Successfully reported this slideshow.

WMKIT - OSCAL

0

Share

Upcoming SlideShare
WMKIT - FLOSSBootCamp
WMKIT - FLOSSBootCamp
Loading in …3
×
1 of 42
1 of 42

WMKIT - OSCAL

0

Share

Download to read offline

 1. 1. Workshop Besfort Guri, CTO Altin Ukshini, CEO 03/04.04.2014 OSCAL, Tirane
 2. 2. Arduino Arduino është një platformë e hapur (open source) për prototipe elektronike e bazuar në fleksibilitet, e lehtë për tu përdorur në harduer dhe softuer. Është menduar për artist, dizajner dhe për këdo që është i interesuar në krijimin e objekteve ose mjediseve interaktive.
 3. 3. Open Source Hardware
 4. 4. Tipet e Arduino’s UNO Leonardo
 5. 5. Tipet e Arduino’s Mega Esplora
 6. 6. Tipet e Arduino’s LilyPad YUN
 7. 7. Tipet e Arduino’s Intel Galileo Robotics
 8. 8. Projektet që janë bërë me Arduino
 9. 9. Projektet që janë bërë me Arduino
 10. 10. Çka është WMKIT?
 11. 11. Nano
 12. 12. Nano Mikrokontrolleri
 13. 13. Nano Pinat Digjital Pinat Analog
 14. 14. Nano Ground
 15. 15. Nano 3.3 V Output 5V Output
 16. 16. Nano Butoni Reset
 17. 17. Nano Pinat Digjital Pinat Analog3.3 V Output Ground 5V Output Mikrokontrolleri Butoni Reset
 18. 18. Breadbord
 19. 19. Lista e komponentave
 20. 20. USB cable
 21. 21. 330 Ohm resistors
 22. 22. 1 Mega Ohm resistor
 23. 23. Red LEDs
 24. 24. Green LEDs
 25. 25. Yellow LEDs
 26. 26. RGB Led
 27. 27. Diode
 28. 28. Photoresistor
 29. 29. Push button
 30. 30. Integrated Circuit
 31. 31. Temperature Sensor
 32. 32. Transistor
 33. 33. Potentiometer
 34. 34. Speaker
 35. 35. Fillojme me Experimentet
 36. 36. Blinking LED - Skema
 37. 37. Blinking LED - Kodi int led = 12; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(led, HIGH); delay(1000); digitalWrite(led, LOW); delay(1000); }
 38. 38. Fading LED - Skema
 39. 39. Fading LED - Kodi int led = 11; int brightness = 0; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { for (brightness=0;brightness<=255;brightness++) { analogWrite(led, brightness); delay(10); } for(brightness=255;brightness>=0;brightness--) { analogWrite(led, brightness); delay(10); } }
 40. 40. Traffic Lights LED - Skema
 41. 41. Traffic Lights - Kodi int kuq = 12; int verdhe = 11; int gjelbert = 10; void setup() { pinMode(kuq, OUTPUT); pinMode(verdhe, OUTPUT); pinMode(gjelbert, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(gjelbert, LOW); digitalWrite(verdhe, HIGH); delay(2000); digitalWrite(verdhe, LOW); digitalWrite(kuq, HIGH); delay(5000); digitalWrite(verdhe, HIGH); delay(2000); digitalWrite(verdhe, LOW); digitalWrite(gjelbert, HIGH); digitalWrite(kuq, LOW); delay(5000); digitalWrite(verdhe, HIGH); delay(100); }
 42. 42. PYETJE ?
 1. 1. Workshop Besfort Guri, CTO Altin Ukshini, CEO 03/04.04.2014 OSCAL, Tirane
 2. 2. Arduino Arduino është një platformë e hapur (open source) për prototipe elektronike e bazuar në fleksibilitet, e lehtë për tu përdorur në harduer dhe softuer. Është menduar për artist, dizajner dhe për këdo që është i interesuar në krijimin e objekteve ose mjediseve interaktive.
 3. 3. Open Source Hardware
 4. 4. Tipet e Arduino’s UNO Leonardo
 5. 5. Tipet e Arduino’s Mega Esplora
 6. 6. Tipet e Arduino’s LilyPad YUN
 7. 7. Tipet e Arduino’s Intel Galileo Robotics
 8. 8. Projektet që janë bërë me Arduino
 9. 9. Projektet që janë bërë me Arduino
 10. 10. Çka është WMKIT?
 11. 11. Nano
 12. 12. Nano Mikrokontrolleri
 13. 13. Nano Pinat Digjital Pinat Analog
 14. 14. Nano Ground
 15. 15. Nano 3.3 V Output 5V Output
 16. 16. Nano Butoni Reset
 17. 17. Nano Pinat Digjital Pinat Analog3.3 V Output Ground 5V Output Mikrokontrolleri Butoni Reset
 18. 18. Breadbord
 19. 19. Lista e komponentave
 20. 20. USB cable
 21. 21. 330 Ohm resistors
 22. 22. 1 Mega Ohm resistor
 23. 23. Red LEDs
 24. 24. Green LEDs
 25. 25. Yellow LEDs
 26. 26. RGB Led
 27. 27. Diode
 28. 28. Photoresistor
 29. 29. Push button
 30. 30. Integrated Circuit
 31. 31. Temperature Sensor
 32. 32. Transistor
 33. 33. Potentiometer
 34. 34. Speaker
 35. 35. Fillojme me Experimentet
 36. 36. Blinking LED - Skema
 37. 37. Blinking LED - Kodi int led = 12; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(led, HIGH); delay(1000); digitalWrite(led, LOW); delay(1000); }
 38. 38. Fading LED - Skema
 39. 39. Fading LED - Kodi int led = 11; int brightness = 0; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { for (brightness=0;brightness<=255;brightness++) { analogWrite(led, brightness); delay(10); } for(brightness=255;brightness>=0;brightness--) { analogWrite(led, brightness); delay(10); } }
 40. 40. Traffic Lights LED - Skema
 41. 41. Traffic Lights - Kodi int kuq = 12; int verdhe = 11; int gjelbert = 10; void setup() { pinMode(kuq, OUTPUT); pinMode(verdhe, OUTPUT); pinMode(gjelbert, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(gjelbert, LOW); digitalWrite(verdhe, HIGH); delay(2000); digitalWrite(verdhe, LOW); digitalWrite(kuq, HIGH); delay(5000); digitalWrite(verdhe, HIGH); delay(2000); digitalWrite(verdhe, LOW); digitalWrite(gjelbert, HIGH); digitalWrite(kuq, LOW); delay(5000); digitalWrite(verdhe, HIGH); delay(100); }
 42. 42. PYETJE ?

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×