Successfully reported this slideshow.

De 3 Hoofddeugden Van Een AdWords Beheerder

937 views

Published on

Welke 3 hoofddeugden zijn onontbeerlijk bij AdWords setup en beheer?

Published in: Business, Spiritual, Education
 • Be the first to comment

De 3 Hoofddeugden Van Een AdWords Beheerder

 1. 1. De 3 hoofddeugden van een AdWords beheerder Béate Vervaecke e-Zen
 2. 2. Scheiding #BCA 21 maart 2009
 3. 3. Scheiding <ul><li>Distributienetwerken </li></ul><ul><li>Regio’s & Talen </li></ul><ul><li>Campagnes en advertentiegroepen </li></ul>#BCA 21 maart 2009
 4. 4. Distributienetwerken? <ul><li>1. Google zelf </li></ul>#BCA 21 maart 2009
 5. 5. Distributienetwerken? <ul><li>2. Zoeknetwerk </li></ul>#BCA 21 maart 2009
 6. 6. Distributienetwerken? <ul><li>3. Inhoudsnetwerk: netwerk van websites </li></ul>#BCA 21 maart 2009
 7. 7. Distributienetwerken? <ul><li>Via Campagne instellingen: </li></ul><ul><li>Zoeken en Inhoud in gescheiden campagnes </li></ul>#BCA 21 maart 2009
 8. 8. Regio’s & Talen? #BCA 21 maart 2009
 9. 9. Campagnes & Advertentiegroepen <ul><li>Clusters van gelijkaardige woorden </li></ul><ul><li>Resultaat </li></ul><ul><li>Lagere Cost Per Click </li></ul><ul><li>Makkelijker beheer </li></ul>#BCA 21 maart 2009
 10. 10. <ul><li>Source: Google </li></ul>#BCA 21 maart 2009
 11. 11. Uitsluiting #BCA 21 maart 2009
 12. 12. Uitsluiting <ul><li>Gebruik negatieve woorden </li></ul><ul><li>Voorbeeld: </li></ul><ul><li>-gratis </li></ul><ul><li>-download </li></ul><ul><li>-verf (als je Levis jeansbroeken verkoopt) </li></ul>#BCA 21 maart 2009
 13. 13. Paranoia #BCA 21 maart 2009
 14. 14. Paranoia <ul><li>Gebruik de opties van woorden: </li></ul><ul><li>breed </li></ul><ul><li>“ zinsdeel” </li></ul><ul><li>[exact] </li></ul>#BCA 21 maart 2009
 15. 15. Paranoia #BCA 21 maart 2009
 16. 16. Tot slot <ul><li>Download de AdWords Editor: </li></ul><ul><li>-copy/paste </li></ul><ul><li>-dupliceren </li></ul><ul><li>-mass replacement </li></ul><ul><li>-... </li></ul>#BCA 21 maart 2009
 17. 17. Vragen? [email_address] D beatever

×