Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Report on the VII Forum of Young Librarians in Lodz (11-12 September 2012)

417 views

Published on

7th occasion for young librarians to meet, discuss and plan new ideas!

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Report on the VII Forum of Young Librarians in Lodz (11-12 September 2012)

  1. 1. Beata ŚliwińskaKoło Bibliotek Naukowych SBP w OpoluBeata.Sliwinska@gmail.com Sprawozdanie z VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi (11 - 12 września 2012)Słowa kluczowe: Forum Młodych Bibliotekarzy, Łódź, warsztaty, prelekcjeW dniach 11-12 września br. odbyło się VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi.Organizatorami byli: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Łódzkiego,Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Łodzi, BibliotekaPolitechniki Łódzkiej, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. T. Kotarbińskiego w Łodzi,Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteki Publiczne (Łódź-Widzew) oraz InstytutKsiążki i MAK+, tworzony i rozwijany właśnie przez Instytut. Przez dwa dni bibliotekarzewszystkich typów bibliotek - w sumie 212 osób - którzy zjechali od morza do Tatr starali siępotwierdzić hasło tegorocznego forum: Biblioteka jako marka. Pani Joanna Stawińska, witająca uczestników i gości VII Forum Młodych Bibliotekarzy [fot. autorka] 1
  2. 2. Pierwszego dnia obrady odbywały się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznejim. J. Piłsudskiego. Uczestników i gości w imieniu organizatorów przywitała JoannaStawińska, po czym głos zabrała przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,pani Elżbieta Stefańczyk, która wprowadziła nas w świat magików i czarów. Przekonywała,że my sami możemy nimi być, ‘czarując’ w naszych bibliotekach i czyniąc je miejscamipełnymi pokus. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagrody dla zwycięzcyw konkursie na Najlepsze Przedsięwzięcie Młodego Bibliotekarza. Chyba nikogo na sali niezdziwiło, że pierwszą nagrodę - książkową - przyznano Pani Paulinie Majewskiej-Milewskiejz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, pomysłodawczyni i organizatorce OdjazdowegoBibliotekarza, zaś wyróżnienie Pani Justynie Przybyszewskiej z Miejskiej Biblioteki Publicznejw Ozorkowie. Doceniono również zaangażowanie zawodowe Pani Izabeli Gajdy, którazostała Bibliotekarzem Roku w województwie łódzkim. Zdobywczyni nagrody za Najlepsze Przedsięwzięcie Młodego Bibliotekarza - pomysłodawczyni Odjazdowego Bibliotekarza, Paulina Majewska-Milewska [fot. autorka] 2
  3. 3. Wyróżniona za aktywne propagowanie czytelnictwa Justyna Przybyszewska [fot. autorka]Do przerwy obiadowej wysłuchaliśmy jeszcze wystąpień prof. nadzw. dr hab. RobertaKozielskiego o Marce w naszych czasach, Oleny Gimos z Ukrainy o BiblioteceUniwersyteckiej jako marce i głównych źródłach dostępu do informacji naukowej, BożenyJaskowskiej W to nam graj! Grywalizacja jako element działań marketingowych w biblioteceoraz Moniki Raczyńskiej Miejsce dla wszystkich - wszystko na miejscu - dobre praktykiw Galerii Książki. Referaty były przeplatane wystąpieniami sponsorów, co rozbijało trochęspójność sesji.Po lunchu w eleganckiej restauracji „Esplanada”, mieszczącej się w dawnym domuhandlowym z ekskluzywną odzieżą, a potem nie mniejszej sławy cukierni, wróciliśmy dobiblioteki wojewódzkiej. Do wyboru były warsztaty, na które się uprzednio zapisywaliśmyoraz dwa panele: Różnorodne formy pracy z czytelnikiem i ich wpływ na kształtowanie markioraz Kształtowanie wizerunku biblioteki poprzez wykorzystanie nowych technologii.Po przerwie kawowej, prócz trwających równolegle warsztatów, można było wybieraćmiędzy dwoma innymi panelami: Czytelnik - Biblioteka - Marka albo Identyfikacja marki.Wieczorem, po napiętym programie pierwszym dniu forum, organizatorzy przewidzieliuroczystą kolację w „Klubie 97”, co było dla nas okazją do powtórnego pojawienia się naulicy Piotrkowskiej. Odnowione domy, pałace i kamienice legendarnych przemysłowcówłódzkich dodawały okolicy splendoru. Ciepły wieczór zapraszał do spacerów i odwiedzininnych lokali, z czego większość z nas skwapliwie skorzystała, kierując się m. in. do pubu„Biblioteka” (m. in. po to, by obejrzeć sławny pomnik bibliotekarki). 3
  4. 4. Pomnik bibliotekarki w pubie „Biblioteka” - szkoda, że w części dla palących… [fot. autorka]Drugiego dnia część z nas miała do pokonania dłuższą drogę - a dotyczyło to tych, którzynocowali w schroniskach młodzieżowych. Jednakże zaplanowane w programie rozpoczęciewarsztatów i panelu Marka bibliotek akademickich na godzinę dziewiątą było wystarczającoelastyczne i umożliwiało punktualne przybycie. Na warsztacie Agaty Szczotki-SarnyBiblioteka - supermarka w supermarkecie dowiadywaliśmy się, jak podpatrywać innych, byswoją bibliotekę podnieść do rangi marki liczącej się w środowisku. Przykłady były nie lada,bo analizie poddaliśmy sukces, jaki wypracował m.in. Canal+, czasopismo „Elle” czy miastoPoznań. Wnioski nasuwały się same - nie można mówić, ani nawet myśleć czy marzyćo sukcesie, jeśli nie zaplanuje się strategii marketingowej od początku, tj. przeanalizowaniapotrzeb naszych potencjalnych klientów (a dawnych czytelników) do końca, czyli kontroliwyników, połączonej z konstruktywną krytyką.Dopełnieniem tych informacji było wystąpienie Anny Rutkowskiej w panelu Marka BibliotekPublicznych, która wypracowaną na warsztatach praktykę uzupełniła teorią na tematdziałalności bibliotekarza w instytucji zorientowanej marketingowo. Podkreślała koniecznośćrozsądnego planowania strategii marketingowej, przechodząc od analizy zewnętrzneji wewnętrznej przez cele marketingowe i ustalanie budżetu do kontroli wyników, zawszepostępując według zasady 4 x P: Product, Price, Place, Promotion.Wzmocnieni kawą i ciastkiem mogliśmy się udać jeśli nie na warsztaty, to na jeden z dwóchpaneli: Internet a marka lub Inicjatywy bibliotekarzy w kształtowaniu wizerunku. 4
  5. 5. Niestety, z powodu przymusowego powrotu do domu, nie mogłam wysłuchać ani referatuPiotra Szeligowskiego Współczesny bibliotekarz wśród źródeł komunikacji ani wystąpieniaKrzysztofa Lityńskiego Pierwsze wrażenie w bibliotece - offline i online. Z programu wynika,że o godzinie trzynastej miało miejsce uroczyste zakończenie VII Forum MłodychBibliotekarzy, później obiad w restauracji „Serenissima Polska” i zaplanowane wycieczki poŁodzi, które obejmowały Instytut Poligrafii i Papiernictwa Politechniki Łódzkiej, MuzeumMiasta Łodzi oraz Manufakturę z Rynkiem, Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej, wreszcierowerową przejażdżkę po Łodzi i spacer ulicą Piotrkowską. Spośród kilku punktówprogramu, na których już być nie mogłam - mój pociąg właśnie odjeżdżał z peronu ŁódźKaliska - tej części żal mi najbardziej, wszak nie zapoznam się z nią w formie tekstu czyprezentacji.W przyszłym roku młodzi bibliotekarze pojadą na kolejne, ósme już forum, do Olsztyna.Jak zawsze trzeba parę rzeczy zmienić, kilka poprawić, ale rosnące z każdym rokiemzainteresowanie tą bodaj największą z bibliotekarskich imprez - którą w szybkim tempiedogania Odjazdowy Bibliotekarz - pokazuje, że warto się starać. Warto, by potem mieć coświęcej, niż satysfakcję, gadżety od sponsorów i plik nowych adresów i telefonów. Młodzi bibliotekarze mieli wiele pytań do przewodniczącej SBP, pani Elżbiety Stefańczyk [fot. autorka] 5

×