Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
vakblad voor financieel adviseurs | 26 mei 2015 19
Duurzame inzetbaarheid
werknemers wint aan belang
A
ls adviseur kom ik ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

VVP Magazine: Duurzame inzetbaarheid werknemers wint aan belang

Voor werkgevers verandert de wet- en regelgeving razendsnel. Op het gebied van verzuim en inkomen lijkt
verandering de constante factor te zijn. Werkgevers zijn in steeds grotere mate verantwoordelijk voor de
inzetbaarheid van werknemers. Daarnaast moeten werknemers steeds langer doorwerken. Een vergrijzende
beroepsbevolking is een groeiend probleem voor veel werkgevers.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

VVP Magazine: Duurzame inzetbaarheid werknemers wint aan belang

  1. 1. vakblad voor financieel adviseurs | 26 mei 2015 19 Duurzame inzetbaarheid werknemers wint aan belang A ls adviseur kom ik vaak bij bedrijven om de ver- zuimproblematiek op te lossen of juist te voorko- men. Inzetbaarheid van personeel is wellicht nog belangrijker; de werknemers moeten immers doorwerken tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Investeren in personeel loont. In gesprek met Peter de Hond van Fitale Advies kwam ik er al snel achter dat een analyse op het gebied van HR-beleid veel leed voor de werkgever kan voorko- men. De Hond is Register Adviseur Integraal Gezond- heidsmanagement (RAIGM) en maakt een analyse van het bedrijf op het gebied van Personeel & Arbeid. Hierbij kan een werkgever gebruik maken van specialisten om hem heen (waaronder mijn bedrijf). Dit voorjaar maakte De Hond bij een bedrijf – aan de hand van een uitgebreide inventarisatie en interviews met medewerkers en directie – een analyse van het totale HR-beleid. Hier kwam onder meer uit naar voren dat het bedrijf worstelt met extreem hoge kosten als het gaat om verzuim en de Ziektewet. Deze scan gaf duidelijk aan dat er maatre- gelen genomen moesten worden om het verzuim te verminderen en na te gaan of het verstandig is om uit te treden voor de Ziektewet. Deze werkgever heeft via zijn assurantie- adviseur een verzuimverzekering en arbo- dienstverlening afgesloten, maar dit is nog geen garantie tot een laag verzuim. In de praktijk blijkt samenwerking de sleutel te zijn om deze werkgever op weg te helpen bij deze problematiek. Samenwerking Door de komst van nieuwe Wft-eisen zie ik steeds meer assurantiebedrijven samen- Voor werkgevers verandert de wet- en regelgeving razendsnel. Op het gebied van verzuim en inkomen lijkt verandering de constante factor te zijn. Werkgevers zijn in steeds grotere mate verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van werknemers. Daarnaast moeten werknemers steeds langer doorwerken. Een vergrijzende beroepsbevolking is een groeiend probleem voor veel werkgevers. En daarmee voor uw relaties. Angelo Wiegmans werkingsverbanden opzoeken. Pensioenadvies is hiervan een duidelijk voorbeeld. Bij collectieve inkomensverze- keringen zie ik in mijn praktijk ook steeds meer samen- werkingen ontstaan. Het product is vaak een eindstation, terwijl een advies over het eigenrisicodragerschap WGA en/of Ziektewet in sommige gevallen kan zijn om hier voorlopig nog niet mee te beginnen. Het eigenrisicodragerschap advies is complex en kent veel ogen en haken. Daarnaast zitten veel vragen van werkgevers in het verlengde van de inkomensproducten. Zoals vragen rondom de transitievergoeding die ook aan werknemers betaald moet worden na 104 weken loon- doorbetaling bij ziekte als zij daarna worden ontslagen. Is het al mogelijk dit risico te verzekeren of gaan verzeke- raars komen met producten om dit af te dekken? Weet u het antwoord al? Voorafgaande aan de verzekeringen waar werkgevers een zo minimaal mogelijk beroep op wensen te doen, is duurzame inzetbaarheid en scholing van werknemers een steeds belangrijker aandachtspunt. Mijn advies aan mkb-adviseurs: kijk naar de mogelijkheden van samen- werkingen om uw relaties nog beter te kunnen bedienen, deze zullen dit zeker waarderen. En ik beloof u: bij deze bedrijven hoeft u niet eerst een ingewikkelde samen- werkingsovereenkomst aan te gaan om zaken te kunnen doen. «« PRAKTISCH verzuim en inkomen Angelo Wiegmans (Bedrijf Plus) is register case- en caremanager en specialist op het gebied van verzuim. Hij helpt werkgevers bij organisatieadvies, bezwaarprocedures UWV, WGA-herbeoordelingen en de afweging over eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet.Angelo Wiegmans: “Mkb-adviseur kan garen spinnen bij samenwerking.”

×