Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Begravelsesservice.dk
bedemand – ceremoni – bobehandling
under et tag
Ved at vælge Begravelses Service når du har brug for...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Begravelses Service i Berlingskemedia 2013-10-07

287 views

Published on

Læs artiklen om Begravelses Service i Berlingskemedia den 10. juli 2013.

Published in: Services
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Begravelses Service i Berlingskemedia 2013-10-07

  1. 1. Begravelsesservice.dk bedemand – ceremoni – bobehandling under et tag Ved at vælge Begravelses Service når du har brug for hjælp i forbindelse med et dødsfald får du samlet alle de opgaver der skal løses og som kan forekomme uoverskuelige. Under hele forløbet har du et sted at hen- vende dig, når du har spørgsmål og du får al den støtte og vejledning, du har brug for. Det sker både fra de fleksible og kompetente bedemænd i Begravelses Service og fra de erfarne ceremoniledere og bededamer i Begravelsesceremonier.dk, som vi samarbejder med. Vi tilbyder ligeledes assistance til ekspeditionen i skifteretten, rydning af boligen og alle de andre opgaver der følger efter et dødsfald. Du modtager altid et skriftligt prisoverslag over alle udgifter til begravelsen på vores første møde. Kontakt os på vores døgnservice tlf. 70112407 eller mail info@70112407.dk Peter Thomasen begravelsesservice.dk Ane Christensen, har i en år- række, i samarbejde med for- henværende præst i folkekirken, Liselotte Hornemann Kragh, dre- vet firmaet Livsceremonier. For at tilbyde en samlet løsning, har Livsceremonier og Begravelses Service etableret samarbejdet omkring begravelsesceremonier. dk, som tilbyder at planlægge og gennemføre ceremonier over- alt i landet. Læs mere på begra- velsesceremonier.dk eller ring til Ane på mobil 26122629. Et kvalitetsbevidst bedemandsfirma, der tilbyder at koordinere hele forløbet for de efterladte under et tag: • det traditionsbestemte bedemandsarbejde i forbin- delse med bisættelse i kirke eller fra kapel under ledelse af en præst • en personlig og smuk afskedsceremoni - udenfor kirken - arrangeret af Begravelsesceremonier.dk • professionel juridisk assistance i forbindelse med dødsboet ’Når den der har ansvaret for at arrangere en begra- velse henvender sig til os, gør vi os umage med at finde ud af, hvilke ønsker der er til afskeden. Der er al- tid forskel på de begravelser vi arrangerer, fordi hvert menneske er unikt og relationen til afdøde varierer så meget. Som pårørende bliver vi naturligvis altid kede af det, når vi mister én, der har stået os nær. Meget afhænger af hvilken tilknytning kontaktpersonen hav- de til afdøde og under hvilke omstændigheder døden indtraf. I nogle ganske få tilfælde er det en forholdsvis smertefri proces at sige farvel, men som oftest er det en sørgelig situation. Uanset situationen er det vores opgave at finde kundens behov og tilfredsstille dem på bedste vis. siger direktør Peter Thomasen fra Be- gravelses Service og han fortsætter: ’Menneskekundskab, empati og det at kunne lytte er nogle af de vigtigste egenskaber for en bedemand hos Begravelses Service. Det er kernen i vores ser- vice: At vi er i stand til at etablere en tillid midt i sor- gen, hvor mange forskellige følelser: krise, savn, kær- lighed, vrede, afmagt, skyld og meget mere er på spil. De reaktionsmønstre kender og forstår vi, fordi vi ser det hos de fleste pårørende. ’Om ønsket er en helt traditionel begravelse i Folkekir- ken, en begravelse i andre trossamfund og efter an- dre skikke eller om det er en ikke-troende, der ønsker at blive begravet fra sit eget hjem – så er det vores opgave at sikre, at alle ønsker til en afskedsceremoni kan opfyldes. Vi er meget fleksible og efterkommer alle ønsker inden for lovgivningens grænser. Intet er umuligt indtil andet er bevist. Vi har et tæt samarbejde med Ceremonileder og bededame Ane Christensen fra Livsceremonier, der står for selve planlægningen og afviklingen af ceremonien. Vores interesse er at give den afdøde og de efterladte det bedst mulige minde, både igennem hele forløbet ved afskedsce- remonien og i forbindelse med bobehandlingen. Her hjælper Begravelses Service de pårørende med øko- nomiske udlæg og tilskudsmuligheder’, siger Peter Thomasen. ’Den professionelle og omsorgsfulde service stop- per ikke her. I forbindelse med udviklingen af vores kvalitetscertificering, arbejder vi på at indføre en op- følgende tilfredshedsundersøgelse. På grund af både ceremonien og bobehandlingen har vi ofte en længe- revarende kontakt med kunden, som vi sætter stor pris på. Vi når at blive nært knyttede med mange af vores kunder, så det er ikke et brat farvel der ender ved kisten’ slutter direktøren for Begravelses Service. BEGRAVELSES SERVICE Begravelses Branchen indførte i 2007, i samarbejde med Kir- keministeriet, Forbrugerstyrel- sen og Forbrugerrådet en kva- litetscertificering. Ved at Dansk Standard årligt kontrollerer de certificerede virksomheder, sik- res forbrugeren en kvalificeret håndtering af arbejdsgangene både internt og eksternt. Be- gravelses Service har, som den eneste begravelsesforretning i Danmark, haft certificeringen siden 2008. Læs mere på be- gravelsesservice.dk eller ring på døgnservice 70112407. Ane Christensen begravelsesceremonier.dk Annoncetillæg oktober 201314 Annonce

×