Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Prezentimi i librit ne Prishtine

 1. 1. OpenStreetMap “Krijoni hartën tuaj”
 2. 2. <ul>OpenStreetMap Krijoni hartën tuaj </ul><ul><li>Hyrje në OpenStreetMap
 3. 3. Fillimi me OpenStreetMap
 4. 4. GPS – Global Positioning System
 5. 5. Programet e editimit për OpenStreetMap
 6. 6. Vetitë e hartave </li></ul>
 7. 7. <ul>1. Çka është OpenStreetMap? </ul><ul><li>Projekt për të ndërtuar hartën e botës
 8. 8. Nga komuniteti
 9. 9. E lirë </li></ul><ul>= </ul><ul>+ </ul>
 10. 10. <ul>1. Pse ta përdorim OpenStreetMap? </ul>
 11. 11. <ul>1. Pse ta përdorim OpenStreetMap? </ul>
 12. 12. <ul>1. Pse të kontribuoni në OpenStreetMap? </ul>
 13. 13. 1 . Hyrje në OpenStreetMap <ul><li>Historia e OpenStreetMap
 14. 14. Arritjet e OpenStreetMap </li></ul>
 15. 15. 2. Shpjegimi i ballinës së web – faqes
 16. 16. 2. Krijoni llogarinë tuaj
 17. 17. 2. Si ta përdorni Slippy Map
 18. 18. 2. Komunikimi me zhvillues të tjerë të hartave <ul><li>Listat e mail – eve
 19. 19. Bisedoni në IRC – in e OpenStreetMap
 20. 20. Forumet </li></ul>
 21. 21. <ul>2. OpenStreetMap në rrjetet sociale </ul>
 22. 22. 3. GPS – Global Position System <ul><li>Çka është GPS?
 23. 23. Çka është GPS trace?
 24. 24. Cilat paisje më duhen mua për ta bërë një hartë
 25. 25. Konfigoruni GPS – marrësit tuaj
 26. 26. Merrni të dhënat tuaja në formën e duhur
 27. 27. Shtoni rregjistrimet GPX në OpenStreetMap </li></ul>
 28. 28. Si ndërtohet OpenStreetMap
 29. 29. 4. Programet të editimit të OpenStreetMap ( Potlatch )
 30. 30. 4. Programet të editimit të OpenStreetMap ( JOSM )
 31. 31. 4. Programet të editimit të OpenStreetMap ( Merkaator )
 32. 32. 4. Programet të editimit të OpenStreetMap ( Mapzen )
 33. 33. 4. Programet të editimit të OpenStreetMap ( Vespucci )
 34. 34. 4. Programet të editimit të OpenStreetMap ( Mapzen POI Collector )
 35. 35. 4. Programet të editimit të OpenStreetMap ( OSM2go )
 36. 36. 5. Vetitë e hartës <ul><li>Rrugët dhe hekurudhat
 37. 37. Urat dhe tunelet
 38. 38. Udhëkryqet dhe rrethet
 39. 39. Malet, liqenet dhe lumenjtë </li></ul>
 40. 40. 5. Vetitë e hartës
 41. 41. <ul>? </ul>

×