Successfully reported this slideshow.

WMKIT - ARDUBLOCK SFK (Software Freedom Kosova)

0

Share

Upcoming SlideShare
WMKIT - OSCAL
WMKIT - OSCAL
Loading in …3
×
1 of 44
1 of 44

WMKIT - ARDUBLOCK SFK (Software Freedom Kosova)

0

Share

Download to read offline

Description

WMKIT - ARDUBLOCK SFK (Software Freedom Kosova)

Transcript

 1. 1. Workshop Besfort Guri 26.10.2014 SFK, Prishtine
 2. 2. Besfort Guri Member at Free/Libre Open Source Software Kosova - FLOSSK Member at Humanitarian OpenStreetMap Team – HOT Open Data Advocate – Open Data Kosovo Software Developer – Adaptivit
 3. 3. Arduino Arduino është një platformë e hapur (open source) për prototipe elektronike e bazuar në fleksibilitet, e lehtë për tu përdorur në harduer dhe softuer. Është menduar për artist, dizajner dhe për këdo që është i interesuar në krijimin e objekteve ose mjediseve interaktive.
 4. 4. Open Source Hardware
 5. 5. Tipet e Arduino’s UNO Leonardo
 6. 6. Tipet e Arduino’s Mega Esplora
 7. 7. Tipet e Arduino’s LilyPad YUN
 8. 8. Tipet e Arduino’s Intel Galileo Robotics
 9. 9. Projektet që janë bërë me Arduino
 10. 10. Projektet që janë bërë me Arduino
 11. 11. Çka është WMKIT?
 12. 12. Nano
 13. 13. Nano Mikrokontrolleri
 14. 14. Nano Pinat Digjital Pinat Analog
 15. 15. Nano Ground
 16. 16. Nano 3.3 V Output 5V Output
 17. 17. Nano Butoni Reset
 18. 18. Nano Pinat Digjital Pinat Analog3.3 V Output Ground 5V Output Mikrokontrolleri Butoni Reset
 19. 19. Breadbord
 20. 20. Lista e komponentave
 21. 21. USB cable
 22. 22. 330 Ohm resistors
 23. 23. 1 Mega Ohm resistor
 24. 24. Red LEDs
 25. 25. Green LEDs
 26. 26. Yellow LEDs
 27. 27. RGB Led
 28. 28. Diode
 29. 29. Photoresistor
 30. 30. Push button
 31. 31. Integrated Circuit
 32. 32. Temperature Sensor
 33. 33. Transistor
 34. 34. Potentiometer
 35. 35. Speaker
 36. 36. ArduBlock ● Ardublock eshte gjuhe programuese permes grafeve – bloqeve ● Per te instaluar Ardublock mund ta beni nga ketu http://blog.ardublock.com/engetting-started- ardublockzhardublock/
 37. 37. Fillojme me Experimentet
 38. 38. Blinking LED - Skema
 39. 39. Blinking LED - Kodi
 40. 40. Fading LED - Skema
 41. 41. Fading LED - Kodi int led = 11; int brightness = 0; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { for (brightness=0;brightness<=255;brightness++) { analogWrite(led, brightness); delay(10); } for(brightness=255;brightness>=0;brightness--) { analogWrite(led, brightness); delay(10); } }
 42. 42. RGB LED - Skema
 43. 43. RGB - Kodi
 44. 44. PYETJE ?

Editor's Notes

 • &amp;lt;number&amp;gt;
 • Arduino është një platformë e hapur (open source) për prototipe elektronike e bazuar në fleksibilitet, e lehtë për tu përdorur në harduer dhe softuer. Është menduar për artist, dizajner dhe për këdo që është i interesuar në krijimin e objekteve ose mjediseve interaktive.
  &amp;lt;number&amp;gt;
 • E njejte sikur filozofia FLOSS. Ajo qe vlen te shtohet ne kete pjese eshte se me Open Source Hardware jane te gjithe pjeset si nga krijimi i qarkut qe mund te shkarkohet nga vete ju apo edhe perberes te ndryshem.
  &amp;lt;number&amp;gt;
 • Description

  WMKIT - ARDUBLOCK SFK (Software Freedom Kosova)

  Transcript

  1. 1. Workshop Besfort Guri 26.10.2014 SFK, Prishtine
  2. 2. Besfort Guri Member at Free/Libre Open Source Software Kosova - FLOSSK Member at Humanitarian OpenStreetMap Team – HOT Open Data Advocate – Open Data Kosovo Software Developer – Adaptivit
  3. 3. Arduino Arduino është një platformë e hapur (open source) për prototipe elektronike e bazuar në fleksibilitet, e lehtë për tu përdorur në harduer dhe softuer. Është menduar për artist, dizajner dhe për këdo që është i interesuar në krijimin e objekteve ose mjediseve interaktive.
  4. 4. Open Source Hardware
  5. 5. Tipet e Arduino’s UNO Leonardo
  6. 6. Tipet e Arduino’s Mega Esplora
  7. 7. Tipet e Arduino’s LilyPad YUN
  8. 8. Tipet e Arduino’s Intel Galileo Robotics
  9. 9. Projektet që janë bërë me Arduino
  10. 10. Projektet që janë bërë me Arduino
  11. 11. Çka është WMKIT?
  12. 12. Nano
  13. 13. Nano Mikrokontrolleri
  14. 14. Nano Pinat Digjital Pinat Analog
  15. 15. Nano Ground
  16. 16. Nano 3.3 V Output 5V Output
  17. 17. Nano Butoni Reset
  18. 18. Nano Pinat Digjital Pinat Analog3.3 V Output Ground 5V Output Mikrokontrolleri Butoni Reset
  19. 19. Breadbord
  20. 20. Lista e komponentave
  21. 21. USB cable
  22. 22. 330 Ohm resistors
  23. 23. 1 Mega Ohm resistor
  24. 24. Red LEDs
  25. 25. Green LEDs
  26. 26. Yellow LEDs
  27. 27. RGB Led
  28. 28. Diode
  29. 29. Photoresistor
  30. 30. Push button
  31. 31. Integrated Circuit
  32. 32. Temperature Sensor
  33. 33. Transistor
  34. 34. Potentiometer
  35. 35. Speaker
  36. 36. ArduBlock ● Ardublock eshte gjuhe programuese permes grafeve – bloqeve ● Per te instaluar Ardublock mund ta beni nga ketu http://blog.ardublock.com/engetting-started- ardublockzhardublock/
  37. 37. Fillojme me Experimentet
  38. 38. Blinking LED - Skema
  39. 39. Blinking LED - Kodi
  40. 40. Fading LED - Skema
  41. 41. Fading LED - Kodi int led = 11; int brightness = 0; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { for (brightness=0;brightness<=255;brightness++) { analogWrite(led, brightness); delay(10); } for(brightness=255;brightness>=0;brightness--) { analogWrite(led, brightness); delay(10); } }
  42. 42. RGB LED - Skema
  43. 43. RGB - Kodi
  44. 44. PYETJE ?

  Editor's Notes

 • &amp;lt;number&amp;gt;
 • Arduino është një platformë e hapur (open source) për prototipe elektronike e bazuar në fleksibilitet, e lehtë për tu përdorur në harduer dhe softuer. Është menduar për artist, dizajner dhe për këdo që është i interesuar në krijimin e objekteve ose mjediseve interaktive.
  &amp;lt;number&amp;gt;
 • E njejte sikur filozofia FLOSS. Ajo qe vlen te shtohet ne kete pjese eshte se me Open Source Hardware jane te gjithe pjeset si nga krijimi i qarkut qe mund te shkarkohet nga vete ju apo edhe perberes te ndryshem.
  &amp;lt;number&amp;gt;
 • More Related Content

  ×