie door uw kernprocessen mobiel betalingsverkeer. Mobiliteit en hun behoeften te beantwoorden. te koppelen met die van uw partners. innovatie gaan dus hand in hand. De oplossingen voor collaboration We zorgen ervoor dat uw mobiele • Belgacom Internet for Employees zorgen voor tijdwinst, meer efficiëntie medewerkers altijd en overal aan en productiviteit. Tegelijk helpen ze de juiste informatie kunnen komen. • Mobile Voice u om uw ecologische voetafdruk te Deze veelheid aan koppelingen met Proximus Wireless Office, Proximus Volume Based Pricing, Unified verkleinen. de buitenwereld maakt uiteraard ook Communications dat er bijzondere aandacht moet zijn • Telephony • Mobile Data voor het beveiligen van uw gegevens en Traditional Telephony, Hybrid & Proximus Mobile Mail Enterprise, toegang tot de toepassingen. IP Telephony, Wireless Office, Proximus Mobile Internet, Voice Services • Sector Based & Enterprise Proximus Mobile Intranet, Applications Belgacom Explore Mobile • Contact Centers Customer Relationship Management Call Centers, Multimedia Contact • Mobile Applications (CRM), Supply Chain Management Centers, Interactive Voice Response Mobile CRM, SMS Customer Interaction, • Digital media Machine to Machine Communication, • Unified Communication Video Streaming, WebTV, E-mail, Instant Messaging & Mobile Payments, Location Based Digital Signage Services & Geo Applications Identity Presence, Mobile E-mail, Videoconference, Web & Call • Application Platform Services • Mobility Management Conference Software as a Service, Platform as Proximus Fleet Management, a Service & Application Hosting • Information Management Proximus E-Bill, Vodafone International Application Platform Infrastructure, Web Portals, Document Management, Management, Company Devices Application Integration, E-learning Management, Company SIM Cards Application Security Management, Proximus Budget Manager, Mobile Preparation & Implementation Services 15
 16. 16. ICT Services Behoort ICT-ondersteuning niet tot de kernactiviteiten van uw bedrijf, dan kunt u die beter overlaten aan een specialist. Belgacom biedt u een oplossing op basis van vier pijlers: Consult Integrate Manage We bieden u een sluitend Belgacom zet voor u de U vertrouwt de operationele plan voor de uitbouw van uw gewenste ICT-omgeving neer. ondersteuning van uw ICT- ICT-omgeving. U kunt bij ons We integreren alle aspecten omgeving toe aan Belgacom. terecht voor zowel strategische uit het ICT-luik van uw Belgacom verbetert die als technische consultancy. onderneming: implementatie, omgeving voortdurend en validatie, dienstverlening bij beheert het geheel, inclusief de installatie, program en monitoring en onderhoud. In de any³-economy veranderen de project management… marktomstandigheden voortdurend. Daarom moet uw ICT-omgeving Belgacom stemt uw ICT- perfect aansluiten op de behoeften infrastructuur en ICT-processen af Belgacom werkt het ICT-plan van de van het moment. Tegelijk moet ze op de veranderingen in uw business- strategische en technische consultants voldoende flexibiliteit bieden om behoeften. We meten de operationele voor u in de praktijk uit. Als integrator snel op nieuwe omstandigheden te performantie en verbeteren haar. brengen we de nodigde infrastructuur anticiperen. Belgacom biedt u zowel We zorgen voor een georganiseerd en applicaties samen. We staan in voor op strategisch als op technisch niveau beheer van uw ICT-omgeving, gericht de implementatie van hardware en de noodzakelijke consultancy. We op continuïteit en duurzaamheid. We software. We begeleiden elk aspect van analyseren uw behoefte, bespreken uw staan in voor de monitoring van alle het traject en stemmen alle betrokken doelstellingen en definiëren zo de best ICT-processen. Waar nodig kunnen we partijen op elkaar af. In dat hele proces passende oplossing voor uw bedrijf: zo proactief ondersteuning bieden. We hebt u één centraal aanspreekpunt. de ICT-strategie, de onderliggende staan in voor het onderhoud van uw ICT-processen en de applicaties en • Implementation & Validation ICT-omgeving. U blijft perfect op de infrastructuur die daarbij vereist zijn. hoogte via flexibele SLA-programma’s • Installation Services • Strategic Concultancy en een gedetailleerde rapportering. • Program & Project Management • Technical Concultancy • Improve • Manage • Monitor • Maintain 16 | Belgacom Enterprise Business Unit | ICT voor de any3-economy
 17. 17. Outsource De outsourcing van IT kan helpen om de efficiëntie, de productiviteit en het concurrentievoordeel van uw bedrijfsactiviteiten te verhogen. U werkt in een economische omgeving die continu verandert. Ze verplicht u om uw bedrijfsmodel telkens weer bij te sturen. Voortdurend moet u beslissen wat tot uw kernactiviteiten behoort en wat niet. IT outsourcen kan dan een strategisch belangrijk middel zijn. Belgacom staat in dat geval garant voor het gedeelte rond netwerk en infrastructuur. Wij staan in voor het complete beheer van de outsourcingovereenkomst. Wij brengen flexibiliteit en kosten in evenwicht door innovatie in een continu verbeteringstraject. “Dankzij mobiele communicatie kunnen we het tijdsinterval tussen de diagnose en de behandeling bij een hartaanval zo klein mogelijk te maken.” Steven Creve, IT-directeur bij het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst. 17
 18. 18. ICT aangepast aan specifieke behoeften Iedere sector heeft eigen kenmerken, eigen gewoonten. Belgacom vertaalt de behoeften van de uprooted enterprise in zes segmenten, telkens toegespitst op de processen en de bijhorende ICT-behoeften van een specifieke sector. Financiën Overheid Gezondheidszorg Het vertrouwen van de Een uprooted overheidsdienst Uprooted gezondheidszorg klant terugwinnen is de zorgt voor permanent levert betere dienstverlening grootste uitdaging voor een beschikbare en toegankelijke aan de patiënt. uprooted bank. publieke diensten. Een optimale samenwerking tussen Als uprooted bank tracht u via Op die manier slaagt u als alle partijen uit de gezondheidszorg upselling en cross-selling uw omzet overheidsdienst erin de efficiëntie, – ziekenhuizen, mutualiteiten, RIZIV, te vergroten. Tegelijk streeft u een de productiviteit en de tevredenheid enz. – verhoogt de kwaliteit van de kostenreductie na van minstens tien van burgers, bedrijven en eigen zorg voor de patiënt. procent, zonder toegevingen op het medewerkers te vergroten. Die dienstverlening steunt in vlak van performantie, governance Als uprooted overheidsdienst hebt u grote mate op de mobiliteit van de en compliance. Als bank moet u dus daarbij aandacht voor de integratie medewerkers uit de gezondheidszorg, meer en betere diensten aanbieden, van devices, machines, mensen en maar ook op de manier waarop met een nieuwe omzet en extra winst. processen. Ook groene IT vindt u ze samenwerken en gegevens Belgacom zorgt voor oplossingen op belangrijk. Op de eerste plaats wil u uitwisselen, vanop afstand en om het basis van het netwerk en convergente het contact met burgers, bedrijven en even welke locatie toegang hebben tot technologie, vaak in samenwerking medewerkers – en de achterliggende patiëntengegevens, enz. In bepaalde met internationale partners. processen – vereenvoudigen en domeinen van de gezondheidszorg Op die manier slaagt u erin als bank integreren. Belgacom maakt zowel bestaat er schaarste aan specifieke om met de technologie nieuwe mensen als processen mobiel, met profielen. Diagnose vanop afstand en businessmodellen in gebruik te tal van oplossingen voor toegang telemonitoring van patiënten – waarbij nemen, processen te verbeteren en te tot mobiele data en toepassingen, de behandelende arts zich op een transformeren. Dat leidt tot een betere rapportering en diensten. andere site bevindt dan de patiënt – en snellere dienstverlening aan de zijn concrete behoeften. klant, via meer kanalen. Tegelijk zorgt Toepassingen rond mobiliteit, u als bank intern voor een maximale beveiliging en samenwerking zorgen risicobeheersing tegen minimale voor een betere bereikbaarheid van kosten, en voor meer mobiliteit en het personeel, een efficiënter beheer samenwerking bij uw medewerkers. van het medisch materiaal, een betere opvolging en behandeling van de patiënten, kostenbeheersing, coördinatie, toezicht op de confidentialiteit van data... 18 | Belgacom Enterprise Business Unit | ICT voor de any3-economy
 19. 19. “Onze oplossing EcoCoach steunt op de mogelijkheden van mobiele communicatie. Dankzij die communicatie kunnen we de chauffeurs van onze leasewagens ertoe aanzetten veiliger en zuiniger te rijden.” Alain Vercammen, directeur Business Development bij Athlon Car Lease Media Retail & Productie Diensten & Uprooted mediabedrijven Uprooted bedrijven in Nutsbedrijven genereren nieuwe omzet via retail & productie kenmerken Uprooted dienstverleners innovatieve en interactieve zich door een snelle en focussen op een goede oplossingen. efficiënte communicatie met dienstverlening en de hun klanten en leveranciers ondersteuning van de doorheen de supply chain. De rol van de media verandert. medewerkers op het terrein. Steeds meer mensen zijn mobiel en online. De uitwisseling van De globalisering heeft een grote informatie verdringt daarbij stilaan het De markt voor diensten en utilities invloed op productie en logistiek. klassieke one-to-many mediamodel. staat zwaar onder druk. Bedrijven werken vandaag met een Als mediabedrijf ontwikkelt u Als uprooted dienstverlener kan u dat wereldwijde supply chain: productie businessmodellen waaruit u nieuwe opvangen door u op klantenservice en distributie vinden plaats op erg omzet haalt, bijvoorbeeld via nieuwe te richten. Een veilige en stabiele verspreide locaties. Stuk voor stuk kanalen waarlangs adverteerders netwerkverbinding tussen vestigingen zijn die locaties de best passende uw mediagebruikers bereiken. en kantoren is daarbij een eerste oplossing voor een deelaspect van de Gedreven door de veranderingen in vereiste. Uw medewerkers op het supply chain. Medewerkers, klanten het mediagebruik en de evolutie in terrein zorgen in veel gevallen voor het en leveranciers werken met mobiele de technologie gaat u op zoek naar rechtstreekse contact met uw klanten. toepassingen en mobiele data. Tegelijk nieuwe manieren om met uw publiek Het is belangrijk dat zij meteen is ook aan klantenzijde de globalisering te interageren. Het is belangrijk dat over de nodige klanteninformatie een feit. Klanten bestellen online, u dicht bij de mediagebruiker staat, beschikken, via performante mobiele op ieder tijdstip van de dag, vanop met een interactief en mobiel aanbod. toepassingen die toegang krijgen tot om het even welke locatie. Snelle en De consument heeft behoefte aan de data in het datacenter. Specifieke efficiënte communicatie met de klant mediacontent op ieder moment van toepassingen - bijvoorbeeld smart – via verschillende kanalen – is daarbij de dag, vanop eender welke locatie en metering voor nutsbedrijven – kunnen van cruciaal belang. Belgacom heeft via eender welk device. Uiteraard moet eveneens nodig zijn. Belgacom heeft zelf ervaring als retailer en bouwde u daarbij uw bestaande werkwijze als dienstverlener de liberalisering vanuit die optiek een portefeuille aan aanpassen. Met oplossingen als van de telecommarkt meegemaakt en oplossingen voor uprooted bedrijven Belgacom Explore for media, unified beschikt zelf over een uitgebreide field in retail en productie. Belgacom communications, videoconferencing, crew. Die ervaring namen we mee in baseert zich daarbij op de bekende streaming services en mobiele onze oplossingen voor dienstverleners pijlers: het netwerk, de datacenters, interactiviteit zorgen we ervoor dat en nutsbedrijven. de beveiliging, samenwerking en u zich op uw kernactiviteiten kunt mobiliteit. concentreren. 19
 20. 20. België Hoofdkantoor Frankrijk (13 filialen) Belgacom nv van publiek recht Telindus Arche sa Koning Albert II-laan 27 10, rue de Norvège B-1030 Brussel Z.A. Courtaboeuf BP 742 t +32 2 202 41 11 F- 91962 LES ULIS Cedex f +32 16 40 01 02 t +33 (0)1 69 18 32 32 www.belgacom.com f +33 (0)1 69 59 28 50 www.telindus.fr Belgacom Mobile nv Koning Albert II-laan 27 Luxemburg (3 filialen) B-1030 Brussel Telindus sa t +32 2 205 40 00 Route d’Arlon 81-83 f +32 2 205 40 40 L-8009 Strassen www.proximus.be t +352 450 915 1 f +352 450 911 Telindus nv www.telindus.lu Geldenaaksebaan 335 B-3001 Heverlee Nederland (2 filialen) t +32 16 38 20 11 Telindus bv f +32 16 40 01 02 Savannahweg 19 www.telindus.com NL-3542 AW Utrecht t +31 30 247 77 11 Telindus Sourcing nv f +31 30 247 77 37 Avenue Thomas Edison 1 www.telindus.nl B-7000 Mons T +32 16 38 32 59 Spanje (3 filialen) F +32 65 34 80 24 Telindus sau www.telindus.com Pza. Ciudad de Viena 6 2a Planta E-28040 Madrid t +34 91 456 00 08 f +34 91 536 10 74 www.telindus.es Verenigd Koninkrijk (10 filialen) Telindus United Kingdom ltd Hatchwood Place Farnham Road Odiham UK-Hampshire RG29 1AB t +44 1256 709 200 f +44 1256 709 210 www.telindus.co.uk Meer info? Contacteer uw account manager, bel gratis 0800 22 200 of surf naar www.belgacom.be/ict © 2009. Alle rechten voorbehouden. Belgacom N.V. van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, PCR 000-1710031-18

×