SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
Газар хөдлөлтийн гамшгийн
эрсдэлийг бууруулахад хувь
хүний оролцоо
• Газар хөдлөлт ямарч анхааруулгагүй гэнэт
болдог байгалийн гамшигт үзэгдэл.
• Боломжит хүчтэй газар хөдлөлтийн аюулыг
урьдчилан тооцож төлөвлөгөө зохиосон байх нь
газар хөдлөлтөөр шархдах болон амь насаа
алдах аюулыг бууруулах өндөр ач холбогдолтой
байдаг байна.
Газар хөдлөлтөөс өмнө та юу хийх хэрэгтэй вэ
Газар хөдлөлтийн аюулгүй байдлыг хангах 7 алхам
Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
Хохиролыг тооцох
Өөрийгөө хамгаалах
Байшин, сууцаа бэхжүүлэх
Шаардлагатай зүйлсийг бэлтгэх
Бэлэн байдлын төлөвлөгөө
боловсруулах
Болзошгүй аюулыг үнэлэх, арга
хэмжээ авах
Газар хөдлөлтийн аюул
Газар хөдлөлтийн аюулгүй байдлыг хангах 7 алхам
Алхам 1: Хувийн болон гэр бүлийн бэлтгэл
• Газар хөдлөлтийн үеийн гэр бүлийн төлөвлөгөөг зохиох
• Өрөө бүрийн аюулгүй газрыг олж тогтоох. Бат бөх
ширээ, дотор хана г.м.
• Аюултай газруудыг тогтоох. Цонх, толь, дүүжилсэн эд
зүйлс, задгай зуух болон өндөр тавилгууд хаана хаана
байдгийг нарийн мэдэх
• Дасгал сургуулилт хийж хэвших. Өөрийн биеэр хэрхэн
аюулгүй газарт орж хорогдох талаар хүүхдүүддээ
үлгэрлэн үзүүлэх.
• Танай гэр бүл тарсан тохиолдолд хаана эргэн уулзахаа
товлон тодорхойлох хэрэгтэй.
• Зайлшгүй шаардлагатай байгууллагуудын (гал команд,
цагдаа, түргэн тусламж, ОБГ, аврах тусгай анги г.м.)
утасны жагсаалтыг гэртээ хадгалах
Газар хөдлөлтөөс өмнө та юу хийх хэрэгтэй вэ
Гэр доторх хамгийн аюул багатай газрыг тогтоох:
• Гол төлөв элдэв тавилга бөөгнөрөөгүй үүдний хонгил,
коридор зэрэг нь хамгийн аюул багатай газар байдаг.
• Галын өрөө, авто граж зэрэг нь хамгийн аюултай газар
байдаг.
• Мөн өрөө бүрийн хамгийн аюул багатай газрыг олж
мэдэх хэрэгтэй.
Аврах гарц болон бусад боломжит гарцыг тогтоох:
• Аюултай нөхцөл байдалд өөрийн гэр болон албан
байгууллагаас гарах бүх гарцыг мэдэх хэрэгтэй.
• Аюултай байдлын үед хэрэглэж болох бусад гарцуудыг
(цонх г.м.) олж мэд
• Даацын хана хаана байгааг зааж сургах
Газар хөдлөлтөөс өмнө та юу хийх хэрэгтэй вэ
Гэр доторх газар хөдлөлтийн үед аюул учруулж болзошгүй зүйлийг
илрүүлж, засаж янзлах
• Гэрийнхээ хүнд тавилгыг ор, буйдангаас хол байрлуулах
• -Тавилга хэрэгсэл унаж хаалга таглахаас сэргийлэх
• -Чичирхийллийн үед унаж эвдэрч болзошгүй эд зүйлсийг хананд
бэхлэх
• Уран зураг болон бусад хүнд эд зүйлийг хананд өлгөхдөө
чичирхийллийн үед унахаас сэргийлж бат бөх бэхлэх
• Аль болох хөнгөн чанарын, зөөлөн эд зүйлийг ор, буйдангийн
дэргэд өлгөх
• Галын өрөөний тавилгын хаалгуудыг доторх сав, суулга, шилэн
эдлэл, шаазан зэргийг унахаас сэргийлж сайн хаагддаг болгох
• Хийн баллоныг аль болох хааж аюулгүй байдлаа хангах
• Хөргөгч бусад том овор хэмжээтэй цахилгаан хэрэгслийг сайтар
бэхлэх
Газар хөдлөлтөөс өмнө та юу хийх хэрэгтэй вэ
– Өөрийгөө болон гэр бүлийн гишүүдээ сургах
– Аюул тохиолдсон үед хоорондоо хэрхэн холбоо барих, хэн
рүү залгах, хаана уулзахаа тодорхойлсон байх /аюулгүй газар/
– Шаардлагатай эд зүйлсээ авч гарахад сургах
– Хүүхдүүддээ цагдаа, эмнэлэг ба галын албадтай холбогдох
утас болон онцгой байдлын үед ажиллах радио холбооны
шугамыг зааж сургасан байх
– Гэр бүлийн бүх гишүүдэд хий, цахилгаан болон усны хоолойг
хэрхэн хаах талаар зааж сургасан байх
– Галын хор ажиллуулж сурах
• Гэр бүлийн гишүүдийн эргэн нэгдэх цаашид
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж хүн
бүрт танилцуулах хэрэгтэй
Газар хөдлөлтөөс өмнө та юу хийх хэрэгтэй вэ
Онцгой байдлын үеийн харилцаа холбооны
төлөвлөгөө
– Гэр бүлийн гишүүд газар хөдлөлтийн үед бие биенээсээ
хол, салангид (өдрийн цагаар томчууд ажилдаа, хүүхдүүд
сургууль дээрээ ихэнхдээ байдаг тохиолдолд) байгаад,
гамшгийн дараа хэрхэн нийлж хамтдаа байх төлөвлөгөөг
зохиох
– Хамаатан садан, ойр дотны хүмүүстэй харьцах “Гэр
бүлийн холбоо”-г бий болгох. Энэ нь гамшгийн дараа, хол
байгаа хүнтэй холбогдоход хялбар дөхөм болгодог байх.
Гэр бүлийн гишүүдийн нэр, хаяг болон утасны дугаарыг
хүн болгон мэдэж байгаа эсэхийг сайтар шалгасан байх
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТӨӨС ӨМНӨ ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
– Онцгой байдлын үеийн харилцаа холбооны
төлөвлөгөө
• Гэр бүлийн гишүүд газар хөдлөлтийн үед бие
биенээсээ хол, салангид (өдрийн цагаар томчууд
ажилдаа, хүүхдүүд сургууль дээрээ ихэнхдээ байдаг
тохиолдолд) байгаад, гамшгийн дараа хэрхэн нийлж
хамтдаа байх төлөвлөгөөг зохиох
• Хамаатан садан, ойр дотны хүмүүстэй харьцах “Гэр
бүлийн холбоо”-г бий болгох. Энэ нь гамшгийн дараа, хол
байгаа хүнтэй холбогдоход хялбар дөхөм болгодог байх.
• Гэр бүлийн гишүүдийн нэр, хаяг болон утасны дугаарыг
хүн болгон мэдэж байгаа эсэхийг сайтар шалгасан байх
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТӨӨС ӨМНӨ ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
Гамшгийн үед хэрэглэх зүйлсийг бэлтгэх
- Иргэний бичиг баримтын канондсон хувь
- Гар чийдэн, нэмэлт батарейн хамт. /боломжтой бол
толгойн чийдэн/
- Шүгэл
- Борооны цув
- Скотч
- Гялгар уут, тор
- Зөөврийн зайгаар ажилладаг радио, нэмэлт батарейн
хамт
- Анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм бэлдмэл
- 3 хоног хэрэглэх хоол хүнс
- Цэвэр ус 2 л
- Бэлэн мөнгө ба кредит карт.
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТӨӨС ӨМНӨ ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
Газар хөдлөлтийн үед аль болох аюулгүй газар байх
шаардлагатай.
• Хэрэв та дотор байсан бол: ХЭВТ, НУУГД, ХҮЛЭЭ
• Газар СУУН, бат бөх ширээ болон бусад тавилгын
ДООГУУР ОРОН, чичирхийлэл дуустал уг эдлэлээс
сайтар БАРЬЖ БАЙХ. Хэрвээ ойр хавьд ширээ болон
тавцан байхгүй бол толгой ба нүүрээ гараараа
хамгаалан байшингийн дотор хананы буланд зогсоно.
• Тухайн газар хөдлөлт, түүнээс ч хүчтэй газар
хөдлөлтийн урьтал хөдлөлт байж болох магадлалтай
учир болгоомж сэрэмжтэй байх хэрэгтэй.
• Чичирхийлэл дууссаны дараа буюу гарахад аюулгүй
болтол гадагшаа гарахгүй байх нь чухал.
• Гарахдаа: “Гүйхгүй, түлхэхгүй, эргэж буцахгүй” зарчмаар
цуваагаар явж гарна.
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ҮЕД ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
“ХЭВТ, НУУГД,
ХҮЛЭЭ“
“DROP, COVER,
AND HOLD”
аргыг хүн бүр
мэддэг болсон
байх ба хийж
сурах нь маш
чухал юм.
Drop
Cover
Hold
• Унаж болзошгүй гэрлийн бүрхүүл болон тавилга, гадна хаалга
болон хана, цонх, шилнээс хол байх.
• Хэрэв та газар хөдлөлт болоход орондоо байсан бол дэрээ
толгой дээрээ тавин дээрээс хүнд эд зүйлс унахаас сэрэмжлэн
ойролцоох аюулгүй газар руу очих.
• Маш сайн хамгаалалттай бэхлэгдсэнийг мэдэх, аюулгүй
хаалганы дор зогсож болно.
• Чичирхийлэл дуусч, гадагши гарахад аюулгүй болох хүртэл
гадагшаа гарахгүй байх. (Гэмтэж шархдсан хүмүүсийн ихэнхи
нь байшингийн дотор байрлалаа өөрчлөх болон гарахыг
завдсан байсаныг судлаачид олж тогтоожээ.)
• Цахилгаанд цохиулах, галд өртөх аюултай тул галын аюулгүйн
дохио унтартал анхаарал сэрэмжтэй байх
• Цахилгаан шатаар явахгүй байх
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ҮЕД ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
Хэрэв та гадаа байсан бол:
• Гадаанаа байх.
• Байшин, гудамжны гэрэл, болон цахилгааны
шугамаас холдох.
• Чичирхийлэл дуустал задгай газар байх.
• Гадаа байгаа барилга байшин, түүний гадна хана
ба хаалга нурах аюултай тул эдгээр аюулаас
сэрэмжил.
1933 оны Long Beach-ын газар хөдлөлтөөр 120 хүн
амь үрэгдсэний ихэнхи нь байшингаас гүйж
гарахыг оролдох үедээ нурж буй хананы
эвдэрхийд дарагдсан байжээ
Газар хөдлөлтөөр нэрвэгдсэдийн ихэнхи нь нурж
буй хана, хагарсан шил болон унаж буй зүйлд
өртсөн байдаг байна.)
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ҮЕД ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
Хэрэв та машинтай явж байсан бол:
• Аль болох хурдан аюулгүй газар очин машинаа
зогсооно.
• Цахилгааны шугам, олны зам, мод болон байшингаас
холхон зогсох
• Газар хөдлөлт зогсох хүртэл хөдөлгөөнөө зогсооно.
Зам, гүүр болон газар хөдлөлтөөр нурж болзошгүй
хэвгий газраас хол байх.
• Хэрэв та эвдэрхий дор боогдсон бол:
• Шүдэнз бүү асаа.
• Шороо тоос гарахаар хөдөлгөөн хийхгүй байх.
• Амаа ханцуй болон хувцасаар таглах.
• Таны байгаа газрын усны хоолойн цорго эсвэл хана
аюул учруулж болзошгүй тул шүгэлдэж мэдэгдэх,
чадахгүй бол хашгирч мэдэгдэх.
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ҮЕД ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
• Давталт хөдлөлт болж болзошгүй. хоёрдогч хөдлөлтийн
хүч нь анхныхаа бодвол харьцангуй сулавтар боловч,
суларч гэмтсэн зүйлсэд нэмж эвдрэл учруулахуйц
хүчтэй байх ба тухайн хөдлөлтийн дараа нэг цаг, өдөр,
долоо хоног болон сараар үргэлжилэн явагдаж болдон
байна.
• Батерейгаар ажилладаг радио эсвэл телевизор сонсох.
Онцгой байдлын сүүлийн үеийн мэдээллийг сонсох.
• Утсыг зөвхөн тусламж авах зорилгоор ашиглах.
• Онгорхой зүйлсээс болгоомжтой байх. Эд зүйлс нурж
болзошгүй тул болгоомжил.
• Гамшигт өртсөн газрийг орхин явах. Цагдаа, гал болон
холбогдох байгууллагынханд таны тусламж хэрэггүй
болтол тухайн газрыг орхиж явахгүй байх.
• Галын аюул үүсэхээс сэргийлэх
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ДАРАА ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
• Газар хөдлөлтийн дараа учирсан хохирол, гэмтэл, бэртэл байгаа
эсэхийг шалгах
• Бусдад туслахаасаа өмнө өөрийгөө бэртэж, гэмтсэн эсэхийг
шалгах
• Хүүхэд, өндөр настан, нэрвэгдэгсдийг тайвшруулж, аль болох
аюулгүй байдлыг нь хангах
• Нурангид дарагдсан хүмүүсийг өөрийн бололцооны хэрээр
аврах арга хэмжээг яаралтай эхлэх, гэхдээ маш болгоомжтой
ажилла
• Тоос шорооноос ам, хамар, нүдээ хамгаал
• Хэрвээ хүн цус алдаж байвал цэвэрхэн материал ашиглан цус
тогтоох арга хэмжээ авах
• Ухаан алдсан, зүрх нь зогссон хүн байвал хиймэл амьсгал,
иллэг хийх
• Хүнд гэмтэлтэй хүнийг хамаагүй хөдөлгөж, тээвэрлэж болохгүй
• Бэртэж, гэмтэгсдэд шаардлагатай ус, дулаан хөнжил гудсаар
туслах
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ДАРАА ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
• Газар хөдлөлтийн дараа хохирлыг арилгахаар ажиллаж
байгаа штаб болон орон нутгийн засаг, захиргаанаас гаргасан
зааврыг чанд дагаж мөрдөх
• Химийн хортой бодис, хий болон тэсрэх шингэнийг нэн даруй
холдуулах. Хэрвээ таны байгаа газар хий эсвэл бусад химийн
бодис үнэртвэл тус газрыг нэн даруй орхин явах
шаардлагатай.
• Цахилгааны системийн гэмтлийг шалгах. Хэрвээ та эвдэрч
гэмтсэн цахилгаан утас харсан эсвэл шахсан үнэр үнэртвэл
нэн даруй цахилгаанаа унтраан гадаа байрлах цахилгааны
ерөнхий шитээ буулгах ба цахилгаанчин дуудах
шаардлагатай.
• Газар хөдлөлтийн дараагийн 2-3 цаг бол маш аюултай, учир
нь дахин хүчтэй чичирхийлэл явагдах магадлал өндөр байдаг
тул чухал шаардлагагүй бол байшинд орох хэрэггүй.
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ДАРАА ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
Анхаарал
тавьсанд
баярлалаа

More Related Content

What's hot

Хорио цээр тогтоох үйл ажиллагаа
Хорио цээр тогтоох үйл ажиллагааХорио цээр тогтоох үйл ажиллагаа
Хорио цээр тогтоох үйл ажиллагааOyunsaikhan Tsagaankhuu
 
монгол нутаг дахь эртний улсууд
монгол нутаг дахь эртний улсуудмонгол нутаг дахь эртний улсууд
монгол нутаг дахь эртний улсуудDungarmaa Erdenebayar
 
биоценоз
биоценозбиоценоз
биоценозdavaa627
 
Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм.
Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм.Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм.
Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм.Бат Учирал Батаа
 
Уул уурхайн хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа
Уул уурхайн хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааУул уурхайн хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа
Уул уурхайн хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааE-Gazarchin Online University
 
эрсдэлийн менежмент
эрсдэлийн менежментэрсдэлийн менежмент
эрсдэлийн менежментMunkhbold Ch
 
Монголын түүхийн үечлэл, түүх судлахын учир холбогдол
Монголын түүхийн үечлэл, түүх судлахын учир холбогдолМонголын түүхийн үечлэл, түүх судлахын учир холбогдол
Монголын түүхийн үечлэл, түүх судлахын учир холбогдолtolya_08
 
дотоод аудитын-гарын-авлага
дотоод аудитын-гарын-авлагадотоод аудитын-гарын-авлага
дотоод аудитын-гарын-авлагаByambadrj Myagmar
 
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/Tuvshinsanaa Baasanjav
 
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаааюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааLhamjav Enkhzaya
 
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариултЦахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариултNael Narantsengel
 
Тусгаар тогтнол тэмцэл
Тусгаар тогтнол тэмцэлТусгаар тогтнол тэмцэл
Тусгаар тогтнол тэмцэлgbd01
 

What's hot (20)

Хорио цээр тогтоох үйл ажиллагаа
Хорио цээр тогтоох үйл ажиллагааХорио цээр тогтоох үйл ажиллагаа
Хорио цээр тогтоох үйл ажиллагаа
 
гаж үзэгдэл хичээл
гаж үзэгдэл хичээлгаж үзэгдэл хичээл
гаж үзэгдэл хичээл
 
монгол нутаг дахь эртний улсууд
монгол нутаг дахь эртний улсуудмонгол нутаг дахь эртний улсууд
монгол нутаг дахь эртний улсууд
 
биоценоз
биоценозбиоценоз
биоценоз
 
Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм.
Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм.Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм.
Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмжийн байгууламжийн дүрэм.
 
1990 оны Ардчилсан хувьсгал
1990 оны Ардчилсан хувьсгал1990 оны Ардчилсан хувьсгал
1990 оны Ардчилсан хувьсгал
 
Mongol ornii gazriin zurag
Mongol ornii gazriin zuragMongol ornii gazriin zurag
Mongol ornii gazriin zurag
 
Уул уурхайн хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа
Уул уурхайн хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааУул уурхайн хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа
Уул уурхайн хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа
 
эрсдэлийн менежмент
эрсдэлийн менежментэрсдэлийн менежмент
эрсдэлийн менежмент
 
0123
01230123
0123
 
Omgoolliin ug.
Omgoolliin ug.Omgoolliin ug.
Omgoolliin ug.
 
Монголын түүхийн үечлэл, түүх судлахын учир холбогдол
Монголын түүхийн үечлэл, түүх судлахын учир холбогдолМонголын түүхийн үечлэл, түүх судлахын учир холбогдол
Монголын түүхийн үечлэл, түүх судлахын учир холбогдол
 
дотоод аудитын-гарын-авлага
дотоод аудитын-гарын-авлагадотоод аудитын-гарын-авлага
дотоод аудитын-гарын-авлага
 
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/
Мал амьтны гоц халдварт өвчин /Animal infectious diseases/
 
Tsho lekts 1
Tsho lekts 1Tsho lekts 1
Tsho lekts 1
 
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаааюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа
 
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариултЦахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны талаарх асуулт, хариулт
 
гхтх 18.04.2016
гхтх 18.04.2016гхтх 18.04.2016
гхтх 18.04.2016
 
Тусгаар тогтнол тэмцэл
Тусгаар тогтнол тэмцэлТусгаар тогтнол тэмцэл
Тусгаар тогтнол тэмцэл
 
Лекц 2
Лекц 2Лекц 2
Лекц 2
 

Viewers also liked

3Com 6R004026-00
3Com 6R004026-003Com 6R004026-00
3Com 6R004026-00savomir
 
Análisis de un artefacto tecnológico
Análisis de un artefacto tecnológico Análisis de un artefacto tecnológico
Análisis de un artefacto tecnológico ValeriaRiosCardona
 
Công ty cổ phần
Công ty cổ phầnCông ty cổ phần
Công ty cổ phầnÁnh Ngô
 
o legalismo estava tomando conta da religião judaica na época de paulo
 o legalismo estava tomando conta da religião judaica na época de paulo o legalismo estava tomando conta da religião judaica na época de paulo
o legalismo estava tomando conta da religião judaica na época de pauloELBA GOMES QUIRINO MENEZES LEAL
 
Planificacion de un proyecto arquitectonico
Planificacion de un proyecto arquitectonicoPlanificacion de un proyecto arquitectonico
Planificacion de un proyecto arquitectonicoLisRodriguez96
 
Cursos e Treinamentos - Andrews Consultoria
Cursos e Treinamentos - Andrews ConsultoriaCursos e Treinamentos - Andrews Consultoria
Cursos e Treinamentos - Andrews ConsultoriaAndré Brito
 
Quiz 2 2017_REDES II
Quiz 2 2017_REDES IIQuiz 2 2017_REDES II
Quiz 2 2017_REDES IIlanzero17
 
KATALOG DAN HARGA LAMPU HIAS MODEL POHON CHERRY KELAPA DAN LAIN LAIN 2017
KATALOG DAN HARGA LAMPU HIAS MODEL POHON CHERRY KELAPA DAN LAIN LAIN 2017KATALOG DAN HARGA LAMPU HIAS MODEL POHON CHERRY KELAPA DAN LAIN LAIN 2017
KATALOG DAN HARGA LAMPU HIAS MODEL POHON CHERRY KELAPA DAN LAIN LAIN 2017Hastana Raja Group
 

Viewers also liked (19)

3Com 6R004026-00
3Com 6R004026-003Com 6R004026-00
3Com 6R004026-00
 
Ensayo desviacion social
Ensayo desviacion socialEnsayo desviacion social
Ensayo desviacion social
 
Análisis de un artefacto tecnológico
Análisis de un artefacto tecnológico Análisis de un artefacto tecnológico
Análisis de un artefacto tecnológico
 
Conoce Nuestros Servicios
Conoce Nuestros ServiciosConoce Nuestros Servicios
Conoce Nuestros Servicios
 
Gestion de pisos
Gestion de pisosGestion de pisos
Gestion de pisos
 
Công ty cổ phần
Công ty cổ phầnCông ty cổ phần
Công ty cổ phần
 
Camila lasso 3 b
Camila lasso 3 bCamila lasso 3 b
Camila lasso 3 b
 
o legalismo estava tomando conta da religião judaica na época de paulo
 o legalismo estava tomando conta da religião judaica na época de paulo o legalismo estava tomando conta da religião judaica na época de paulo
o legalismo estava tomando conta da religião judaica na época de paulo
 
Analisis de un artefacto tecnologico
Analisis de un artefacto tecnologicoAnalisis de un artefacto tecnologico
Analisis de un artefacto tecnologico
 
Planificacion de un proyecto arquitectonico
Planificacion de un proyecto arquitectonicoPlanificacion de un proyecto arquitectonico
Planificacion de un proyecto arquitectonico
 
Cursos e Treinamentos - Andrews Consultoria
Cursos e Treinamentos - Andrews ConsultoriaCursos e Treinamentos - Andrews Consultoria
Cursos e Treinamentos - Andrews Consultoria
 
Quiz 2 2017_REDES II
Quiz 2 2017_REDES IIQuiz 2 2017_REDES II
Quiz 2 2017_REDES II
 
KATALOG DAN HARGA LAMPU HIAS MODEL POHON CHERRY KELAPA DAN LAIN LAIN 2017
KATALOG DAN HARGA LAMPU HIAS MODEL POHON CHERRY KELAPA DAN LAIN LAIN 2017KATALOG DAN HARGA LAMPU HIAS MODEL POHON CHERRY KELAPA DAN LAIN LAIN 2017
KATALOG DAN HARGA LAMPU HIAS MODEL POHON CHERRY KELAPA DAN LAIN LAIN 2017
 
Vietnam highlight tour 14 day us$899
Vietnam highlight tour 14 day us$899Vietnam highlight tour 14 day us$899
Vietnam highlight tour 14 day us$899
 
Circuito en serie
Circuito en serieCircuito en serie
Circuito en serie
 
Dano Ongliben
Dano OnglibenDano Ongliben
Dano Ongliben
 
Abonalla Macayan
Abonalla MacayanAbonalla Macayan
Abonalla Macayan
 
Cending Marchado
Cending MarchadoCending Marchado
Cending Marchado
 
Abel Jetomo
Abel JetomoAbel Jetomo
Abel Jetomo
 

More from Bayarsaikhan Baatar

сендайн үйл ажиллагааны хүрээ
сендайн үйл ажиллагааны хүрээсендайн үйл ажиллагааны хүрээ
сендайн үйл ажиллагааны хүрээBayarsaikhan Baatar
 
нэмг хүлээгдэл Copy
нэмг хүлээгдэл  Copyнэмг хүлээгдэл  Copy
нэмг хүлээгдэл CopyBayarsaikhan Baatar
 
эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлага
эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлагаэмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлага
эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлагаBayarsaikhan Baatar
 
нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл Copy
нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл  Copyнийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл  Copy
нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл CopyBayarsaikhan Baatar
 

More from Bayarsaikhan Baatar (8)

сендайн үйл ажиллагааны хүрээ
сендайн үйл ажиллагааны хүрээсендайн үйл ажиллагааны хүрээ
сендайн үйл ажиллагааны хүрээ
 
Emd 2016 shine_jurmuud
Emd 2016 shine_jurmuudEmd 2016 shine_jurmuud
Emd 2016 shine_jurmuud
 
Emiinjagsaalt2016
Emiinjagsaalt2016Emiinjagsaalt2016
Emiinjagsaalt2016
 
Bro
BroBro
Bro
 
Ami
AmiAmi
Ami
 
нэмг хүлээгдэл Copy
нэмг хүлээгдэл  Copyнэмг хүлээгдэл  Copy
нэмг хүлээгдэл Copy
 
эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлага
эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлагаэмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлага
эмнэлгийн лабораторийн итгэмжлэлийн шаардлага
 
нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл Copy
нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл  Copyнийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл  Copy
нийслэлийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэл Copy
 

газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад хувь хүний оролцоо

 • 1. Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад хувь хүний оролцоо
 • 2. • Газар хөдлөлт ямарч анхааруулгагүй гэнэт болдог байгалийн гамшигт үзэгдэл. • Боломжит хүчтэй газар хөдлөлтийн аюулыг урьдчилан тооцож төлөвлөгөө зохиосон байх нь газар хөдлөлтөөр шархдах болон амь насаа алдах аюулыг бууруулах өндөр ач холбогдолтой байдаг байна. Газар хөдлөлтөөс өмнө та юу хийх хэрэгтэй вэ
 • 3. Газар хөдлөлтийн аюулгүй байдлыг хангах 7 алхам Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх Хохиролыг тооцох Өөрийгөө хамгаалах Байшин, сууцаа бэхжүүлэх Шаардлагатай зүйлсийг бэлтгэх Бэлэн байдлын төлөвлөгөө боловсруулах Болзошгүй аюулыг үнэлэх, арга хэмжээ авах Газар хөдлөлтийн аюул Газар хөдлөлтийн аюулгүй байдлыг хангах 7 алхам
 • 4. Алхам 1: Хувийн болон гэр бүлийн бэлтгэл • Газар хөдлөлтийн үеийн гэр бүлийн төлөвлөгөөг зохиох • Өрөө бүрийн аюулгүй газрыг олж тогтоох. Бат бөх ширээ, дотор хана г.м. • Аюултай газруудыг тогтоох. Цонх, толь, дүүжилсэн эд зүйлс, задгай зуух болон өндөр тавилгууд хаана хаана байдгийг нарийн мэдэх • Дасгал сургуулилт хийж хэвших. Өөрийн биеэр хэрхэн аюулгүй газарт орж хорогдох талаар хүүхдүүддээ үлгэрлэн үзүүлэх. • Танай гэр бүл тарсан тохиолдолд хаана эргэн уулзахаа товлон тодорхойлох хэрэгтэй. • Зайлшгүй шаардлагатай байгууллагуудын (гал команд, цагдаа, түргэн тусламж, ОБГ, аврах тусгай анги г.м.) утасны жагсаалтыг гэртээ хадгалах Газар хөдлөлтөөс өмнө та юу хийх хэрэгтэй вэ
 • 5. Гэр доторх хамгийн аюул багатай газрыг тогтоох: • Гол төлөв элдэв тавилга бөөгнөрөөгүй үүдний хонгил, коридор зэрэг нь хамгийн аюул багатай газар байдаг. • Галын өрөө, авто граж зэрэг нь хамгийн аюултай газар байдаг. • Мөн өрөө бүрийн хамгийн аюул багатай газрыг олж мэдэх хэрэгтэй. Аврах гарц болон бусад боломжит гарцыг тогтоох: • Аюултай нөхцөл байдалд өөрийн гэр болон албан байгууллагаас гарах бүх гарцыг мэдэх хэрэгтэй. • Аюултай байдлын үед хэрэглэж болох бусад гарцуудыг (цонх г.м.) олж мэд • Даацын хана хаана байгааг зааж сургах Газар хөдлөлтөөс өмнө та юу хийх хэрэгтэй вэ
 • 6. Гэр доторх газар хөдлөлтийн үед аюул учруулж болзошгүй зүйлийг илрүүлж, засаж янзлах • Гэрийнхээ хүнд тавилгыг ор, буйдангаас хол байрлуулах • -Тавилга хэрэгсэл унаж хаалга таглахаас сэргийлэх • -Чичирхийллийн үед унаж эвдэрч болзошгүй эд зүйлсийг хананд бэхлэх • Уран зураг болон бусад хүнд эд зүйлийг хананд өлгөхдөө чичирхийллийн үед унахаас сэргийлж бат бөх бэхлэх • Аль болох хөнгөн чанарын, зөөлөн эд зүйлийг ор, буйдангийн дэргэд өлгөх • Галын өрөөний тавилгын хаалгуудыг доторх сав, суулга, шилэн эдлэл, шаазан зэргийг унахаас сэргийлж сайн хаагддаг болгох • Хийн баллоныг аль болох хааж аюулгүй байдлаа хангах • Хөргөгч бусад том овор хэмжээтэй цахилгаан хэрэгслийг сайтар бэхлэх Газар хөдлөлтөөс өмнө та юу хийх хэрэгтэй вэ
 • 7. – Өөрийгөө болон гэр бүлийн гишүүдээ сургах – Аюул тохиолдсон үед хоорондоо хэрхэн холбоо барих, хэн рүү залгах, хаана уулзахаа тодорхойлсон байх /аюулгүй газар/ – Шаардлагатай эд зүйлсээ авч гарахад сургах – Хүүхдүүддээ цагдаа, эмнэлэг ба галын албадтай холбогдох утас болон онцгой байдлын үед ажиллах радио холбооны шугамыг зааж сургасан байх – Гэр бүлийн бүх гишүүдэд хий, цахилгаан болон усны хоолойг хэрхэн хаах талаар зааж сургасан байх – Галын хор ажиллуулж сурах • Гэр бүлийн гишүүдийн эргэн нэгдэх цаашид хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж хүн бүрт танилцуулах хэрэгтэй Газар хөдлөлтөөс өмнө та юу хийх хэрэгтэй вэ
 • 8. Онцгой байдлын үеийн харилцаа холбооны төлөвлөгөө – Гэр бүлийн гишүүд газар хөдлөлтийн үед бие биенээсээ хол, салангид (өдрийн цагаар томчууд ажилдаа, хүүхдүүд сургууль дээрээ ихэнхдээ байдаг тохиолдолд) байгаад, гамшгийн дараа хэрхэн нийлж хамтдаа байх төлөвлөгөөг зохиох – Хамаатан садан, ойр дотны хүмүүстэй харьцах “Гэр бүлийн холбоо”-г бий болгох. Энэ нь гамшгийн дараа, хол байгаа хүнтэй холбогдоход хялбар дөхөм болгодог байх. Гэр бүлийн гишүүдийн нэр, хаяг болон утасны дугаарыг хүн болгон мэдэж байгаа эсэхийг сайтар шалгасан байх ГАЗАР ХӨДЛӨЛТӨӨС ӨМНӨ ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
 • 9. – Онцгой байдлын үеийн харилцаа холбооны төлөвлөгөө • Гэр бүлийн гишүүд газар хөдлөлтийн үед бие биенээсээ хол, салангид (өдрийн цагаар томчууд ажилдаа, хүүхдүүд сургууль дээрээ ихэнхдээ байдаг тохиолдолд) байгаад, гамшгийн дараа хэрхэн нийлж хамтдаа байх төлөвлөгөөг зохиох • Хамаатан садан, ойр дотны хүмүүстэй харьцах “Гэр бүлийн холбоо”-г бий болгох. Энэ нь гамшгийн дараа, хол байгаа хүнтэй холбогдоход хялбар дөхөм болгодог байх. • Гэр бүлийн гишүүдийн нэр, хаяг болон утасны дугаарыг хүн болгон мэдэж байгаа эсэхийг сайтар шалгасан байх ГАЗАР ХӨДЛӨЛТӨӨС ӨМНӨ ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
 • 10. Гамшгийн үед хэрэглэх зүйлсийг бэлтгэх - Иргэний бичиг баримтын канондсон хувь - Гар чийдэн, нэмэлт батарейн хамт. /боломжтой бол толгойн чийдэн/ - Шүгэл - Борооны цув - Скотч - Гялгар уут, тор - Зөөврийн зайгаар ажилладаг радио, нэмэлт батарейн хамт - Анхны тусламж үзүүлэхэд шаардлагатай эм бэлдмэл - 3 хоног хэрэглэх хоол хүнс - Цэвэр ус 2 л - Бэлэн мөнгө ба кредит карт. ГАЗАР ХӨДЛӨЛТӨӨС ӨМНӨ ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
 • 11. Газар хөдлөлтийн үед аль болох аюулгүй газар байх шаардлагатай. • Хэрэв та дотор байсан бол: ХЭВТ, НУУГД, ХҮЛЭЭ • Газар СУУН, бат бөх ширээ болон бусад тавилгын ДООГУУР ОРОН, чичирхийлэл дуустал уг эдлэлээс сайтар БАРЬЖ БАЙХ. Хэрвээ ойр хавьд ширээ болон тавцан байхгүй бол толгой ба нүүрээ гараараа хамгаалан байшингийн дотор хананы буланд зогсоно. • Тухайн газар хөдлөлт, түүнээс ч хүчтэй газар хөдлөлтийн урьтал хөдлөлт байж болох магадлалтай учир болгоомж сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. • Чичирхийлэл дууссаны дараа буюу гарахад аюулгүй болтол гадагшаа гарахгүй байх нь чухал. • Гарахдаа: “Гүйхгүй, түлхэхгүй, эргэж буцахгүй” зарчмаар цуваагаар явж гарна. ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ҮЕД ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
 • 12. “ХЭВТ, НУУГД, ХҮЛЭЭ“ “DROP, COVER, AND HOLD” аргыг хүн бүр мэддэг болсон байх ба хийж сурах нь маш чухал юм. Drop Cover Hold
 • 13. • Унаж болзошгүй гэрлийн бүрхүүл болон тавилга, гадна хаалга болон хана, цонх, шилнээс хол байх. • Хэрэв та газар хөдлөлт болоход орондоо байсан бол дэрээ толгой дээрээ тавин дээрээс хүнд эд зүйлс унахаас сэрэмжлэн ойролцоох аюулгүй газар руу очих. • Маш сайн хамгаалалттай бэхлэгдсэнийг мэдэх, аюулгүй хаалганы дор зогсож болно. • Чичирхийлэл дуусч, гадагши гарахад аюулгүй болох хүртэл гадагшаа гарахгүй байх. (Гэмтэж шархдсан хүмүүсийн ихэнхи нь байшингийн дотор байрлалаа өөрчлөх болон гарахыг завдсан байсаныг судлаачид олж тогтоожээ.) • Цахилгаанд цохиулах, галд өртөх аюултай тул галын аюулгүйн дохио унтартал анхаарал сэрэмжтэй байх • Цахилгаан шатаар явахгүй байх ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ҮЕД ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
 • 14. Хэрэв та гадаа байсан бол: • Гадаанаа байх. • Байшин, гудамжны гэрэл, болон цахилгааны шугамаас холдох. • Чичирхийлэл дуустал задгай газар байх. • Гадаа байгаа барилга байшин, түүний гадна хана ба хаалга нурах аюултай тул эдгээр аюулаас сэрэмжил. 1933 оны Long Beach-ын газар хөдлөлтөөр 120 хүн амь үрэгдсэний ихэнхи нь байшингаас гүйж гарахыг оролдох үедээ нурж буй хананы эвдэрхийд дарагдсан байжээ Газар хөдлөлтөөр нэрвэгдсэдийн ихэнхи нь нурж буй хана, хагарсан шил болон унаж буй зүйлд өртсөн байдаг байна.) ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ҮЕД ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
 • 15. Хэрэв та машинтай явж байсан бол: • Аль болох хурдан аюулгүй газар очин машинаа зогсооно. • Цахилгааны шугам, олны зам, мод болон байшингаас холхон зогсох • Газар хөдлөлт зогсох хүртэл хөдөлгөөнөө зогсооно. Зам, гүүр болон газар хөдлөлтөөр нурж болзошгүй хэвгий газраас хол байх. • Хэрэв та эвдэрхий дор боогдсон бол: • Шүдэнз бүү асаа. • Шороо тоос гарахаар хөдөлгөөн хийхгүй байх. • Амаа ханцуй болон хувцасаар таглах. • Таны байгаа газрын усны хоолойн цорго эсвэл хана аюул учруулж болзошгүй тул шүгэлдэж мэдэгдэх, чадахгүй бол хашгирч мэдэгдэх. ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ҮЕД ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
 • 16. • Давталт хөдлөлт болж болзошгүй. хоёрдогч хөдлөлтийн хүч нь анхныхаа бодвол харьцангуй сулавтар боловч, суларч гэмтсэн зүйлсэд нэмж эвдрэл учруулахуйц хүчтэй байх ба тухайн хөдлөлтийн дараа нэг цаг, өдөр, долоо хоног болон сараар үргэлжилэн явагдаж болдон байна. • Батерейгаар ажилладаг радио эсвэл телевизор сонсох. Онцгой байдлын сүүлийн үеийн мэдээллийг сонсох. • Утсыг зөвхөн тусламж авах зорилгоор ашиглах. • Онгорхой зүйлсээс болгоомжтой байх. Эд зүйлс нурж болзошгүй тул болгоомжил. • Гамшигт өртсөн газрийг орхин явах. Цагдаа, гал болон холбогдох байгууллагынханд таны тусламж хэрэггүй болтол тухайн газрыг орхиж явахгүй байх. • Галын аюул үүсэхээс сэргийлэх ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ДАРАА ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
 • 17. • Газар хөдлөлтийн дараа учирсан хохирол, гэмтэл, бэртэл байгаа эсэхийг шалгах • Бусдад туслахаасаа өмнө өөрийгөө бэртэж, гэмтсэн эсэхийг шалгах • Хүүхэд, өндөр настан, нэрвэгдэгсдийг тайвшруулж, аль болох аюулгүй байдлыг нь хангах • Нурангид дарагдсан хүмүүсийг өөрийн бололцооны хэрээр аврах арга хэмжээг яаралтай эхлэх, гэхдээ маш болгоомжтой ажилла • Тоос шорооноос ам, хамар, нүдээ хамгаал • Хэрвээ хүн цус алдаж байвал цэвэрхэн материал ашиглан цус тогтоох арга хэмжээ авах • Ухаан алдсан, зүрх нь зогссон хүн байвал хиймэл амьсгал, иллэг хийх • Хүнд гэмтэлтэй хүнийг хамаагүй хөдөлгөж, тээвэрлэж болохгүй • Бэртэж, гэмтэгсдэд шаардлагатай ус, дулаан хөнжил гудсаар туслах ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ДАРАА ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ
 • 18. • Газар хөдлөлтийн дараа хохирлыг арилгахаар ажиллаж байгаа штаб болон орон нутгийн засаг, захиргаанаас гаргасан зааврыг чанд дагаж мөрдөх • Химийн хортой бодис, хий болон тэсрэх шингэнийг нэн даруй холдуулах. Хэрвээ таны байгаа газар хий эсвэл бусад химийн бодис үнэртвэл тус газрыг нэн даруй орхин явах шаардлагатай. • Цахилгааны системийн гэмтлийг шалгах. Хэрвээ та эвдэрч гэмтсэн цахилгаан утас харсан эсвэл шахсан үнэр үнэртвэл нэн даруй цахилгаанаа унтраан гадаа байрлах цахилгааны ерөнхий шитээ буулгах ба цахилгаанчин дуудах шаардлагатай. • Газар хөдлөлтийн дараагийн 2-3 цаг бол маш аюултай, учир нь дахин хүчтэй чичирхийлэл явагдах магадлал өндөр байдаг тул чухал шаардлагагүй бол байшинд орох хэрэггүй. ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ДАРАА ТА ЮУ ХИЙХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ