Programació

667 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Programació

  1. 1. Llengua catalana i castellana 1r ESO Un exemple de programació Beatriz Comella
  2. 2. TRIMESTRE 1: COMPRENDRE I PARLAR; EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA. INTERCULTURAL Els alumnes són nous al centre. No es coneixen tots. No coneixen possiblement la localitat on és l ’institut. S’han d’acostumar a uns hàbits de conducta respectuosos: torn de paraula, formes de cortesia... COMPETÈNCIES BÀSIQUES OBJECTIUS DIMENSIONS CONTINGUTS/TEMPORITZACIÓ ACTIVITATS CONNEXIONS AMB ALTRES AVALUACIÓ 1.-Expressar-se i comprendre oralment, amb correcció gramatical , i riquesa expressiva. 2.-Respectar formes de cortesia i torn de paraula. 3.-Respectar altres formes culturals.
  3. 3. TRIMESTRE 1: COMPRENDRE I PARLAR; EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA. INTERCULTURAL Com ho farem? Quines activitats programem? Quins continguts del currículum estem treballant? COMPETÈNCIES BÀSIQUES OBJECTIUS DIMENSIONS CONTINGUTS/TEMPORITZACIÓ ACTIVITATS CONNEXIONS AMB ALTRES AVALUACIÓ 1.-Expressar-se i comprendre oralment., amb correcció gramatical , i riquesa expressiva. 2.-Respectar formes de cortesia. 3.-Respectar altres formes culturals. Dimensió comunicativa oral: Conversa . Conèixer altres cultures . 1.-Analitzar models de converses (en català, castellà i altres llengües) de la tele i la ràdio, entre persones de diferents cultures. prenent nota dels usos gramaticals, mitjançant graelles donades pel professor. 2.-Simular situacions d’oralitat. 3.- Demanar una adreça pel carrer.
  4. 4. TRIMESTRE 1: COMPRENDRE I PARLAR; EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA. INTERCULTURAL Quantes sessions seran necessàries? COMPETÈNCIES BÀSIQUES OBJECTIUS DIMENSIONS CONTINGUTS/TEMPORITZACIÓ ACTIVITATS CONNEXIONS AMB ALTRES AVALUACIÓ 1.-Expressar-se i comprendre oralment., amb correcció gramatical , i riquesa expressiva. 2.-Respectar formes de cortesia. 3.-Respectar altres formes culturals. Dimensió comunicativa oral: Conversa . Conèixer altres cultures . _________ Dos setmanes: inici de curs. 1.-Analitzar models de converses (en català, castellà i altres llengües) de la tele i la ràdio, entre persones de diferents cultures, prenent nota dels usos gramaticals, mitjançant graelles donades pel professor. 2.-Simular situacions d’oralitat. 3.- Demanar una adreça pel carrer.
  5. 5. TRIMESTRE 1: COMPRENDRE I PARLAR; EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA. INTERCULTURAL Quines competències s’estan treballant? Amb quines matèries es comparteixen continguts? COMPETÈNCIES BÀSIQUES OBJECTIUS DIMENSIONS CONTINGUTS/TEMPORITZACIÓ ACTIVITATS CONNEXIONS AMB ALTRES AVALUACIÓ - COMUNICAT. -SOCIAL I CIUTADANA. -AUTONOMIA PERSONAL -DIGITAL -APRENDRE A APRENDRE 1.-Expressar-se i comprendre oralment., amb correcció gramatical , i riquesa expressiva. 2.-Respectar formes de cortesia. 3.-Respectar altres formes culturals. Dimensió com .oral: conversa . Conèixer altres cultures . Dos setmanes: inici de curs. 1.-Analitzar models de converses (en català, castellà i altres llengües) de la tele i la ràdio, entre persones de diferents cultures. prenent nota dels usos gramaticals, mitjançant graelles donades pel professor. 2.-Simular situacions d’oralitat. 3.- Demanar una adreça pel carrer. Socials. Llengües Tecnologia
  6. 6. TRIMESTRE 1: COMPRENDRE I PARLAR; EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA. INTERCULTURAL Com avaluem la feina dels alumnes? COMPETÈNCIES BÀSIQUES OBJECTIUS DIMENSIONS CONTINGUTS/TEMPORITZACIÓ ACTIVITATS CONNEXIONS AMB ALTRES AVALUACIÓ -COMUNICAT. -SOCIAL I CIUTADANA. -AUTONOMIA PERSONAL -DIGITAL -APRENDRE A APRENDRE 1.-Expressar-se i comprendre oralment., amb correcció gramatical , i riquesa expressiva. 2.-Respectar formes de cortesia. 3.-Respectar altres formes culturals. Dimensió com.oral: Conversa . Conèixer altres cultures . Dos setmanes: inici de curs. 1.-Analitzar models de converses (en català, castellà i altres llengües) de la tele i la ràdio, entre persones de diferents cultures. prenent nota dels usos gramaticals, mitjançant graelles donades pel professor. 2.-Simular situacions d’oralitat. 3.- Demanar una adreça pel carrer. Socials. Llengües Tecnologia <ul><li>Observació directa de les interaccions orals.: </li></ul><ul><li>Formes de cortesia. </li></ul><ul><li>Fluïdesa. </li></ul><ul><li>Correcció gramatical. </li></ul><ul><li>Riquesa de vocabulari </li></ul>
  7. 7. TRIMESTRE 1: COMPRENDRE I PARLAR; EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA. CONEIXEMENT DE LA LLENGUA. INTERCULTURAL COMPETÈNCIES BÀSIQUES OBJECTIUS DIMENSIONS CONTINGUTS/TEMPORITZACIÓ ACTIVITATS CONNEXIONS AMB ALTRES AVALUACIÓ -COMUNICAT. -SOCIAL I CIUTADANA. -AUTONOMIA PERSONAL -DIGITAL -APRENDRE A APRENDRE 1.-Expressar-se i comprendre oralment., amb correcció gramatical , i riquesa expressiva. 2.-Respectar formes de cortesia. 3.-Respectar altres formes culturals. Dimensió com.oral: Conversa . Conèixer altres cultures . Dos setmanes: inici de curs. 1.-Analitzar models de converses (en català, castellà i altres llengües) de la tele i la ràdio, entre persones de diferents cultures. prenent nota dels usos gramaticals, mitjançant graelles donades pel professor. 2.-Simular situacions d’oralitat. 3.- Demanar una adreça pel carrer. Socials. Llengües Tecnologia <ul><li>Observació directa de les interaccions orals.: </li></ul><ul><li>Formes de cortesia. </li></ul><ul><li>Fluïdesa. </li></ul><ul><li>Correcció gramatical. </li></ul><ul><li>Riquesa de vocabulari </li></ul>

×