Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Congres Sociaal Wonen 2030 dhr. J. van Engelen

1,461 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Congres Sociaal Wonen 2030 dhr. J. van Engelen

 1. 1. The Perfect Storm Prof.dr.ir. Jo M.L. van Engelen Nijenrode 27 maart 2013
 2. 2. Enkele bedenkingen (1) Sociaal wonen is een thema waarin meerdere issues samenkomen Uitdagingen op gebied van zorg, wonen en inkomen lijken in samenhang meer kans op oplossing te bieden Sociale zekerheid is geen gegeven meer Een innovatieve benadering is noodzakelijk Thema 1: sociale duurzaamheid vraagt om vergelijkbare behandeling van meerdere kapitaalsoorten
 3. 3. Enkele bedenkingen (2) De maatschappij ontwikkelt zich tot een one-issue samenleving, overigens op veel verschillende issues Noodzaak is om problemen in samenhang te bezien Het is een uitdaging om dat evenwichtig en rechtvaardig ten uitvoer te brengen Thema 2: het is een uitdaging om de samenleving in beweging te brengen teneinde een oplossing te creeren, te aanvaarden en tot een succes te brengen Eerst maar een voorbeeld van hoe het zou kunnen
 4. 4. Waarom was deze benaderingsuccesvol? De burgemeester nam kleine stapjes Maar met grote impact Middels het mobiliseren van veel inwoners Ofwel: hij heeft zijn business logica aangepast Veel historische doorbraken zijn veroorzaakt door het veranderen van de business logica
 5. 5. Management uitdaging We zijn de 21e eeuw begonnen met veel bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen die ontworpen zijn voor de 19e en vroeg-20e eeuw Het probleem is niet per se het management zelf maar de ingesleten processen en de logica die het werk van de managers vormgeven We lijden onder het systeemprincipe van het “managerial capitalism”
 6. 6. Managers is gevraagd De industrie logica te veranderen  Blue Ocean Strategy (Kim and Mauborgne) Het business model te veranderen  Business Model Generation (Osterwalder) Maar de problemen zijn veel fundamenteler  Het gaat om de manier waarop wij waarde creeren  En dus om het veranderen van de business logica (de manier waarop we verbinden en organiseren)
 7. 7. Business logica moet veranderen Aanvankelijk concentreerden marketeers zich op  De verschuiving van ruilhandel naar waardecreatie Een veel diepgaandere verandering is nodig  Van product- en service dominantie naar de sociale constructie van markten Kapitalisme is een efficient sociaal mechanisme, maar het moet veranderen  Van “managerial capitalism”  Naar “distributed capitalism”  Gemeten over alle kapitaalsoorten
 8. 8. Reframing obv eenvoudigeprincipes Vind gebieden voor co-creatie van waarde  Start een generatieve dialoog  En veroorzaak daarmee een transformatieve dialoog “Opening up” is de sleutel naar “coming into being”  Gesloten systemen zoeken “solutions”  Open systemen zoeken “evolutions” Faciliteren van “emergence” is het nieuwe management  Maak zelf-organisatie mogelijk  Gebruik goedgekozen “narratives” om zelf-organisatie te stimuleren Ergo:  Voor de Perfect Storm bevecht je complexiteit met complexiteit
 9. 9. Narrative mode to create emergence 7. Emergence 6. Collective action 5. Positive feedback 4. Action 3. Roles 2. Mindshift1. Words

×