Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

машин

2,716 views

Published on

энерги сэдвийн хүрээнд

 • Be the first to comment

машин

 1. 1. Дулааны машины ажиллах зарчим машин
 2. 2. Дулааны энергээр ажилладаг төхөөрөмжүүдийг дулааны машин гэнэ. <ul><li>Хөргөгч </li></ul><ul><li>Гэрийн усан
 3. 3. халаагуур </li></ul><ul><li>Уурын турбин </li></ul>
 4. 4. Халаагч Халаагч Ажлын бие Хөргөгч
 5. 5. Хөргөгч машин <ul><li>Хөлдөөх хэсэг, шүүгээ гэсэн хэсгээс тогтоно.
 6. 6. Хүнсний зүйлээс дулаан авч ажиллана.
 7. 7. Халуун хүнсний зүйл хийж болохгүй, мөсийг хусаж болохгүй. </li></ul>
 8. 8. Усан халаагуур
 9. 9. Машины хөдөлгүүрүүд <ul><li>Бензин хөдөлгүүр
 10. 10. Дизель хөдөлгүүр
 11. 11. Байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө
 12. 12. Хор нөлөөнөөс сэргийлэх арга замууд </li></ul>
 13. 13. Усны эрчим хүч <ul><li>Усан цахилгаан станц
 14. 14. Уурын турбин
 15. 15. Байгаль дахь усны нөөц
 16. 16. Усны хэрэглээ </li></ul>

×