SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipapamalas ng mag-aaral ang pang-unawa sa
pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang
ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng
pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa
pambansang kaunlaran.
B. Pamantayan sa
Pagganap
Ang mag-aaral ang makakapagmungkahi ng mga
pamamaraan kung paano ang pangunahing
kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay
nakakapagpabuti sa pamumuhay ng kapwa
mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran.
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
1. Naipapahayag ang kaugnayan ng kita sa
pagkunsumo at pag iimpok (AP9MAK-IIIc-6)
2. Nasusuri ang katuturan ng consumption at
pag iimpok (AP9MK-IIIc-7)
D. Tiyak na Layunin 1. Natatalakay ang ugnayan ng kita,
pagkunsumo at pag-iimpok.
2. Nasusuri ang nakapaloob sa 7 Habits of a
Wise Saver
3. Natataya ang kahalagahan ng tamang
pagbabudget at pag iimpok.
II. NILALAMAN Ugnayan ng Kita, Pagkunsumo at Pag-iimpok
III. KAGAMITANG
PANTURO
A. Sanggunian Ekonomiks, Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-
aral, Pahina 259-268
B. Kagamitan Manila Paper, marking pen, adhesive tape, laptop at
projector
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral Pagdarasal at pagwawasto ng attendance. Magbalik-
aral tayo sa tinalakay kahapon.
1. Ano ang dalawang panukat sa pambansang
kita? (GNI at GDP)
2. Isulat ang pagkakaiba ng GNI at GDP.
3. Paano sila nagkakatulad?
Lahat ng sagot na ibinigay ninyo ay tama. Natutunan
nating ang dalawang panukat sa pagsulong ng
ekonomiya ang GNI at GDP. Ang GNI ay Gross
National Income sinusukat ang kabuuang kita ng
mamamayan ng bansa sa buong taon. Samantalang
ang GDP or Gross Domestic Product ay kabuuang
produkto sa buong taon ng mamamayang Pilipino at
dayuhan sa loob at labas ng Pilipinas.
B. Paunang Gawain Pagganyak: Kilalanin ang mga larawan at punan
ang mga patlang upang mabuo ang salita na
tumutukoy sa bawat larawan.
M__N__G__G__W__
P__G__I__P__K
P__R__
P__G__O__S__M__
1. Anu- ano ang mga nabuong konsepto sa
puzzle?
2. Anong pangunahing konsepto ang tinutukoy
ng apat na konseptong hinulaan?
C. Paghahabi ng Layunin Narinig mo na ba ang magulang nagdialogue nang
ganito” Saka ko na ibibigay yung hinihingi mo
pagdating ng sweldo .” o kaya’y “ Tiis-tiis muna wala
pang pera tatay ninyo, sa makalawa pa ang sweldo”.
Ano kaya ang ibig ipahiwatig nito?
Ibig lamang sabihin nito na sakto lang ang kita ng
magulang ninyo sa pang- araw araw na
pangangailangan. Samakatwid, wala kayong ipon!
Madalas, iisa lang ang napupuntahan ng kita ng
isang tao, ang pagkonsumo. Hindi natin alintana na
maliban sa pagkonsumo meron pang isang bagay na
maaari nating gawin sa ating kita na higit na kapaki-
pakinabang. Ito ay ang pag-iimpok. Ang layunin ng
ating gawain ngayong araw ay ang mga sumusunod:
(Ipapaskil ng guro ang mga layunin at tatawag ng
mag-aaral upang basahin ito sa klase. Sisikapin
mabalikan ito pagkatapos ng gawain upang matiyak
matiyak ang pagkamit nito.)
D.Pag-uugnay ng halimbawa Suriin natin ang graph kaugnay ng mga salitang
hinulaan mula sa naunang gawain.
Pamprosesong tanong
1. Ano ang ipinapahiwatig ng grap?
2. Bakit mahalaga ang pag- iimpok?
3. Sadya nga bang mahirap ang mag- impok
dahil maliit ang kita?
4. Saan dapat inilalagak ang pera o savings?
Bakit?
Sa bangko at iba pang financial intermediaries tayo
dapat mag-ipon dahil ito lamang ang mga institusyon
na may sapat na kakayahan para pangalagaan at
palaguin ang ating pera, dahil kung ito ay itatago
natin sa bahay o alkansiya hindi ito lalago. Maaari pa
itong makadagdag sa implasyon at magkaroon ng
kakulangan sa supply ng salapi sa pamilihan, Subalit
kung nasa financial intermediaries ito ay babalik sa
pamilihan.
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at bagong
kasanayan #1
Para lalo pa nating maunawaan ang katangian ng
isang matalinong pag-iimpok ay magkakaron tayo ng
magkakaibang pangkatang gawain.. Sagutin ang
tanong na “ Paano tayo magiging matalino sa pag-
iimpok?” sa pamamagitan ng mga sumusunod na
gawain.
Unang Pangkat- Dula dulaan
Ikalawang Pangkat- Editorial Cartooning
Ikatlong Pangkat- Maikling Tula
Ikaapat na Pangkat- Interview
Ikalimang Pangkat- Graphic Organizer
Bibigyan ng guro ng 10 minuto ang mga mag-aaral
para sa gawain. Pagkatapos nito ay ipapakita ng
bawat pangkat ang kanilang gawa. Mamarkahan ang
bawat pangkat sa pamamagitan ng mga sumusunod
na rubrik:
Nilalaman 60%
Pagkamalikhain 40 %
Total 100%
F. Pagtalakay ng bagong
konsepto at kasanayan
#2
Pagsusuri at bukas na talakayan tungkol sa Habit of
a Wise Saver.
Ang guro ay magpapakita ng isang video tungkol sa
Habit of a Wise Saver.
1. Bakit kailangan nating kilalanin ang ating
bangko?
2. Kailangan bang malaman ang nilalaman ng
kontrata mo sa bangko?
3. Ano ang ibig sabihin ng confidentiality at
ATM?
4. Ano ang ginagampanang papel ng PDIC, SEC
at BSP?
G. Paglinang sa Kasanayan Ngayon lalo pa nating linangin ang ating nalalaman
sa mga tinalakay. Punan ng impormasyon ang mga
sumusunod:
PERA
Ano ang pera?
KITA
Saan galing ang kita?
PAGKONSUMO
Ano ang pagkonsumo?
PAG-IIMPOK
Paano tayo nag-
iimpok?
FINANCIAL
INTERMEDIARIES
Ano ang papel ng
Financial
Intermediaries?
PDIC
Ano ng tungkulin ng
PDIC?
INTEREST
Paano tumatanggap ng
interes ang nag iimpok?
H. Paglalapat ng Aralin Alin ang angkop o nararapat na pormula sap ag-
iimpok? Pangatwiranan ang iyong napili.
I. Paglalahat ng Aralin Kumpletuhin ang concept map ng mga salita na
nagpapahiwatig sa kahalagahan ng pag-iimpok.
Isang salita lamang
J. Pagtataya ng Aralin A. Tukuyin kung ang mga sumusunod na
pangungusap ay TAMA o MALI. Ipaliwanag
ang sagot.
1. Ang pera na naiimpok sa bangko ay kumikita
ng interest.
2. Kapg nagsara ang bangko ang perang
naimpok ay di na makukuha.
3. Ang gastos ng tao ay dapat nakabatay sa
matalinong pagdedesisyon sa kanyang kita.
4. Mahalaga ang may ipon para may magagamit
kung kinakailangan.
B. Gumawa ng isang sanaysay na
nagpapaliwanag ng kahalagahan ng
pagkakaroon ng savings lalo ngayong
panahon ng pandemic.
Inihanda ni:
YZABELA VAN NICOLE Z. CERENO
Teacher I
Sinuri ni:
EMELINA B. LAGAMAYO
Master Teacher II

More Related Content

What's hot

DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)Maria Jiwani Laña
 
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at PagkonsumoMELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at PagkonsumoRivera Arnel
 
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.rheanara1
 
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalGlenn Rivera
 
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)Froidelyn Fernandez- Docallas
 
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016Chuckry Maunes
 
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson planSektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson planJoan Andres- Pastor
 
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Rain Ikemada Sahagun-Tadeo
 
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKS
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKSSTRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKS
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKSJaime Hermocilla
 
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARANEKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARANPau Gacusan-Paler
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Crystal Mae Salazar
 
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang KitaMELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang KitaRivera Arnel
 
Ekonomiks DLL quarter 1 week 1 sy 18 19
Ekonomiks DLL quarter 1 week 1 sy 18 19Ekonomiks DLL quarter 1 week 1 sy 18 19
Ekonomiks DLL quarter 1 week 1 sy 18 19DIEGO Pomarca
 
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptxDetailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptxGlenn Rivera
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Crystal Mae Salazar
 
Aralin 3 - ANG UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAG-IIMPOK AT PAGKONSUMO
Aralin 3 - ANG UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAG-IIMPOK AT PAGKONSUMOAralin 3 - ANG UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAG-IIMPOK AT PAGKONSUMO
Aralin 3 - ANG UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAG-IIMPOK AT PAGKONSUMOJENELOUH SIOCO
 
Ekonomiks Learning Module Yunit 2
Ekonomiks Learning Module Yunit 2Ekonomiks Learning Module Yunit 2
Ekonomiks Learning Module Yunit 2Byahero
 

What's hot (20)

DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
DLL in Araling Panlipunan 9-Ekonomiks(Ikalawang Markahan)
 
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at PagkonsumoMELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
MELC Aralin 17-Pag-iimpok at Pagkonsumo
 
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
Patakarang piskal-lesson-plan-pelegrino-c.
 
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
 
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
ARALING PANLIPUNAN 9 (EKONOMIKS) PRE-POST TEST (with Answer Key)
 
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 9 Curriculum Guide rev.2016
 
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson planSektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
 
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
Masusing Banghay-Aralin sa Pagtuturo ng Araling Panlipunan (Ekonomiks) Ika-ap...
 
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKS
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKSSTRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKS
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN EKONOMIKS
 
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARANEKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
EKONOMIKS 9 QUARTER 4 WEEK 1: PALATANDAAN NG PAMBANSANG KAUNLARAN
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9 Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
Dlp cot
Dlp cot Dlp cot
Dlp cot
 
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang KitaMELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
MELC Aralin 13_Pagsukat ng Pambansang Kita
 
Ekonomiks DLL quarter 1 week 1 sy 18 19
Ekonomiks DLL quarter 1 week 1 sy 18 19Ekonomiks DLL quarter 1 week 1 sy 18 19
Ekonomiks DLL quarter 1 week 1 sy 18 19
 
IMPLASYON FINAL PPT.pptx
IMPLASYON FINAL PPT.pptxIMPLASYON FINAL PPT.pptx
IMPLASYON FINAL PPT.pptx
 
sistemang pang ekonomiya
sistemang pang ekonomiyasistemang pang ekonomiya
sistemang pang ekonomiya
 
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptxDetailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
Detailed Lesson - DL - Araling Panlipunan 9 - Pag-iimpok at Pamumuhunan.pptx
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
Aralin 3 - ANG UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAG-IIMPOK AT PAGKONSUMO
Aralin 3 - ANG UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAG-IIMPOK AT PAGKONSUMOAralin 3 - ANG UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAG-IIMPOK AT PAGKONSUMO
Aralin 3 - ANG UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAG-IIMPOK AT PAGKONSUMO
 
Ekonomiks Learning Module Yunit 2
Ekonomiks Learning Module Yunit 2Ekonomiks Learning Module Yunit 2
Ekonomiks Learning Module Yunit 2
 

Similar to AP 9 LESSON PLAN

Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Homer Barrientos
 
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1atheena greecia
 
MECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docxMECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docxAnabelLatoy1
 
EsP-DLL-9-Mod7.docx
EsP-DLL-9-Mod7.docxEsP-DLL-9-Mod7.docx
EsP-DLL-9-Mod7.docxJuliusBayaga
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Crystal Mae Salazar
 
Modyul 18 ang pilipino sa pambansang kaunlaran
Modyul 18  ang pilipino sa pambansang kaunlaranModyul 18  ang pilipino sa pambansang kaunlaran
Modyul 18 ang pilipino sa pambansang kaunlarandionesioable
 
melcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptx
melcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptxmelcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptx
melcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptxMelynJoyObiSoAuman
 
Dll araling panlipunan 4 q2_w4
Dll araling panlipunan 4 q2_w4Dll araling panlipunan 4 q2_w4
Dll araling panlipunan 4 q2_w4FLAMINGO23
 
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docxQ3-DLL-AP9-WEEK3.docx
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docxAlreiMea1
 
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptxSTRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptxPaulineHipolito
 

Similar to AP 9 LESSON PLAN (20)

Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
Detailedlessonplanugnayanngkitapagkonsumoatpag iimpok-171202002938
 
1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx1PPT-G9.pptx
1PPT-G9.pptx
 
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
Are you smarter than a 9th grader (subukin) mga pangunahing konsepto week1
 
WEEK-8-DAY-3.pptx
WEEK-8-DAY-3.pptxWEEK-8-DAY-3.pptx
WEEK-8-DAY-3.pptx
 
Module 11 session 2
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2
 
Module 11 session 2
Module 11 session 2Module 11 session 2
Module 11 session 2
 
MECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docxMECL - Week 2-3.docx
MECL - Week 2-3.docx
 
EsP-DLL-9-Mod7.docx
EsP-DLL-9-Mod7.docxEsP-DLL-9-Mod7.docx
EsP-DLL-9-Mod7.docx
 
DLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docxDLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docx
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
Modyul 18 ang pilipino sa pambansang kaunlaran
Modyul 18  ang pilipino sa pambansang kaunlaranModyul 18  ang pilipino sa pambansang kaunlaran
Modyul 18 ang pilipino sa pambansang kaunlaran
 
Lesson plan araling panlipunan
Lesson plan araling panlipunanLesson plan araling panlipunan
Lesson plan araling panlipunan
 
apq1week1.pptx
apq1week1.pptxapq1week1.pptx
apq1week1.pptx
 
melcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptx
melcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptxmelcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptx
melcaralin17-pag-iimpokatpagkonsumo-210424130644.pptx
 
Budget of work 1 docx
Budget of work 1 docxBudget of work 1 docx
Budget of work 1 docx
 
Dll araling panlipunan 4 q2_w4
Dll araling panlipunan 4 q2_w4Dll araling panlipunan 4 q2_w4
Dll araling panlipunan 4 q2_w4
 
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docxQ3-DLL-AP9-WEEK3.docx
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx
 
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptxSTRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx
STRATEGIC-INTERVENTION-MATERIAL-IN-ARALING-PANLIPUNAN-9.pptx
 
EPP-4_Q4_W9.pdf
EPP-4_Q4_W9.pdfEPP-4_Q4_W9.pdf
EPP-4_Q4_W9.pdf
 
ap g9.docx
ap g9.docxap g9.docx
ap g9.docx
 

Recently uploaded

SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxCarljeemilJomuad
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioJuleahMaraABorillo
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunanArlieCerezo1
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxAzirenHernandez
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxronapacibe1
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxJenielynGaralda
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa PagbasaJenielynGaralda
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinoChristineIgnas2
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxJohnavilleEdurice
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxEricksonLaoad
 

Recently uploaded (20)

SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptxSi Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
Si Basilio ( Kabanata 6 ) el filibosterismo - Copy.pptx
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
 
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptxIbong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
Ibong-Adarna Filipino 7 . lahat lahat na.pptx
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
 

AP 9 LESSON PLAN

 • 1. Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9 I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipapamalas ng mag-aaral ang pang-unawa sa pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. B. Pamantayan sa Pagganap Ang mag-aaral ang makakapagmungkahi ng mga pamamaraan kung paano ang pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay nakakapagpabuti sa pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto 1. Naipapahayag ang kaugnayan ng kita sa pagkunsumo at pag iimpok (AP9MAK-IIIc-6) 2. Nasusuri ang katuturan ng consumption at pag iimpok (AP9MK-IIIc-7) D. Tiyak na Layunin 1. Natatalakay ang ugnayan ng kita, pagkunsumo at pag-iimpok. 2. Nasusuri ang nakapaloob sa 7 Habits of a Wise Saver 3. Natataya ang kahalagahan ng tamang pagbabudget at pag iimpok. II. NILALAMAN Ugnayan ng Kita, Pagkunsumo at Pag-iimpok III. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian Ekonomiks, Araling Panlipunan Modyul para sa Mag- aral, Pahina 259-268 B. Kagamitan Manila Paper, marking pen, adhesive tape, laptop at projector IV. PAMAMARAAN A. Balik-Aral Pagdarasal at pagwawasto ng attendance. Magbalik- aral tayo sa tinalakay kahapon. 1. Ano ang dalawang panukat sa pambansang kita? (GNI at GDP) 2. Isulat ang pagkakaiba ng GNI at GDP. 3. Paano sila nagkakatulad? Lahat ng sagot na ibinigay ninyo ay tama. Natutunan nating ang dalawang panukat sa pagsulong ng ekonomiya ang GNI at GDP. Ang GNI ay Gross National Income sinusukat ang kabuuang kita ng mamamayan ng bansa sa buong taon. Samantalang ang GDP or Gross Domestic Product ay kabuuang
 • 2. produkto sa buong taon ng mamamayang Pilipino at dayuhan sa loob at labas ng Pilipinas. B. Paunang Gawain Pagganyak: Kilalanin ang mga larawan at punan ang mga patlang upang mabuo ang salita na tumutukoy sa bawat larawan. M__N__G__G__W__ P__G__I__P__K
 • 3. P__R__ P__G__O__S__M__ 1. Anu- ano ang mga nabuong konsepto sa puzzle? 2. Anong pangunahing konsepto ang tinutukoy ng apat na konseptong hinulaan? C. Paghahabi ng Layunin Narinig mo na ba ang magulang nagdialogue nang ganito” Saka ko na ibibigay yung hinihingi mo pagdating ng sweldo .” o kaya’y “ Tiis-tiis muna wala pang pera tatay ninyo, sa makalawa pa ang sweldo”. Ano kaya ang ibig ipahiwatig nito? Ibig lamang sabihin nito na sakto lang ang kita ng magulang ninyo sa pang- araw araw na pangangailangan. Samakatwid, wala kayong ipon! Madalas, iisa lang ang napupuntahan ng kita ng isang tao, ang pagkonsumo. Hindi natin alintana na maliban sa pagkonsumo meron pang isang bagay na
 • 4. maaari nating gawin sa ating kita na higit na kapaki- pakinabang. Ito ay ang pag-iimpok. Ang layunin ng ating gawain ngayong araw ay ang mga sumusunod: (Ipapaskil ng guro ang mga layunin at tatawag ng mag-aaral upang basahin ito sa klase. Sisikapin mabalikan ito pagkatapos ng gawain upang matiyak matiyak ang pagkamit nito.) D.Pag-uugnay ng halimbawa Suriin natin ang graph kaugnay ng mga salitang hinulaan mula sa naunang gawain. Pamprosesong tanong 1. Ano ang ipinapahiwatig ng grap? 2. Bakit mahalaga ang pag- iimpok? 3. Sadya nga bang mahirap ang mag- impok dahil maliit ang kita? 4. Saan dapat inilalagak ang pera o savings? Bakit? Sa bangko at iba pang financial intermediaries tayo dapat mag-ipon dahil ito lamang ang mga institusyon na may sapat na kakayahan para pangalagaan at palaguin ang ating pera, dahil kung ito ay itatago natin sa bahay o alkansiya hindi ito lalago. Maaari pa itong makadagdag sa implasyon at magkaroon ng kakulangan sa supply ng salapi sa pamilihan, Subalit kung nasa financial intermediaries ito ay babalik sa pamilihan. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong kasanayan #1 Para lalo pa nating maunawaan ang katangian ng isang matalinong pag-iimpok ay magkakaron tayo ng magkakaibang pangkatang gawain.. Sagutin ang tanong na “ Paano tayo magiging matalino sa pag- iimpok?” sa pamamagitan ng mga sumusunod na gawain. Unang Pangkat- Dula dulaan Ikalawang Pangkat- Editorial Cartooning Ikatlong Pangkat- Maikling Tula
 • 5. Ikaapat na Pangkat- Interview Ikalimang Pangkat- Graphic Organizer Bibigyan ng guro ng 10 minuto ang mga mag-aaral para sa gawain. Pagkatapos nito ay ipapakita ng bawat pangkat ang kanilang gawa. Mamarkahan ang bawat pangkat sa pamamagitan ng mga sumusunod na rubrik: Nilalaman 60% Pagkamalikhain 40 % Total 100% F. Pagtalakay ng bagong konsepto at kasanayan #2 Pagsusuri at bukas na talakayan tungkol sa Habit of a Wise Saver. Ang guro ay magpapakita ng isang video tungkol sa Habit of a Wise Saver. 1. Bakit kailangan nating kilalanin ang ating bangko? 2. Kailangan bang malaman ang nilalaman ng kontrata mo sa bangko? 3. Ano ang ibig sabihin ng confidentiality at ATM? 4. Ano ang ginagampanang papel ng PDIC, SEC at BSP? G. Paglinang sa Kasanayan Ngayon lalo pa nating linangin ang ating nalalaman sa mga tinalakay. Punan ng impormasyon ang mga sumusunod: PERA Ano ang pera? KITA Saan galing ang kita? PAGKONSUMO Ano ang pagkonsumo? PAG-IIMPOK
 • 6. Paano tayo nag- iimpok? FINANCIAL INTERMEDIARIES Ano ang papel ng Financial Intermediaries? PDIC Ano ng tungkulin ng PDIC? INTEREST Paano tumatanggap ng interes ang nag iimpok? H. Paglalapat ng Aralin Alin ang angkop o nararapat na pormula sap ag- iimpok? Pangatwiranan ang iyong napili. I. Paglalahat ng Aralin Kumpletuhin ang concept map ng mga salita na nagpapahiwatig sa kahalagahan ng pag-iimpok. Isang salita lamang J. Pagtataya ng Aralin A. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pangungusap ay TAMA o MALI. Ipaliwanag ang sagot. 1. Ang pera na naiimpok sa bangko ay kumikita ng interest. 2. Kapg nagsara ang bangko ang perang naimpok ay di na makukuha. 3. Ang gastos ng tao ay dapat nakabatay sa matalinong pagdedesisyon sa kanyang kita.
 • 7. 4. Mahalaga ang may ipon para may magagamit kung kinakailangan. B. Gumawa ng isang sanaysay na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagkakaroon ng savings lalo ngayong panahon ng pandemic. Inihanda ni: YZABELA VAN NICOLE Z. CERENO Teacher I Sinuri ni: EMELINA B. LAGAMAYO Master Teacher II