Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perquè han d'estar les empreses a les xarxes socials?

1,382 views

Published on

Avantatges de les xarxes socials per a les empreses, estratègia i casos d'èxit

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Perquè han d'estar les empreses a les xarxes socials?

 1. 1. Ha d’estar la meva empresa a les xarxes socials? 1.  beadaptable... beonline ! 2.  berealistic 3.  beintelligent 4.  beaware
 2. 2. 1 beadaptable ... beonline! L’evolució de la comunicació offline – online2.  berealistic3.  beintelligent4.  beaware
 3. 3. beadaptable... beonline!Abans existien els Mass Media•  Emissor (empresa) transmetia Missatge (publicitat) a Receptor (consumidor)•  Públic era PASSIU•  Mitjans de comunicació UNIDIRECCIONALS •  Mitjans de masses •  Un parla, molts escolten •  Dificultat de donar feedback
 4. 4. beadaptable... beonline!Ara existeixen els ME Media•  Empresa escolta Missatges • Canals MULTIDIRECCIONALS: dels Consumidors • Cada persona pot crear contingut • Mitjans de masses + xarxes socials•  El Públic és ACTIU • Molts parlen, molts escolten
 5. 5. beadaptable... beonline!Fórmula de l’èxit: Escoltar, satisfer, seduir, ser recomanat Clients actuals Clients potencials Escoltar al consumidor Seduir-los amb Aconseguir més Adaptar els campanyes clients productes creatives Convertir-los en Aconseguir més consumidor clients satisfet Obtenir Seguir recomanacions escoltant Aconseguir recomanacions Satisfer el Seguir consumidor adaptant
 6. 6. beadaptable... beonline! Tipus de clients Insatisfets Neutrals SatisfetsS’han de cuidar. Poden Són passius a l’hora de Són els ambaixadors deafectar en negatiu la d e fe n s a r l a m a rc a . la marca. Poden portarreputació online de la Poden evolucionar en més clients de formanostra empresa. funció de l’escolta que exponencial (Efecte viral). facin les empreses de les Són la raó de ser de les seves opinions. xarxes socials.
 7. 7. 2 berealistic Algunes xifres sobre1.  beadaptable ... beonline ! social media3.  beintelligent4.  beaware
 8. 8. berealistic Augmenta el temps Augmenta la interacció•  El 85% dels internautes està a les xarxes* •  Un 63% dels usuaris recomanen productes a través de Twitter. Un 6 comparteix les seves 1%•  Aquests passen un 22% del temps dedicat queixes sobre productes i serveis.* a internet a les xarxes*•  Les paraules més buscades el 2010 eren •  Al 84% dels usuaris no els importa rebre missatges Facebook, Twitter, Tuenti i YouTube* de marques a les xarxes socials i el 52% es fa seguidor d’alguna marca. D’aquests, el 46%•  El 59% dels usuaris consulta Internet abans parlen favorablement d’elles*.. d’efectuar les compres**•  El 26% consulta les opinions d’altres a l’hora •  Entre 5 i 6 de cada 10 usuaris han fet de prendre decisions sobre compres referència a alguna marca o producte en les importants**. seves converses (a Facebook, Tuenti i Twitter)*. *Dades pertanyents a la III Onada de l’Observatori de Xarxes Socials de l’agència Cocktail Analysis. **Estudi elaborat per Yahoo, amb dades de EGM, AIMC Marcas y TGI Net. (2010)
 9. 9. 3 beintelligent Per què convé estar a les xarxes socials?1.  beadaptable ... beonline !2.  berealistic4.  beaware
 10. 10. beintelligent 1 Perquè s’hi genera negoci El comerç online ha augmentat el primer trimestre de 201 un 1 23,1% respecte el mateix període de l’any passat*.Les ventes a través de les xarxes socialss’han multiplicat per dos el 201 en tot el 1món**.S’ha arribat a 10.300 milions de dòlars, unaugment del 41,4% respecte a l’any 2010** *Dades de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) 1/08/2011 *Dades de l’empresa d’investigació de mercats Gartner Inc. 13/0102011
 11. 11. beintelligent 2 Per controlar la imatge de marca El 55% de les cadenes hoteleres tenen grups a Facebook creats per empleats o ex empleats. D’aquests, el 36% mostra contingut negatiu que pot perjudicar la imatge de les companyiesSol Meliá va vincular un 20% dels salaris dels 350directius d’hotel a l’opinió dels seus clients a internet.
 12. 12. beintelligent 3 Perquè beneficia a tots els departaments•  Informar sobre nous establiments o productes •  Conèixer els productes de la competència•  Recollir l’opinió dels clients •  Obrir nous canals de comunicació amb els clients•  Incrementar la base de dades de possibles clients
 13. 13. 4 beaware Les empreses espanyoles a les xarxes socials1.  beadaptable ... beonline !2.  berealistic3.  beintelligent
 14. 14. beaware “Tenim presència a Facebook i Twitter, plataformes a través de les quals oferim informació i promocions als nostres seguidors”, Fede Segarra, responsable de relacions externes de DAMM. “Les xarxes socials ens permeten comunicar les activitats rellevants, i a més, ens serveixen com un vehicle de comunicació cap als nostres clients”, Julián Sánchez, Responsable d’e-business d’Eroski online. “Facebook s’ha convertit en un element imprescindible en totes les nostres accions promocionals”, Fernando Rodríguez, director del departament de Marketing al Consumidor de RIU HOTELS.
 15. 15. Com fer-ho per estar present a les xarxes socials? 5.  bestrategic 6.  becreative 7.  beanalytic 8.  becommunicative
 16. 16. 5 bestrategic Definir objectius, procés i canals6.  becreative7.  beanalytic8.  becommunicative
 17. 17. bestrategic 1 Definir objectius Directes Instrumentals •  Potenciar les vendes •  A u g m e n t a r e l s •  Crear marca seguidors •  Incrementar BBDD •  Posicionar la marca •  Entendre el mercat •  Fidelitzar clients •  Obrir nous canals de •  Interactuar amb els comunicació amb els seguidors clients •  Influir els prescriptors
 18. 18. bestrategic 2 Definir el procés a seguir •  Escoltar: Conèixer la nostra reputació online i la de la competència. •  Actuar: Crear la identitat digital i dinamitzar continguts. •  Interactuar amb els consumidors/usuaris (Actitud proactiva). •  Influir els prescriptors 2.0Objectiu: Obtenir recomanacions per captar nous clients i fidelitzar els actuals
 19. 19. bestrategic 3 Definir els canalsQuin és el nostre públic objectiu? Quins canals utilitza?
 20. 20. bestrategic 4 Monitoritzar els resultats
 21. 21. 6 becreative Exemples d’èxit en màrqueting social5.  bestrategic7.  beanalytic8.  becommunicative
 22. 22. becreative 1 Oferir contingut exclusiuEl Diari Ara va iniciar una campanya percrear expectativa a les xarxes socials unsmesos abans de sortir.Informava a través de Facebook de lesseccions del nou mitjà, els col·laboradors,els temes a tractar, etc. Tot sota el nom“Ara farem un Diari”.
 23. 23. becreative 2 Oferir promocions, descomptes i concursosEl canal Privalia regala dues entradesper anar veure una pel·lícula i un xec de200¤ a tots aquells que participin al seuconcurs de fotografia.Funcionament: L’usuari ha de publicar unafoto i obtenir el màxim nombre de vots.Estratègia: Per aconseguir-ho pot comunicar-ho a tots els amics (efecte viral).
 24. 24. becreative 3 Involucrar els seguidors a través de les emocionsEl Travel Channel animava alsseus fans a compartir històriessobre el paper que jugaFa ce b o o k e n l e s s ev e sexperiències de viatge.
 25. 25. becreative 4 Premiar l’originalitatCoca-cola ha organitzat concursos defotografia creatius, amb el qual haaconseguit que milers de fanspotencials siguin exposats a la marcaquan la gent a la que segueixen puginles fotos a les xarxes.
 26. 26. becreative 5 Personalitzar el serveiVolskswagen va crear una aplicació queanalitzava el perfil de l’usuari i la sevainformació demogràfica.Ho utilitzava per recomanar-li el vehicleque considerava més adequat de tota laseva gamma.
 27. 27. becreative 6 Oferir informació d’interèsLa Sirena té una secció del Facebook on informa de l’agenda culturaldel dia a les diferents ciutats d’Espanya.
 28. 28. 7 beanalytic La necessitat de monitoritzar5.  bestrategic6.  becreative8.  becommunicative
 29. 29. beanalytic Abans de crear la identitat digital Anàlisis online Anàlisis d’objectiusINFLUÈNCIA)ONLINE OBJECTIUS PRINCIPALSLloc%web Potenciar les ventes Crear marca Entendre i escoltar el mercatEfectivitat)de)la)marca)del)lloc És un objectiu vinculat a la necessitat És l’objectiu prioritari, que busca arribar Té com a finalitat conèixer què està fent la Funcionalitat%i%contingut:%Tecnologia,)navegabilitat,) als diferents tipus de públics que de potenciar les ventes. Significa competència i quines són les últimes promoure la seva existència en la idiomes,)informació constitueixen els seus potencials clients. consciència del seu públic potencial. tendències en el mercat. Expressió%de%marca:)Estètica,)missatge)i)interactivitatDigital%Marketing OBJECTIUS INSTRUMENTALSEsforços)de)marketing,)presència)de)marca)fora)del)lloc)web)i)visibilitat)en)buscadors Augmentar els seguidors Obtenir recomanacions Obtenir interacció dels seguidors Buscadors:)Trànsit,)SEM,)SEO,)Autoritat)web És un altre canal per aconseguir Per tal que més persones coneguin els l’objectiu primordial. Les Email:)Freqüència,)contingut,)Integració)en)social) serveis que ofereix i totes les notícies recomanacions poden venir de És una de les formes més directes per crear media,)Promocions relacionades amb incrementar ventes: persones que ja coneixen el servei o de marca, el qual al seu temps, permet fomentar novetats, campanyes, ofertes, promocions, seguidors que consideren que pot l’objectiu prioritari de potenciar les ventes. Innovació%en%Digital%Marketing:)Presència,)Innovació etc. interessar a altres. Serveix també per Presència%en%blogs:)Mencions,)Sentiment crear marca.Social%MediaPresència)de)marca,)seguint,)contingut)i)influència)en)les)plataformes)de)social)media Presència%a%les%Xarxes%Socials%(Fans,)Creixement,) Freqüència,)etc.) Indicadors%dinfluència Anàlisis de canalsMòbilCompatibilitat)i)marketing)en)smartphones)i)altres)dispositius)mòbils Llocs%mòbils:)Compatibilitat,)funcionalitat,)habilitat)per) transcedir Aplicacions%per%smartphone:)Disponibilitat,) popularitat,)funcionalitat Integració%amb%iPad:)Marketing,)aplicacions
 30. 30. Després de l’estratègia:beanalytic Avaluar resultats Publicacions VS Cost diaris 50 20 € Cost diari per total de clics Número danuncis impresos 40 15 € 30 10 € 20 5€ 10 - -€ Milers de publicacions Cost Clics VS Cost diaris 50 20 € Cost Diari per total de clics 40 Número de clics 15 € 30 10 € 20 5 € 10 0 - €
 31. 31. 8 becommunicative Normes bàsiques del Community Management5.  bestrategic6.  becreative7.  beanalytic
 32. 32. becommunicative1.  Tenir cura del disseny gràfic
 33. 33. becommunicative2.  Respondre als usuaris 3.  Escollir el format adequat
 34. 34. becommunicative4.  Utilitzar la imatge i el vídeo 5.  No limitar-se només a la per transmetre emocions promoció comercial
 35. 35. becommunicative6.  Fomentar l’engagement 7.  Ser constantLa Vanguardia en català a través delsconcursos de Facebook invita als lectors atraduir expressions castellanes al català iobsequia els guanyadors amb subscripcions.
 36. 36. becommunicative8.  No vincular el contingut de totes les xarxes Compartir tots els tweets al Facebook “satura” el mur.9.  Agrair els comentaris i les mencions La cortesia és la regla d’or de les xarxes socials.
 37. 37. Com fer que bewave esdevingui Your Voice in Social Media? 9.  besuccessful 10.  bepractical
 38. 38. 9 besuccessful Per què confiar amb bewave?10.  bepractical
 39. 39. besuccessful1.  Perquè som experts comunicadors2.  Perquè coneixem les necessitats tècniques de les xarxes socials3.  Perquè hem estat formats al país referent de les xarxes socials (EEUU)4.  Perquè tenim visió internacional5.  Perquè treballem amb orientació per resultats6.  Perquè creiem en els nostres projectes
 40. 40. besuccessful Resultats i testimonis “A través de les xarxes socials hem arribat a molta gent i la nostra presència és cada vegada més gran. Estem molt contents amb la forma en que BeWave gestiona les nostres xarxes”, Amanda Fernández, responsable dels projectes de cooperació de la Fundació Equilibri.Linkedin Augment d’1 a 20 visites al mes al perfilFacebook Increment de la interacció amb els seguidors. Major regularitat en les publicacions. Més de 6.500 consultes del perfil en 2 mesos.Twitter Mencions d’entitats tan importants com Torre Jussana, Xarxanet, Hacesfalta, Canal Solidari, Sector 30 o ObraSocialCM
 41. 41. 10 bepractical Com fer-ho amb bewave?9.  besuccessful
 42. 42. bepractical Els productes bepresent beactive•  Anàlisi de la reputació online de •  Gestió diària de les accions l’empresa i i la competència •  Community management•  Definició d’objectius a complir •  Formació i capacitació en gestió de xarxes•  Pla d’execució de 6 mesos socials•  Avaluació dels resultats •  Gestió de la reputació online
 43. 43. bewave La proposta 1 – 2 mesos 6 mesos Anàlisis Community Management diari Pla 2.0 Execució del pla 2.0 Formació i supervisió a personal interno Informe reputació i analítiques mensualsbepresent beactive
 44. 44. www.bewave.cat bewave@bewave.catfacebook.com/BeWaveSocialMedia twitter.com/BeWave_W linkedin.com/company/bewave-bw-

×