Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫הידע‬ ‫מאגר‬
•‫של‬ ‫להרצאתה‬ ‫מצגת‬:‫שפיצר‬ ‫תמר‬,‫ישראל‬
•‫שם‬‫ההרצאה‬:‫שילוב‬‫מורכבות‬ ‫לקויות‬ ‫עם‬ ‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫יח...
‫שפיצר‬ ‫תמר‬–‫נמוכה‬ ‫ששכיחותן‬ ‫לקויות‬ ‫עם‬ ‫לתלמידים‬ ‫שילוב‬ ‫תחום‬ ‫מומחית‬‫באוכלוסיה‬–‫מתי‬"‫א‬‫יחדיו‬
‫מתי‬"‫א‬‫יחדיו‬
‫בניית‬‫תוכנית‬‫עבודה‬
‫החינוך‬ ‫במוסדות‬ ‫הדרכה‬
‫תוכניות‬‫נוספות‬
‫אתגרים‬
‫ירושלים‬
‫בנימין‬ ‫מטה‬,‫אל‬ ‫בית‬,‫אריה‬ ‫בית‬,‫עילית‬ ‫מודיעין‬
‫אפרת‬,‫עציון‬ ‫גוש‬‫ארבע‬ ‫קריית‬,‫עלית‬ ‫ביתר‬
‫הלימה‬
‫לחוזר‬
‫מנכ‬"‫ל‬
‫תח‬"‫י‬–
‫כתיבה‬,
‫ביצוע‬
‫ומעקב‬
‫מפגשי‬
‫צב‬"‫מ‬
‫קיום‬
‫ועדת‬
‫שילוב‬
‫שעות‬
‫תמיכה‬
‫חברתי‬
‫לימודי‬
‫קידום‬
‫פרטני‬
‫לימודי‬ ‫חברתי‬–
‫תקשורתי‬
‫התנהגותי‬–
‫רגשי‬
‫לחיים‬ ‫הכנה‬
‫תלמיד‬/‫ה‬
‫מחנך‬/‫ת‬
‫מורים‬
‫מקצועיים‬
‫מורת‬
‫שילוב‬
‫מטפלים‬
‫מנהל‬/‫ת‬
‫יועץ‬/‫ת‬ ‫פסיכולוג‬/
‫ית‬
‫סייע‬/‫ת‬
‫הורים...
‫בירור‬
‫עמדות‬
‫הפגת‬
‫חששות‬
‫מידע‬‫ע‬‫ל‬
‫לקות‬,
‫תפקוד‬
‫ודרכי‬
‫הוראה‬
‫קבלת‬
‫מידע‬-
‫הורים‬
‫הגדרת‬
‫תפקידים‬
‫ונהל...
‫חודשיים‬ ‫הדרכה‬ ‫מפגשי‬-
‫חינוך‬‫רגיל‬+‫חנ‬"‫מ‬
‫תצפיות‬
‫מפגשי‬‫צב‬"‫מ‬
‫לצוות‬ ‫והדרכה‬ ‫ליווי‬
‫החנ‬"‫מ‬
‫ההורים‬ ‫עם...
‫שותפות‬‫ההורים‬
‫מקדימה‬ ‫היערכות‬
‫שנת‬ ‫פתיחת‬ ‫לפני‬
‫הלימודים‬
2‫מפגשי‬‫צב‬"‫מ‬ 2‫אסיפות‬‫הורים‬
‫בבניית‬ ‫שותפות‬
‫ת...
‫השתלמות‬
‫סייעים‬
‫השתלמות‬
‫מורים‬
‫תוכנית‬‫שילוב‬-
‫אחריות‬
‫חברתית‬
‫מתנה‬ ‫קיבלנו‬
‫שהגיע‬ ‫זכות‬
‫אלינו‬
‫לכל‬ ‫תורמת‬
‫הכתה‬
‫לומדים‬ ‫אנחנו‬
‫ממנו‬
‫עם‬ ‫ילד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬
‫תס‬.‫דאון‬
‫בכת...
‫הוראה‬ ‫צוותי‬
‫פעולה‬ ‫שיתופי‬
–‫וחוץ‬ ‫פנים‬
‫פעולה‬ ‫שיתופי‬
‫הורים‬ ‫עם‬
‫הוראה‬ ‫שעות‬
‫לימוד‬ ‫וחומרי‬
‫תועלת‬-
‫מח...
‫סיכום‬
‫שינוי‬
‫עמדות‬
‫הקצאת‬
‫משאבים‬
‫הכשרת‬
‫מומחיות‬
‫תחום‬
‫בניית‬
‫מערך‬
‫הדרכה‬
‫הידע‬ ‫מאגר‬
‫הידע‬ ‫למאגר‬ ‫וחזרה‬ ‫מלא‬ ‫ממסך‬ ‫ליציאה‬
‫לחץ‬Esc
תמר שפיצר: שילוב יחידני של תלמידים עם לקויות מורכבות במתי"א יחדיו – מתיאוריה ליישום - מצגת
תמר שפיצר: שילוב יחידני של תלמידים עם לקויות מורכבות במתי"א יחדיו – מתיאוריה ליישום - מצגת
תמר שפיצר: שילוב יחידני של תלמידים עם לקויות מורכבות במתי"א יחדיו – מתיאוריה ליישום - מצגת
תמר שפיצר: שילוב יחידני של תלמידים עם לקויות מורכבות במתי"א יחדיו – מתיאוריה ליישום - מצגת
תמר שפיצר: שילוב יחידני של תלמידים עם לקויות מורכבות במתי"א יחדיו – מתיאוריה ליישום - מצגת
תמר שפיצר: שילוב יחידני של תלמידים עם לקויות מורכבות במתי"א יחדיו – מתיאוריה ליישום - מצגת
תמר שפיצר: שילוב יחידני של תלמידים עם לקויות מורכבות במתי"א יחדיו – מתיאוריה ליישום - מצגת
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

תמר שפיצר: שילוב יחידני של תלמידים עם לקויות מורכבות במתי"א יחדיו – מתיאוריה ליישום - מצגת

250 views

Published on

אאא

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תמר שפיצר: שילוב יחידני של תלמידים עם לקויות מורכבות במתי"א יחדיו – מתיאוריה ליישום - מצגת

 1. 1. ‫הידע‬ ‫מאגר‬ •‫של‬ ‫להרצאתה‬ ‫מצגת‬:‫שפיצר‬ ‫תמר‬,‫ישראל‬ •‫שם‬‫ההרצאה‬:‫שילוב‬‫מורכבות‬ ‫לקויות‬ ‫עם‬ ‫תלמידים‬ ‫של‬ ‫יחידני‬‫במתי‬"‫א‬‫יחדיו‬– ‫מתיאוריה‬‫ליישום‬ •‫ההרצאה‬‫התקיימה‬‫המוגבלויות‬ ‫בתחום‬ ‫השישי‬ ‫הבינלאומי‬ ‫הכינוס‬ ‫במסגרת‬–‫איזי‬ ‫בית‬ ‫שפירא‬ •‫שנה‬:2015
 2. 2. ‫שפיצר‬ ‫תמר‬–‫נמוכה‬ ‫ששכיחותן‬ ‫לקויות‬ ‫עם‬ ‫לתלמידים‬ ‫שילוב‬ ‫תחום‬ ‫מומחית‬‫באוכלוסיה‬–‫מתי‬"‫א‬‫יחדיו‬
 3. 3. ‫מתי‬"‫א‬‫יחדיו‬ ‫בניית‬‫תוכנית‬‫עבודה‬ ‫החינוך‬ ‫במוסדות‬ ‫הדרכה‬ ‫תוכניות‬‫נוספות‬ ‫אתגרים‬
 4. 4. ‫ירושלים‬ ‫בנימין‬ ‫מטה‬,‫אל‬ ‫בית‬,‫אריה‬ ‫בית‬,‫עילית‬ ‫מודיעין‬ ‫אפרת‬,‫עציון‬ ‫גוש‬‫ארבע‬ ‫קריית‬,‫עלית‬ ‫ביתר‬
 5. 5. ‫הלימה‬ ‫לחוזר‬ ‫מנכ‬"‫ל‬ ‫תח‬"‫י‬– ‫כתיבה‬, ‫ביצוע‬ ‫ומעקב‬ ‫מפגשי‬ ‫צב‬"‫מ‬ ‫קיום‬ ‫ועדת‬ ‫שילוב‬ ‫שעות‬ ‫תמיכה‬
 6. 6. ‫חברתי‬ ‫לימודי‬ ‫קידום‬ ‫פרטני‬
 7. 7. ‫לימודי‬ ‫חברתי‬– ‫תקשורתי‬ ‫התנהגותי‬– ‫רגשי‬ ‫לחיים‬ ‫הכנה‬
 8. 8. ‫תלמיד‬/‫ה‬ ‫מחנך‬/‫ת‬ ‫מורים‬ ‫מקצועיים‬ ‫מורת‬ ‫שילוב‬ ‫מטפלים‬ ‫מנהל‬/‫ת‬ ‫יועץ‬/‫ת‬ ‫פסיכולוג‬/ ‫ית‬ ‫סייע‬/‫ת‬ ‫הורים‬ ‫תחום‬ ‫מומחית‬ ‫מהמתי‬"‫א‬
 9. 9. ‫בירור‬ ‫עמדות‬ ‫הפגת‬ ‫חששות‬ ‫מידע‬‫ע‬‫ל‬ ‫לקות‬, ‫תפקוד‬ ‫ודרכי‬ ‫הוראה‬ ‫קבלת‬ ‫מידע‬- ‫הורים‬ ‫הגדרת‬ ‫תפקידים‬ ‫ונהלים‬
 10. 10. ‫חודשיים‬ ‫הדרכה‬ ‫מפגשי‬- ‫חינוך‬‫רגיל‬+‫חנ‬"‫מ‬ ‫תצפיות‬ ‫מפגשי‬‫צב‬"‫מ‬ ‫לצוות‬ ‫והדרכה‬ ‫ליווי‬ ‫החנ‬"‫מ‬ ‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫מפגשים‬
 11. 11. ‫שותפות‬‫ההורים‬ ‫מקדימה‬ ‫היערכות‬ ‫שנת‬ ‫פתיחת‬ ‫לפני‬ ‫הלימודים‬ 2‫מפגשי‬‫צב‬"‫מ‬ 2‫אסיפות‬‫הורים‬ ‫בבניית‬ ‫שותפות‬ ‫תוכנית‬‫העבודה‬ ‫לטפולים‬ ‫הזמנה‬ ‫פרא‬-‫רפואיים‬ ‫וישיר‬ ‫רציף‬ ‫קשר‬ ‫עם‬ ‫מחנך‬/‫הכתה‬ ‫ת‬, ‫מנהל‬/‫גן‬ ‫ת‬
 12. 12. ‫השתלמות‬ ‫סייעים‬ ‫השתלמות‬ ‫מורים‬ ‫תוכנית‬‫שילוב‬- ‫אחריות‬ ‫חברתית‬
 13. 13. ‫מתנה‬ ‫קיבלנו‬ ‫שהגיע‬ ‫זכות‬ ‫אלינו‬ ‫לכל‬ ‫תורמת‬ ‫הכתה‬ ‫לומדים‬ ‫אנחנו‬ ‫ממנו‬ ‫עם‬ ‫ילד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫תס‬.‫דאון‬ ‫בכתה‬? ‫דמות‬ ‫להערצה‬ ‫עם‬ ‫העבודה‬ ‫ר‬.‫שינתה‬ ‫אותי‬ ‫שמחים‬ ‫אנחנו‬ ‫שהיא‬‫איתנו‬ ‫כולנו‬ ‫מרוויחים‬
 14. 14. ‫הוראה‬ ‫צוותי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ –‫וחוץ‬ ‫פנים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫הורים‬ ‫עם‬ ‫הוראה‬ ‫שעות‬ ‫לימוד‬ ‫וחומרי‬ ‫תועלת‬- ‫מחיר‬
 15. 15. ‫סיכום‬ ‫שינוי‬ ‫עמדות‬ ‫הקצאת‬ ‫משאבים‬ ‫הכשרת‬ ‫מומחיות‬ ‫תחום‬ ‫בניית‬ ‫מערך‬ ‫הדרכה‬
 16. 16. ‫הידע‬ ‫מאגר‬ ‫הידע‬ ‫למאגר‬ ‫וחזרה‬ ‫מלא‬ ‫ממסך‬ ‫ליציאה‬ ‫לחץ‬Esc

×