Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Infinance:Eigenrisicodragerschap zit in tweede ronde

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 2 Ad

Infinance:Eigenrisicodragerschap zit in tweede ronde

In najaar 2016 was de keuze voor werkgevers om eigenrisicodrager voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA) te worden of juist te blijven, extra belangrijk. Bij veel werkgevers is het echter onbekend dat zij elk half jaar een keuze kunnen maken als zij de afgelopen drie jaar geen eigenrisicodrager zijn geweest.

Dat de keuze van werkgevers in het afgelopen najaar zoveel meer belangrijk was dan de keren ervoor werd veroorzaakt door de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex per 1 januari 2017. Daarnaast geldt nu dat als een werkgever besluit om terug te keren naar het UWV, de belastingdienst voor de beschikking loonheffingen gedifferentieerd
premiepercentage werkhervattingskas (WHK) voortaan altijd terugkijkt naar het schadeverleden, ondanks dat een werkgever eigenrisicodrager is geweest voor de WGA. Hierdoor kan in sommige situaties een fors hogere of lagere premie ontstaan. Bovendien geldt bij terugkeer naar het UWV dat dit voortaan per 2017 altijd voor drie jaar is.

In najaar 2016 was de keuze voor werkgevers om eigenrisicodrager voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA) te worden of juist te blijven, extra belangrijk. Bij veel werkgevers is het echter onbekend dat zij elk half jaar een keuze kunnen maken als zij de afgelopen drie jaar geen eigenrisicodrager zijn geweest.

Dat de keuze van werkgevers in het afgelopen najaar zoveel meer belangrijk was dan de keren ervoor werd veroorzaakt door de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex per 1 januari 2017. Daarnaast geldt nu dat als een werkgever besluit om terug te keren naar het UWV, de belastingdienst voor de beschikking loonheffingen gedifferentieerd
premiepercentage werkhervattingskas (WHK) voortaan altijd terugkijkt naar het schadeverleden, ondanks dat een werkgever eigenrisicodrager is geweest voor de WGA. Hierdoor kan in sommige situaties een fors hogere of lagere premie ontstaan. Bovendien geldt bij terugkeer naar het UWV dat dit voortaan per 2017 altijd voor drie jaar is.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (14)

Similar to Infinance:Eigenrisicodragerschap zit in tweede ronde (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Infinance:Eigenrisicodragerschap zit in tweede ronde

  1. 1. 34 InFinance.nl Werkgevers kunnen elk half jaar een keuze maken D In najaar 2016 was de keuze voor werkgevers om eigenrisicodrager voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA) te worden of juist te blijven, extra belangrijk. Bij veel werkgevers is het echter onbekend dat zij elk half jaar een keuze kunnen maken als zij de afgelopen drie jaar geen eigenrisicodrager zijn geweest. EIGENRISICODRAGERSCHAP ZIT IN TWEEDE RONDE at de keuze van werkgevers in het afgelopen najaar zoveel meer belang- rijk was dan de keren ervoor werd veroorzaakt door de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex per 1 januari 2017. Daarnaast geldt nu dat als een werkgever besluit om terug te keren naar het UWV, de belasting- dienst voor de beschikking loonheffingen gedif- ferentieerd premiepercentage werkhervattingskas (WHK) voortaan altijd terugkijkt naar het schade- verleden, ondanks dat een werkgever eigenrisico- drager is geweest voor de WGA. Hierdoor kan in sommige situaties een fors hogere of lagere premie ontstaan. Bovendien geldt bij terugkeer naar het UWV dat dit voortaan per 2017 altijd voor drie jaar is. In mijn praktijk heb ik gemerkt dat werkgevers een onafhankelijke vergelijking tussen meerdere verzekeraars, uitvoerders Ziektewet en de premies bij de belastingdienst waarderen. Na een uitge- breide analyse kan de werkgever een weloverwogen beslissing nemen om eigenrisicodrager te worden voor zowel de Ziektewet en WGA, afgestemd op zijn huidige personeelsbeleid. Voor werkgevers die eigenrisicodrager voor de Ziektewet of WGA wilden worden per 1 januari 2017, moest de keuze per 1 oktober 2016 bekend zijn bij de Belasting- dienst. Indien de werkgever de afgelopen drie jaar geen eigenrisicodrager is geweest, kan elk half jaar een keuze worden gemaakt om per 1 juli of per 1 januari eigenrisicodrager te worden. Adviesbehoefte Werkgevers die al eigenrisicodrager waren voor de WGA hadden van minister Asscher uitstel
  2. 2. 35InFinance.nl INKOMEN gekregen om voor 1 januari 2017 een keuze te maken of zij eigenrisicodrager zouden blijven of niet. Verzekeraars gaven aan dat werkgevers tot 15 december de tijd hadden om aan te geven of zij eigenrisicodrager wilde blijven of niet. Veel werk- gevers vroegen op het laatste moment nog om een advies om een afweging te kunnen maken. In som- mige gevallen hebben werkgevers niets gedaan en heeft de verzekeraar de verzekering voortgezet. In andere gevallen heeft de werkgever onder tijdsdruk op het laatste moment de aanbieding van de ver- zekeraar zonder advies getekend voor akkoord. De eerste vragen hierover komen nu aan de orde. Was dat wel zo slim en wat zou de premie bij het UWV zijn? Kan ik de verzekering maandelijks opzeggen en wat gebeurt er dan? Als een werkgever niets gedaan heeft en nog steeds eigenrisicodrager voor de WGA is, wat doet u als assurantieadviseur? Legt u de verschillen uit tus- sen de uitvoering bij de verzekeraar en het UWV? Als namelijk een werkgever eigenrisicodrager is gebleven voor de WGA, gaat u hem dan adviseren over het eigenrisicodragerschap Ziektewet? Welke risico’s loopt de werkgever dan en is deze op de hoogte van de risico’s? Of wordt er eenvoudigweg vergeleken op premie 2017 UWV en wat is de premie bij de verzekeraar? Noodklok luiden Inmiddels vinden de eerste gesprekken alweer plaats met verschillende werkgevers die per 1 juli 2017 eigenrisicodrager voor de Ziektewet en WGA kunnen worden, dit moet uiterlijk 1 april 2017 bekend zijn bij de belastingdienst. In het najaar van 2016 was het lastig om van sommige aanbieders offertes te krijgen, branchevereniging Adfiz luidde in september 2016 nog de noodklok. In het voor- jaar had deze branchevereniging een inventarisatie- formulier vrijgegeven en alle verzekeraars hadden ingestemd op basis van dit formulier een offerte te maken. Helaas bleek dit in de praktijk anders te zijn. Een aantal verzekeraars bracht voor nieuwe relaties geen offertes uit en sommige verzekeraars wilden op basis van het door henzelf goedgekeurde Adfiz-inventarisatieformulier ineens meer infor- matie hebben of brachten niet een offerte uit. Inmiddels is er een nieuw inventarisatieformulier van Adfiz en ook dit keer geven verzekeraars aan op basis van dit formulier een offerte te kunnen uitbrengen. De praktijk zal laten zien of het nu alle- maal efficiënter zal gaan en/of alle verzekeraars nu wel bereid zijn om op basis van het Adfiz-formulier een offerte uit te brengen. In elk geval is de tweede ronde begonnen om werkgevers te adviseren voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet en WGA per 1 april 2017. Auteur Angelo Wiegmans is Register case- en caremanager (Rccm) en eigenaar van Bedrijf Plus In het najaar van 2016 was het lastig om van sommige aanbieders offertes te krijgen, branchever- eniging Adfiz luidde in september 2016 nog de noodklok. In het voorjaar had deze branchever- eniging een inven- tarisatieformulier vrijgegeven en alle verzekeraars hadden ingestemd op basis van dit formulier een offerte te maken. Helaas bleek dit in de praktijk anders te zijn. ‘GA HET GESPREK MET ONDERNEMERS AAN.’ ANTICIPEREN OP LIFE EVENTS HOW TO FIX THE FUTURE DINSDAG 30 MEI 2017

×