Successfully reported this slideshow.

CartoDB SFK (Software Freedom Kosova)

0

Share

Loading in …3
×
1 of 28
1 of 28

CartoDB SFK (Software Freedom Kosova)

0

Share

Download to read offline

Description

CartoDB SFK (Software Freedom Kosova).

Transcript

 1. 1. Besfort Guri CartoDB
 2. 2. Besfort Guri Member at Free/Libre Open Source Software Kosova - FLOSSK Member at Humanitarian OpenStreetMap Team – HOT Open Data Advocate – Open Data Kosovo Software Developer – Adaptivit
 3. 3. A eshte harta menyra me e mire per te vizualizuar te dhenat tuaja? A keni informacione - te dhenat, qe kane edhe te dhenat mbi lokacionet? Nese po atehere eshte menyra me e mire.
 4. 4. Me iniciativen e Open Data Kosovo, instituti Kosovo Environmental Protection Agency (KEPA) publikoj te dhenat e tyre ne platformen e OpenDataKosovo.
 5. 5. Te dhenat mbi matjet ne form tabelare
 6. 6. Te dhenat gjeografike
 7. 7. Harta e ndertuar nga te dhenat e hapura nga KEPA
 8. 8. Harta e ndertuar nga te dhenat e hapura nga KEPA
 9. 9. Cka eshte CartoDB? ● Nje cloud-based zgjedhje per te gjitha hartat qe deshironi ti krijoni. ● I thjesht per te importua te dhenat ne web, dhe lejon te krijoni vizualizime per nje sekond. ● Shperndani vizualizimet tuaja ne menyre te sigurt me ekipin tuaj apo edhe publikoni ato ne web. ● Integroni hartat dhe analizat geo – hapsinre drejt per se drejti ne webin tuaj.
 10. 10. Tiparet e Hartes Point Way Polygon
 11. 11. Krijoni llogarine
 12. 12. Dashboard
 13. 13. Tabelat
 14. 14. Importoni, Krijoni tabelen
 15. 15. Formatet e te dhenave qe mund te ngarkohen ● .CSV .TAB * Comma-separated values and Tab delimited file ● .SHP ** ESRI shapefiles ● .KML, .KMZ Google Earth format ● .XLS, .XLSX *** Excel Spreadsheet ● .GEOJSON GeoJSON ● .GPX GPS eXchange Format ● .OSM, .BZ2 Open Street Map dump ● .ODS OpenDocument Spreadsheet
 16. 16. Pamja e tabelave ● Table View ● Map View
 17. 17. Table View
 18. 18. Map View
 19. 19. Vizualizimi
 20. 20. Shtoni Element
 21. 21. Configure Canvas
 22. 22. CartoDB sidebar
 23. 23. Visualization wizard
 24. 24. Shtepite e vjetra qytetare - Simple
 25. 25. Ndertimet pa leje ne qytetin e Prizrenit - Simple
 26. 26. Investimet kapitale ne Qytetin e Prizrenit - Category
 27. 27. Investimet kapitale ne Qytetin e Gjilanit - Category
 28. 28. Vazhdojme me CartoDB

Description

CartoDB SFK (Software Freedom Kosova).

Transcript

 1. 1. Besfort Guri CartoDB
 2. 2. Besfort Guri Member at Free/Libre Open Source Software Kosova - FLOSSK Member at Humanitarian OpenStreetMap Team – HOT Open Data Advocate – Open Data Kosovo Software Developer – Adaptivit
 3. 3. A eshte harta menyra me e mire per te vizualizuar te dhenat tuaja? A keni informacione - te dhenat, qe kane edhe te dhenat mbi lokacionet? Nese po atehere eshte menyra me e mire.
 4. 4. Me iniciativen e Open Data Kosovo, instituti Kosovo Environmental Protection Agency (KEPA) publikoj te dhenat e tyre ne platformen e OpenDataKosovo.
 5. 5. Te dhenat mbi matjet ne form tabelare
 6. 6. Te dhenat gjeografike
 7. 7. Harta e ndertuar nga te dhenat e hapura nga KEPA
 8. 8. Harta e ndertuar nga te dhenat e hapura nga KEPA
 9. 9. Cka eshte CartoDB? ● Nje cloud-based zgjedhje per te gjitha hartat qe deshironi ti krijoni. ● I thjesht per te importua te dhenat ne web, dhe lejon te krijoni vizualizime per nje sekond. ● Shperndani vizualizimet tuaja ne menyre te sigurt me ekipin tuaj apo edhe publikoni ato ne web. ● Integroni hartat dhe analizat geo – hapsinre drejt per se drejti ne webin tuaj.
 10. 10. Tiparet e Hartes Point Way Polygon
 11. 11. Krijoni llogarine
 12. 12. Dashboard
 13. 13. Tabelat
 14. 14. Importoni, Krijoni tabelen
 15. 15. Formatet e te dhenave qe mund te ngarkohen ● .CSV .TAB * Comma-separated values and Tab delimited file ● .SHP ** ESRI shapefiles ● .KML, .KMZ Google Earth format ● .XLS, .XLSX *** Excel Spreadsheet ● .GEOJSON GeoJSON ● .GPX GPS eXchange Format ● .OSM, .BZ2 Open Street Map dump ● .ODS OpenDocument Spreadsheet
 16. 16. Pamja e tabelave ● Table View ● Map View
 17. 17. Table View
 18. 18. Map View
 19. 19. Vizualizimi
 20. 20. Shtoni Element
 21. 21. Configure Canvas
 22. 22. CartoDB sidebar
 23. 23. Visualization wizard
 24. 24. Shtepite e vjetra qytetare - Simple
 25. 25. Ndertimet pa leje ne qytetin e Prizrenit - Simple
 26. 26. Investimet kapitale ne Qytetin e Prizrenit - Category
 27. 27. Investimet kapitale ne Qytetin e Gjilanit - Category
 28. 28. Vazhdojme me CartoDB

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×