Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Congres Sociaal Wonen 2030 dhr. M. Frequin

1,378 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Congres Sociaal Wonen 2030 dhr. M. Frequin

 1. 1. Een toekomstgerichtecorporatiesectorMark Frequindirecteur-generaal Wonen enBouwenCongres Sociaal Wonen 203027 maart 2013Breukelen
 2. 2. Mijn bijdrage• Reflectie op de trends en scenario’s• Hoe passen deze ontwikkelingen bij het beleid?• Betekenis voor sociaal wonen
 3. 3. Trend: Meer zelfredzaamheid• Toenemende focus op zelfredzaamheid:• Maar niet iedereen kan dat Spanning tussen zelfredzaamheid en niet zelfvoorzienend?
 4. 4. Trend: “lokale sturing”• De woningmarkt = lokaal/regionaal Past de schaal van gemeenten encorporaties bij elkaar?
 5. 5. Trend: Van kwantiteit naar kwaliteit• Van uitbreiding naar investeringen in de bestaandevoorraad = anders investeren Omslag nodig: de bewoner/vrager centraal, niet hetaanbod
 6. 6. Trend: duurzaamheid en betaalbaarheid• Duurzaamheid = betaalbaarheid• Energieopwekking/besparing is collectief goedkoper/makkelijker Hoe realiseer je tegelijk collectieve oplossingen en individuelevoordelen?
 7. 7. Trend: “gericht bestuur”• Overheid als marktmeester: Strakke kaders en strenger toezichtvoor semi-publieke instellingen = een brede maatschappelijketendens Spanning tussen regulering en eigen verantwoordelijkheid
 8. 8. Vier scenario’s• Toekomst corporaties Hoe kunnen corporatiesrobuuste stappen zetten: wat isno regret?Overheid Semi-publiek Markt
 9. 9. Conclusie Sociaal Wonen 2030:Van sociaal wonen naar sociaal leven
 10. 10. Sociaal wonen: the perfect storm?
 11. 11. De koers• Koop:– Beperking fiscale aftrek– Herstel van vertrouwen– Verminderen van risico’s• Huur:– Balans woningwaarde – huur –inkomen– Huurtoeslag blijft• Corporaties:– Focus op de kerntaken– Verbetering van governance– Toezicht en verantwoording
 12. 12. “Verandering is de enige constante” – Heraclitus“De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmtaltijd een keer” - Spinvis
 13. 13. Fietswet: Als alles op je af komt…
 14. 14. Zit je op de verkeerde weghelft
 15. 15. Scenario’s: the proof of the pudding…
 16. 16. Dank voor uw aandacht!

×